Investeringsfondsen staan klaar voor Fintech | Equity CF in VK belangrijkste financier groeikapitaal

Voor deze nieuwsbrief heb ik me verdiept in de laatste aankondigingen van Fintech-fondsen van traditionele financiële organisaties. Komt nu eindelijk het hoognodige groeikapitaal beschikbaar om de groei van de Fintech bedrijven een versnelling te geven?

Verder:

  • Buurtmolen als voorbeeld voor nieuw investerings- en verdienmodel
  • €2 miljoen beschikbaar voor culturele sector Brabant - crowdfunding wordt belangrijk onderdeel voor co-financiering
  • Sociale hypotheek: Afbetalen via vrijwilligerswerk en kostenbesparing
  • Equity CF platformen zijn weer grootste investeerders in VK
  • Marketplace lending in Europa groeit naar bijna €3 miljard in 2018

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Financials gaan fors investeren in Fintech partijen in 2018

Veel traditionele financiële partijen gaan na een periode van onderzoek, kleine experimenten en voorzichtig samenwerken, nu concreet investeren in nieuwe Fintech-bedrijven. Aegon is op dit gebied al langere tijd actief en heeft belangen genomen in P2P-leenplatformen en verstrekt leningen (vele miljarden) via deze partijen. Ook zijn zij eigenaar van KNAB (met oa KNAB Crowdfunding)

Aegon stapt in crowd Hypotheken
De aankondiging dat Aegon een belang heeft genomen in Jungo, een Fintech aanbieder die crowd hypotheken wil gaan verstrekken, is dan ook niet verwonderlijk. In de aankondiging wordt nog geen melding gemaakt dat ze ook een deel van de financiering gaan verstrekken, maar dat is zeer te verwachten, zeker omdat de groei van deze sector niet kan zonder institutionele financiers als partner.

De vastgoed markt is zeer interessant om te disrupten. Nieuwe aanbieder MUNT Hypotheken heeft via institutionele investeerders al bijna €10 miljard aan hypotheken verstrekt en is in korte tijd gegroeid naar de 7e aanbieder van hypotheken in Nederland.

ABN Amro heeft €10 miljoen beschikbaar
Het investeringsfonds Digital Impact Fund van Abn Amro heeft €10 miljoen beschikbaar en heeft o.a. al enkele miljoenen geïnvesteerd in Tink.

Rabobank reserveert €60 miljoen voor Fintech

Ook Rabobank is bereid fors te investeren in nieuwe Fintech en Agri-Food initiatieven. De focus ligt hierbij op vier thema’s: Financial cruise control, Platform banking, Emerging technologies as an business model enabler en Data4Food. Enkele van de eerste inevsteringen zijn gedaan in we.trade en Peaks.

ING gaat €300 miljoen investeren in Fintech
In een persbericht eind vorig jaar gaf ING al aan om €300 miljoen te gaan investeren in Fintech aanbieders,

UK investeringsfonds van £125 miljoen
Via een nieuw op te richten fonds wordt er geprobeerd om £125 miljoen op te halen voor investeringen in Fintech bedrijven, oa in bedrijven als Seedrs en Zopa.

Groeifinanciering beschikbaar voor Fintech
Al deze fondsen zullen er voor zorgen dat er veel investeringsgeld beschikbaar komt om bewezen initiatieven naar een hoger niveau te laten groeien. Een belangrijk en noodzakelijk gegeven, vanwege de volgende groeifase die er in de sector aan gaat komen, waarbij professionalisatie, maar ook (internationale) competitie en schaalvoordelen belangrijk gaan worden.

Afgelopen jaar werd in het VK £1,3 miljard geïnvesteerd in Fintech bedrijven, die hiermee hun groei kunnen versnellen.

Buurtmolen als voorbeeld voor nieuw investerings- en verdienmodel

Het Friese provinciebestuur en het energiefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy zien het investerings- en verdienmodel van de buurtmolen in Herbaijum als voorbeeld worden voor meer Friese dorpen.

Gestapeld financieren
In het dorp is een oude windmolen vervangen door een nieuwe molen met meer vermogen. De financiering is deels tot stand gekomen via crowdfunding en deels door een achtergestelde lening uit het FSFE, beide voor ca. 6 ton.

Cooperatie voor financiering en energiebelastingkorting (postcoderoos)
De molen levert energie aan vierhonderd huishoudens in Herbaijum en omstreken. Het gaat om een zogenoemde postcoderoos: een centraal viercijferig postcodegebied, met alle aangrenzende postcodegebieden erom heen. Deelnemers in die postcoderoos profiteren van een energiebelastingkorting. De afnemers, die een coöperatie vormen, zijn daarom niet alleen in Herbaijum te vinden, maar ook in plaatsen als Franeker en Harlingen.  De leden van de coöperatie genieten een voordeel van 20 tot 25 procent op hun energiekosten. Het aantal deelnemers is beperkt tot wat de molen aan stroom kan leveren.

