Keurmerk financieringsadviseurs van start | €10 miljard startup fonds in Duitsland | Tokeniseren van mkb aandelen door NPEX en DUSK

Wow, wat een week. De aankondiging van het Keurmerk Financieringsadvies MKB werd zeer breed opgepakt in de media en door een groot aantal organisaties ondersteund als belangrijke stap voor deze sector. Dit beloofd wat voor de daadwerkelijk start op 1 januari!

Daarnaast volle week geweest vanwege een aantal interviews die ik de afgelopen week heb gegeven over o.a. ZZP financiering, een interview voor de Telegraaf over de mogelijkheden om buiten banken om financiering op te halen en een uitgebreid interview voor het Trenddossier van de Kamer van Koophandel over de trends in mkb financiering voor 2021. Leuk om op deze manier kennis te delen!

Artikelen deze week:

  • Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB
  • ’Mkb’er leunt te veel op de bank’
  • ZZP financiering - wat zijn de mogelijkheden?
  • Groeifinanciering en innovatie voor mkb-beurs NPEX
  • 10 miljard voor startup groeifonds in Duitsland
  • Mintos haalt €7.2m financiering bij klanten op via crowdfunding

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Nieuw keurmerk voor specialisten mkb financieringsadvies
Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Deze week is het nieuwe Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB aangekondigd. Met het keurmerk kunnen professionele en goed opgeleide financieringsadviseurs zich vanaf 2021  onderscheiden in de markt.

Met het keurmerk wordt ondersteuning gegeven aan de verdere ontwikkeling van deze beroepsgroep. Het FD schreef uitgebreid over de aankondiging, maar ook SRA, NBA, ONL en diverse blogs voor financieel professionals en accountants schreven over de aankondiging.

Noodzaak en ontwikkeling van nieuwe beroepsgroep

De markt van mkb financieringsadvies is ongereguleerd en zeer divers. Doordat iedereen zich financieringsadviseur kan noemen zijn er grote verschillen in kennisniveau en ervaring. Voor een ondernemer is het lastig om onderscheid te maken, waardoor een mix van ervaren adviseur en opportunistische cowboys in de markt actief is.

Via een keurmerk met als voorwaarde een minimaal kennisniveau, concrete ervaring in de bancaire & non-bancaire financieringsmarkt, maar ook duidelijke afspraken over werkwijze, vergoedingen en klachtenprocedures kunnen de adviseurs die zich specialiseren in deze vorm van financieringsadvies zichzelf onderscheiden en gezamenlijk bouwen aan een herkenbare beroepsgroep.

Reacties vanuit markt en overheid positief

Het was goed om te zien dat er heel positief werd gereageerd op de aankondiging van het initiatief. De accountantsorganisaties SRA en NBA publiceerden direct hun reacties op het persbericht op hun eigen websites, waarbij SRA schreef:

Paul Dinkgreve RA, SRA-bestuurslid: “Uit NEMACC-onderzoek is gebleken dat financieringsadvies een specialisme is dat specifieke vaardigheden vereist. Het is geen vanzelfsprekendheid dat alle accountantskantoren hierover beschikken. Als SRA willen we bijdragen aan een hoger kennis- en ervaringsniveau op financieringsgebied, en kantoren die hierin gespecialiseerd zijn de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden. Niet alleen door middel van het mede ontwikkelen van het keurmerk, maar ook met praktische tools, kennis en opleiding. Dat is op dit moment volop in ontwikkeling. Met het keurmerk kunnen kantoren hun financieringsspecialisme vanaf 2021 op de kaart zetten.”

Ook vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd positief gereageerd op de aankondiging. Mona Keijzer, staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

“De corona crisis heeft gezorgd voor een grotere financieringsbehoefte onder mkb-ondernemers. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat ondernemers gemakkelijker de juiste adviseur kunnen vinden voor het realiseren van hun financieringsplannen. Dit vergroot de slagingskans op het verkrijgen van financiering en kan ondernemers de armslag bieden om de huidige economische crisis door te komen.”

