Keurmerk mkb financieringsadviseur | Volksbank moet mkb bank worden | Nieuwe regels AFM voor reclame bij prospectus

Een erg drukke periode zo vlak voor de vakantie. Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden zit ik in het vliegtuig naar Lissabon voor een nieuw Europees project. En de komende 2 weken organiseren we vanuit de Universiteit Utrecht het FinTech Talent Program waar (young) professionals uit meer dan 15 landen zich hebben aangemeld. Nog genoeg te doen dus!

Afgelopen week zijn er weer interessante nieuwsberichten verschenen. Met als belangrijkste aandachtspunt deze week de publicatie van ons eigen onderzoek naar het opzetten van een keurmerk voor de mkb financieringsadviseur. Belangrijkste uitkomst: veel behoefte, maar start met opbouwen beroepsgroep en gedragscode.

Deze week deze artikelen:

 • Beroepsgroep financieringsadviseur mkb wil keurmerk
 • CDA-voorman Heerma wil van Volksbank een mkb bank maken
 • Nieuwe regels AFM voor reclame bij prospectus
 • Brabants ziekenhuis geeft obligaties uit aan particulieren
 • Non-bancaire financiers trekken samen op in educatie
 • SMF blog: "Gastblog Collin: Crowdfunding, er is meer mogelijk dan u denkt"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Beroepsgroep zakelijke financieringsadviseur wil keurmerk

Op het gebied van financieringsadvies voor het mkb gaat er veel goed maar er is ook veel dat nog niet is geregeld. Dit merk ik regelmatig in onderzoek en in de praktijk. In hoeverre is het wenselijk dat een financieringsadviseur door zowel financier als ondernemer (en soms zelfs ook nog door een leverancier) wordt betaald? Of dat er geen kennisvereisten bestaan voor adviseurs? Waarom is de adviesmarkt voor consumenten stevig gereguleerd, maar is er geen enkel toezicht op zakelijk advies?

Onderzoek naar noodzaak en draagvlak

Vanuit de doelstelling van Stichting MKB Financiering om de mkb financieringsmarkt te professionaliseren is afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe groot de problemen zijn en of er een noodzaak en draagvlak is om deze personen in een beroepsgroep bij elkaar te brengen en een opleiding, certificering en een keurmerk te ontwikkelen.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

In het onderzoek zijn ruim 50 verschillende belanghebbenden in de sector gesproken van banken en non-bancaire financiers, opleidingsorganisaties, AFM, partijen die al eerder trainingen, educatie of keurmerken hebben opgezet, tot natuurlijk de adviseurs zelf (freelance en onderdeel van ketens) en de ondernemersorganisaties en individuele ondernemers.

Alle partijen staan positief ten opzichte van een keurmerk zodat adviseurs zich daarmee kwalitatief kunnen onderscheiden richting ondernemers en financiers. Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen ook parallellen met de particuliere markt waarvoor een opleiding en keurmerk belangrijk wordt.

Eerste stap is het ontwikkelen van een beroepsgroep met gedragscode

Hoewel het onderzoek gestart was met het peilen van de behoefte van het opzetten van een keurmerk, bleek uiteindelijk dat het keurmerk er uiteindelijk wel moet komen, maar dat dit slechts een onderdeel is van het ontwikkelen van de beroepsgroep, waar kennisoverdracht, leren van peers, opbouwen van identiteit van de beroepsgroep, opleiding en certificering allemaal bij horen.

Als onderdeel hiervan komt uiteindelijk ook het keurmerk, waar binnen de sector ook al verschillende ideeën voor leven, maar waarbij de ambities en verwachtingen van dit keurmerk nog ver uit elkaar liggen bij de verschillende belanghebbenden.

Afschaffen van kickback vergoedingen

In eerste instantie zou er het beste gestart kunnen worden met het opstellen van een gedragscode met daarin onder andere richtlijnen ten aanzien van transparantie en het afschaffen van kickback vergoedingen. Ook uitgangspunten over het vastleggen van afspraken tussen een adviseur en een ondernemer wordt belangrijk gevonden. In de praktijk blijkt dat er nu veel financieringstrajecten plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken (congres 29 oktober)

Financieringsadviseurs mkb zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie, maar vinden dit uiteindelijk wel belangrijk. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een ‘netwerk’ bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken.

Om dit te faciliteren zullen we vanuit Stichting MKB Financiering op 29 oktober een congres organiseren om de interesse hiervoor te peilen.

