GO-regeling voor non-bancaire financiers | Particuliere investeringen via een fonds | Kansen door Brexit

Goed nieuws deze week over de GO regeling (garantieregeling voor kredieten vanaf €1,5 miljoen) die niet alleen verlengd gaat worden, maar waarbij deze ook opengesteld gaat worden voor non-bancaire financiers.

Daarnaast heb ik deze week en uitgebreide analyse gemaakt van de trend waarbij particuliere investeerders in het mkb steeds meer mogelijkheden krijgen om hun investeringen via fondsen te spreiden, net zoals professionele beleggers dit al jaren doen.

Verder weer een volle nieuwsbrief deze week met enkele overzichten over de groei van non-bancaire financiering in België, het VK en de VS.

Artikelen deze week:

 • Garantieregeling voor grote kredieten (GO) verlengd en wordt ook toegankelijk voor non-bancaire financiers
 • Trend: Particuliere investeringen via een fonds
 • Ecosysteem in kaart gebracht voor ondernemers in zwaar weer
 • Kansen voor non-bancaire financiers door Brexit-deal
 • Historisch laag aantal faillissementen in het MKB
 • Kredietunies gaan infrastructuur Collin Crowdfund gebruiken
 • Universiteiten zetten gezamenlijk pre-startup initiatief op
 • Seedrs doorbreekt grens van £1 miljard aan equity crowdfunding
 • Crowdlending in België blijft stabiel door garanties overheid
 • 78% groei in equity crowdfunding in VS naar $239 miljoen

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Garantieregeling voor grote kredieten (GO)  verlengd en wordt ook toegankelijk voor non-bancaire financiers

De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) is een garantieregeling van de Nederlandse Staat  waarbij 50% staatsgarantie gegeven wordt op bancaire leningen vanaf € 1,5 miljoen tot  € 150 miljoen per onderneming.

Het doel van de GO-regeling is kredietverlening aan het mkb en (middel)grote bedrijven te stimuleren, die zonder garantie niet, gedeeltelijk of slechts moeizaam tot stand zou komen. Voorwaarden zijn dat de onderneming (in de kern) gezond is en voldoende continuïteits- en rentabiliteitsperspectief heeft.

De regeling is geëvalueerd en na een debat in de Tweede Kamer is opgeroepen om de regeling te verlengen en daarnaast toegankelijk te maken voor non-bancaire financiers. De staatssecretaris heeft nu bevestigd dat deze mogelijk verder uitgewerkt gaat worden i.s.m. Stichting MKB Financiering.

Verlengen tot juli 2023 en samenvoegen met BMKB

De formele vervaldatum van de GO-regeling was 1 juli 2020. Vooruitlopend op de afronding van de regeling en de uitkomsten van het evaluatieonderzoek is de GO-regeling, al kort na de uitbraak van corona, verlengd tot 1 april 2021.

De garantieregeling wordt nu in ieder geval verlengd tot 1 juli 2023 en daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de BMKB en GO regelingen eventueel samengevoegd kunnen worden.

De werking en het gebruik van de GO-regeling

In de onderzoeksperiode 2009-2018 is met GO-garantie voor € 2,8 miljard aan 316 ondernemingen krediet verstrekt. In de afgelopen jaren bedroeg het jaarlijkse garantieplafond € 400 miljoen en dat is ook de begrotingsraming voor de komende jaren.

GO-C to 90% staatsgarantie

Sinds eind april 2020 is er een GO-coronamodule (GO-C), voor ondernemingen die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van corona. De GO-C biedt 90% staatsgarantie op bancaire leningen aan het mkb (< 250 fte) en 80% op bancaire leningen aan grotere bedrijven (>250 fte).

Sinds de start van de coronamodule is met GO-C garantie voor € 695 miljoen aan 78 ondernemingen krediet verstrekt. De GO-C module is verlengd tot 1 juli 2021, gelijk aan de looptijd van het EU covid-19 staatssteunkader. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 2,5 miljard (voor de reguliere GO en de GO-C samen).

