Geen crowdfunding wetgeving | Congres mkb financieringsadviseur | £1 miljard voor zakelijk vastgoed platform

Wow! Wat veel reacties op het onderzoek naar het opzetten van een beroepsgroep (en evt keurmerk) voor de mkb financieringsadviseur. Op 29 oktober organiseren we hier een event over (inschrijven en meer informatie).

Vlak voor het reces van de Tweede Kamer kwamen er nog antwoorden door Minister Hoekstra over maximale rentetarieven en wettelijke regels voor crowdfunding. En ook van Staatssecretaris Mona Keijzer over een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering. Ook politiek staat (alternatieve) mkb financiering nog steeds hoog op de agenda!

Deze week de volgende artikelen:

 • Hoekstra: "geen wettelijke regels voor crowdfunding"
 • Gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering
 • Scandinavische banken gaan gezamenlijk KYC platform opzetten
 • £1 miljard voor vastgoed financier Landbay
 • Patreon heeft 100.000 gebruikers en haalt $60m op voor groei
 • Congres: Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt
 • SMF blog: "Gastblog October: 5 vragen om de juiste financier te vinden"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding

Minister Hoekstra ziet vooralsnog geen reden om wettelijke regels in te voeren voor crowdfunding.  VVD-leden Van der Linde en Wörsdörfer hadden Kamervragen gesteld over het bericht dat tientallen MKB-bedrijven failliet gaan door de hoge kosten van crowdfunding. De AFM had daarop laten weten dat er wettelijke regels nodig zijn voor deze relatief nieuwe financieringsvorm, maar Hoekstra ziet daar nog geen reden toe:

‘Bij sommige zakelijke klanten kan bescherming wenselijk zijn, terwijl dit bij andere zakelijke klanten kan worden ervaren als een onnodige belemmering voor het verkrijgen van adequate financiering.’ Voor afnemers van zakelijk krediet is er geen wettelijke bescherming. ‘De gedachte hierachter is dat een bewuste keuze is gemaakt om te ondernemen en er voor ondernemers, vergeleken met consumenten, een grotere adviesmarkt beschikbaar is.’

Adviesmarkt nog onvolwassen

Helaas blijkt uit ons onderzoek wat we afgelopen week hebben gepresenteerd naar de zakelijke adviesmarkt dat deze markt wellicht groter is, maar nog erg onvolwassen is. Er werd vanuit de gehele sector aangedrongen op het professionaliseren van deze markt. De verwachting van de minister dat de problemen vanzelf opgelost worden door de adviseurs in deze sector is dan ook zeker niet te verwachten op korte termijn.

Zelfregulering

In eerste instantie zet de minister in op zelfregulering vanuit banken (Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB) en non-bancaire financiers (Gedragscode MKB Financiers van Stichting MKB Financiering).

In bijna de helft van de vragen in de kamerbrief wordt daarbij specifiek door de minister verwezen naar (onderdelen van) de Gedragscode MKB Financiers van Stichting MKB Financiering als middel om door middel van (strenge) zelfregulering een onderscheid te maken in de markt van non-bancaire financiers.

Wachten op Europese wetgeving

Hoekstra wijst ook op de Europese Commissie, die al enige tijd werkt aan regelgeving voor crowdfunding. Dat omvat onder meer een vergunningsplicht en doorlopend toezicht voor crowdfundingplatformen:

‘Het is de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om naast het Europese kader een aanvullend nationaal regelgevend kader op te stellen. Vooralsnog wordt daarom ingezet op het Europese traject. Wanneer het Europese traject is afgerond zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels voor crowdfunding in onderhandse leningen op te stellen.’

Gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering

Ook werden er vlak voor het zomer reces nog de vragen beantwoord over een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering.

Professionaliteit van non-bancaire financiers

Als antwoord op de vragen van de kamerleden over de professionaliteit van de non-bancaire financiers om aan dezelfde eisen te voldoen om verantwoord financiering te verstrekken, wordt de staatssecretaris gereageerd dat een deel van de non-bancaire financiers hieraan voldoet en daarbij verwijst zij naar de Gedragscode MKB Financiers:

"Uit de CBS financieringsmonitor waar in het antwoord op vraag 3 naar wordt verwezen blijkt evenwel dat de markt voor nonbancaire financiering groeit. Hier past ook professionalisering van de sector bij. De oprichting van de stichting MKB Financiering in 2018 met ondersteuning van het Ministerie van EZK en de werkzaamheden die zij ontplooit dragen hieraan bij. Zo heeft de stichting een gedragscode opgesteld met bepalingen over onder meer deskundigheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit waaraan haar leden moeten voldoen en kunnen kleine ondernemingen die een klacht hebben over alternatieve financiers die de gedragscode hebben ondertekend hiervoor vanaf 1 juli 2019 terecht bij Kifid."

Subsidies en financieringsregelingen alleen beschikbaar  via banken

Op de vraag waarom subsidies en financieringsregelingen (meestal) alleen aangevraagd kunnen worden via banken, antwoord de staatssecretaris dat onderzocht wordt op welke manier deze regelingen ook opengesteld kunnen worden voor niet-bancaire financiers, mits hiermee rekening gehouden wordt met de financiële risico’s voor de Staat door te weten dat de partijen die zich hiervoor aanmelden op een verantwoorde manier om gaan met het verstrekken van financiering en integriteit van de organisatie.

Het gebruik van de Gedragscode MKB Financiers als voorwaarde om toegang te kunnen krijgen tot de regelingen zou een mogelijke oplossingsrichting kunnen zijn die ik graag een keer met de staatssecretaris verder zou willen bespreken en onderzoeken.

