Herzien faillissementsrecht en pandrecht | China heropent jacht op P2P-leenplatformen

Afgelopen week bezig geweest met voorbereidingen van ons Europese academische congres voor onderzoekers naar Alternatieve Financiering bij de Universiteit Utrecht (inschrijven kan hier) en een nieuw initiatief wat begin oktober gelanceerd gaat worden. Gelukkig nog voldoende tijd om belangrijkste nieuws te filteren over MKB financiering.

Deze week de volgende artikelen:

  • Herzien faillissementsrecht en pandrecht
  • Groei bedrijfskredieten blijft op hoog niveau in eurozone
  • China heropent jacht op P2P-leenplatformen
  • ‘Niemand wil zo’n molen in zijn achtertuin. Maar als er iets tegenover staat, is het een ander verhaal’
  • European Alternative Finance Research Conference - 2/10

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Herzien faillissementsrecht en pandrecht

Een zeer actuele thema de laatst periode in de politiek is de discussie over (mogelijke) aanpassingen aan het faillissementsrecht en o.a. het pandrecht. Het gaat te ver om op alle details daarvan nu in te gaan, maar twee actuele thema's wil ik hier toelichten: De nieuwe wet op schuldsaneringen de discussie over pandrechten, waaronder de (te?) sterke positie van banken vanwege de verzamelpandakte.

Schuldsanering via onderhands akkoord om faillissement te voorkomen

Minister Dekker kondigde gisteren een nieuwe wet aan die voorziet in schuldsanering van een bedrijf in nood, waar alle financiers aan gebonden kunnen worden. In dat geval geeft de rechtbank goedkeuring aan een onderhands akkoord tussen de onderneming en zijn crediteuren over herstructurering van schulden, waardoor het faillissement wordt afgewend.

De overeenkomst kan voorzien in omzetting van leningen in aandelen van het bedrijf, en is verbindend voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook banken die niet met het akkoord instemmen, zijn eraan gebonden.

Een onderhands akkoord biedt ook de mogelijkheid een afkoelingsperiode in te stellen, waardoor het bedrijf een "adempauze" krijgt om een onderhandse regeling met crediteuren te treffen.

Voor de onderneming en werknemers kan de nieuwe wet goede kansen bieden om alsnog tijd te hebben om door te starten. De vraag is echter wel op welke manier dit onderhandse akkoord tot stand komt en wie de belangen van de ondernemer en andere schuldeisers kan behartigen.

Kamervragen over pandrecht en verzamelpandakte banken

Ik heb eerder al uitgebreid geschreven over de sterke positie van banken in Nederland vanwege de verzamelpandakte. Minister Dekker heeft deze week ook een antwoord gestuurd naar de Tweede Kamer op een groot aantal vragen van SP kamerleden Van Nispen en Leijten over de sterke rechtspositie banken bij insolventie.

Sander Dekker geeft hierbij aan dat op dit moment er een "herijking" plaats vind van de wetgeving rond faillissementen en dat hiermee met vertegenwoordigers uit de praktijk overleg plaats vind.

Daarnaast geeft hij echter ook aan dat de rechtspositie van banken niet anders is dan van andere schuldeisers:

"Banken, maar ook andere schuldeisers, hebben verscheidene mogelijkheden om hun positie te versterken, zodat zij de kans op voldoening van hun vordering vergroten. Op alle roerende zaken en rechten aan toonder kan een pandrecht worden verleend. Ook aandelen, vorderingen en huurpenningen kunnen verpand worden. Een bank die zijn vorderingen met pandrecht heeft versterkt, heeft een sterke positie. Andere schuldeisers kunnen echter ook een sterke positie hebben. "

Op dit moment lijkt het overleg van de minister vooral uitgevoerd te worden met (vertegenwoordigers van) curatoren, faillissementsexperts en banken. De komende periode wordt het belangrijk voor vertegenwoordigers van bedrijven en (alternatieve) financiers om zich actief in deze discussie te mengen om er voor te zorgen dat in de "herijking" ook deze belangen goed meegenomen gaan worden.

De Kamerbrief is hier ook rechtstreeks te downloaden.

Groei bedrijfskredieten blijft op hoog niveau in eurozone

Positief nieuws uit Europa. De ECB geeft aan dat de groei aan bedrijfskredieten blijft op een hoog niveau blijft in de eurozone en bedrijven dus veel investeren in innovatie en groei. Bedirjven hebben afgelopen maand voor €22 miljard aan extra krediet opgenomen. Op jaarbasis bleef het groeitempo 4,1%.

Investeren in groei, werkkapitaal en voorraden

Uit een recente peiling van de ECB onder Europese banken (PDF) bleek dat kredietverleners in het tweede kwartaal nadrukkelijk meer geld hebben uitgeleend aan zowel het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers laten zich inspireren door de lage rente en goede vooruitzichten voor fusies en overnames, zeiden de banken tegen de enquêteurs van de ECB. Ook zeiden ondernemers dat ze hun lage voorraden en werkkapitaal uitbreiden.

