Is BMKB regeling wel bruikbaar voor niet banken? | Overheden concurreren voor ICOs

Veel nieuws van marktpartijen deze week. Funding Circle mag kredieten via BMKB verstrekken, Voldaan lanceert een nieuw product voor factoring aan gemeenten en NPEX heeft MTF-vergunning binnen.

Artikelen deze week:

 • Is BMKB regeling wel bruikbaar voor niet banken?
 • Innovatie in factoring voor snellere betaling facturen overheid
 • Beleggers kunnen binnenkort weer handelen op mkb-beurs NPEX
 • De impact van gestapeld financieren bij zonne-energie
 • Toezichthouder Estland volgt bestaande wetgeving bij ICOs
 • Community private equity fund voor lokale projecten
 • Seminar European Centre for Alternative Finance: Rotem Shneor
 • EU workshop duurzame bedrijfsmodellen

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

PS. Lees onderaan deze nieuwsbrief hoe je kunt deelnemen aan een EU workshop duurzame bedrijfsmodellen en aansluiten bij "Ideas from Europe".

Is BMKB regeling wel bruikbaar voor niet banken?

De BMKB regeling, oorspronkelijk opgezet om banken minder risico te laten lopen bij het verstrekken van krediet aan het MKB, staat sinds enige tijd ook open voor niet-banken. Tot nu toe hebben echter slechts enkele partijen (Qredits, de Kredietunie Brabant en Europese Horeca Financieringsmaatschappijen) er gebruik van gemaakt. Na een jaar voorbereiding stapt nu ook FundingCircle in.

3300 borgstellingen in 2017
De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers, die een jaaromzet hebben tot €50 mln of een balanstotaal tot €43 mln. Met steun van EZ zijn in 2017 bijna 3300 borgstellingen verstrekt, voor in totaal €558 mln. Dit is al enkele jaren tussen de 2.000-3.500. Met een gemiddelde van €169.000 zijn dit financieringen die voornamelijk bij de kleinere bedrijven zitten. Daar blijft nog steeds veel behoefte aan financiering en kan de regeling de steun zijn om het risico iets te verlagen voor de investeerders.

Dekking tot 75% van verstrekte krediet
De investeerders die geld verstrekken via Funding Circle kunnen bij defaults tot maximaal 75% vanuit de regeling ontvangen. Omdat Funding Circle met particuliere en institutionele investeerders werkt is het nog niet helemaal duidelijk of deze garantie alleen voor institutionele investeerders beschikbaar is, of ook voor de particuliere investeerder.  In het FD zegt Jeroen Broekema, CEO Funding Circle Nederland namelijk dat de eerste kredieten nog moeten worden verstrekt: "We zijn op zoek naar de juiste investeerder. Door de regeling daalt het risico op dit deel van de kredietportefeuille en daarmee ook het rendement voor investeerders."

Nieuwe MKB garantie regeling voor alle financiers ipv BMKB
Funding Circle is een jaar bezig geweest om het eigen model voor kredietanalyse  en de afhandeling van wanbetaling aan te passen om in aanmerking te komen. Als dit betekend dat ze hun financiering vergelijkbaar gaat worden met de standaard manier van kredietverstrekking door banken, dan is het de vraag of er voldoende extra krediet beschikbaar gaat komen wat banken niet kunnen/willen verstrekken.

BMKB is bedacht en opgezet voor banken. Veel nieuwe financiers vinden de regeling echter te bureaucratisch en het past niet bij de vormen van financiering die zij verstrekken. Moeten we niet terug naar de tekentafel? Kan er geen algemene MKB garantie regeling opgezet worden die open staat voor elke financier (particulier, institutioneel of bancair) en vanuit dat uitgangspunt de beste regeling opzetten?

Innovatie in factoring voor snellere betaling facturen overheid

De markt van alternatieve financiers is steeds meer in beweging en specialiseert steeds verder. Factoringspecialist Voldaan (label van Barnstone) biedt al enige tijd factoringoplossingen aan voor het MKB. Specifiek voor facturen aan overheden wordt nu een aanvullend product gelanceerd "Voldaan Public", waarbij de financiering beschikbaar komt vanuit BNG Bank.

Lagere kosten
Doordat de BNG Bank een goedkoop krediet beschikbaar heeft gesteld om het beleid van het Ministerie van EZK te ondersteunen om overheden sneller te laten betalen aan het MKB en overheden niet failliet kunnen gaan, is het mogelijk om tegen lagere kosten deze diensten aan te bieden.

Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is een van de personen die in het persbericht deze samenwerking toelichten:

“Voldaan Public kan met deze oplossing mkb’ers die zaken doen met gemeenten snel van liquiditeit voorzien. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet het initiatief van Voldaan als een waardevolle toevoeging voor het financieringslandschap. Overheden zijn gehouden aan een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen, dankzij dit initiatief van Voldaan kunnen ondernemers al binnen enkele dagen over liquiditeit beschikken om te kunnen ondernemen”.

Een mooi voorbeeld hoe nieuwe aanbieders met creatieve oplossingen komen en hiermee concreet werken aan manieren om sneller of goedkoper financiering beschikbaar te stellen voor het MKB.

Beleggers kunnen binnenkort weer handelen op mkb-beurs NPEX

Op 18 november vorig jaar moest NPEX het handelsplatform sluiten. Na 6 maanden is het platform weer open en kan er vanaf 12 april weer gehandeld worden.

25 transacties per maand
Volgens NPEX vonden er voor de sluiting slechts 25 transacties per maand plaats. Dit is in lijn met de ervaringen van buitenlandse platformen zoals Seedrs. Toch vond NPEX het belangrijk dat investeerders van hun investeringen af zouden kunnen wanneer ze dit willen.

Kennistoets
Net als de online platformen die onder MiFID toezicht vallen of als crowdfunding platform gezien worden door de AFM, moeten investeerders via NPEX nu eerst een kennis- en ervaringstoets afleggen voordat zij kunnen beleggen. Een andere verandering is dat zij geen aandelen of obligaties meer kunnen kopen met 10% aanbetaling, maar ze moeten direct het volledige bedrag betalen.

55 miljoen - voornamelijk obligaties
De afgelopen vier jaar gaven ongeveer 30 bedrijven volgens NPEX voor ruim 55 miljoen euro aan obligaties en in mindere mate aandelen uit op de alternatieve beurs. Als alternatieve financier zijn zij in vergelijking met de grotere crowdfunding platformen en partijen als Qredits wat kleiner, maar het gemiddelde bedrag per financiering is wel een stuk hoger (ruim €1,5 miljoen).

De impact van gestapeld financieren bij zonne-energie

Een interessant artikel van Zonnepaneldelen, waarbij ingegaan wordt op de kracht van "gestapeld financieren" om hiermee een hoger rendement te behalen. Via het combineren van de juiste financieringsinstrumenten kan het rendement op eigen inbreng verhoogd worden van 3% naar ruim 10%.

Risico vs rendement
Dit is mogelijk, omdat een financier van vreemd vermogen vaak maximaal tot een bepaald percentage wil financieren (hierbij 80%), maar wil wel de zekerheden hebben. Omdat het risico dan daalt, neemt men genoegen met een iets lager rendement. Als het eigen vermogen dan ook nog deels vervangen kan worden door externe financiering via een achtergestelde lening, dan kan er een hoger procentueel rendement worden behaald op het eigen vermogen.

Kracht van stapelen voor extra financiering
Naast het feit dat dit een mooi rendement op kan leveren is het ook bruikbaar in veel andere sectoren. Vaak wordt het voor andere financiers namelijk veel makkelijker om financiering te verstrekken als er een kleine deel risico-dragend (eigen) vermogen geïnvesteerd wordt. De hefboom in dit rekenvoorbeeld is zelfs zo groot dat voor een financiering van 1000 er slechts 20 (=2%) aan eigen inbreng nodig is. Voor andere projecten zal dit percentage een stuk hoger liggen, maar met slim combineren en stapelen van de juiste financieringsvormen is meer mogelijk dan veel ondernemers weten!

Toezichthouder Estland volgt bestaande wetgeving bij ICOs

Enkele weken geleden schreef ik over de opkomst van asset-based tokens en de interpretatie die de toezichthouder in Zwitserland gaf op welke manier zij toezicht houden op de tokens en cryptocurrencies. Hierbij werd vooral onderscheid gemaakt tussen payment tokens (cryptocurrencies), asset tokens (onderliggende assets, zoals aandelen of andere middelen met waarde) en utility tokens (token om in te ruilen voor dienst/product).

