Mkb financiers goedkoper dan banken in VK | Knab Crowdfunding stopt | MKB is drijvende kracht achter groei Nederlandse economie

Vorige week helaas geen nieuwsbrief, omdat ik zelf het grootste deel van de week in Madrid was voor een project van de Europese Commissie. Deze week wel weer een goedgevulde nieuwsbrief!

Deze week werd het Global SME Forum (georganiseerd door IFC/Wereldbank) voor het eerst in Nederland gehouden. Twee volle dagen met internationale inzichten over mkb financiering. Belangrijkste trends waren wat mij betreft een duidelijke onderbouwing dat mkb financiering steeds meer buiten banken om plaats vind (ook buiten Fintech aanbieders trouwens), dat toezichthouders met proportionele wetgeving moet komen (passend bij volwassenheid van de markt) en ook dat actief gestuurd moet worden op ontwikkeling van het eco-systeem van mkb financiering in landen.

Verder deze week in deze nieuwsbrief een interessant artikel over een analyse van de financiering van klein-zakelijke klanten in het VK. Door concurrentie en efficiency zijn ongedekte leningen bij de online aanbieders in het VK nu goedkoper dan bij traditionele banken.

Deze week heb ik de volgende artikelen gekozen:

  • Mkb financiering internationaal steeds meer buiten bank om
  • Mkb is drijvende kracht achter groei Nederlandse economie
  • Knab Crowdfunding stopt eind dit jaar
  • Online financiers VK financieren mkb goedkoper dan banken
  • Europese Unie komt met wetgeving om cryptovaluta te reguleren
  • SMF blog: Leasing: een klassieke financieringsvorm die perfect past in het instrumentarium van non-bancaire financieringsvormen
  • Bestuursuitbreiding Stichting MKB Financiering

Congressen voor professionals:

  • 14/10 Europese Commissie workshop voor AltFin experts en beleidsmakers
  • 15/10 European Alternative Finance Research Conference 2019
  • 29/10 Het beroep financieringsadviseur binnen de financieringsmarkt

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Mkb financiering internationaal steeds meer buiten bank om

Het Global SME Finance Forum werd afgelopen 2 dagen georganiseerd in Amsterdam. Het SME Finance Forum is opgericht tijdens de G20 top in Mexico om financiering van het mkb te verbeteren, innovaties te stimuleren en kennis te delen. Elk jaar wordt er een internationaal event georganiseerd om de laatste ontwikkelingen in de mkb financieringsmarkt te bespreken met grote financiers, nieuwe aanbieders en overheden.

Dit jaar werd het in Nederland georganiseerd, waarbij ook Koningin Máxima een toespraak heeft gehouden. In een eerder interview voor Bloomberg had zij zich ook al sterk gemaakt voor Fintech ontwikkelingen en aangegeven dat ook in Nederland toegang tot financiering voor startende bedrijven nog steeds erg lastig is.

MKB financiering steeds meer buiten banken om

Reguliere financieringsinstellingen, zoals banken, zijn niet meer de enige aanbieders van leningen aan het MKB. Dit was een van de belangrijkste onderwerpen van deze editie en ook onderdeel van de toespraak van Koningin Máxima.

Niet alleen de Fintech-bedrijven richten zich op deze markt. Ook distributeurs van consumentengoederen en logistieke bedrijven bouwen databestanden op. Die kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag van een lening. Ook kredieten via telecom aanbieders zijn sterk aan het groeien. Vooral in ontwikkelingslanden en in Azië vind er op dit punt veel innovatie plaats.

Ontwikkelen van Alternatieve Financiering eco-systeem

Zelf mocht ik ook een bijdrage leveren aan het event en namens het European Centre for Alternative Finance een lezing geven over de randvoorwaarden en activiteiten om het eco-systeem rond mkb financiering structureel te ontwikkelen in een regionale of nationale economie.

Mijn belangrijkste punten daarbij was dat het passende wetgeving (die meegroeit met volwassenheid van de markt), basis financiële kennis bij ondernemers en ook de educatie van financiële adviseurs enkele kernelementen zijn die nodig zijn om het eco-systeem structureel te ontwikkelen. In landen waar dit beter georganiseerd is, zien we ook een stabielere groei.

Daarbij is een organisatie die als aanjager kan zorgen (zoals Innovate Finance in het VK en Stichting MKB Financiering in Nederland) essentieel, mits deze wel voldoende capaciteit en budget heeft.

Volgende week maandag organiseren we in opdracht van de Europese Commissie hier een workshop over. Ik ben erg benieuwd naar de inzichten vanuit andere landen.

MKB is drijvende kracht achter groei Nederlandse economie

"Structurele groei van het mkb wordt geremd, onder andere door lage investeringen en krappe arbeidsmarkt". Dit blijkt uit de uit onderzoek van het CBS voor het ‘Jaarbericht staat van het mkb 2019’ van het Comité voor Ondernemerschap.