Soepeler leenvoorwaarden door banken

Aangezien de banken hebben aangegeven dat ze hun leenvoorwaarden in het derde kwartaal verder zouden versoepelen, is er geen reden om aan te nemen dat de private sector onvoldoende toegang tot krediet heeft om toekomstplannen te verwezenlijken.

Door de soepelere voorwaarden komt er weer steeds meer kapitaal beschikbaar voor het MKB. Alternatieve aanbieders van financiering zullen hier waarschijnlijk ook meer van gaan merken en zullen nog duidelijker de meerwaarde aan moeten tonen richten de ondernemers.

Het persbericht van de ECB is hier terug te lezen (PDF).

China heropent jacht op P2P-leenplatformen

Niet eerder gingen er in China zo veel online leenplatformen over de kop als afgelopen maand. Alleen al in juli ging het om 165 platformen die niet in staat bleken investeerders hun geld terug te geven. De autoriteiten in Peking hebben aangekondigd de aanval op frauduleuze platformen te heropenen.

Ongereguleerd wild westen

Van een vrijwel ongereguleerd wild westen naar een strak dichtgetimmerd regime voor onlineaanbieders van leningen. Dat was het doel, toen Peking twee jaar geleden een campagne lanceerde die fraude op de peer-to-peer (P2P) leenmarkt aan banden moest leggen. Bedrijven waren bereid de hogere rentes in de P2P-wereld te betalen op de aangetrokken financiering. Investeerders zien het als mogelijkheid om beter rendement te halen. Dit ging echter erg vaak mis vanwege fraude.

Regelgeving loopt achter

Een deel van de platformen blijkt het geld niet eens te investeren in de online aangeboden projecten. Peking werkt weliswaar aan een mechanisme dat lokale toezichthouders in staat moet stellen fraudeurs in een vroegtijdig stadium te ontmaskeren, maar vicepresident Pan Gongsheng van de Volksbank zei tijdens een zitting van een speciaal in het leven geroepen werkgroep dat het nog zeker ‘één tot twee jaar’ zal duren voordat de grootste risico’s zijn ingedamd.

Educatie is nodig voor investeerders

Een lokale hoogleraar vind dat de overheid niet verantwoordelijk kan worden gehouden, maar dat zij wel een rol heeft om investeerders te onderwijzen: "De regelgeving loopt achter op de praktijk. Het volk zal moeten leren hoe het zichzelf tegen scams kan beschermen."

De grote schandalen, worden nu al uitgebreid besproken in de strak geregisseerde staatsmedia en dragen ook bij aan die 'scholing'.

‘Niemand wil zo’n molen in zijn achtertuin. Maar als er iets tegenover staat, is het een ander verhaal’

Een mooi verhaal in de Volkskrant. Niet alleen over de verschuiving van NIMBY (Not in my backyard) naar YIMBY (yes, in my backyard) door betrokkenheid van lokale investeerders, maar ook naar nieuwe financiële modellen, waarbij investeerders een deel van het rendement terug willen investeren in de lokale gemeenschap en niet gaan voor winst-maximalisatie.

Coöperwiek

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden, tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Dat coöperatieve model met meerdere eigenaren is hard aan het groeien. Een voorbeeld hiervan is coöperwiek in Limburg. Waarbij andere windmolens in de omgeving veel onrust in de gemeenschap hebben opgeleverd en winsten naar buitenlandse investeerders zijn gegaan, is deze windmolen eigendom van 325 buurtbewoners die de afgelopen 3 jaar een mooi rendement hebben ontvangen en de gemeenschap bij elkaar brengt en die ook excursies organiseert naar de windmolen.

Minimaal €5000 voor de gemeenschap

Per jaar wordt er minimaal €5.000 gereserveerd die ten goede komt aan de gemeenschap. Dit kan echter veel meer worden, want de molen maakt, na het uitbetalen van zijn leden, een winst van ongeveer een ton per jaar. Die gaat niet naar externe investeerders, maar staat ter beschikking van de leden. Er kunnen plotseling allemaal leuke dingen worden gefinancierd, zoals het realiseren van een glasvezel verbinding in het dorp.

Voor wie geïnteresseerd is in community financiering en coöperatief eigenaarschap is dit een interessante case om verder te analyseren. Zeker omdat de organisatie Zuidenwind dit model verder wil uitbreiden in Limburg.

Voorzitter Schoonbroodt: "Niemand wil zo’n molen in zijn achtertuin, maar als er iets tegenover staat, dan is het een ander verhaal."

European Alternative Finance Research Conference - 2/10

Net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een academisch congres voor onderzoekers die zich bezig houden met nieuwe vormen van financiering. Dit jaar zullen geselecteerd onderzoekers hun onderzoek ook kunnen publiceren in een special issue van het Emerald’s Baltic Journal of Management.

Met vooraanstaande onderzoekers, zoals Nir Vulkan (Oxford) en vertegenwoordigers van de European Commissie en de voorzitter van de P2PFA die de nieuwe plannen van de FCA gaat bespreken, wordt het een interessante dag.

Het volledige programma staat nu ook online.

Inschrijven

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen zich nu hier (gratis) inschrijven. We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang als je interesse hebt om kennis en ervaringen te delen of deel te nemen aan nieuwe Europese onderzoeksprogramma's.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).