Samenwerking met Qurrent
De landelijke overheid moet het licht nog op groen zetten voor de belastingkorting, omdat leden van de coöperatie onder de postcoderoosregeling normaliter ook in de molen moeten investeren. Onder de hier gekozen financieringsconstructie en deelname van (groene) energieleverancier Qurrent is dat niet nodig. De Coöperatie Dorpsmolen Herbaijum moet de lening over een termijn van vijftien jaar terugbetalen, in jaarlijkse termijnen.

Een mooi voorbeeld waarbij lokale financiering (hierbij in duurzame energie) wordt gestimuleerd. Hiermee ontstaat ook draagvlak binnen de gemeenschap voor zulke initiatieven en iedereen kan er van meeprofiteren.

€2 miljoen beschikbaar voor culturele sector Brabant - crowdfunding wordt belangrijk onderdeel voor co-financiering

Via het Brabantse BKKC komt ruim €2 miljoen aan financiering beschikbaar voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector.


Crowdfunding voor co-financiering
Binnen de regeling zijn drie vormen van ondersteuning mogelijk: een subsidie, een kennisvoucher en ondersteuning bij crowdfunding.

Educatie van sector
Dit vind ik een goed voorbeeld van een organisatie die de kracht van nieuwe financieringsvormen omarmt en via lokale kennisloketten educatie levert aan organisaties in de eigen sector.

Sociale hypotheek: Afbetalen via vrijwilligerswerk en kostenbesparing

In Enschede werd een nieuw experiment opgezet voor de financiering van een nieuw buurthuis. Het bewonersinitiatief kreeg de hypotheek niet geregeld bij een bank.


Sociale hypotheek
Banken zijn niet bekend met dit soort initiatieven en durven het risico niet aan. Een bekend probleem van veel ondernemende bewonersinitiatieven. Op het gemeentehuis werd een nieuw plan uitgedacht; de sociale hypotheek.

In het kort: bewoners hebben geen geld om een hypotheek af te lossen. Wat ze wel hebben is een groep betrokken vrijwilligers die zich, gelijk met de doelstelling van de stichting bewonerscommissie Dolphia, in wil zetten voor de ontwikkeling van kansen voor wijkbewoners. Talenten en vrijwilligersuren van wijkbewoners worden ingezet om met maatschappelijke activiteiten als buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en het runnen van het wijkhuis de hypotheek af te betalen. In het begin krijgen de bewoners 4,5 euro per uur werk dat ze in het buurthuis steken. In de toekomst is het de bedoeling dat ze beloond worden naar rato van de besparingen die door hun werk wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door het verminderen van zorgkosten in de wijk of het terugdringen van schooluitval.

Creativiteit in financiering
Financiering is vaak een ingewikkelde zoektocht. Steeds vaker ontstaan er creatieve vormen van vastgoedfinanciering bij dit soort bewonersinitiatieven. De Boomtak in Tilburg  gaf wijkcertificaten uit, ’t Luukske uit Wellerlooi heeft KNHM participaties bereid gevonden financieel te participeren.

Huren, kopen, een gebruikersovereenkomst of een symbolisch bedrag? De organisatie LSA zette de mogelijkheden met voorbeelden op een rij in de publicatie "Vastgoed als asset? Ja!" (PDF).

Equity CF platformen zijn weer grootste investeerders in VK

Onderzoeksbureau Beauhurst publiceerde de laatste inzichten rond equity financieringen in het VK. Ook dit jaar werd weer duidelijk dat de Equity CF platformen verreweg de meest actieve investeerders zijn, met 350 deals voor de 3 grootste platformen van alle 1505 investeringen die gedaan zijn in 2017.

De grootste platformen qua totale financiering waren in 2017 Crowdcube (£87,3m) (meer details op eigen site), Seedrs  (£55,1m) en SynditcaeRoom (£39,5m)

Angel netwerken vs Equity Crowdfunding
Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren de netwerken van Angel investeerders structureel minder (en kleinere) deals doen dan de equity crowdfunding platformen.

Het gehele rapport kan hier aangevraagd worden.

Marketplace lending in Europa groeit naar bijna €3 miljard in 2018

AltFi Data schat in dat in 2018 de Europese markt voor "marketplace lending" zal groeien naar €2,8 miljard, een groei van 73%. De sterkste groei wordt verwacht in vastgoed financiering (102%) en consumentenleningen (79%).

Uit deze cijfers blijkt ook weer dat MKB financiering (wat in Nederland de grootste markt is), in de rest van Europa een stuk minder ontwikkeld is. De nationale verschillen zijn dan ook nog steeds erg groot in Europa.

Contact

Inspiratie opgedaan en ondersteuning nodig bij eigen Community Finance, Crowdfunding of FinTech ontwikkelingen of op zoek naar een spreker?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).