Matchfunding | Bewonersbedrijven | Equity Crowdfunding Finland/Australië/UK

Afgelopen week heb ik beleidsmakers uit Scandinavië en Oost-Europa tijdens lezingen en workshops uitleg mogen geven over het stimuleren en ontwikkelen van een duurzame alternatieve financieringsmarkt.

Verder een item over match funding, het combineren van crowdfunding met overheidsfinanciering (dank Joost Heinsius) en een zeer interessant initiatief voor lokale burgerinitiatieven: BewonersBedrijven.

Het belangrijkste rapport deze week kwam van AFME over toegang tot meer risico kapitaal in Europa.

Veel leesplezier en deel nieuwsbrief of individuele artikelen (via "share" linkje) gerust!

Ronald

Alternative Finance Maturity Model

Tijdens het Nordic Crowdfunding Event in Helsinki mocht ik afgelopen week als key-note een lezing geven hoe de crowdfunding industrie, samen met toezichthouders en beleidsmakers, de markt verder kunnen laten groeien. Via het "Alternative Finance Maturity Model" heb ik hier een eerste aanzet voor hopen te geven.

Beleidsmakers uit Oost-Europa

Afgelopen dinsdag was er een delegatie vanuit ministeries uit Oost Europa op bezoek in Amsterdam om kennis op te doen over het stimuleren van ondernemerschap in hun land. Via workshops van Ruben Nieuwenhuis (Startup Amsterdam), Oscar Kneppers (Rockstart), Boris Veldhuijzen van Zanten (TheNextWeb) werden zij bijgepraat over het (tech)startup klimaat in Amsterdam.

Zelf heb ik een workshop gegeven over het opzetten en ontwikkelen van een "Alternative Finance eco-systeem" en welke stappen ze hiervoor kunnen nemen. Op basis van de feedback na de workshop (en visitekaartjes) komt hier zeker een follow-up op in die landen.

Matchfunding voor crowdfunding projecten

Het onderzoekscentrum Nesta in het VK doet veel onderzoek naar Crowdfunding. Vorig jaar zijn ze gestart met structureel onderzoeken van match-funding, het combineren van overheidssubsidies met crowdfunding. In dit artikel worden de eerste resultaten gedeeld.

Matchfunding voor armoede bestrijding

Via het "Improving Life for Londoners" fonds met £100.000 worden projecten ondersteund die armoede bestrijden. Tot een maximum van 50% van het doelbedrag (met een max van £10,000) wordt bijgedragen aan projecten. Hiermee wordt via de bijdrage van £100.000 voor minimaal £200.000 aan impact gegenereerd.

Matchfunding in Nederland
In Nederland voeren Voordekunst (matchfunding cultuurprojecten) en Voorjebuurt (matchfunding voor buurtprojecten) in Nederland een actief beleid voor matchfunding met veel partners. Het Mondriaanfonds kondigde maandag nog aan dat zij 20% gaan bijdragen (max 2.000 euro) aan geselecteerde projecten op Voordekunst.

Resultaten van deze matchfunding (extra bijdragen, andere donateurs, etc) zijn mij echter nog niet bekend. Heeft iemand hier ooit al onderzoek naar gedaan of inzichten in? Wellicht goed om eens structureel te onderzoeken wat de impact is?

BewonersBedrijven

Ik ben erg geïnteresseerd in initiatieven die vanuit een lokale community gestart worden. De burger neemt het heft steeds meer in eigen handen. Veel initiatieven missen echter een solide business case om het langdurig vol te houden.

Ik werd daarom blij verrast door het initiatief van BewonersBedrijven van LSA. Een groep bewoners richt gezamenlijk een bedrijf op om maatschappelijke projecten op te pakken en zorgt voor een sluitende business-case.

Internationaal onderzoek
De TU Delft gaat de komende tijd onderzoek doen naar BewonersBedrijven in Nederland, Zweden en Engeland en deze met elkaar te vergelijken. hierbij wordt gekeken naar de rol en de impact van een BewonersBedrijf en de financieringsvormen die beschikbaar zijn voor deze ondernemende bewonersinitiatieven.

Starters4Communities
Dat lokale communities veel succes hebben met Crowdfunding blijkt ook wel uit het netwerk van bewonrsinitiatieven die door Starters4Communities worden ondersteun. Al 30 campagnes zijn er via voorjebuurt.nl gevoerd, waarmee per project 15.000-20.000 euro startfinanciering werd opgehaald.

"We Doen Het Zelf Wel" Festival
Geïnteresseerden in deze maatschappelijke ontwikkeling kunnen hier meer over leren tijdens het event "We Doen Het Zelf Wel" op 25 maart in Amersfoort.

Civic Source
Een vergelijkbaar initiatief is "Civic Source", een model om een duurzame financiële basis voor bewonersinitiatieven in een wijk te ontwikkelen. Op 30 maart wordt hier in pakhuis de Zwijger een seminar over georganiseerd waarin het model wordt toegelicht.

Sterke lobby voor meer risico kapitaal in Europa

Een van de belangrijkste rapporten (en publieke hoorzitting) in Europa was deze week de publicatie van AFME van het rapport "The Shortage of Risk Capital for Europe’s High Growth Businesses (PDF)".

Dit rapport van AFME, het European Investment Fund (EIF), 7 brancheverenigingen en 4 beurzen, gaf een uitgebreid beeld van de acties die ondernomen moeten worden om meer risico kapitaal beschikbaar te stellen aan startups en scale-ups in Europa.

Een overzicht van aanbevelingen is hier te vinden.

$2M donatiecampagne in 4 dagen

In een spontane campagne van bekende social media personen en sportsterren werd binnen 1 dag $1 miljoen opgehaald om Turkish Airlines met voedsel te laten vliegen richting Somalië vanwege de voedselcrisis. De teller staat nu al boven de $2 miljoen.

Een mooi voorbeeld hoe via social media een campagne viral kan gaan en hoe ruim 70.000 mensen hier aan verbonden worden met een gemiddelde donatie van ca. $27.

14% van investeringen Equity CF komt van professionele investeerders

Interessant onderzoek van Beauhurst die aangeeft dat 14% van de investeringen via equity crowdfunding in startups gefinancierd wordt door professional investeerders, zoals VCs en investeringsfondsen.

Een logische ontwikkeling, die al langere tijd te zien is bij leningen. Het merendeel van de leningen aan consumenten en bedrijven komt in VK van institutionele partijen, zoals pensioenfondsen.

Nieuwe crowdfunding wetgeving Australië

Na een wachttijd van 18 maanden is de nieuwe wetgeving voor (equity) crowdfunding in Australië eindelijk aangenomen door de senaat in Australië.

Hiermee wordt het nu ook mogelijk voor kleinere bedrijven (<$25 miljoen omzet/jaar) om via de crowd tot $5 miljoen financiering op te halen. De Fintech industrie en Crowdfunding platformen zijn erg enthousiast, maar het zal nog wel even duren voordat de platformen formele goedkeuring van de toezichthouder hebben.

Voor bedrijven die groeifinanciering zoeken in Australië echter een belangrijke stap!

10% van Equity investering Finland komt uit Equity Crowdfunding

Uit de laatste cijfers van het Finse Business Angel netwerk blijkt dat minimaal 10% van de groeifinanciering van startups in Finland (totaal 383 miljoen voor 400 startups) via equity crowdfunding wordt opgehaald.

5 jaar geleden was dit nog maar 1% van het totaal.