Medewerkersparticipatie in 2e Kamer | Gecrowdfunde oorlog in Oekraïne | Deep Tech Fonds gelanceerd | Bulletin board voor verkopen crowdfunding leningen

Particulieren starten crowdfunding campagnes om wapens te kopen en af te reizen naar Oekraïne en de Oekraïense overheid haalt via crypto-donaties al ruim $50 miljoen op. Is dit de eerste gecrowdfunde oorlog aan het worden? Het Financiële Dagblad en NPO Radio 1 benaderden mij deze week om dit nieuws te duiden.

Daarnaast spreekt deze week de Tweede Kamer over de medewerkersparticipatie. De discussie gaat vooral over het fiscaal aantrekkelijker maken van optieregelingen voor startup medewerkers. Enkele specialisten vinden dit niet ver genoeg gaan en pleiten voor veel breder beleid, waarbij mede-aandeelhouderschap voor het brede mkb toegankelijk moet worden.

Artikelen deze week:

  • Tweede Kamer bespreekt de rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat
  • Deep Tech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups
  • De crowdfunding achter de strijders in Oekraïne
  • Verhandelen van crowdfunding investeringen in ECSP

Interessante congressen / events komende maanden:

  • 17/3 Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"
  • 7/4 Congres Madrid "Community-funded geothermal projects"
  • 23/8 FinanceCom 2022 Enschede "New business models, markets, networks, services and players in the financial services industry"
  • 5/10 6e ECAF academische congres "Fintech for Common Good"

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Tweede Kamer bespreekt de rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat

Donderdag 17 maart laten leden van de Vaste Kamercommissie Financiën zich informeren over medewerkersparticipatie tijdens een rondetafel bijeenkomst met experts.

Belastingbetaling verleggen en lager tarief

Vanuit Techleap en DSA wordt met name gepleit om het heffingsmoment op het belasten van aandelenopties naar achteren te verschuiven en ook het aanpassen van de hoogte van de belasting die medewerkers moeten betalen (Box1 belast als inkomen, terwijl voor oprichters de aandelen in Box2 worden belast).

Herinvesteringen in ecosysteem

Een van de belangrijkste redenen om medewerkersparticipatie meer te stimuleren is het feit dat op langere termijn de grootste aanjager van succes de herinvesteringen zijn. Hierbij investeren medewerkers van succesvolle bedrijven die na een exit of beursgang meedelen in de winst weer in nieuwe bedrijven of starten hun eigen bedrijf.

Ook is het voor het aantrekken van internationaal (top)talent in de tech-sector belangrijk dat er een concurrerende aandelenoptie regeling beschikbaar is, om te kunnen concurreren met startups in omringende landen.

Wijzigingen die op tafel liggen gaan niet ver genoeg

Er is echter ook kritiek op de huidige voorstellen, vanwege het feit dat deze vooral gaan om de fiscale behandeling van opties. Onder de titel "Waarom ik de nieuwe optieregeling een schwalbe van een wetsvoorstel vind" schrijft Quintus Willemse van Share Council (voorvechter van écht participatie van medewerkers in het brede mkb) dat deze wijzigingen alleen voor een kleine groep startups verschil gaan uitmaken en nog steeds geen toevoegde waarde hebben voor een veel grotere groep van medewerkers bij MKB bedrijven.

De position papers van de sprekers kunnen hier gedownload worden: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A00727

Deep Tech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups

Deep Tech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Invest-NL lanceren samen het Deep Tech Fonds (DTF). De omvang van het fonds bedraagt € 250 miljoen, waarvan € 175 miljoen door het ministerie van EZK wordt ingebracht en het resterende deel door Invest-NL.

Investeringen in kennisintensieve deep-tech startups

Het DTF zal investeringen doen in kennisintensieve start- en scale-ups in sectoren als fotonica, quantumtechnologie, nanotech en high tech om de technologische kennis en internationale concurrentiepositie voor Nederland te versterken.

