Invest-NL niet voor mkb | AFM Agenda 2020 | Techleap wil €10 miljard funding voor startups | €50 miljoen voor zonne-auto via community funding | Banken willen strengere regels voor Fintechs

Afgelopen week werd Invest-NL gelanceerd. Een duidelijke focus op grote scale-ups en energietransitie, maar toezeggingen dat ook het mkb ondersteund zou worden zijn helaas niet nagekomen. Daarom deze week een oproep om met een alternatief overheidsinstrument te komen dat wél de mkb financieringsmarkt kan vernieuwen. In deze nieuwsbrief een eerste analyse hoe zo een instrument er uit kan zien en waarom dit nodig is.

Daarnaast publiceerde Stichting MKB Financiering deze week een overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten van afgelopen jaar. Een indrukwekkend resultaat dat samen met de koplopers in mkb financiering (Erkende MKB Financiers) is bereikt.

Deze week mag ik ook bekend maken dat we samen met de Universiteit Utrecht een grote tender van de Europese Commissie hebben gewonnen om door stimulering van ondernemerschap en gebruik van nieuwe financieringsvormen historisch erfgoed te gaan (her)ontwikkelen in 8 steden in Europa. In deze nieuwsbrief een korte introductie van dit project, wat nog voor de zomer van start zal gaan.

Deze artikelen heb ik deze week geselecteerd:

 • Overheidsinstrument nodig voor betere financiering mkb
 • AFM Agenda 2020: visie op mkb financieringsmarkt
 • Techleap.nl Action Plan 2020 - €10 miljard voor groeibedrijven
 • Duitse autofabrikant haalt €50 miljoen op via community funding
 • Ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen voor transformatie van historische stedelijke gebieden
 • Banken willen strengere regels voor Fintechs
 • PhD positie voor crowdfunding onderzoek in Noorwegen
 • SMF blog: Activiteiten en resultaten van 1 jaar SMF

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Overheidsinstrument nodig voor betere financiering mkb

Afgelopen week schreef ik al een vooruitblik over de start van Invest-NL. Zoals aangekondigd gaat het inderdaad een fonds worden dat zich specifiek op scale-ups en grote maatschappelijke problemen gaat richten, voornamelijk rond de energietransitie. In NRC wordt hierover geschreven:

De afgelopen maanden hebben Bos en zijn medewerkers, nu ruim veertig, gebruikt om markten te verkennen en focus aan te brengen in de doelstelling van Invest-NL. „Het financieren van maatschappelijke transities en toegang bieden tot nieuwe toetreders op de markten was akelig breed”, zegt hij. „Invest-NL gaat zich nu primair richten op de energietransitie en op het helpen van scale-ups – bedrijven die de start-upfase willen ontgroeien.”

Volgens mij een heel mooie focus, die minder problemen rond marktverstoring kan gaan opleveren, waar eerder kritiek op was en daarom een goede aanvulling op het brede financieringslandschap. Helaas wordt de doelstelling hiermee minder ambitieus dan oorspronkelijk voorgesteld, zoals ook wordt bevestigd op Rijksoverheid.nl.

Volgens Wouter Bos zijn er in de eerste week al 120 aanvragen binnen gekomen, dus interesse vanuit ondernemers is er zeker.

Mkb wordt overgeslagen

Bij de aankondiging werd echter ook direct duidelijk dat de toezeggingen aan de politiek dat het mkb ook van het fonds zou profiteren niet zijn nagekomen. Er zijn diverse moties ingediend en aangenomen op dit onderwerp: Veltman - VVD [financiering mkb vanaf de start Invest-NL] , Amhaouch & Veltman [transitieopgaven mkb financieren mogelijk maken], Moorlag [financiering sociale ondernemingen opnemen]. De politiek vind het dan ook erg belangrijk dat er ook voor het mkb extra financieringsmogelijkheden beschikbaar komen.

Wouter Bos maakte echter direct duidelijk dat aanvragen van onder de €5 miljoen aan co-financiering (minimale investering van €10 miljoen) niet welkom waren. Op de website van Invest-NL wordt aangegeven dat er tussen de €5-50 miljoen geïnvesteerd zal worden per investering. Daarmee wordt 99% van het mkb in ieder geval buiten gesloten en wordt de wens van de Tweede Kamerleden genegeerd.

Ik was daar na de lancering al verbaasd over en reageerde direct via Twitter. Daar kreeg ik online en offline veel reacties op. ONL en Stichting MKB Financiering hebben daarom maandag uitgebreid gereageerd met een oproep aan de politiek om een alternatief financieringsinstrument voor het mkb op te zetten nu duidelijk is geworden dat Invest-NL toch haar eigen koers gaat varen en het mkb hier niet bij terecht kan voor haar innovaties en energie transitie uitdagingen.