Non-bancaire financiers toegang geven tot de GO-regeling

De komende periode worden de voorwaarden verder uitgewerkt om de regeling aan te passen zodat ook non-bancaire financiers gebruik kunnen maken van de regeling. Daarin zullen ook de ervaringen van de openstelling van de BMKB (C) regeling voor non-bancaire financiers meegenomen worden.

Omdat steeds meer non-bancaire financiers ook projecten >€1,5 miljoen financieren zou dit een steun in de rug kunnen zijn voor een snelle groei van dit deel van de non-bancaire financieringsmarkt.

Trend: Particuliere investeringen via een fonds

Trend: Particuliere investeringen via een fonds

In de afgelopen jaren zijn er een groot aantal financieringsoplossingen ontwikkeld door non-bancaire financiers wat een verbreding heeft opgeleverd van het mkb financieringslandschap.

Daarbij was er tot nu toe een duidelijk onderscheid tussen financiers die kapitaal aantrokken via particulieren (crowdfunding/mkb beurs) of het kapitaal bij professionele financiers aantrokken via een fonds. Het voordeel van een fonds is dat de risico's gespreid worden voor de investeerders, maar ook dat het voor gemak zorgt omdat de investeerders het selecteren en beoordelen van de investeringen uitbesteden aan de fondsbeheerders.

De laatste tijd zijn er steeds meer aanbieders die het beste van beide werelden proberen te combineren en ook particulieren de mogelijkheid willen geven om te financieren in een fonds, onder dezelfde voorwaarden als de professionele financier.

Fresh Dutch SME Fund

Het Fresh Dutch SME Fund is een "traditioneel" mkb fonds waarbij ondernemers een senior lening aan kunnen vragen. Naast traditionele financiers kunnen ook particuliere investeerders instappen. Op dit moment is het fonds opgericht met €11 miljoen aan kapitaal en het doel van het fonds is om in het eerste jaar door te groeien naar €40-50 miljoen. Doel is een netto rendement van euribor + 3,5%.

Zonnepanelen Pro

Via het investeringsplatform van ZonnepanelenDelen is sinds 2014 meer dan 50 miljoen euro in zonne-energie geïnvesteerd in meer dan 100 zonne-energieprojecten in Nederland.

Met de lancering van ZonnepanelenDelen PRO wordt het voor beleggers eenvoudiger om te investeren in zonne-energie door in een portefeuille van zonne-energieprojecten te investeren in plaats van in een individueel project.

De eerste portfolio "Zonlease 1" heeft binnen een week al bijna €800k van het doelberag van €1 miljoen opgehaald, wat aantoont dat er veel interesse is bij particuliere investeerders.

Clubdeal: gezamenlijk investeren in vastgoed tot 2 miljoen

Vastgoed financier Mogelijk koppelt normaal gesproken vastgoed projecten 1-op-1 aan particuliere investeerders. Doordat de projecten echter groter worden, werd dit steeds lastiger om direct te matchen.

Daarom is sinds kort "Clubdeal" geïntroduceerd waarbij maximaal 5 investeerders gezamenlijk 1 object financieren. Ook hierbij wordt het risico voor particuliere investeerders meer gespreid.

Ourcrowd Funds

Een mooi voorbeeld van een aanbieder die dit al langere tijd succesvol doet, is Ourcrowd uit Israël. Deze private equity financier is gestart als equity crowdfunding platform, maar is pas echt hard gaan groeien met het opzetten van fondsen die investeren in startups en scaleups in specifieke sectoren of regio's.

Particulieren kunnen hier zelf instappen en hiermee beleggen in een mandje van hoog-risico investeringen, die normaal gesproken alleen voor professionele VC fondsen beschikbaar zijn.

Van het OC50 fonds waarvan het eerste fonds al in 2017 is opgericht wordt nu een 4e fonds opgericht. Het eerste fonds heeft al 6 exists gehad van bedrijven doe verkocht zijn of een IPO hebben gedaan.

