MKB Toekomstplan 2030 | DNB wil lichte FinTech vergunning | ICO $9,5 miljard in 2018

Afgelopen week presenteerde ondernemersnetwerk ONL het MKB Toekomstplan 2030. Daarin werd o.a. een oproep gedaan aan staatssecretaris Mona Keijzer om nieuwe vormen van MKB financiering te steunen via wetgeving en stimulerende maatregelen. Inhoudelijk heb ik dit hoofdstuk mede geschreven en tijdens de bijeenkomst heb ik de gewenste beleidsmaatregelen toe kunnen lichten aan de staatssecretaris en de overige aanwezige adviseurs en ondernemers.

Zelf ben ik in deze periode veel onderweg voor het Europese Altfinator programma. Deze week: Wenen en Bratislava.

Verder deze week in de nieuwsbrief:

 • Rabo&Co verschuift naar institutionele investeerders
 • Krediet-platformen als regisseur bij financieringsaanvraag
 • Netto crowdfunding rendementen tussen 4-6%
 • Impact op economie VS online lending aan MKB was $37,7 miljard
 • DNB: Lichtere vergunning voor FinTech en "light-banken"
 • Initial Coin Offerings in 2018 al 2x zo groot als heel 2017
 • European Alternative Finance Research Conference - 2 oktober
 • Cambridge 2018 European Benchmarking AltFin Industry Survey

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

MKB-first: Nationale Ondernemersdag 2018 - ONL

Afgelopen donderdag heeft ONL haar MKB Toekomstplan 2030 gepresenteerd, waarbij een sterk beroep wordt gedaan op de overheid om bij nieuwe maatregelen uit te gaan van het uitgangspunt: MKB First!

De belangrijkste pijlers van dit toekomstplan bestaan uit:

 1. MKB-first, in ieder geval bij lastenverlichting; regelgeving; innovatie en handelsbevordering;
 2. Werkgever zijn is een aantrekkelijk perspectief en goede medewerkers kunnen vinden is vanzelfsprekend;
 3. Financiering voor goede plannen en groei is volop beschikbaar;
 4. Beleid op het gebied van innovatie, digitalisering en energietransitie zijn MKB-proof dankzij de juiste randvoorwaarden en betrokkenheid MKB;
 5. Het belastingstelsel is betrouwbaar en stimulerend voor ondernemers.

Kennisontwikkeling nodig voor ondernemers en adviseurs
Mijn interesse ligt bij het derde punt en daarin zijn een aantal zaken belangrijk. Niet alleen moet er een verbreding komen van het financieringslandschap voor het MKB, ook belangrijke structurele aanpassingen rond garantieregelingen en zekerhedenrecht moeten doorgevoerd worden. Daarnaast zal er de komende tijd vooral in de kennisontwikkeling bij ondernemers en adviseurs en professionalisering van de aanbieders van financiering geïnvesteerd moeten worden.

Rabo&Co verschuift naar institutionele investeerders

Het plan van Rabobank om zijn vermogende klanten geld te laten lenen aan het Nederlandse mkb is mislukt, volgens een artikel in het FD. Het is Rabobank niet gelukt om voldoende vermogende particulieren aan te trekken om mee te investeren in MKB-kredieten. De bank zet nu in op professionele, institutionele investeerders. De Goudse Verzekeringen telt €20 miljoen beschikbaar om uit te zetten bij het mkb.

Groei MKB financiering komt pas met institutioneel geld
Hoewel de afgelopen jaren veel nieuwe MKB financiers de markt zijn betreden, is de impact op de gehele MKB financieringsmarkt nog relatief klein. Deze zal pas veranderen wanneer er ook grote institutionele aanbieders bereid zijn om, onder de juiste voorwaarden, mee te financieren.

In het VK zien we al dat het grootste deel van de financieringen daar via institutionele partijen worden gedaan en ook de internationale partijen die actief zijn op de Nederlandse markt, zoals Funding Circle, Spotcap en Lendix, hebben institutionele partijen aangesloten om een deel of alle financiering te verstrekken.

Afgelopen week maakt Lendix bekend dat zij €32 miljoen extra heeft opgehaald bij institutionele investeerders om uit te lenen aan MKB bedrijven. Wanneer het platform gaat starten in Nederland dan is zij niet afhankelijk in eerste instantie van particuliere (crowd) investeerders.

Krediet-platformen als regisseur bij financieringsaanvraag

Een ronkende aankondiging van ING over de samenwerking met Funding Options deze week. Waar de afgelopen jaren de banken spraken over "gestapeld financieren" is de focus bij banken het afgelopen jaar verschoven naar "platformen" en het voeren van de "regiefunctie" bij financieringsaanvragen, wanneer zij niet meer alles zelf kunnen financieren.


Funding Options blijft onafhankelijk?

Het bijzondere van Funding Options is echter, dat het platform in het VK opgezet is als oplossing voor de verplichte doorverwijs regeling voor banken om ondernemers die zij niet kunnen helpen door te sturen naar een onafhankelijke tussenpartij. Ze hebben hier ook adviseurs voor in dienst die telefonisch beschikbaar zijn om de ondernemers te helpen. Naast Funding Options zijn hier nog 2 onafhankelijke platformen voor opgezet. Wat de rol van ING in dit onafhankelijke platform gaat worden is nog niet helemaal duidelijk.