Download hier direct het rapport: Verkenning Keurmerk Financieringsadviseur MKB

CDA-voorman Heerma wil van Volksbank een mkb bank maken

Het CDA wil van de Volksbank, de voormalige SNS, een coöperatieve bank maken. “Er is behoefte aan iets wat lijkt op de oude Postbank. Een bank waar je binnen kan stappen, waar je de mensen kent, met simpele en eerlijke producten, waar het midden- en kleinbedrijf geld kan lenen.”

Een interessante stap, waar bij directie en medewerkers van de Volksbank waarschijnlijk ook veel steun voor is, maar hoe gaat dit er uit zien? Gaan ze zelf financieren, of gaan ze juist inzetten op een regie functie? En moet het perse een coöperatieve bank zijn, of kan het ook een sociale onderneming worden (of stichting)?

Alternatieve bank

SNS raakte tijdens de kredietcrisis in de problemen en werd in 2013 door de staat genationaliseerd. Ook bij andere banken schoot de overheid te hulp. Die andere banken en verzekeraars zijn inmiddels helemaal of gedeeltelijk verkocht. Alleen SNS is onder de naam Volksbank nog in handen van de overheid.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet onderzoekt in welke vorm zij de bank van de hand doet, ‘gelet op de diversiteit in het bankenstelsel’. Een alternatieve constructie voor een beursgang of overname door een andere bank is dus een optie.

Bank met eenvoudige producten voor het kleinbedrijf

Er is zeker behoefte aan een financier die concrete financiële producten aan kan bieden voor het kleinbedrijf. Uit onderzoek van het CPB is gebleken dat bancaire kredietverlening, vooral aan het kleinbedrijf, sterk terugloopt bij de grootbanken.

Volksbank zou met haar bankvergunning goedkoop kapitaal aan kunnen trekken, maar de vraag is wel of zij werkelijk financiële producten tegen een goede prijs in de markt kan zetten met de overhead van het huidige toezicht. Door alle beperkingen die vanuit de politiek nationaal en Europees zijn opgelegd aan banken is het erg lastig om het mkb te financieren.

Als de politiek werkelijk van de Volksbank een mkb bank wil maken, dan moeten ook de juiste randvoorwaarden gecreëerd worden.

Regisseur van financieringen en relatiebeheer

Volksbank heeft met het lokale kantorennetwerk van SNS daarnaast een unieke positie om dichtbij de (kleinzakelijke) mkb klant te opereren. Zij kunnen actief de regisseur worden om in samenwerking met non-bancaire financiers de beste (stapel) financiering te regelen. Dit is een heel andere, maar wellicht kansrijkere optie.

Een mooie uitdaging voor de Volksbank en de politiek. Volksbank 2.0 als mkb bank zou ik erg toejuichen, maar gezien de veranderingen in het financiële landschap zal deze organisatie waarschijnlijk nog steeds mkb financieringen aanbieden, maar de vraag is of dit bancaire producten zullen zijn.

Nieuwe regels AFM voor reclame bij prospectus

Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels voor het opstellen van een prospectus én voor reclame bij het prospectus wanneer de prospectus door de AFM is goedgekeurd. Dit is een uitwerking van de Europese richtlijn van ESMA. Als ik de regels doorneem dan lijkt het er erg op dat deze een stuk strenger zijn geworden. Ze zijn in ieder geval een stuk toegankelijker en concreter omschreven.

Regels reclame nodig vanwege sturende rol bij beleggingsbeslissingen

Uit onderzoek blijkt dat reclame een belangrijke rol speelt bij beleggingsbeslissingen. Bij aanbiedingen waarvoor een goedgekeurd prospectus is gepubliceerd, wordt doorgaans reclame opgesteld. Deze reclame moet voldoen aan bepaalde regels. De AFM controleert of de reclame wel een goed beeld geeft van de informatie in het prospectus en heeft deze regels nu verder uitgewerkt.

Reclame bij een prospectus is een mededeling die:

 • gaat over een specifieke aanbieding van effecten aan het publiek of op een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, en
 • specifiek gericht is op de promotie van een mogelijke inschrijving op of aankoop van effecten.

Voor online, en offline reclame én mondelinge uitingen!