Robuuste groei toegevoegde waarde in het mkb

Het mkb is de drijvende kracht achter groei Nederlandse economie blijkt uit het onderzoek. 71% van de werkgelegenheid en 62% van de toegevoegde waarde komt hier vandaan.

Investeringen blijven achter

“Niet bufferen maar investeren, dat is wat kleine en middelgrote bedrijven moeten doen om concurrerend te blijven en te groeien. Daarbij hoort ook meer investeren in de vaardigheden en ontwikkeling van mensen.” Dit zei voorzitter Harold Goddijn van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap bij de aanbieding van het Jaarbericht Staat van het MKB 2019 aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Veel microbedrijven (2-9 werknemers) en kleine bedrijven (10-49 werknemers) groeien niet door. Het bruto binnenlands product is gegroeid, maar de bedrijfsinvesteringen blijven achter.

Vooral veel intern vermogen gebruikt

Een van de verklaringen is dat ondernemers meer eigen geld gebruiken en geen extern geld aantrekken: "Een groot deel van het mkb is kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen De investeringsquote van het mkb is al jaren laag en is, ondanks de hoogconjunctuur, niet gegroeid maar gedaald. In vergelijking met buitenlandse bedrijven financiert het Nederlandse mkb veel investeringen uit intern vermogen, en blijven mogelijkheden voor externe financiering onbenut. Tegelijkertijd lopen de solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s van het mkb gemiddeld gezien op. Dit wijst erop dat ondernemers nu weinig investeren in de groei van hun bedrijf; het aantal financieringsaanvragen is in Nederland ook relatief laag ten opzichte van het buitenland."

Het hele jaarbericht is hier te downloaden.

Knab Crowdfunding stopt eind dit jaar

In een email aan klanten laat KNAB weten dat zij eind dit jaar gaan stoppen met KNAB Crowdfunding. Op zich is het geen verrassing omdat al voor de zomer werd aangekondigd dat ze de activiteiten zouden heroverwegen, maar het is wel jammer dat ze zich hieruit terugtrekken.  Begin dit jaar werd nog bekendgemaakt dat Knab 100 ondernemers aan financiering had geholpen en dat er in totaal voor €20 miljoen geïnvesteerd was door investeerders.

Lopende leningen overgenomen door Collin Crowdfund

De lopende leningen worden overgenomen door Collin Crowdfund, die ook al de beoordeling en het beheer van de leningen uitvoerde voor Knab.

In de gewijzigde voorwaarden staat dat de uitstaande leningen uiterlijk per 31 december 2019 naar Collin Crowdfund N.V. worden overgezet en dat Knab vanaf 15 oktober 2019 geen leningaanvragen meer op Knab Crowdfunding zal publiceren. De Knab Crowdfunding rekening zal uiterlijk per 31 maart 2020 worden beëindigd.

Na het terugtrekken uit verzekeringen en hypotheken gaat Knab zich weer op de kernactiviteiten richten.

Online financiers VK financieren mkb goedkoper dan banken

Bancaire financiering is lange tijd voor het mkb nog altijd de meest goedkope manier van financieren geweest, doordat banken de funding goedkoop aan kunnen trekken en schaalgrootte hebben. Door snelle groei kunnen non-bancaire financiers nu ook steeds goedkoper funding aantrekken en daarnaast maken zij beter/slimmer gebruik van kredietmodellen om betere inschattingen te maken.

APR van 9,5%

Vergelijkingsplatform Funding Xchange, waar ondernemers financiering bij meerdere financiers aan kunnen vragen en waar 40 mkb financiers bij zijn aangesloten, geeft aan dat de gemiddelde kosten voor een korte-termijn (18-24 maanden) lening, zonder zekerheden nu gedaald is naar een APR (Annual percentage rate waarin alle kosten mee zijn gerekend) van 9,5%, terwijl dit bij banken nu 9,9% is.

Banking Referral Scheme - Klein percentage referrals "fundable"

Uit de SME Lending Monitor die Funding Xchange publiceert blijkt ook dat het aantal bedrijven die via het banking referral scheme bij hen terecht komen en in aanmerking komen voor financiering weliswaar een klein beetje toeneemt, maar nog steeds zijn 60-80% van de bedrijven (ook) niet door nieuwe mkb financiers te financieren.

Download de SME Lending Monitor Q4 2019 hier (PDF).

Europese Unie komt met wetgeving om cryptovaluta te reguleren

De Europese Unie heeft een gezamenlijke benadering nodig voor zogeheten cryptovaluta en komt met wetgeving om het te reguleren. Valdis Dombrovskis (Economie) kondigde dat vandaag aan tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. Deze belofte zal er voor zorgen dat deze wetgeving de komende jaren versneld ingevoerd zal gaan worden, is de verwachting.

