MKB bank zonder bankvergunning | Minister Adriaansens op congres MKB financieringsmarkt | Eerste Europese Crowdfunding vergunning verstrekt | Nieuwe garantieregelingen EIF voor mkb financieringen, digitalisering en energietransitie

Een sterke oproep vanuit de Tweede Kamer aan de Minister. Zet een "mkb-bank" op zonder bankvergunning (dus geen financieringen verstrekken). In deze nieuwsbrief ga ik hier uitgebreid op in. hoe zou dit er uit moeten zien om het kansrijk te maken?

De Franse en Duitse bracheorganisaties willen de deadline uitstellen voor het aanvragen van de Europese crowdfunding vergunning. Terwijl veel Nederlandse platformen al (bijna) klaar zijn.

Overige artikelen deze week:

 • Tweede Kamer wil "mkb-bank" zonder bankvergunning
 • Eerste Europese Crowdfunding vergunning verstrekt - Franse en Duitse platformen willen verlenging deadline overgangsperiode
 • Lendahand haalt financiering op bij ABN AMRO en institutionele investeerders en wil €1 miljard impact financieringen verstrekken
 • Kritische terugblik op steun ondernemers in corona periode
 • Toegang tot frauderegister voor non-bancaire financiers
 • Kifid Jaarverslag 2021: 47 klachten door ondernemers ingediend
 • Nieuwe garantieregelingen EIF voor mkb financieringen, digitalisering en energietransitie
 • Minister Adriaansens spreekt op congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Tweede Kamer wil "mkb-bank" zonder bankvergunning

Tweede Kamer wil "mkb-bank" zonder bankvergunning

Er moet een Nederlandse tegenhanger van de British Business Bank komen, een 'mkb-bank', maar dan zonder bankvergunning. De motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch die daartoe oproept is met een brede Kamermeerderheid aangenomen. De motie werd ingebracht in een debat in de Tweede Kamer waarin de kamerleden eisen van de Minister van EZK dat er "soepeler krediet" komt voor het mkb.

Platform om bestaand aanbod te ontsluiten

In plaats van hun pijlen te richten op versterken van bancaire financiering of het opzetten van nieuwe fondsen, werd nu nadrukkelijk gekozen voor een oplossing waarin bestaande non-bancaire financiers ondersteund zouden moeten worden en voor ondernemers er een centraal aanspreekpunt zou moeten komen om hen actief te ondersteunen en begeleiden.

De organisatie / het platform zal twee belangrijke taken moeten hebben:

 • Ondernemers actief coachen/begeleiden richting financiering
 • Kapitaal, co-financiering en garanties verstrekken voor non-bancaire financiers

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze organisatie zelf financiering zal gaan verstrekken. Het is vooral bedoeld dat het bestaande ecosysteem van financiers versterkt gaat worden. Hoewel niet benoemd in het debat, zou het ook logisch zijn wanneer actief gebruik gemaakt wordt van de kennis en het netwerk van bestaande financieringsadviseurs.

Sinds 2014 al behoefte

Vanuit de politiek is al lang de wens om te onderzoeken op welke manier zo een organisatie het Nederlandse mkb aan financiering zou kunnen helpen. Al in 2014 werd opgeroepen door de Tweede Kamer om hiernaar onderzoek te doen.

De toenmalige minister vond dat op dat moment niet nodig, ook omdat er met een breed aanbod van garantieregelingen en subsidies ook voldoende mogelijkheden waren voor garanties (BMKB/GO/seed-business Angel regelingen)  en subsidies. Ook nu nog is er bij RVO een groot aantal van dit soort regelingen te vinden.

Succes van British Business Bank

Er werd net voor niets een verzoek gedaan om deze organisatie vorm te geven "naar model van de British Business Bank". Deze organisatie heeft afgelopen jaar namelijk £89 miljard (!) aan kapitaal gerealiseerd voor (kleine) mkb bedrijven, waarvan £80 miljard aan corona steunkredieten.

