Morele richtlijnen AI in financiële sector | wetgeving rond crypto's | Altfinator HUB best-practice Europese Commissie

Erg bedankt voor de positieve reacties afgelopen week over mijn 100e nieuwsbrief en het aanbevelen bij relaties. Er zijn veel nieuwe abonnees bijgekomen. Deze week weer gewoon door met editie nummer 101.

Deze week een blik in de toekomst met nieuwe wetgeving rond crypto's (DNB/AFM), onderzoek artificiële intelligentie in de financiële sector, de agenda 2020 van de NVB en een proefschrift over de financiering van duurzame innovatie.

Deze week de volgende artikelen:

  • DNB en AFM zien Nederlands cryptobeleid als blauwdruk EU
  • Morele richtlijnen voor AI in de financiële sector
  • Agenda NVB: Digitale banken en verbreding financieringslandschap
  • Financiële sector kan duurzame innovatie slimmer financieren
  • Altfinator HUB gepresenteerd als best practice tijdens Fintech & Alternative Finance workshop Europese Commissie

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

DNB en AFM zien Nederlands cryptobeleid als blauwdruk EU

Nadat vorige week de Europese toezichthouders ESMA en EBA hun visies presenteerden over de regulering van de cryptocurrency en ICO markt, kwamen afgelopen vrijdag de AFM en DNB met een gezamenlijk statement.

Nationaal vergunningsstelsel

In hoofdlijnen wordt aangesloten bij de Europese toezichthouders en wordt ook aangegeven dat regulering van crypto-currencies op internationaal niveau afgestemd moet worden om (Nederlandse) consumenten effectief te beschermen.

Maar de toezichthouders zijn duidelijk in hun advies; de wetgeving moet op nationaal niveau aangepast worden door een nieuw vergunningsstelsel te introduceren voor "crypto-omwisselplatforms" en aanbieders van "cryptobewaarportemonnees" in de Wet, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). En om hiermee ook nieuwe spelers effectief te kunnen toetsen voordat ze actief worden op de markt. Hierbij zien de toezichthouders de Nederlandse situatie ook als "best-practice" voor andere Europese landen. Minister Hoekstra heeft hiervoor in december al een wetsvoorstel ingediend.

De Dutch Startup Association (DSA) is hier echter kritisch over, omdat ze bang zijn dat Nederlandse aanbieders zwaarder gereguleerd gaan worden dan concurrenten in het buitenland en dan ook naar een ander land vertrekken. "Offshore financial centres" hebben afgelopen jaar $7,67 miljard opgehaald via ICO's, volgens een rapport van PWC.

De grootste bezwaren van de DSA zijn dat er alleen ingezoomd wordt op de "virtuele valuta" (en dit zwaar wordt gereguleerd) en niet op de ICOs of andere vormen waarbij via tokens financiering wordt opgehaald.

Dit wordt inderdaad door de toezichthouders doorgeschoven naar Europees niveau. Ik weet dat daar op Europees vlak inderdaad nu uitgebreid aan gewerkt wordt, om net als de Europese crowdfunding regelgeving, op Europees niveau ook met een wetgeving rond ICOs/STOs en andere blockchain-oplossingen te komen voor het ophalen van financiering voor bedrijven.

Aanpassing Europese regels voor kapitaalmarktfinanciering

AFM en DNB geven zelf ook aan dat de toepassing van blockchaintechnologie op termijn, mogelijkheden voor de financiering van kleinschalige ondernemingsactiviteiten kan opleveren.

"Het gebruik van blockchaintechnologie zorgt ervoor dat deze stukken makkelijker verhandelbaar worden. Dat zorgt voor meer liquiditeit."

Zij adviseren om de Europese regels voor ondernemingsfinanciering aan te passen, om ruimte te bieden voor crypto’s die vergelijkbaar zijn met een aandeel of obligatie. Daarbij gaat het om proportionele regels voor verhandeling en aanpassingen van de regels rondom bewaring en afwikkeling, om de voordelen van blockchaintechnologie niet onnodig te hinderen.

Op nationaal niveau adviseren de AFM en DNB het effectenbegrip aan te passen conform de bredere definitie in bestaande Europese regelgeving. Dit biedt de AFM ruimte om enkele crypto’s onder haar toezicht te brengen. De nieuwe wet (AMLD5) zal uiterlijk begin 2020 geïmplementeerd moeten zijn.

De volledige adviezen zijn hier terug te lezen (pdf).

Morele richtlijnen voor AI in de financiële sector

De inzet van Artificial Intelligence (AI) door financiële organisaties kan flinke gevolgen hebben voor mensen en bedrijven. Het SIDN fonds heeft een subsidie verstrekt aan het project "Morele richtlijnen voor AI in de financiële sector" om een ethisch kader te ontwikkelen met concrete morele richtlijnen. Het "Moral AI-gency Handelingskader" is een initiatief van JK Ventures samen met de Volksbank en de Erasmus Universiteit.

Ethische richtlijnen

Juist in de bankensector is het van belang om na te denken over ethische richtlijnen en concreet te werken aan transparantie en inzicht in de inzet van algoritmen. Voor partijen die hun AI-werkprocessen ‘responsible’ willen inrichten, is het lastig om precies te definiëren hoe die verantwoordelijkheid er uit moet zien.

Het Moral AI-gency Handelingskader biedt de AI-developers binnen de Volksbank hiervoor een houvast.