Vanuit de VVD werd gisteren dan ook al boos gereageerd op de gelanceerde plannen door VVD-kamerlid Dennis Wiersma.

British Business Bank - samenwerking met bestaande en nieuw initiatieven

Afgelopen week benoemde ik al kort de bijzonder positie die de British Business Bank (BBB) in het VK heeft gehad in het vernieuwen en opschudden van de mkb financieringsmarkt. Niet door naast bestaande initiatieven met een nieuw fonds te komen (zoals Invest-NL), maar door samen te werken met meer dan 120 nieuwe én bestaande initiatieven.

Binnen 5 jaar markt hervormd - professioneler en meer financiering

De organisatie is ruim 5 jaar geleden opgericht en heeft met relatief weinig middelen een heel groot effect gehad. Rond die tijd groeide het aanbod van nieuwe mkb financiers wel, maar was het nog erg onvolwassen.

Door financiering beschikbaar te stellen om uit te lenen via de non-bancaire financiers konden deze organisaties sneller groeien. Ook lukte het deze organisaties om een veelvoud aan extra financiering op te halen door de BBB als eerste investeerder. Door dit proces werden de financiers ook automatisch een stuk professioneler. Ook verstrekte de BBB eigen vermogen aan de financiers om te groeien en werd er veel geïnvesteerd in educatie en o.a. het doorverwijzen van ondernemers die bij de banken niet meer terecht konden naar non-bancaire financiers.

Het resultaat is dat in 2017 volgens onderzoek van Cambridge Universiteit 29,2% van mkb financiering aan kleine bedrijven (omzet <2 miljoen) via non-bancaire aanbieders is gegaan. Van 2018 en 2019 zijn helaas nog geen cijfers, maar de verwachting is dat dit verder is doorgegroeid en mogelijk richting de 40-50% is gegaan.

Overheidsinstrument voor ondersteuning mkb financiers

Persoonlijk zou ik een groot voorstander zijn van een variant van de BBB in Nederland. Niet een nieuw eigen fonds of financier naast alle andere bestaande publieke en private partijen die er al zijn, maar een organisatie die bestaande (en nieuwe) mkb financiers effectief kan steunen door mee te financieren en garantieregelingen op maat kan leveren.

AFM Agenda 2020: visie op mkb financieringsmarkt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat zich ook in 2020 actief bezig houden met het toezicht op crowdfunding en Initial Coin Offerings. Dit blijkt uit de AFM Agenda 2020.

Zorgplicht - Visie op bescherming kwetsbare, zakelijke kredietnemers

Daarnaast wordt er onder de noemer "zorgplicht" beschreven dat AFM een visie gaat ontwikkelen op MKB-financiering, in het bijzonder op de bescherming van kwetsbare, zakelijke kredietnemers. Dit sluit natuurlijk goed aan bij het huidige onderzoek wat nu uitgevoerd wordt door het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de motie Snels/Sneller over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening.

Europese crowdfunding wetgeving niet opgenomen?

Er staat opvallend genoeg weinig in over de nieuwe Europese crowdfunding wetgeving die in het voorjaar van 2021 in werking gaat treden. In 2020 zullen toch echt afspraken gemaakt moeten worden over de overgangsperiode en moeten nagedacht over exit-procedures van platformen die niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Daarnaast zal er een keuze gemaakt moeten worden over het afschaffen van het huidige beleid van werken met ontheffingen.

Techleap.nl Action Plan 2020 - €10 miljard voor groeibedrijven

Techleap.nl heeft gisteren haar plannen gepresenteerd om de komende jaren jaarlijks voor €10 miljard extra aan groeikapitaal op te halen voor start-ups en scale-ups. Dit geld moet voornamelijk komen van pensioenfondsen en buitenlandse beleggers. het plan toont veel overeenkomsten met de €5 miljard aan toezeggingen van grote fondsen die President Macron in Frankrijk heeft losgekregen, maar is dus nog een stuk ambitieuzer.

