De ontbrekende ondernemers: De noodzaak van een inclusiever ecosysteem voor ondernemerschap

Internationaal gezien is Nederland één van de beste plekken voor ondernemerschap. Toch zijn er groepen, zoals vrouwen en migranten, die achterblijven qua ondernemerschap: de ontbrekende ondernemers.

De ontbrekende ondernemers: De noodzaak van een inclusiever ecosysteem voor ondernemerschap
Photo by Natasha Hall / Unsplash

Het percentage vrouwelijke ondernemers blijft al jaren steken rond de 35% (KVK Bedrijvendynamiek). Oftewel, van elke drie ondernemers is er slechts één een vrouw. Daarnaast is de toegang tot financiering ongelijk, in het bijzonder voor vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond, waardoor deze ondernemingen niet doorgroeien (OECD rapport "The Missing Entrepreneurs 2021") .

Hierdoor loopt de Nederlandse maatschappij veel productiviteit en welvaart mis. Om deze waarde niet mis te lopen moet Nederland investeren in een inclusief ecosysteem voor ondernemerschap.