Investeer lokaal | Gedragsregels maken financieringsmarkt helder

Na 2 drukke reisweken en vakantie, deze week weer een volle nieuwsbrief. Afgelopen week werd van mij een opinieartikel over community-financiering geplaatst in Trouw en BNR belde me voor een item over de voor- en nadelen van equity crowdfunding.

Daarnaast was ik enkele dagen in Wenen om te spreken over trends in alternatieve financiering in Europa bij een expert bijeenkomst van de Europese Commissie over alternatieve financiering en het aansluitend het CrowdDialog congres.

Deze week heb ik de volgende artikelen geselecteerd:

  • Het cadeau van de crisis: gemeenschapsfinanciering
  • Gedragsregels maken financieringsmarkt helder
  • Matched crowdfunding. And more
  • Acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld
  • Rendement crowdfunding leen portfolio sinds 2009
  • Aangeboden rente crowdfunding in drie jaar hard gestegen
  • Voor- en nadelen van equity crowdfunding

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Het cadeau van de crisis: gemeenschapsfinanciering

Naar aanleiding van "10 jaar na de val van Lehman-Brothers" heeft Trouw een 6-tal experts gevraagd om hun visie te geven over de lessen van de financiële crisis. Als afsluiting van de serie mocht ik afgelopen week mijn visie geven over een positieve ontwikkeling sinds de crisis: De opkomst van community financiering (gemeenschapsfinanciering), wat naast financieel ook sociaal rendement oplevert.

Opkomst burgerinitiatieven

In de steek gelaten door banken ­begonnen burgers tijdens de crisis zelf het initiatief te nemen. Ze wilden investeren in de ­échte economie en in projecten waar ze zelf in geloofden. Financieel rendement was daarbij slechts een van de motivaties. Impact op de buurt, het klimaat of de maatschappij was minstens zo belangrijk. Mooie voorbeelden zijn de Knarrenhoven, waar bewoners bewust voor elkaar zorgen en Herenboeren, een collectief waarin mensen samen eigenaar zijn van een boerderij die duurzaam voedsel produceert.

Lokaal investeren

Lokaal investeren is belangrijk voor duurzame ontwikkeling en leefbaarheid. Maar financiering is vaak de ­achilleshiel van burgerinitiatieven. Met betrokkenheid en donaties alleen kunnen dit soort initiatieven niet groeien. Met community financiering kan dat wel.

In het artikel heb ik een oproep gedaan voor de politiek om met de juiste juridische en fiscale structuur te komen om deze vorm van financiering mogelijk te maken.  Daarnaast moeten goede voorbeelden gepromoot worden en zullen burgers die maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken de ruimte moeten krijgen. Zij zullen dit dan gaan ­financieren met de lokale gemeenschap met sociaal én financieel rendement.

Het hele artikel is hier terug te lezen.

Gedragsregels maken financieringsmarkt helder

Norbert van den Hove, plaatsvervangend Directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ziet een transitie in de financieringsmarkt. Tijdens de Special Financieren van de Week van de Ondernemer riep hij ondernemers op om verder te kijken dan alleen de bank. “Er zijn afgelopen jaren tal van goede oplossingen bijgekomen die met name het mkb stappen verder kunnen brengen.”

Midden- en kleinbedrijf blijft achter qua financieringen

Er wordt weer veel gefinancierd, maar binnen het midden- en kleinbedrijf worden er ook veel aanvragen afgewezen. Met name aanvragen waarbij het lastig blijkt om onderpand te waarderen. Als een bedrijf mensen, data of technologie heeft als waardevolste assets, is de kans groot dat de bank die niet zomaar financiert.

Slechts een paar procent kijkt verder dan de bank

Norbert van den Hove zou graag zien dat ondernemers daarom meer op zoek gaan naar een alternatief. “Als ondernemers nee krijgen van de bank klopt zo’n 37 procent van de ondernemers aan bij een andere bank. Dat is prima, maar banken hanteren in grote lijnen vergelijkbare voorwaarden. Slechts zo’n 3 à 4 procent van de ondernemers in Nederland vraagt ook een financiering aan bij een compleet ander type financier.”

Daarnaast noemt hij de Stichting MKB Financiering die is opgericht als vertegenwoordiger voor alternatieve financieringen. Duidelijke gedragsregels zijn echter belangrijk. Het aanbod is al enorm. Duidelijke gedragsregels zullen zorgen voor heldere rules of the game. Als partijen goed informeren en doorverwijzen, volgens vergelijkbare regels, kan er uiteindelijk voor ondernemers een goed en helder aanbod ontstaan.

Matched crowdfunding. And more

Tijdens een bijeenkomst bij de European Week of Regions and Cities in Brussel gaf Martijn Arnoldus van voorjebuurt.nl een keynote over de lessen van 6 jaar civic-crowdfunding en de samenwerking met lokale overheden voor co-financiering: “Match-funding with the crowd: blending crowdfunding and ESIF to amplify results”.