Het DTF wil investeren in bedrijven met innovatieve, complexe technologie. Voor innovatieve ondernemingen die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, is het vaak moeilijk om financiering te vinden. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar relatief grote risico’s aan kleven.

Fonds wordt onderdeel van Invest-NL

Het fonds opereert als co-investeringsfonds en is als onafhankelijk onderdeel ondergebracht bij Invest-NL. Het fonds kent een gespecialiseerde focus op deep tech en heeft een onafhankelijk fondsmanagement en onafhankelijk Investment Committee (IC) wat bindend advies geeft. Het IC van het DTF wordt gevormd door Frits van Hout, Hans Büthker, Aruna Subramanian, Eline Vrijland en Steven Tan.

Officiële crypto-donatie pagina van de Oekraïense overheid
De crowdfunding achter de strijders in Oekraïne

De crowdfunding achter de strijders in Oekraïne

Het Financieel Dagblad benaderde mij voor een achtergrondartikel over de vele crowdfunding initiatieven die nu opgestart worden voor Oekraïne met de vraag om deze ontwikkelingen te duiden.

Ook Radio 1 benaderde mij en gaf mij uitgebreid de tijd tijdens het programma "Geld of je Leven" om dit toe te lichten.

De eerste gecrowdfunde oorlog

Het gaat te ver om te zeggen dat deze oorlog via crowdfunding gefinancierd wordt. Inderdaad worden er tientallen miljoenen opgehaald voor kleine sociale campagnes, of voor het kopen van wapens "sponsor a tank-campagne" door de Oekraïense ambassade in Tsjechië). Ook geld voor het aanschaffen van medische hulpmiddelen of bijna $400.000 voor de aanschaf van drones wordt opgehaald.

Maar de echte kracht van crowdfunding is de betrokkenheid en media aandacht die hiermee gecreëerd wordt. Indirect wordt de publieke beeldvorming hiermee gestuurd.

Maar ook de media zet crowdfunding in. De Engelstalige krant Kiev Independent doet actief verslag van nieuws vanuit Oekraïne zelf en heeft via een crowdfunding campagne ca. €1,5 miljoen opgehaald. Daarnaast zijn er via Patreon 6.500 personen die maandelijks een bijdrage leveren, waarmee €66.000 per maand wordt opgehaald.

Crypto donaties

Voor het eerst zien we ook de grote rol die crypto-transacties (kunnen) spelen in zo een conflict. In zeer korte tijd heeft de Oekraïense regering digitale wallets opgezet om donaties te ontvangen en heeft sinds kort ook een centrale website waarin nu al ruim $50 miljoen is ontvangen.

Doordat er in Oekraïne veel kennis aanwezig is rond crypto-currencies en er veel hoogopgeleide ontwikkelaars actief zijn die ook internationaal in veel crypto-netwerken actief zijn, werd de oproep om via crypto donaties bij te dragen, actief ondersteund.

De eerste $15 miljoen van de donaties zijn al gebruikt om medische hulpgoederen en beschermende vesten aan te schaffen.

Verhandelen van crowdfunding investeringen in ECSP

Verhandelen van crowdfunding investeringen in ECSP

Crowdfunding platformen die een Europese crowdfunding vergunning hebben ontvangen (ECSP) hebben straks ook de mogelijkheid om (onder strikte voorwaarden) hun investeerders de mogelijkheid te bieden om hun leningen ook te kunnen verkopen.

Juriste Anne Hakvoort is in de wetteksten gedoken en heeft hier een uitgebreide analyse van gemaakt voor een publicatie van Oxford University Press: "The EU Crowdfunding Regulation"

Bulletin Board

Binnen de ECSP wordt beschreven dat een crowdfunding platform de mogelijkheid heeft om een "Bulletin board" op te zetten waarop investeerders aan kunnen geven dat ze hun leningen van de hand willen doen.