Geautomatiseerde adviezen en analyses

Ik ben zelf erg benieuwd naar dit onderzoek en de resultaten ervan. Als iemand hier ook mee bezig is en er meer vanaf weet, dan spreek ik hier graag verder over. AI en algoritmen gaan de komende jaren een steeds grotere rol in de financieringswereld spelen, voor het verstrekken van financieringen maar ook voor het geautomatiseerd geven van adviezen. Daarbij komen interessante vragen naar voren over onder andere de betrouwbaarheid (en controleerbaarheid) van de algoritmen.

Agenda NVB: Digitale banken en verbreding financieringslandschap

"Banken willen de natuurlijke partner van ondernemers zijn én blijven bij het realiseren van hun ambities", staat in de NVB Toekomstvisie 2020. Deze boodschap werd ook herhaald door Chris Buijink tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NVB.

Als ambitie wordt in de NVB toekomstvisie 2020 uitgesproken:

Investeringsvermogen mkbWij nemen het initiatief voor een analyse en een brede dialoog hierover.

Ik ben erg benieuwd naar deze analyse en ik participeer graag mee in het dialoog hierover. In dit kader is het ook interessant om te zien welke nieuwe inzichten er in de financieringsmonitor zullen staan die komende week wordt gepubliceerd door het CBS. Vorig jaar was hier al een zeer sterke trend zichtbaar dat ondernemers naar extra financiering op zoek waren, ook buiten banken.

Kleinzakelijke financieringsmarkt

Hierbij wordt ook nadrukkelijk (zonder de naam te noemen) de steun uitgesproken voor de Stichting MKB Financiering en haar activiteiten. Ik kijk ernaar uit om hierin komende jaren samen op te trekken!

Samenwerking nationale financieringsopgaven

Deze grote uitdagingen vragen ook om nieuwe manieren van financieren. Volgens mij worden er door banken goede stappen gezet met duurzaam financieren. Ook hierbij is het voor banken belangrijk om ook actief samen te werken met andere financiers om de juiste financieringsoplossing samen te ontwikkelen. Zie hiervoor ook het volgende artikel over het promotieonderzoek van Helen Toxopeus.

De NVB Toekomstvisie 2020 is hier te downloaden.

Financiële sector kan duurzame innovatie slimmer financieren

De financiering van duurzame innovatie is bij uitstek een knelpunt. In haar proefschrift onderzoekt econome Helen Toxopeus hoe de financiering van duurzame innovatie via banken en crowdfunding platformen verbeterd kan worden.

Ze stelt dat samenwerking in de keten en het inzetten op collectieve actie, onder andere via crowdfunding, twee kansrijke manieren zijn om duurzame innovatie gefinancierd te krijgen.

Samenwerken in de keten verlaagt risico’s van duurzame innovatie

Toxopeus onderzoekt in haar proefschrift verschillende manieren waarop geld wordt verstrekt. Ze stelt dat het risico van duurzame innovatie kan worden verlaagd wanneer bedrijven samenwerken met leveranciers en klanten.

Samenwerking in de keten is sowieso van belang om duurzaamheidsdoelen te halen; door terugkoopgaranties en joint ventures met leveranciers kunnen risico’s van een investering of lening voor een bank of crowdfunder lager uitvallen. Soms treden ketenpartners – inclusief klanten en gebruikers – zelf op als financier, omdat ze ook duurzaam willen innoveren.

Crowdfunding meest kansrijk vanwege collectieve actie

Crowdfunding kan bij uitstek duurzame innovatie financieren omdat het collectieve acties rondom duurzame innovaties tot stand kan brengen. Toxopeus omschrijft in haar proefschrift drie omstandigheden die bereidheid kweken om duurzame innovatie te crowdfunden. Ten eerste kunnen bestaande sociale netwerken aangeboord waardoor vertrouwen ontstaat. Ten tweede kunnen er verschillende soorten ‘baten’ worden aangeboden, afgestemd op de doelgroep (geld, producten, impact). Ten derde zie je bij crowdfunding meteen of anderen al hebben geïnvesteerd, wat de bereidheid om zelf bij te dragen beïnvloedt.

Collectieve actie kan ook op andere plaatsen in de financiële sector worden ingezet om financiering van duurzame innovatie te versnellen, aldus Toxopeus.

Altfinator HUB gepresenteerd als best-practice tijdens Fintech & Alternative Finance workshop Europese Commissie

Binnen het Europese Altfinator project doen we onderzoek naar de beste manieren om alternatieve financiering in landen en regio's structureel te stimuleren. Een van de resultaten hiervan is de introductie van de "Altfinator HUB". Dit is een kenniscentrum waar kennis en onderzoek wordt verzameld, en beleidsmakers, organisaties binnen het ondernemers- en startup eco-systeem, en traditionele en nieuwe financiers worden ondersteund.

High-level workshop in Wenen

Als onderdeel van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Commissie werd het event Alternative Finance and FinTech: Best Practices and Trends in the EUgeorganiseerd, met vertegenwoordigers en experts uit alle 28 EU landen en beleidsmakers van de Europese Commissie. Tijdens deze bijeenkomst heb ik dit concept en de plannen voor de Altfinator HUB mogen presenteren. Dit concept zal zeker in andere landen navolging gaan krijgen.

Meer details over de bijeenkomst zijn hier te vinden en in de video hieronder.

European Commission Workshop 2018 on FinTech - Best Practices and Trends in the EU

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).