Toekomst van particuliere investeringen

Mijn voorspelling is dat crowdfunding platformen ook vaker zelf vergelijkbare fondsen op gaan zetten voor particuliere investeerders of gaan samenwerken met investeringsfondsen. Dit zal vooral plaatsvinden bij platformen waarbij de band tussen de investeerder en ondernemer niet heel sterk is en de particuliere investeerders vooral op zoek zijn naar een stabiel (netto) rendement.

In het buitenland zien we deze trend ook al langer waarbij de grotere peer-2-peer/crowdlending platformen in sommige gevallen al helemaal afscheid hebben genomen van particuliere investeerders. Belangrijkste reden is dat dit nodig is om snel te kunnen schalen om werkelijk een groot deel van de vraag van mkb ondernemers aan financiering te kunnen realiseren.

Dit betekend niet dat particulieren niet meer zullen investeren via crowdfunding. Vooral bij "community finance" projecten waarbij er een sterke verbondenheid is van de investeerder met het project, zal dit altijd blijven en alleen maar sterk blijven groeien.

Ecosysteem in kaart gebracht voor ondernemers in zwaar weer

De Kamer van Koophandel zet zich sinds het begin van de Corona crisis al in om informatie te verstrekken aan ondernemers die het moeilijk hebben en in "zwaar weer" terecht zijn gekomen of dreigen te komen.

Ecosysteem zwaar weer

Samen met Stichting Ondernemersklankbord, Stichting MKB Financiering, Stichting 155 Help een bedrijf, IMK, de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen, Hermes Advisory en MKB Kredietcoach heeft de KvK het ecosysteem in kaart gebracht van publieke en private organisaties die ondernemers kunnen helpen.

Dit eco-systeem is continue in ontwikkeld en zal door de KvK bijgewerkt blijven worden. De laatste versie is momenteel hier te vinden.

Kansen voor non-bancaire financiers door Brexit-deal

Kansen voor non-bancaire financiers door Brexit-deal

Hoewel er vlak voor de deadline een Brexit-deal is gekomen, blijkt dat een groot deel van de afspraken nog niet vastliggen. De belangrijkste afspraken zijn gemaakt over de "oude" economie (landbouw, visserij) en niet over de diensten sector, waaronder afspraken over de Fintech-industrie.

Equivalentie

De belangrijkste uitkomst is dat er afgesproken is dat het Britse overheid en de EU gaan onderzoeken of ze elkaars toezicht voldoende vinden om bedrijven met een vergunning toe te laten op de eigen markt. Voor de Fintech industrie (en non-bancaire financiers) betekend dit concreet dat online platformen uit het VK op dit moment geen diensten mogen aanbieden aan Europese bedrijven en burgers. Een deel van de bedrijven heeft dan ook een vestiging in Europa geopend om toegang te krijgen tot de Europese markt, maar een ander deel gaat zich juist op internationale (groei)markten richten.

Kansen voor Europese alternatieve financiers

Voor Nederlandse en andere Europese platformen betekend dit dat er minder direct concurrentie kan ontstaan vanuit het VK. De grote Peer-2-Peer leenplatformen en equity crowdfunding (Seedrs/Crowdcube) waren jarenlang de grootste alternatieve financiers in Europa, maar hebben nog niet de overstap kunnen maken naar de rest van Europa.

Wanneer er geen aanvullende Fintech-Brexit overeenkomst komt, dan kunnen deze partijen de komende jaren ook lastig een voet aan de grond krijgen in Europa. Ze zullen dan een nieuwe vestiging (inclusief toezicht) in een van de Europese landen moeten opzetten. Tot die tijd kunnen de Europese platformen, door de toenemende samenwerking binnen de Kapitaalmarktunie (o.a. Europese crowdfunding wetgeving) hun diensten aanbieden binnen meerdere landen in Europa en op deze manier gaan groeien en een sterkere positie veroveren.

Historisch laag aantal faillissementen in het MKB

Deze week werd bekend dat het aantal faillissementen nog steeds op een historisch laag niveau zit. Dit is natuurlijk stilte voor de storm, omdat de echte klap er nog aan gaat komen omdat een groot deel van de ondernemers op dit moment nog financieel ondersteund worden via de overheidsregelingen.