Op dit moment wordt samengewerkt met 218 non-bancaire financiers, van non-profit/sociaal tot private investeerders en van crowdfunders tot fondsen. Sommige financiers bieden Fintech oplossingen aan, waarbij andere financiers zich richten op persoonlijk contact en actieve coaching.

In minder dan 10 jaar heeft deze organisatie de transitie in de mkb financieringsmarkt in het VK kunnen versnellen en is er een veel ruimere toegang tot financiering (leningen en aandelen) beschikbaar voor het mkb.

Finance Hub

Via de BBB kunnen de ondernemers echter de juiste financier(s) vinden waar zij behoefte aan hebben. Een voorbeeld is de "Finance Hub" waar veel informatie voor ondernemers te vinden is.

Lef nodig van Minister en Tweede Kamer om het werkelijk anders te doen

Het is natuurlijk niet nodig of wenselijk om het BBB model 1-op-1 te kopiëren. Er is echter wel lef nodig om af te stappen van de traditionele manier van kijken naar de mkb financieringsmarkt en de stapte durven zetten om de innovatie in de sector te omarmen en te versterken.

Zet een organisatie op met voldoende kapitaal en mandaat om de komende 5-10 jaar kapitaal, garanties en co-financiering beschikbaar te stellen aan een (zorgvuldig geselecteerde groep) non-bancaire financiers. Zorg voor zichtbaarheid van deze organisatie richting ondernemers, zodat zij de weg weten te vinden naar deze financiers en maak gebruik van de expertise en bestaande netwerken van financieringsadviseurs om de ondernemers goed te coachen en begeleiden.

En val vooral niet in de valkuil om alsnog zelf te gaan willen financieren via deze organisatie!

Verwachting aanvraagdatum ECSP vergunning door Nederlandse platformen
Eerste Europese Crowdfunding vergunning verstrekt - Franse en Duitse platformen willen verlenging deadline overgangsperiode

Eerste Europese Crowdfunding vergunning verstrekt - Franse en Duitse platformen willen verlenging deadline overgangsperiode

Het equity crowdfunding platform Crowdcube heeft via de Spaanse toezichthouder de eerste Europese crowdfunding vergunning ontvangen en kan nu diensten aanbieden door heel Europa. In een eigen blogpost schrijven zij dat ze hiermee hun diensten door heel Europa willen gaan aanbieden. De verwachting is dat komende maanden een groot aantal andere platformen door heel Europa een vergunning zullen ontvangen.

€13 miljoen financiering

Door de gecombineerde vergunning in het VK (FCA) en Europa (ECSP) kunnen bedrijven via het platform in totaal €13 miljoen aan financiering ophalen per jaar. €8 miljoen van investeerders uit het VK en €5 miljoen van investeerders uit Europa.

15 -20 aanvragen in Nederland

In een peiling die ik afgelopen maand onder Nederlandse platformen heb gedaan, gaven 15-20 platformen aan dat ze een aanvraag al hebben ingediend, of dit in april of mei gaan doen. Het lijkt er dus op dat een groot aantal platformen de aanvraag (ruim) op tijd hebben gedaan om voor de deadline van 10 november de vergunning te ontvangen.

Duitsland en Frankrijk vragen verlenging overgangsperiode aan

In Frankrijk zijn op dit moment slechts 3 aanvragen ingediend. Ook de Duitse platformen hebben nog weinig aanvragen gedaan, vanwege discussies met de Duitse toezichthouders Bafin, o.a. over aansprakelijkheid van bestuurders van crowdfunding platformen.

Daarom hebben de Duitse en Franse crowdfunding brancheverenigingen een verzoek gedaan aan de Europese Commissie om de overgangsperiode met 12 maanden te verlengen. Hierdoor zouden platformen in heel Europa tot 10 november 2023 de tijd krijgen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

De Europese Commissie heeft eerder aangegeven hier geen voorstander van te zijn, omdat er dan gedurende enige tijd twee verschillende vergunningen actief kunnen blijven, wat lastig kan zijn voor investeerders en ondernemers. De verwachting is dat er ruim voor de zomer nog duidelijkheid komt of de verlenging er gaat komen.