Risico's

Nieuwe financiële technologieën hebben een enorm potentieel, aldus Dombrovskis, maar brengen wel risico's met zich mee op het vlak van concurrentie, cyberveiligheid en financiële stabiliteit. Daarom moet er snel Europese wetgeving komen volgens hem.

Fonds voor mkb bedrijven die (kleine) beursgang willen doen

Dombrovskis wijst verder op het belang van innovatie bij kleinere Europese bedrijven en de problemen om financiering te vinden. Hij kondigde aan met voorstellen te komen voor een nieuw fonds dat het midden- en kleinbedrijf moet helpen naar de beurs te gaan om kapitaal te vergaren.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

SMF blog: Leasing een klassieke financieringsvorm die perfect past in het instrumentarium van non-bancaire financieringsvormen

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit. Niet alleen met nieuwe aanbieders en producten, er zijn ook traditionele non-bancaire producten zoals factoring en leasing, beide zogeheten “objectfinanciering”.

De aanbieders van objectfinanciering zijn zowel banken als zelfstandige financieringsmaatschappijen. Objectfinanciering bewijst dat traditionele financieringen zéker ook van deze tijd zijn. Mede omdat de financiering rechtstreeks aan de investering verbonden is, past objectfinanciering perfect in de gedachte van het nieuwe financieren.

Deze week een introductie in de verschillende vormen van leasing.

Bestuursuitbreiding Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering heeft een nieuw bestuurslid: Georgie Friederichs.

Georgie Friederichs is financieel econoom, en houdt zich graag bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en strategie. Zij heeft ruime ervaringen in het politieke lobby werk als directeur VSK (Vereniging Samenwerkende Kredietunies) en is de eerste jaren bij Qredits microfinanciering actief geweest.

Daarvoor heeft zij lange tijd gewerkt bij het Ministerie van Financiën, EZK en RVO (Rijksdienst Ondernemend Nederland). Onder andere op het terrein van marktregulering en financieel beleid. Zij kent de non-bancaire financieringsmarkt daardoor vanuit de praktijk en vanuit de politieke kant.  Georgie gaat zich binnen het bestuur richten op lobby activiteiten die relevant zijn voor MKB financiering en beleidsvorming.

Het onafhankelijke bestuur van Stichting MKB Financiering bestaat nu uit: Jaap Koelewijn, Georgie Friederichs en Ronald Kleverlaan.

Bijeenkomsten/congressen

Komende periode zijn er weer enkele interessante congressen gepland, zoals twee internationale congressen en het eerste grote event voor mkb financieringsadviseurs.

Het beroep financieringsadviseur binnen de financieringsmarkt

Financieren van mkb ondernemers wordt steeds complexer. Het congres op 29 oktober geeft inzicht in ontwikkelingen en praktische handvatten en  er wordt aandacht gegeven aan het beroep en de rol van de financieringsadviseur.

Voor wie?

Financieringsadviseurs en daaraan gerelateerde partijen zoals accountants, financiers, opleiders, advocaten en regelgevingsinstanties.

Accountants aangesloten bij NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement.

Aanmelden

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom nu alvast je tickets via deze website.

Europese Commissie workshop voor experts en beleidsmakers

Deze "best-practices" workshop van de Europese Commissie is gericht op internationale experts en beleidsmakers die actief betrokken zijn bij het ontwikkelen en ondersteunen van het beleid en wetgeving rond alternatieve financiering in diverse landen.

Beleidsmakers van de Europese Commissie zullen het beleid uitleggen om tot een interne Europese kapitaalmarkt te komen en de noodzaak tot meer diversiteit in financieringsvormen. Daarnaast zullen experts uit het Verenigd Koninkrijk (Innovate Finance), Duitsland en Litouwen toelichting geven op de ontwikkelingen in hun land.

Meer informatie over het event kan hier gevonden worden.

Last-minute registreren voor het event kan via dit formulier.

European Alternative Finance Research Conference 2019

Het belangrijkste Europese congres voor (academische) onderzoekers op het gebied van alternatieve financiering vindt dit jaar op 15 oktober plaats in Utrecht. Ca. 80 Europese onderzoekers zullen (peer-reviewed) publicaties bespreken, waarbij dit jaar veel aandacht is voor ICOs, Fintech, Reward crowdfunding, crowdfunding institutions en equity crowdfunding. Het voorlopige programma is hier te vinden.

De onderzoekers die hun paper mogen presenteren zijn geselecteerd en uitgenodigd. Het is nog wel mogelijk om last-minute aan te melden als gast via dit formulier.

Een samenvatting van vorig jaar is hier terug te kijken.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).