Ze vergelijkt hierbij de (on)mogelijkheden van dit bulletin board met de mogelijkheden om stukken te verhandelen onder een MiFID II licentie via een "multilateral trading facility" (MTF) of een "organised trading facility" (OTF).

Beperkte mogelijkheid

Anne Hakvoort geeft aan in haar analyse dat het heel belangrijk is voor een crowdfunding platform om te voorkomen dat koop en verkoop orders niet op het bulletin-board (of via het platform zelf) bij elkaar komen of dat transacties plaatsvinden via het bulletin-board. Hier is een zwaardere (MiFID II) licentie dan voor vereist.

De uitgebreide analyse is hier te downloaden: "Secondary trading of Crowdfunding investments"

Interessante congressen / events

Afgelopen maand heb ik nog een aantal online lezingen gegeven. Vanaf nu staan er gelukkig ook steeds vaker weer fysieke bijeenkomsten gepland, hoewel online webinars natuurlijk ook georganiseerd zullen blijven worden.

17 maart - Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"

17 maart - Online training adviseurs "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag"

Binnen het mkb financieringslandschap zijn steeds meer mogelijkheden voor adviseurs en ondernemers om financiering aan te vragen. Echter, hoe moet een financieringsaanvraag er tegenwoordig uit zien om de kans op succes zo hoog mogelijk te maken bij het aanvragen van bancaire of non-bancaire financiering?

Samen met experts uit de bancaire en non-bancaire markt organiseert Stichting MKB Financiering het webinar "Do's & Don'ts Financieringsaanvraag" speciaal gericht op accountants, onafhankelijke adviseurs en (toekomstige) Erkend Financieringsadvies MKB adviseurs.

Experts uit de praktijk

Tijdens de webinar wordt een toelichting gegeven op de elementen van een kredietaanvraag. Experts uit de praktijk delen hun ervaringen en Rabobank Intermediairsdesk geeft haar visie op een kredietaanvraag en op de rol van de financieringsadviseur.

Ook worden door Stichting MKB Financiering de ervaringen met tientallen aanvragen die tijdens de examens voor het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB aan bod zijn gekomen gedeeld.

Meer informatie en aanmelden: "Do’s en Don’ts van een financieringsaanvraag"

7 april - International Conference Madrid: Community-funded geothermal projects

7 april  - International Conference Madrid: Community-funded geothermal projects

Internationaal geothermie congres in Madrid om de mogelijkheden te introduceren voor bewonersinitiatieven om zelf geothermie (mede) te financieren en (mede) eigenaar van te worden.

FinanceCom 2022 - University of Twente

FinanceCom 2022 - University of Twente

Advancements in Information and Communication Technologies have paved the way to new business models, markets, networks, services and players in the financial services industry. FinanceCom 2022 invites papers that help to understand, drive and exploit the associated systems, technologies and opportunities in the financial services industry.

New business models for Financial Industry

After very successful FinanceCom workshops in Helsinki (virtually), Manchester, Sydney (twice), Regensburg, Montreal, Paris, Frankfurt (twice) and Barcelona, FinanceCom 2022 will be organised in the Netherlands for the first time.

The workshop spans multiple disciplines, including analytical, technical, service, economic, sociological and behavioral sciences. We welcome research from any of these disciplines, as well as cross-disciplinary work. We are open to various levels of analysis and methodology.

Call for papers: https://easychair.org/cfp/FinanceCom2022

Save-the-date: 5 oktober 6e ECAF congres "Fintech for Common Good"

Save-the-date: 5 oktober 6e ECAF congres "Fintech for Common Good"

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht vanuit het European Centre for Alternatve Finance het belangrijkste Europese congres voor onderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar de nieuwe vormen van alternatieve financiering.

Waarbij vorig jaar het thema "Community Finance & Ownership" was, is dit jaar gekozen voor "Fintech for Common Good", waarbij besproken wordt wat de kans en risico's zijn van nieuwe Fintech oplossingen.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).