Beste eco-systeem voor startups in 2023

De ambitie van Techleap is om in 2023 in Nederland het beste eco-systeem voor startups en scale-ups te hebben ontwikkeld. De concrete ambities zijn iets minder spectaculair, maar geven wel een duidelijke richting aan waar de groei vandaan moet komen, namelijk voornamelijk in snelgroeiende (deep) tech bedrijven:

 • 15% meer internationale scale-ups in 2023
 • 25% minder software vacature die moeilijk in te vullen zijn
 • 10x meer beschikbaar venture capital in Nederland (volgens onderzoek NVP in 2018 ca. €900 miljoen. Dit moet dus groeien naar ca. €10 miljard per jaar)
 • Verdubbeling van het aantal "deep-tech" start-ups

Acceleratie programma voor 250 beste scale-ups in Nederland

De komende jaren zal Techleap ook een acceleratie programma gaan uitvoeren waarin elk kwartaal 15 scale-ups actief gecoacht gaan worden. In totaal zullen dan 250 ondernemingen geholpen worden met hun groeiambities. Concreet worden er per programma 8 bijeenkomsten over een periode van 20 weken georganiseerd voor de scale-ups:

 • Expert sessies: Met ervaren ondernemers sparren over het proces en moeilijke beslissingen en keuzes maken.
 • Peer-learning: Samen met andere scale-ups ervaringen uitwisselen. Uiteindelijk moet dit een netwerk van mede-ondernemers worden om samen mee op te trekken.
 • Curated investment trips: Trips naar investeerders buiten Nederlands.

€50 miljoen subsidie Ministerie EZK

Het 3-jarige programma wordt volledig gefinancierd vanuit een bijdrage van €50 miljoen van het Ministerie van EZK. Dit is onderdeel vane en breder traject van het Ministerie van EZK om investeren in een beleid om startups en scale-ups te stimuleren.

Het volledige Techleap actieplan is hier te bekijken.

Duitse autofabrikant haalt €50 miljoen op via community funding

Het Duitse Sono Motors heeft 50 miljoen euro opgehaald om de productie van zijn Sion-auto met zonnepanelen veilig te stellen. Onder de campagne "50 days, 50 million, 1 goal" is het gelukt om meer dan het benodigde bedrag op te halen.

In een eerdere nieuwsbrief over revenue-based financiering schreef ik al over deze campagne. Dit was op dat moment net gestart en toen was er al €13 miljoen aan voorverkopen gerealiseerd. De investeerders zullen ook recht hebben op winstdeling (profit-sharing) in het bedrijf, maar zullen in ieder geval als alles goed gaat gaan rijden in een elektische auto met zonnepanelen.

Het is nu de uitdaging om daadwerkelijk te gaan leveren. Het zou niet de eerste startup zijn die ten onder is gegaan aan haar eigen succes. Ik wens hen in ieder geval erg veel succes, omdat ik dit ook wel een mooie manier vind om met een eigen achterban/community een droom te realiseren.

Ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen voor transformatie van historische stedelijke gebieden

Ook dit jaar begon goed met een grote Europese tender die we vanuit CrowdfundingHub samen met de Universiteit Utrecht hebben gewonnen.

Wij gaan deelnemen in HUB-IN, een grootschalig Europees onderzoek naar de transformatie van voormalige industrieterreinen in historische stedelijke gebieden. Hierbij worden hubs rond ondernemerschap en alternatieve financiering en nieuwe community ownership modellen opgezet in 8 steden in Europa.

Uit het persbericht:

Onder leiding van de universiteit van Lissabon gaan de komende vier jaar achttien partners samenwerken aan dit project. Het project is mede tot stand gekomen door een subsidie van de Europese Commissie van acht miljoen euro. Het European Centre for Alternative Finance van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), CrowdfundingHub en de gemeente Utrecht leveren samen een belangrijke bijdrage aan HUB-IN vanuit hun expertise op het gebied van ondernemerschap en alternatieve financiering. Het onderzoek in Utrecht zal betrekking hebben op de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier.

Banken willen strengere regels voor Fintechs

Kunnen de grootbanken de toenemende druk in hun domein nog weerstaan van Fintechs? Het FD bracht de investeringsmanagers van ING, Rabobank en ABN Amro samen voor een gesprek over bevoordeelde Fintechs en de opkomst van nieuwe grootmachten. Eerder werd in Europa door de bankenlobby al gevraagd om extra regelgeving voor Fintech bedrijven.

Banken investeren in Fintech

De grootbanken werken echter ook hard aan een antwoord op deze nieuwe krachten in hun domein door meer te investeren in de startups. Het aantal fintech-investeringen van de Nederlandse grootbanken is de laatste jaren enorm gegroeid. Een sector die de afgelopen honderd jaar weinig noemenswaardige veranderingen kende, onderging de afgelopen tien jaar een ware metamorfose, blijkt uit het interview in het FD.

Opvallend is dat de verwachting is dat slechts 1 op de 100 investeringen werkelijk invloed heeft op de kernactiviteiten van de bank. Harrie Vollaard van de Rabobank zegt hierover in het FD:

"Fintech-investeringen zijn een spier die we aan het trainen zijn. Een paar jaar terug was het gericht op marketing, laten zien dat je meetelt op technologisch vlak, nu gaan we echte relaties aan. Van de honderd fintechs die we in huis halen, zijn er negentig interessant om diensten van in te kopen, negen groeien uit tot een partner en er is maar één die een rol speelt in het voortbestaan van de bank en waarin het loont om door te investeren."