14 platforms - 2200 initiatieven

Via een 14-tal platformen zijn in totaal al 2200 initiatieven begeleid en gefinancierd. Dit zijn voornamelijk kleine, lokale initiatieven. Daarbij worden 80% van de campagnes succesvol gefinancierd, bij campagnes waarbij er "match-funding" vanuit de lokale overheid beschikbaar is, loopt het percentage zelfs op naar 90%. Dat is ook de reden dat hij tijdens zijn speech opriep om lokale civic-crowdfunding initiatieven in samenwerking met lokale overheden op te zetten.

Meer dan geld

Een belangrijk punt wat hij benadrukt is dat de co-financiering voor de initiatiefnemers en betrokken overheden meer oplevert dan geld alleen. Het werkt ook als katalysator voor samenwerking tussen lokale fondsen en subsidiegevers om samen te werken. Voor de initiatiefnemers levert civic crowdfunding ook een sterk lokaal netwerk op met een betrokken community.

Belangrijkste aandachtspunten die hij afsluitend nog aangeeft zijn dat het belangrijk is voor lokale overheden om de rol als "gate-keeper" om projecten wel of niet toe te laten, los te laten. Het wel of niet co-financieren kan een overheid natuurlijk nog steeds voor kiezen, maar ook projecten die geen overheidssteun krijgen moeten de kans krijgen om zelf financiering op te halen. Daarnaast is het belangrijk dat een overheid met de co-financiering snel kan beslissen. Een campagne duurt maar 1 tot 2 maanden. Binnen die tijd moet een overheid ook het budget toe kunnen zeggen.

Acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld

In het derde kwartaal van 2018 meldt 26 procent van de Nederlandse banken een versoepeling van de acceptatiecriteria voor leningen aan bedrijven. Het is de eerste keer sinds begin 2015 dat banken een versoepeling rapporteren.

Toename van vraag naar bedrijfskredieten

43 procent van de banken rapporteert daarnaast een toename van de vraag naar leningen aan ondernemingen in het derde kwartaal van 2018. Deze toename wordt toegeschreven aan het lage niveau van de rentetarieven gecombineerd met de hogere financieringsbehoeften van bedrijven met betrekking tot vaste investeringen, voorraden en werkkapitaal, fusies/overnames en herstructureringen.

Concurrentie toename

De toename van concurrentie van andere aanbieders wordt vaak genoemd als reden om de acceptatiecriteria te versoepelen. Voor ondernemers is de opkomst van alternatieve financiers daarom erg positief, waardoor nu ook banken soepeler blijken te gaan financieren.

Rendement crowdfunding leen portfolio sinds 2009

Gijsbert Koren is als een van de pioniers sinds 2009 actief in crowdfunding en hij investeert ook actief in diverse platformen. Hij heeft in 568 projecten geparticipeerd, waarvan er 317 investeringen in leningen waren. Op basis van de leningen heeft hij een analyse van zijn rendement gemaakt.

-1,2% rendement

Uit zijn analyse kwam een negatief rendement na aftrek van alle kosten. Er was echter wel een groot verschil te zien tussen de verschillende platformen. Zeker enkele internationale platformen hebben slechte resultaten laten zien. Bij een van die platformen (CrossLend) werd de helft van de leningen (gedeeltelijk) niet terugbetaald.

De 18 investeringen via Nederlandse platformen zorgden netto voor een positief rendement van 4,7%.

Alle cijfers en verdere analyses zijn hier terug te vinden. Erg transparant en inzichtelijk ook voor andere investeerders die meer willen weten over investeren via crowdlending/marketplace lending platformen.

Aangeboden rente crowdfunding in drie jaar hard gestegen

Ondernemers in Nederland bieden steeds meer rente aan investeerders via crowdfunding. In de afgelopen drie jaar is de gewogen gemiddelde rente op crowdfunding-leningen gestegen van 7,1% naar 8,5%. Dit blijkt uit een nieuw interactief dashboard (Crowdfundmarkt Analytics) waarmee Crowdfundmarkt  inzicht geeft in de nationale crowdfundingmarkt.

Verder blijkt dat de ongewogen gemiddelde rente de afgelopen jaren nog veel harder is gestegen, namelijk van 7,2% naar 11,6%. Hieruit is te concluderen dat op kleine crowdfundingleningen relatief hoge rentes worden geboden aan investeerders. De rentes vergelijken met het risicoprofiel van de projecten is helaas niet mogelijk omdat uniforme risicocategorieën in de markt nog ontbreken.

Voor- en nadelen van equity crowdfunding

Equity crowdfunding is in opmars, waarbij investeerders een klein aandeel krijgen in het bedrijf. Maar waarom zou je als ondernemer niet gewoon geld ophalen bij een traditionele investeerder? Hierover en over de voor- en nadelen van equity crowdfunding werd door een BNR een item rond de voor- en nadelen gemaakt waar ik input voor heb mogen leveren samen met Taco Carlier oprichter van VanMoof.

Congres AltFi Europe

Op maandag 5 november vind het jaarlijkse AltFi Europe congres plaats. Dit jaar wordt het congres georganiseerd in Amsterdam. Zelf zal ik hier een panel begeleiden over Fintech/Alternative Finance wetgeving en de balans tussen Europese en nationale wetgeving hierbij.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).