Reacties financiers over kick-back fees

Enkele non-bancaire financiers reageerden in het FD artikel al op het keurmerk dat het nodig is om een halt toe te roepen aan kick-back fees die er voor zorgen dat adviseurs mogelijk financiers adviseren die de hoogste vergoeding betalen aan de adviseur:

'Zo komen ondernemers terecht bij financiële partijen die het meest willen betalen', zegt André Dolsma, commercieel directeur bij microfinancier Qredits. 'Niet de behoefte van de ondernemer, maar de verdiensten van de adviseurs zijn vaak leidend.'
'Als wij die niet betalen', aldus Tim Zoete van Voldaan Factoring, 'brengen veel adviseurs de ondernemer naar een andere partij. Dan lopen wij klanten mis. Uiteindelijk wordt alles doorberekend en betaalt de ondernemer de rekening.'

Ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werd de aankondiging via social media aangekondigd en gedeeld.

Volgende stappen

Op dit moment is de voorinschrijving voor adviseurs en organisaties geopend. Vanaf 1 januari zullen de eerste examens ingepland gaan worden op basis van de voorinschrijvingen. In de loop van het eerste kwartaal worden de eerste examens afgenomen.

Aanvullende informatie:

’Mkb’er leunt te veel op de bank’

’Mkb’er leunt te veel op de bank’

Helaas klopt nog 3/4 van de ondernemers in eerste instantie aan bij een bank voor financiering. Bij een afwijzing stopt de ondernemer daarna met zoeken.  Dit kan voor ondernemers het laatste zetje zijn om hun bedrijf te moeten sluiten of faillissement aan te vragen.

In een uitgebreid artikel in de Telegraaf mocht ik hierop reageren en aangeven wat de opties zijn voor kleine ondernemers en de detailhandel. Het is een algemeen artikel geworden waarin een groot aantal mogelijkheden besproken zijn van crowdfunding leningen of het voorverkopen van vouchers, tot microkredieten en het ophalen van eigen vermogen via verkoop van een deel van de aandelen.

Doorverwijzen door banken komt niet van de grond

Nog steeds worden ondernemers bij een afwijzing relatief weinig gewezen op alternatieve mogelijkheden. Hier zou al heel veel winst te behalen zijn. Wanneer banken meer opties mee zouden geven bij de terugkoppeling van een afwijzing, dan helpt dit ondernemers om de weg te vinden naar nieuwe mogelijkheden.

Daarnaast zou het echter ook nuttig zijn als ondernemers zich al in een eerdere fase laten adviseren over de kansen en mogelijkheden van financiering. Aanvragen bij banken en non-bancaire financiers die begeleid zijn door een adviseur hebben een veel hogere slagingskans.

Ook kan een adviseur helpen om een financieringsbehoefte "op te knippen" en bij verschillende financiers in te dienen om tot een optimale financieringsmix te komen van eigen- en vreemdvermogen, maar ook voor korte termijn en lange termijn financiering. Dit kan de flexibiliteit voor de ondernemer verhogen en de lange termijn kosten verminderen.

ZZP financiering - wat zijn de mogelijkheden?

ZZP financiering - wat zijn de mogelijkheden?

Als (startende) zzp’er kan het een grote uitdaging zijn om zakelijk kapitaal te lenen. Maar met de komst van non-bancaire financieringsvormen is het aanvragen van krediet bij een bank niet de enige manier om aan geld te komen.

Ik werd door ZZP servicedesk geïnterviewd over deze mogelijkheden, waarbij ik ook vooral het belang van het gebruik maken van een financier die zich houdt aan de gedragscode MKB Financiering belangrijk is.

Liquiditeit

Bij de start van de Corona-crisis kwamen ondernemers vaak snel in liquiditeitsproblemen vanwege het wegvallen van de complete omzet.

De Corona-liquiditeit checklist voor zzp-ers en mkb ondernemers die wij samen met ONL voor Ondernemers hebben ontwikkeld in maart 2010 werd toen ook massaal gedownload en gedeeld, vooral ook in zzp-netwerken. Soms is het namelijk helemaal niet nodig om aanvullende financiering aan te trekken, maar zijn er andere mogelijkheden om je (korte termijn) liquiditeit te verbeteren.

