Inclusieve financieringsmarkt is noodzakelijk voor brede welvaart

Inclusieve financieringsmarkt is noodzakelijk voor brede welvaart

Ondanks de grote verschuivingen in de mkb financieringsmarkt (zie o.a. het jaarrapport over de non-bancaire mkb financieringsmarkt van vorige week) blijft het voor grote groepen ondernemers lastig om financiering te vinden.

Het is goed om te zien dat er een aantal initiatieven zijn gestart om structurele verbeteringen door te voeren, maar de effecten worden nog niet breed gedeeld. Het is daarom belangrijk om deze initiatieven meer zichtbaar te maken.

Dat is de reden dat Stichting MKB Financiering dit jaar het jaarcongres op 3 juni in het teken stelt van de "Inclusieve Financieringsmarkt" en initiatieven een podium geeft. In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje over de onderwerpen die daar besproken zullen worden.

Inhoud:

  • MKB Financieringscongres - Mind the Gap
  • Code-V - Stimuleren vrouwelijk ondernemerschap
  • De ontbrekende ondernemers: De noodzaak van een inclusiever ecosysteem voor ondernemerschap
  • 100.000 startende ondernemers met migratieachtergrond elk jaar

Veel leesplezier,

Ronald

Jaarcongres SMF "Mind the Gap"

Mind the Gap

Op maandag 3 juni vind het jaarlijkse MKB Financieringscongres plaats van Stichting MKB Financiering. Afgelopen jaar stond het congres in het teken van het verbeteren van de samenwerking tussen banken en non-bancaire financiers en de grotere rol van adviseurs met mooie sprekers als Medy van der Laan, Ralph van Dam, Edin Mujagic, Christaan de Goeij en Hans Biesheuvel.

Dit jaar zal Menno Snel als Speciaal Gezant MKB Financiering een update geven over de voortgang van de afspraken in het Nationaal Convenant MKB-Financiering. Het congres zal ook het officiële tweede tekenmoment zijn voor Code-V waarbij de plannen voor de komende jaren toegelicht zullen worden.

Daarnaast zullen initiatieven zoals Dutch New Narrative Lab (Ruben Brave) en FASE (Saja Chander) hun ervaringen delen in het begeleiden van niet-traditionele ondernemersgroepen.

Ook geeft Mohamed el Bakali van Fair Finance Fund een inzicht in de mogelijkheden, kansen en uitdagingen met betrekking tot islamitisch financieren.

Daarnaast is er vanzelfsprekend zoals elk jaar voldoende tijd om collega's te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De laatste sprekers zullen de komende weken aangekondigd gaan worden, maar kaarten kunnen alvast hier gereserveerd worden: MKB Financieringscongres Mind the Gap.

MKB Financieringscongres - Mind the Gap
Heb je ’n open blik, zie je kansen in een divers Nederland én ben je actief als financier of adviseur voor MKB ondernemers? Meld je dan aan!

Code-V - Versnelt vrouwelijk ondernemerschap

Op 12 december 2023 hebben 64 organisaties de ambitie ondertekend om zich de komende jaren in te zetten op het verbeteren van de toegang tot financiering voor vrouwelijk ondernemers. Van banken en non-bancaire financiers, tot publieke fondsen en investeringsmaatschappijen, hebben hun handtekening gezet onder de afspraken van Code-V.

Dat dit noodzakelijk is blijkt wel uit de laatste resultaten van het onderzoek naar de non-bancaire financieringsmarkt. Slechts 18% van de financieringen wordt verstrekt aan vrouwelijke ondernemers, terwijl 37% van de ondernemers een vrouw is.

De Wereldbank heeft eerder al eens aangetoond dat de wereld economie met $6.000 miljard extra zou groeien als vrouwen ook gelijke toegang tot financiering zouden krijgen.

Uit onderzoek van Code-V blijkt dat er een aantal barrières zijn voor vrouwelijke ondernemers: Aanvragen worden minder serieus genomen of niet begrepen, beperkte toegang tot financiële netwerken of adviseurs en beperkte kennis van de mogelijke financieringsvormen en aanbieders.