Voorbeelden van manieren waarop deze reclame wordt geuit zijn brochures, flyers, brieven, e-mails, advertenties, Google-ads, banners, abri-posters, radio- en tv-commercials en websites. Maar ook (mondelinge en schriftelijke) uitingen die worden gedaan tijdens roadshows en informatiebijeenkomsten, zoals presentaties of interviews, gelden als reclame.

Niet onjuist, niet misleidend,

De beleidsregels voor de reclame zijn uitgebreid beschreven in de nieuwe richtlijn. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van de AFM.  De normen die hiervoor gelden zijn:

 • Niet onjuist: Bijvoorbeeld onterecht claimen dat uitgevende instelling onder toezicht van de AFM staat
 • Niet misleidend: Verwijzing naar de AFM als een kwaliteitskeurmerk. Bijvoorbeeld door goedkeuring van het prospectus of een vergunning te koppelen aan zekerheid of vertrouwen. Of als de goedkeuring van het prospectus zodanig wordt vermeld dat dit als een kwaliteitskeurmerk of als een (positief) kenmerk van het product wordt gepresenteerd. Of bijvoorbeeld door te suggereren dat de AFM het product ondersteunt of aanbeveelt.
 • Evenwichtig zijn: Reclame – en andere mondelinge en schriftelijke informatie – mag geen materieel onevenwichtig beeld van de informatie in het prospectus geven.
 • In overeenstemming met prospectus: De informatie in de reclame-uiting moet inhoudelijke consistent zijn met het prospectus.

De volledige lijst is hier te vinden.

Brabants ziekenhuis geeft obligaties uit aan particulieren

Het Bernhoven-ziekenhuis in het noordoosten van Brabant gaat obligaties uitgeven aan inwoners en bedrijven uit de regio. Sinds vorig jaar zijn er al obligaties beschikbaar voor personeel van het ziekenhuis in Uden en Oss en die uitgifte wordt nu uitgebreid.

Emissie van € 20 miljoen

Mensen, bedrijven en instellingen kunnen obligaties van minimaal 500 euro aanschaffen die negen jaar lang een rente van 4 procent opleveren. Voorwaarde is wel dat de koper woont of is gevestigd in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Wie daarbuiten woont, is alleen welkom als hij kan aantonen dat hij zich verbonden voelt met Bernhoven.

Band ziekenhuis met regio versterken

De bedoeling van het ziekenhuis is om de band met de regio te versterken. "Iedereen uit de omgeving is welkom, bijvoorbeeld ook patiënten die geld in het ziekenhuis willen steken", zegt een woordvoerder.

Een mooi voorbeeld van sociaal financieren. Er zullen voldoende inwoners in de regio zijn die hier in willen investeren. En deze emissie laat ook zien dat ook grote projecten (€20 miljoen) op deze manier financiering op kunnen halen.

Non-bancaire financiers trekken samen op in educatie

Het begon klein en beperkt, maar inmiddels wordt de markt voor non-bancaire bedrijfsfinanciering gekenschetst door een breed palet aan mogelijkheden die bovendien steeds beter met elkaar gecombineerd kunnen worden. Helaas heeft de bekendheid onder MKB-ondernemers geen gelijke tred daarmee gehouden. Informatiebijeenkomsten overal in het land moeten daarin verandering brengen.

Samenwerking in educatie

Qredits, Spotcap, Voldaan en Investormatch hebben het initiatief genomen om samen met MKB Amsterdam een bijeenkomst te organiseren voor een grote groep financieel adviseurs.

Stapelen

Het voordeel van deze financiers in alle gevallen snelheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door innovatieve modellen en technologie, waardoor deze partijen zeer klantgericht kunnen werken. Het kan haast niet anders of twintig jaar geleden hebben financiële instellingen al gespeeld met de ideeën die aan Spotcap, Qredits en Voldaan ten grondslag liggen, maar zonder innovatie was het geen haalbare kaart.  Nu is het eenvoudiger om deze financieringsvormen flexibel met elkaar te combineren.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Gastblog Collin: Crowdfunding, er is meer mogelijk dan u denkt

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceert een reeks van blogs over crowdfunding. Om de lezers kennis te laten maken met de visie van de aanbieders, de crowdfundingplatforms, is aan enkele platforms de gelegenheid geboden een gastblog te schrijven. Vandaag is het blog geschreven door Collin Crowdfund.

In dit blog beschrijft Collin Crowdfund de mogelijkheden van crowdfunding voor ondernemers er geven zij aan hoe zij werken.

Lees hier het hele blog.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).