Scandinavische banken gaan gezamenlijk KYC platform opzetten

Zes van de grootste Scandinavische banken (Danske Bank, DNB Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken en Swedbank) gaan een centrale KYC organisatie opzetten om Know Your Customer (KYC) data te beheren.

Door de politieke druk om witwassen tegen te gaan (oa naar aanleiding van ING-schikking) en het grote tekort van specialisten op het gebied van KYC en AML is het logisch dat financiers deze samenwerking zoeken en informatie onderling uit willen wisselen.

Vanuit privacy oogpunt werd hier echter stevig kritiek op geleverd en is het nu erg lastig om informatie uit te wisselen. Met de nieuwe wetsvoorstellen van minister Hoekstra en de NVB (nationale aanpak witwassen) krijgen financiers waarschijnlijk wel meer mogelijkheden om gegevens onderling uit te wisselen.

Het wordt interessant om te zien hoe de balans tussen bescherming van privacy en beperken van illegale transacties gaat uitvallen.

£1 miljard voor vastgoed financier Landbay

Het marketplace lending platform Landbay heeft £1 miljard opgehaald van een anonieme institutionele financier voor het financieren van vastgoed "buy-to-let" projecten.  Via het platform is het mogelijk om hypotheken voor vastgoed aan te vragen tot £2 million en een maximum looptijd van 30 jaar.

Een duidelijk teken dat steeds meer zakelijke vastgoed projecten buiten banken om gefinancierd worden, maar ook dat institutionele financiers (zoals pensioenfondsen) steeds grotere financieringen beschikbaar stellen om via online platformen te verstrekken.

Patreon heeft 100.000 gebruikers en haalt $60m op voor groei

In 2017 heb ik enkele keren geschreven over Patreon, een membership platform waarbij personen een "abonnement" nemen om (kleine) ondernemers maandelijks met een klein bedrag te steunen. Via de "Patreon Relationship Manager" kunnen de ondernemers contact houden met hun fans.

Ik ben erg enthousiast over dit model, wat een variant is van crowdfunding, waarbij ondernemers structureel gesteund worden door hun fans. Het is dan ook goed om te zien dat ze weer nieuwe groeifinanciering hebben opgehaald en sterk blijven groeien.

100.000 gebruikers

Het platform blijft sterk groeien en heeft meer dan 100.000 gebruikers. Door de laatste financieringsronde van $60 miljoen heeft het platform sinds 2013 als $165 miljoen opgehaald.

$1 miljard aan funding opgehaald

Dit jaar verwacht Patreon ca. $500 million aan donaties op te halen voor de aangesloten leden. Hiermee komt het totaal aan financiering sinds de oprichting op $1 miljard.

Via Graphtreon.com is te zien dat sommige ondernemers >$100.000 per maand ophalen via tienduizenden fans.

Congres 29/10 (Utrecht): Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt

Financieren van mkb ondernemers wordt steeds complexer. Dit congres geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen en praktische handvatten. Het congres geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de sector van mkb financieringen en er wordt aandacht gegeven aan het beroep en de rol van de financieringsadviseur.

Onderzoek opzet keurmerk mkb financieringsadviseur

Tijdens dit congres worden o.a. de resultaten teruggekoppeld van het onderzoek wat Stichting MKB Financiering heeft uitgevoerd naar nut en noodzaak voor het opzetten van een keurmerk voor mkb financieringsadviseurs. Een van de belangrijkste uitkomsten was dat er gestart zou moeten worden met het ontwikkelen en samenbrengen van deze doelgroep en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Daarom wordt op 29 oktober in Utrecht ook een congres hierover georganiseerd, specifiek gericht op de professionele mkb financieringsadviseur.

Programma

Enkele van de programma onderdelen die nu al bekend zijn:

 • Het belang van een keurmerk en van een goede adviseur
 • Provisiestructuren binnen de zakelijke adviesmarkt
 • Verkenning keurmerk en beroepsgroep financieringsadviseur
 • De nieuwe rol van zakelijke adviseurs bij banken
 • Model stapelfinancieringen voor adviseurs

Voor wie?

Financieringsadviseurs en daaraan gerelateerde partijen zoals accountants, financiers, opleiders, advocaten en regelgevingsinstanties.

Accountants aangesloten bij NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement.

Meer informatie en inschrijven voor het event kan hier.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 10: Gastblog October: 5 vragen om de juiste financier te vinden

Stichting MKB Financiering publiceert een reeks van blogs over crowdfunding. Om de lezers kennis te laten maken met de visie van de aanbieders is aan enkele platforms de gelegenheid geboden een gastblog te schrijven. Deze week is het blog geschreven door October.

De afgelopen blogs gingen over wat crowdfunding is, hoe het werkt voor ondernemer en investeerder en wat de voor- en nadelen zijn. Maar hoe vind je nu die alternatieve financier die volledig aansluit op jouw behoefte en wensen?

Hierbij hebben zij de 5 meest belangrijke vragen op een rijtje gezet om tot een short list te komen van kredietverstrekkers die passen bij de financieringsbehoefte van het bedrijf:

 1. Hoeveel financiering heb ik (minimaal) nodig en voor hoe lang?
 2. Ben ik bereid om zekerheden te verstrekken en/of persoonlijk borg te staan?
 3. Hoe hoog is de rente en welke andere kosten worden in rekening gebracht?
 4. Waar haalt de financier het geld voor jouw lening vandaan?
 5. Met wie wordt welke informatie gedeeld?

De antwoorden op deze vragen zijn in het blog te lezen.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).