De belangrijkste afspraken in dit convenant zijn:

Borging: Een lid van het senior management team aanwijzen dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers
Interventies: Initiatieven nemen en implementeren in de eigen organisatie die gericht zijn op het bedienen van vrouwelijke ondernemers zodat de dienstverlening toegankelijker wordt voor deze doelgroepen, en deze initiatieven jaarlijks evalueren
Data: Binnen 3 maanden na einde kalenderjaar gegevens verstrekken over de financieringsactiviteiten van de organisatie aan vrouwelijke en overige ondernemers in het voorafgaande kalenderjaar.

Op 3 juni 2024 zal er tijdens het Mind the Gap congres een tweede tekenmoment zijn voor financiers. Financiers die interesse hebben kunnen meer informatie opvragen via de website van Code-V, of kunnen mij benaderen. Dan breng ik hen in contact met de juiste persoon die extra informatie kan verschaffen.

Code-V Versnelt vrouwelijk ondernemerschap
Code-V heeft als doel, het Stimuleren en faciliteren van een ecosysteem in Nederland waarin alle vrouwelijke ondernemers hun volledige groeipotentieel kunnen benutten.

De ontbrekende ondernemers: De noodzaak van een inclusiever ecosysteem voor ondernemerschap

Internationaal gezien is Nederland één van de beste plekken voor ondernemerschap. Toch zijn er groepen die achterblijven qua ondernemerschap: de ontbrekende ondernemers.

Een van de redenen is dat de toegang tot financiering ongelijk is, in het bijzonder voor vrouwen en ondernemers met een migratieachtergrond, waardoor deze ondernemingen niet doorgroeien. Dit blijkt o.a. uit het OECD rapport "The Missing Entrepreneurs 2021").

Hierdoor loopt de Nederlandse maatschappij veel productiviteit en welvaart mis. Om deze waarde niet mis te lopen moet Nederland investeren in een inclusief ecosysteem voor ondernemerschap.

De ontbrekende ondernemers: De noodzaak van een inclusiever ecosysteem voor ondernemerschap
Internationaal gezien is Nederland één van de beste plekken voor ondernemerschap. Toch zijn er groepen, zoals vrouwen en migranten, die achterblijven qua ondernemerschap: de ontbrekende ondernemers.
CBS Statline: Startende ondernemers; herkomst, bedrijfstak

100.000 startende ondernemers met migratieachtergrond elk jaar

Volgens het CBS zijn er in 2022 ca. 100.000 van de 230.000 nieuwe ondernemingen gestart door personen die niet in Nederland zijn geboren, of eerste generatie kinderen zijn van migranten.

Terwijl 10 jaar geleden in 2011 nog maar 26% van de startende ondernemers een migratieachtergrond had, was dit in 2022 al opgelopen naar ruim 42%. Er is vooral een sterke groei zichtbaar in ondernemers uit Marokko (13.100), Suriname (7.970) en Turkije (11.800). En de laatste jaren is er ook een sterke groei te zien van Syrische ondernemers (2.490).

Deze ondernemers hebben niet de netwerken beschikbaar of de kennis voorhanden om de juiste (groei)financiering aan te vragen en de financiële sector heeft ook niet de juiste financiële producten beschikbaar voor deze ondernemers.

Denk hierbij aan islamitische financieringsproducten die in Nederland niet beschikbaar zijn. In het VK is halal-bankieren in 1999 toegestaan en is het nu een markt van $7,5 miljard per jaar, dus het toont duidelijk aan dat hier vraag naar is.

Ondernemerschap zorgt voor innovatie en langere termijn groei van de economie. Met de veranderingen in de maatschappij en de veranderingen in de populatie van startende ondernemers zijn daarom ook veranderingen nodig in de financieringsmarkt.

Ronald Kleverlaan wil vooroordelen bij investeerders wegnemen
Vrouwen én mensen met een niet-westerse achtergrond vinden vaak moeilijk investeerders voor hun bedrijf. Ronald Kleverlaan wil hen de ogen openen.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen.

Interesse?
Neem contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).