In Estland wordt vooral een onderscheid gemaakt tussen

 • tokens waarmee mogelijk winst (of zeggenschap) behaald kan worden:
 • investeren in securities
 • investeren in een fonds
 • verstrekken van een lening
 • tokens die geen financieel rendement beloven:
 • cryptocurrency
 • token om in te ruilen voor dienst/product

In alle gevallen wordt in Estland teruggegrepen op bestaande regulering voor investeren, payment of donaties, waardoor de wetgeving snel in te voeren is.

In het VK wordt specifiek over cryptocurrencies nu onderzoek gedaan door de FCA. De resultaten worden Q3 2018 verwacht. Wel heeft de FCA al aangegeven dat handelen in afgeleide producten op cryptocurrencies streng aan banden zal worden gelegd.

Competitie tussen laden op wetgeving om ICOs binnen te halen
Gezien het feit dat er miljarden euros per maand via ICOs worden opgehaald, is het niet vreemd dat overheden interesse hebben om deze bedrijven binnen de eigen grenzen te krijgen, zolang dit maar onder de juiste wetgeving gebeurd.

Hierbij werd tijdens een congres in Zwitserland (crypto-valley) vorige week een duidelijk statement gemaakt door de experts.

Most participants expressed their belief that a positive regulatory environment will foster, and not hamper, blockchain and cryptocurrency innovation.

Op dit moment zijn oa Zwitserland, Liechenstein en Gibraltar de landen in Europa die voorop lopen met aantrekkelijke wetgeving en het aantrekken van ICOs. Internationaal zijn dit Hong Kong en Singapore. Ook Frankrijk heeft zich nu in de strijd geworden en wil ICOs aan gaan trekken.

Het is te verwachten dat de komende maanden ook toezichthouders in andere landen hier duidelijkheid over gaan geven. Wanneer volgt Nederland?

Community private equity fund voor lokale projecten

Via Joost Heinsius werd ik gewezen op een initiatief in Michigan, waar een lokaal fonds wordt opgezet om te investeren in lokale projecten. Het gaat dus niet om donaties aan sociale projecten, maar om werkelijk, sociale investeringen met een financieel rendement, maar wel in de eigen buurt.


Cooperative private equity fund
Het eerste fonds van Cooperative Capital laat bewoners met een minimum van $1000 meedoen, waarmee je 1 stem ontvangt per $1000, met een maximum van 10 stemmen. Daarna bepaald een werkgroep wat de top 5 projecten zijn om in te investeren, waarna de daadwerkelijk investering wordt overgelaten aan de stemmen door de leden. Hierna wordt nog een due diligence uitgevoerd om er voor te zorgen dat het rendement van 6% wel behaald gaat worden.

Welcome to Cooperative Capital - YouTube

Seminar European Centre for Alternative Finance: Rotem Shneor

Een van mijn activiteiten afgelopen jaar was het opzetten van het European Centre for Alternative Finance bij de Universiteit Utrecht. Het is de bedoeling dat dit netwerk van internationale onderzoekers de komende jaren structureel kennis gaat uitwisselen en meerjarige onderzoeksprojecten over de verschillende vormen van alternatieve financiering gaat uitvoeren. De eerste onderzoeksprojecten zijn nu opgestart en in het najaar wordt al weer de 2e "Research Week" georganiseerd met tientallen Europese onderzoekers.

Ook hebben we regelmatig gast-professoren die voor één of meerdere weken bij ons op de universiteit werken aan onderzoeken en lezingen geven. Deze periode is Rotem Schneor, voorzitter van de Nordic Crowdfunding Alliance en professor aan Agder universiteit op bezoek. Dinsdag gaf hij een expert sessie in Utrecht en komende week gaat hij masterclasses geven bij AFM en het Ministerie van EZK.

Event

EU workshop duurzame bedrijfsmodellen (Den Haag)

Voorafgaand aan het event Ideas from Europe (vroegere TEDxBinnenhof) op 24 april in de Ridderzaal in Den Haag vind er i.s.m. Impact City Den Haag een workshop plaats waarin gezocht wordt naar nieuwe duurzame bedrijfsmodellen en de financiering hiervan:

'Exploratory workshop: From Unicorns to Zebra’s. How can we stimulate sustainable (investment) business models?

Invite-only - 2 plekken beschikbaar
Het is een invite-only event voor ca. 25 personen. Ik mag zelf 2 plekken toewijzen voor de workshop (9:30-11:00), waarbij je ook automatisch toegang krijgt tot de Ideas from Europe bijeenkomst in de Ridderzaal in de middag.

Laat me weten of je hierbij aanwezig wilt zijn en wat je verwacht bij te kunnen dragen aan deze workshop.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).