Lendahand haalt financiering op bij ABN AMRO en institutionele investeerders en wil €1 miljard impact financieringen verstrekken

Lendahand haalt financiering op bij ABN AMRO en institutionele investeerders en wil €1 miljard impact financieringen verstrekken

Het Sustainable Impact Fund van ABN AMRO heeft een belang ingenomen in Lendahand. Dit crowdfundingplatform verstrekt impact investeringen in opkomende landen.

125 miljoen geinvesteerd

Sinds 2013 hebben duizenden beleggers al 125 miljoen euro aan investeringen in verschillende sectoren gedaan zoals duurzame energie en landbouw en daarmee bijgedragen aan verbeterde levensomstandigheden van ruim 1 miljoen mensen. Onder andere het installeren van tienduizenden zonnepanelen maar ook door het ondersteunen van duizenden vrouwelijke ondernemers.

Uitbreiden richting Franse investeerders

Lendahand hoopt met de investering vanuit het AA SIF een verdere uitbreiding naar andere Europese landen mogelijk te maken. Frankrijk is daarbij het eerste doel. Om die reden doen ook twee Franse institutionele investeerders (INCO en ACTED) mee aan de investeringsronde.

Kritische terugblik op steun ondernemers in corona periode

Kritische terugblik op steun ondernemers in corona periode

Ondernemersplatform De Ondernemer heeft gesproken met (top)ondernemers, bestuurders van brancheorganisaties, economen en politici over (het gebrek aan) steun aan ondernemers tijdens de corona-periode en deze verhalen gebundeld in een digitaal magazine "Ondernemen in Coronatijd - Over steun, schuld en standpunten overheid en banken"

Zelf mocht ik hier ook nog een bijdrage aan leveren, net als o.a. Jacco Vonhof (MKB  Nederland), Thiery Aartsen, Mona Keijzer en horeca ondernemer Won Yip. Het is een mooi magazine geworden, met af en toe kritische opmerkingen wat we kunnen leren van deze periode, maar ook wat er de komende jaren nog nodig is.

Download/lees het magazine hier: "Ondernemen in Coronatijd"

Toegang tot frauderegister voor non-bancaire financiers

Achter de schermen werkt SMF al jaren aan het stimuleren van een gelijk speelveld voor bancaire en non-bancaire financiers. Daarom hoort ook de mogelijkheid om toegang te hebben tot diverse centrale registers.

Frauderegisters

Een van de belangrijke registers hierbij is het frauderegister. Binnen de financiële sector zijn er afspraken gemaakt met Autoriteit Persoonsgegevens dat fraudegegevens onder strenge voorwaarden mogen worden uitgewisseld.

Hierin zijn afspraken gemaakt om deze gegevens uit te wisselen (PIFI). Bij deze afspraken die eind 2021 zijn ingegaan zijn de non-bancaire financiers echter uitgesloten (!).

Met steun uit de Tweede Kamer heeft SMF aan de Minister van EZK gevraagd om zich in te spannen om ook de non-bancaire financiers de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot deze frauderegisters of zelf zo een register op te zetten.

Kifid Jaarverslag 2021: 47 klachten door ondernemers ingediend

Kifid Jaarverslag 2021: 47 klachten door ondernemers ingediend

In het jaarverslag van Kifid over 2021 is te vinden dat er 47 kleinzakelijke ondernemers een beroep op Kifid. Daarvan heeft Kifid uiteindelijk drie ondernemersklachten kunnen behandelen.

Merendeel klachten niet behandelbaar

Het merendeel van de ondernemersklachten bleek niet behandelbaar, omdat de klacht niet voldeed aan de voorwaarden voor behandeling door Kifid. Zo is Kifid niet bevoegd om te oordelen over klachten van ondernemers over het niet kunnen verkrijgen van een zakelijk krediet.