Vertrouwen, miljoenen honkvaste klanten en een sterke marktpositie

Belangrijk punt is en blijft dat banken nog steeds een extreem sterke marktpositie hebben. Zeker in Nederland verdelen de 3 grootbanken het merendeel van de consumentenmarkt én zakelijke markt.

De belangrijkste angst bij de banken zit vooral bij de BigTechs (Google, Amazon, Facebook en Apple) die nog een veel groter klantenbestand (en vrij besteedbaar budget) hebben.

Het interview geeft een mooi inzicht in de aanpak en positionering van de investment managers van de banken in Nederland. Lees hier het hele artikel: "Bankieren is geen Walt Disney".

PhD positie voor crowdfunding onderzoek in Noorwegen

Bij Agder University komen 5 PhD posities beschikbaar. Enkele daarvan staan ook open voor onderzoek naar crowdfunding. Voor onderzoekers die zich hierin willen specialiseren en de komende 3 jaar willen promoveren (onder toezicht van Rotem Schneor), kan dit een interessante positie zijn.

Aanmelden kan tot 29 februari via de website.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Stichting MKB Financiering behaald bijzondere resultaten in eerste jaar van haar bestaan

De mkb financieringsmarkt is sterk in beweging. Er komt steeds meer financiering beschikbaar voor ondernemers om te investeren in groei en innovatie. Ook is de markt voor financieringsadvies hard aan het veranderen. Ruim een jaar geleden zijn we daarom gestart met Stichting MKB Financiering. Deze week presenteren we de resultaten van ons eerste jaar om de mkb financieringsmarkt versneld te hervormen.

Versnellen ontwikkelingen in de markt

In dit eerste jaar zijn al onze verwachtingen overtroffen. Het enthousiasme en de steun vanuit de politiek, financiers, ondernemers en adviseurs was heel positief en gaf ons veel enthousiasme en energie. De wens binnen de sector om hierin samen te werken met concurrenten en collega financiers was voor mij ook bijzonder om te ervaren. Deze organisaties durven over hun eigen grenzen heen te stappen voor het algemene maatschappelijke belang en wilden hier actief aan bijdragen.

Samenwerking banken en non-bancaire mkb financiers

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om een start te maken om de mkb financieringsmarkt verder te professionaliseren en ondernemers en adviseurs te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste financiers. Persoonlijk ben ik erg enthousiast om te zien dat niet alleen de nieuwe aanbieders, maar ook de bestaande partijen in financiële sector en de politiek de activiteiten voor een bredere mkb financieringsmarkt steunen.

Door deze ondersteuning kunnen we de komende jaren werken aan een meer inclusieve mkb financieringsmarkt waardoor ondernemers met diverse achtergronden, in verschillende levensfases en omvang van ondernemingen allemaal passende financiering kunnen vinden. De introductie en brede steun van het keurmerk “Erkend MKB Financier” zorgt nu al voor een kwaliteitsverbetering en meer transparantie in de sector.

Keurmerk voor mkb financieringsadviseurs

Komend jaar gaan we deze activiteiten nog verder oppakken en gaan we ook werken aan de introductie van een keurmerk voor de mkb financieringsadviseur. Persoonlijk verwacht ik hier veel van, omdat hiermee ondernemers met de juiste ondersteuning eenvoudiger de weg kunnen vinden naar de juiste financiering.

Het zou mooi zijn als we in 2025 de mkb financieringsmarkt werkelijk structureel hervormd hebben, zodat elke ondernemer met een goed plan de financiering ontvangt die hij of zij nodig heeft om te groeien of te innoveren.

Partners en associate partners gezocht

Om deze ambitie te blijven uitvoeren en om de sector nog actiever te kunnen ondersteunen zijn we de komende periode actief op zoek naar nieuwe, professionele financiers die zich aan willen sluiten bij het keurmerk Erkend MKB Financier en zich als partner aan willen sluiten bij SMF.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar organisaties die samen willen werken met deze kopgroep van innovatieve mkb financiers en als associate partner aanvullende diensten kunnen leveren die de ontwikkeling van deze aanbieders kan versnellen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie als (associate) partner. Of bel of mail mij persoonlijk, dan vertel ik hier graag meer over.

Brochure 1 jaar SMF

Download hier het gehele overzicht van wat wij bereikt hebben en wat wij allemaal aan activiteiten hebben opgezet in ons eerste jaar.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).