Aanbieders in Nederland
Er zijn in Nederland al verschillende initiatieven actief (geweest) vanuit de overheid (De Nationale Financieringswijzer, FINK), de KVK heeft een financieringsdesk, er is een crowdfundwijzer en er zijn meerdere particuliere initiatieven die als doorverwijs tool optreden gericht op MKB adviseurs en accountants. In de praktijk zien we dat die tools nog niet uitgebreid worden gebruikt door het MKB. Ondernemers willen toch graag persoonlijke ondersteuning van een adviseur.

Het is interessant dat ING heeft gekozen om in zee te gaan met een aanbieder uit het VK, waar heel andere financiële aanbieders actief zijn, in plaats de Nederlandse initiatieven door te ontwikkelen of te steunen.

FinTech oplossing worden niet gebruikt door adviseurs

Uit ons onderzoek Gestapeld Financieren merken we verder op dat adviseurs de meeste Fintech tools niet gebruiken. Zeker bij combinaties van financieringen, maar ook bij enkelvoudige aanvragen wordt het alleen gebruikt in de laatste fase om de aanvraag in te dienen.

Netto crowdfunding rendementen tussen 4-6%

Uit de laatste cijfers van CrowdfundingCijfers blijkt dat FundingCircle als aanbieder snel aan het groeien is. In mei heeft het platform €4 miljoen aan financiering opgehaald, bijna dubbel zoveel als de 2 andere grootste crowdfunding platformen (DuurzaamInvesteren en Collin Crowdfund). De (grote) marketinginvesteringen van Funding Circle lijken resultaat op te leveren.

Uit het overzicht met netto rendementen lijkt voor de 3 grootste platformen dat het netto rendement voor investeerders tussen de 4-6% uit te lijken komen. Ook komen de gepubliceerde netto rendementen ook meer overeen met de berekening die de AFM heeft aangeraden.

Impact op economie VS online lending aan MKB was $37,7 miljard

Uit een nieuw onderzoeksrapport is gebleken dat in de periode 2015-2017 voor $10 miljard is geleend via online platformen aan 180.000 MKB bedrijven. De investering en hebben $37,7 miljard aan omzet opgeleverd, bijna 360.000 banen gecreëerd en $12,6 miljard aan lonen zijn hiermee uitbetaald in de afgelopen 3 jaar.

DNB: Lichtere vergunning voor FinTech en "light-banken"

Al enige tijd is de DNB zich ook aan het orienteren op haar rol in toekomstig toezicht. Met een sterke groei van nieuwe aanbieders van financiering, die maar een deel van de bank-activiteiten uitvoeren, is het volgens de DNB wenselijk om te onderzoeken of er een lichtere versie van een bankvergunning voor deze FinTech organisaties of gespecialiseerde banken moet komen. De regelgeving voor (nieuwe) banken moet namelijke simpeler worden. Volgens De Nederlandsche Bank is er namelijk te weinig variatie in de bankenwereld door de strenge, ingewikkelde regels.

Initial Coin Offerings in 2018 al 2x zo groot als heel 2017

In de eerste 5 maanden van dit jaar is er volgens cijfers van CoinSchedule al weer $9,5 miljard opgehaald, terwijl er in 2017 "slechts" $3,9 miljard is opgehaald.


Block.one - $4 miljard fundraise
In deze cijfers is het opgehaalde bedrag van Block.one (die een jaar bezig zijn met de ICO) nog niet meegenomen, die naar verwachting $4 miljard gaan ophalen.

3000% rendement in crypto-fondsen
De aanhoudende interesse om te investeren in nieuwe ICOs wordt ook gevoed door de extreem hoge rendementen die momenteel nog behaald worden. Uit onderzoek van de Wall Street Journal naar 24 crypto-fondsen bleek dat zij gemiddeld 3.000% rendement behaalden.  Het is daarom ook niet vreemd dat de SEC nu al heeft aangekondigd dat zij 100 van dit soort fondsen nu aan het onderzoeken is.

Fondsen behalen o.a. zo een hoog rendement, omdat ze voor hoge kortingen kunnen instappen. Maar ook individuele investeerders hebben goede rendementen behaald blijkt uit onderzoek. De gemiddelde investeerder heeft 82% rendement behaald.

Onderzoek

European Alternative Finance Research Conference - 2 okt

Ook dit jaar weer wordt het grootste conferentie voor (academische) onderzoekers naar Alternatieve Financiering georganiseerd door het European Centre for Alternative Finance in Utrecht.

De conferentie wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht en Oxford university.

In samenwerking met Agder university en Emerald’s Baltic Journal of Management wordt de mogelijkheid geboden om artikelen te publiceren in een speciale crowdfunding issue: “Advancing Crowdfunding Research - What do we know and what should we look for?"

Cambridge 2018 European Benchmarking AltFin Industry Survey

Ook dit jaar gaat het Cambridge Centre for Alternative Finance een overzicht uitbrengen van de omvang van de gehele alternatieve financieringsmarkt in Europa. Net als voorgaande jaren help ik als Benelux partner met het verzamelen van input van respondenten.

Oproep aan platformen om deel te nemen (deadline 18 juni)
Het rapport wordt veel gebruikt door beleidsmakers. Voor een goed overzicht van de Nederlandse situatie wordt gevraagd aan alle aanbieders van (bedrijfs) financiering om hier aan deel te nemen via deze link.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen geaggregeerd gepubliceerd. Deelnemende organisatie worden in uiteindelijke rapport vermeld.

Rapport met cijfers van 2016 kan hier gedownload worden.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken rond de nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).