Groeifinanciering en innovatie voor mkb-beurs NPEX

Groeifinanciering en innovatie voor mkb-beurs NPEX

Deze week maakte NPEX bekend via een investeringsronde extra groeifinanciering opgehaald te hebben. Een bedrag werd niet genoemd in het persbericht, maar het FD berekende dat dit "enkele miljoenen" zou zijn.

Innovatie binnengehaald met nieuwe aandeelhouder

Een opvallende nieuwe aandeelhouder is DUSK, een innovatief blockchain bedrijf dat financiële diensten ontwikkeld. In een eigen persbericht gaf DUSK aan dat zij vooral kansen zien in de combinatie tussen de nieuwe technologie van DUSK om de processen verder te digitaliseren van NPEX en aan te sluiten bij de kennis en de MTF-licentie.

Tokeniseren van aandelen

Waar ik heel enthousiast van wordt is dat nu voor het eerst een samenwerking concreet gemaakt wordt tussen een bedrijf die de kennis en technologie heeft in het tokeniseren van aandelen op internationale schaal en een organisatie met een bewezen track-record heeft in (grote) mkb financieringen en het juridisch en organisatorisch aansturen van een handelsplatform.

Hiermee kan een belangrijk stap gezet worden in het verschuiven van "tokeniseren" uit de technologie/crypto-sector naar de "reëele economie". Wanneer transactiekosten omlaag gaan kunnen hiermee ook nieuwe vormen van aandelenparticipatie (medewerkersparticipatie, community ownership) sneller van de grond gaan komen.

In het persbericht schrijft DUSK hier zelf over:

By improving processes, business models, and using the right technological applications, Dusk Network and NPEX see a lot of room to improve the issuance and trading of securities. Technology such as tokenization makes it possible to create digital shares that can be sold and traded in micro quantities. In addition, oftentimes expensive processes such as shareholder meetings and dividend payments can be automated. This further reduces the cost of alternative methods of financing, making them more attractive for a larger group of companies.
Investors will also enjoy various benefits. By reducing costs and removing intermediaries, investors are able to invest in more types of securities, interact with them in new ways, and experience better shareholder engagement.

Een mooie stap en ik ben heel erg benieuwd naar de concrete activiteiten die hier uit gaan komen!

10 miljard voor startup groeifonds in Duitsland

10 miljard voor startup groeifonds in Duitsland

De Duitse overheid heeft bekend gemaakt om tot 2030 €10 miljard beschikbaar te stellen voor startups en scale-ups. De verwachting is dat via dit "Toekomstfonds" nog €20 miljard aan aanvullende financieringen beschikbaar gesteld worden. Dit is verreweg het grootste budget voor startup financiering in Europa en 30x zo groot als het aangekondigde Dutch Future Fund.

Fund-of-Fund

Het fonds zelf zal geen investeringen doen, maar financiering beschikbaar stellen aan Venture Capital bedrijven. Dit model lijkt op het "Dutch Future Fund" (DFF) wat Invest-NL samen met Europees geld van het EIF aan het opzetten is.

Dit DFF zal echter van start gaan met een budget van "slechts" €300 miljoen, 3%!! van het Duitse Toekomstfonds.

Mintos haalt €7.2m financiering bij klanten op via crowdfunding

Mintos haalt €7.2m financiering bij klanten op via crowdfunding

De Litouwse peer-2-peer lender Mintos heeft via een equity crowdfunding campagne in 10 dagen tijd ruim €7 miljoen aan groeifinanciering opgehaald via meer dan 7.000 investeerders, waarvan een groot deel klanten waren van het bedrijf zelf.

Binnen 15 minuten na publicatie van de campagne op Seedrs was de eerste €1 miljoen al opgehaald en binnen 3 uur was er al €3 miljoen geïnvesteerd.

Marktleider in peer-2-peer lenen

Mintos is in de afgelopen jaren hard gegroeid en is een van de grootste peer-2-peer leenplatformen in Europa. Sinds 2015 hebben investeerders al €6.6 miljard aan financieringen verstrekt via het platform.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

Behind the scenes - Fotoshoot KvK Trenddossier