Evenmin kan Kifid klachten behandelen over een zakelijk krediet dat bij een bank is afgesloten voor 1 juli 2018, of verkregen van een alternatieve financier voor 1 juli 2019, of over een erkend financieringsadvies dat is verstrekt voor 1 mei 2021.

Nieuw loket: Erkend financieringsadvies MKB

In het jaarverslag wordt ook extra aandacht besteed aan het nieuwe loket "Erkend financieringsadvies MKB". Kifid is hierdoor bevoegd om ondernemersklachten over financieringsadvies te behandelen voor zover gegeven door een financieringsorganisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB.

Uitspraken voor financier en adviseur bindend

De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering, alternatieve financiering en erkend financieringsadvies zijn op enkele uitzonderingen na in prinicipe bindend. Dit betekent dat de bank of nieuwe financier of erkend financieringsadviseur de uitspraak zal opvolgen, ongeacht de uitkomst.

Download: Jaarverslag Kifid 2021

Nieuwe garantieregelingen EIF voor mkb financieringen, digitalisering en energietransitie

Nieuwe garantieregelingen EIF voor mkb financieringen, digitalisering en energietransitie

Het EIF heeft een oproep gedaan aan mkb financiers die interesse hebben aan Europese garantieregelingen, om een aanvraag in te dienen onder het InvestEU programma.

The EIF, in its role of a guarantor, provides credit risk protection through portfolio (counter-) guarantees to selected financial intermediaries.
These are provided in the form of a capped or uncapped guarantee, and shall partly cover the credit risk of eligible debt financing transactions granted to predefined categories of final recipients and included for coverage in the portfolio(s).

De garantieregelingen zijn opgesplitst in specifieke regelingen voor mkb financiering, microkredieten, stimuleren van duurzaamheid en digitalisering  en (financiële) educatie:

 1. SME Competitiveness Portfolio Guarantee Product, the successor of COSME Loan Guarantee Facility, which aims to improve the competitiveness of enterprises by facilitating access to, and the availability of, finance to SMEs.
 2. Sustainability Portfolio Guarantee Product, a new guarantee product that will support a green and fair transition and uptake of green, sustainable and inclusive investments of the target final recipients
 3. Innovation and Digitalisation Portfolio Guarantee Product, the successor of InnovFin SME Guarantee Facility and the COSME LGF digitalisation pilot, which aims to support innovation and digitalisation driven enterprises, by enhancing access to finance to R&I intensive beneficiaries (SMEs and Small Mid-Caps) as well as supporting the uptake of digital technologies and digital transformation of enterprises
 4. Cultural and Creative Sectors Portfolio Guarantee Product, the successor of CCS Guarantee Facility, which aims to enhance access to finance for target final recipients in the cultural and creative sectors, supporting its thriving, agile and creative ecosystem, consolidating its resilience and allowing it to adapt to the challenges ahead
 5. Microfinance and Social Portfolio Guarantee Product, the successor of EaSI GFI, aims at enhancing access to finance for microfinance and social enterprises
 6. Skills and Education Portfolio Guarantee Product, the successor of the EFSI Skills & Education Guarantee Pilot which aims to enhance access to finance for students and learners, enterprises providing training to their employees, organisations active in the skills, education and training sectors as well as organisations providing services ancillary to skills, education and training in order to develop a nascent market for education finance

Meer informatie op de website van het EIF, waar ook de details van de Call for expression of interest te vinden is.

Minister Adriaansens spreekt op congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Stichting MKB Financiering (SMF) organiseert op maandag 13 juni 2022 in Utrecht het congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt.

Dit jaarlijkse event van SMF is het belangrijkste event voor mkb financiers, mkb financieringsadviseurs en andere belanghebbenden uit de sector.

Ook Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken heeft aangekondigd te komen spreken op dit event. Na de actieve steun van haar voorganger, Staatssecretaris Mona Keijzer, zijn wij vereerd dat ook Minister Adriaansens haar opwachting maakt op het congres.

Meer informatie en aanmelden kan hier: Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).