In een analyse op de website van Stichting MKB Financiering wordt hier een analyse van gegeven:

 1. Reserves zijn opgesoupeerd - De steunmaatregelen dekken veel, maar niet 100% van de kosten. Hierdoor worden langzaam maar zeker de reserves van bedrijven opgesoupeerd. Geen bedrijf houdt dit onbeperkt vol.
 2. Steun nu is gestapelde last later - Een deel van de korte termijn steun betreft het opschorten van verplichtingen. Het laat zich raden hierdoor de toekomstige reguliere verplichtingen extra verzwaard worden. Pijn manifesteert zich alsdan nog.
 3. Wegvallen 100% steun bij gefaseerd herstel - Als een onderneming na een onderbreking herstart, is het omzetniveau niet per direct op het oude niveau. Als de overheidssteun per direct wegvalt na heropening, zal derhalve een risicovolle, verlieslatende startsituatie ontstaan. Dit in combinatie met de afgenomen reserves (punt 1) leidt tot toenemende continuïteitsrisico’s.
 4. Groei vraagt extra liquiditeiten - Wanneer na de herstart van bedrijven op laag niveau groei wordt gerealiseerd, is op dat moment behoefte aan extra liquiditeit. Wanneer men daar niet voldoende over beschikt leidt groei direct tot nieuwe liquiditeitsproblemen.

Maak meerdere scenario’s en ga in gesprek met jouw financier(s)

Het is op dit moment belangrijk voor ondernemers om actief in gesprek te gaan met bestaande financiers (of adviseur). Om straks weer door te kunnen starten zonder overheidssteun vergt goede voorbereiding en maatwerk van zowel ondernemers en hun financiers.

Kredietunies gaan infrastructuur Collin Crowdfund gebruiken

Kredietunies gaan infrastructuur Collin Crowdfund gebruiken

De branchevereniging van Samenwerkende Kredietunies gaat gebruik maken van de back-office van crowdfunding platform Collin Crowdfund. Eerder maakt ook KNAB gebruik van het IT systeem van het eigen crowdfunding product KNAB Crowdfunding.

Focus op begeleiding

Doordat Collin het beheer over neemt van de back-office van de VSK kunnen de (veelal op vrijwilligers gebaseerde) Kredietunies zich richten op het coachen en krediet verlenen aan MKB bedrijven. Het gaat hierbij om zowel branche gerichte als regionale Kredietunies. De verleende kredieten liggen tussen de €50.000 en €500.000.

In het persbericht geven de VSK en Collin aan dat de samenwerking met Collin ook tot meer kredietverlening zal leiden door in de toekomst grotere projecten gezamenlijk te financieren.

Universiteiten zetten gezamenlijk pre-startup initiatief op

Universiteiten zetten gezamenlijk pre-startup initiatief op

De veertien gezamenlijke Nederlandse universiteiten starten een programma voor promovendi die hun idee willen omzetten in een bedrijf. De wetenschappers krijgen twee jaar lang salaris, coaching en toegang tot laboratoria via het "Faculty of Impact" programma, gebaseerd op een vergelijkbaar programma van de Universiteit in Berkeley genaamd Cyclotron Road.

Pre-seed bedrijven

Het initiatief is bedoeld voor ideeën die investeerders nog als te riskant beschouwen. Er zullen in de eerste ronde 10 initiatieven geselecteerd worden, maar het programma zal niet concurreren met bestaande initiatieven van universiteiten. Mirjam van Praag, , bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam zegt hier over:

"We zien dat veel kennis op de plank blijft liggen omdat het nog te ver van de markt staat. Zonder onze hulp blijft dat zo. Daarom concurreert dit programma ook niet met bestaande start-up-organisaties van universiteiten."
Seedrs doorbreekt grens van £1 miljard aan equity crowdfunding

Seedrs doorbreekt grens van £1 miljard aan equity crowdfunding

Afgelopen maand heeft Seedrs, het grootste equity crowdfunding platform van Europa, de grens van £1 miljard aan opgehaalde financieringen opgehaald. Door de overname van CrowdCube die in oktober is aangekondigd zal hiermee een groot online platform ontstaan voor risico financiering voor startups en scale-ups.

73  campagnes van >£1 miljoen

Alleen al in 2020 waren er 73 grote campagnes waarbij meer dan £1 miljoen  werd opgehaald, blijkt uit het jaaroverzicht.  In totaal werd er afgelopen jaar £293 miljoen opgehaald via 265 deals.

UK Future Fund verdubbeld bijdrage

Het hoogste bedrag werd opgehaald door SNOOP (£10 miljoen), wat mede kwam door een verdubbeling van de bijdrage door het UK Future Fund, waarbij startups tussen de £125,000 en £5 miljoen aan co-financiering op kunnen halen als converteerbare lening, wanneer de rest door andere investeerders wordt verstrekt.

Secondary market

Ook de handelsmarkt om aandelen te verkopen begint nu op gang te komen. In het afgelopen jaar werd er voor £5 miljoen aan transacties gedaan.

Crowdlending in België blijft stabiel door garanties overheid

Crowdlending in België blijft stabiel door garanties overheid

112 Belgische bedrijven hebben vorig jaar €46,1 miljoen euro opgehaald bij beleggers via zes crowdlendingplatformen in België. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. De meeste interesse is voor vastgoed projecten, maar ook de bedrijfsleningen met overheidswaarborgen waren populair.

Winwin lening

De groei is vooral te danken aan de laatste maanden van het jaar. Er was toen een enorme groei aan projecten dankzij de steunplannen van regionale overheden. De Vlaamse overheid bijvoorbeeld biedt op Winwin-leningen (lening met lage rente) een belastingkrediet van 2,5 procent van het geleende bedrag en een garantie van 40 procent.

Vriendenaandeel en vriendenlening in Nederland

In april van dit jaar stelde ik ook al voor dat de Nederlandse overheid hier ook een vergelijkbare regeling op zou zetten voor een vriendenlening/gemeenschapslening. In oktober heb ik ook de voordelen van een vriendenaandeel uitgewerkt.

Zeker nu de lockdown langer duurt zouden deze regeling veel ruimte geven om aanvullende investeringen mogelijk te maken voor mkb bedrijven die nu in de problemen zitten. Voldoende vrienden, klanten en andere relaties zouden ondernemers hier graag in bij staan en het helpt om het aantal faillissementen lager te houden.

78% groei in equity crowdfunding in VS naar $239 miljoen

78% groei in equity crowdfunding in VS naar $239 miljoen

Hoewel de VS bekend staat als startup-vriendelijk land en eenvoudige toegang tot risico financiering, is dit lange tijd beperkt gebleven tot professionele investeerders (Venture Capital en "accredited investors"). Pas sinds de opkomst van "Regulation Crowdfunding" kunnen particulieren via equity crowdfunding ook investeren in startups.

$309k per project

Ondanks Corona is de markt voor equity crowdfunding bijna verdubbeld in Amerika in het afgelopen jaar van $134,8 miljoen in 2019 tot $239,4 miljoen in 2020 (77,6% groei). Hierbij is het gemiddelde bedrag per project een klein beetje toegenomen van $298,331 in 2019 tot $308,978 in 2020.

Verhoging naar $5 miljoen

Binnen de huidige regelgeving was het mogelijk om maximaal $1,07 miljoen op te halen via een van de 62 geregistreerde Equity crowdfunding platformen. Vanaf komende maand wordt dit maximum verhoogd naar $5 miljoen, vergelijkbaar met de €5 miljoen grens die vanaf november van dit jaar ook gaat gelden onder de nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving. Hiermee wordt het ook voor grotere financieringsrondes interessant om (voor een deel) equity crowdfunding in te gaan zetten.

Vergeleken met het UK is de equity crowdfunding markt in de VS nog niet ver ontwikkeld. Dit is opvallend, gezien de grote hoeveelheid en interesse in durfkapitaal in het land.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).