Nationale aanpak witwassen | Vastgoedfinanciering | Crowdfunding groeit 52% |

Deze week aandacht voor witwassen en de sterke groei van financiering van vastgoed door particulieren. Hoewel dit geen direct verband heeft, leg ik in mijn eerste artikel uit dat de politiek bij de uitwerking van het actieplan "nationale aanpak witwassen" niet alleen de banken, maar ook de non-bancaire financiers de tools moeten geven om witwas-activiteiten te voorkomen.

Deze week bespreek ik de volgende artikelen:

  • Kabinet geeft banken meer mogelijkheden tegen witwassen
  • Banken en alternatieve financiers werken steeds intensiever samen
  • Nederlandse crowdfundmarkt groeit 52% in eerste half jaar
  • Is vastgoed heilige graal voor particuliere investeerders?
  • SMF blog: "Crowdfunding: De voordelen en nadelen"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Kabinet geeft banken meer mogelijkheden tegen witwassen

Nederlandse banken krijgen de beschikking over nieuwe wapens in de strijd tegen witwassen. Zo mogen ze, als het aan het kabinet ligt, straks gegevens met elkaar delen over verdachte klanten die geweigerd zijn. Nu mag dat nog niet, wat regelmatig leidt tot "bankshoppen" bij criminelen.  Ook de AFM is positief over de plannen.

Non-bancaire financiers niet meegenomen in plannen informatie-uitwisseling

In de nationale aanpak witwassen worden een groot aantal acties aangekondigd om witwassen te voorkomen, waaronder het afschaffen van het 500 euro biljet, maar ook het versterken van de poortwachtersfunctie van banken. Door informatie-uitwisseling eenvoudiger te maken moet het moeilijker worden voor criminelen om te switchen tussen banken.

Mijn zorg zit er in dat er in het plan van aanpak vooral gesproken wordt over de informatie-uitwisseling tussen banken. Dit is erg belangrijk, maar door de snelle opkomst van non-bancaire financiers moet hier zeker ook direct rekening mee gehouden worden, anders verschuift het probleem naar deze aanbieders. Ook zij hebben toegang nodig tot deze registers. Hoe meer transparantie er is, des te meer de gehele markt hier van kan profiteren om dit terug te dringen.

Banken en Fintech bedrijven werken steeds intensiever samen

Recentelijk kondigde Knab aan dat zakelijke rekeninghouders de mogelijkheid krijgen om hun facturen te verkopen aan fintechbedrijf Voldaan (SNS was al eerder een samenwerking aangegaan).

Dit is een voorbeeld van een duidelijke trend waarbij banken en alternatieve financiers elkaar steeds beter weten te vinden en de samenwerking steeds normaler wordt. Vorige week werd ook al een samenwerking tussen BUNQ en OnePlanetCrowd aangekondigd.

De samenwerking is nog relatief "licht" te noemen. Klanten van KNAB en BUNQ krijgen respectievelijk gratis toegang tot online leerportaal (Voldaan) en kleine korting op beheerskosten (OnePlanetCrowd), maar door deze samenwerking worden de nieuwe aanbieders wel bekend bij een breder publiek.

Banken en crowdfunding

Rabobank is al langere tijd bezig om actief de samenwerking te zoeken met verschillende crowdfunding platformen. Zij hebben met 4 platformen op dit moment afspraken gemaakt over doorverwijzing: Collin Crowdfund, Oneplanetcrowd, ZIB Crowdfunding en KNAB Crowdfunding.

Met bovenstaande platformen zijn vooral afspraken gemaakt over doorverwijzen en co-financiering. Samen met Fintech aanbieder Nxchange is Rabobank echter een stap verder gegaan en is Rabo&Crowd ontwikkeld. Hierbij is een volgende fase te zien, waarbij banken niet meer alle innovaties zelf ontwikkelen, maar samenwerken met bestaande spelers in de markt. KNAB heeft deze stap trouwens al een stuk eerder gemaakt met Collin Crowdfund, door samen KNAB crowdfunding te ontwikkelen.

NIBC als voorloper

Een van de banken die al actief de samenwerking met Fintech aanbieders en alternatieve financiers zoekt is NIBC. In de afgelopen jaren heeft de bank al actief geïnvesteerd in diverse nieuwe financiers zoals iwoca, LendingCrowd, I-Finance en I-Factoring en stelt ook kapitaal beschikbaar via deze platformen.

Gisteren werd nog bekend gemaakt dat Fintech OakNorth de komende 5 jaar de kredietanalyses uitgaat voeren voor NIBC. Ook kwam deze week Beequip uitgebreid in het nieuws. Dit lease bedrijf richt zich op gebruikte lease equipment en heeft in een paar jaar tijd al zo'n €600 miljoen aan leasecontracten afgesloten met meer dan achthonderd klanten en wordt ook actief ondersteund door NIBC.

Bank als regisseur voor financieringsaanvraag?

Door deze samenwerkingen komt de vraag naar boven welke rol banken willen/zullen gaan spelen in de samenwerking met Fintech aanbieders. Gaan ze de concurrentie aan, gaan ze samenwerken of worden ze zelf Fintechs?

Er zijn verschillende varianten mogelijk:

  • Regisseur - Zelf klantcontact houden met team van accountmanagers en samenwerken met diverse financiers (waaronder eigen bank)
  • Bancaire financier - Alleen focussen op aanbieden eigen primaire bankproducten
  • Fintech financier - Integraties aan gaan met Fintech aanbieders en gecombineerd aanbod aanbieden via online/robo-advies diensten

Nederlandse crowdfundmarkt groeit 52% in eerste half jaar

De Nederlandse crowdfundmarkt is in het eerste halfjaar met 52% gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt.nl (bekijk alle details in het interactieve dashboard).

Ook crowdfundingcijfers.nl komt met vergelijkbare cijfers over de eerste helft van 2019 en meldt dat er in de eerste helft van 2019 in totaal €203 miljoen is opgehaald, waarvan €186 voor bedrijven (leningen + aandelen).

Hiermee lijkt de sector weer sneller te groeien dan afgelopen jaar. Volgens eerder onderzoek was de markt over heel 2018 met 32% gegroeid.

Vastgoed verdringt (duurzame) energie als belangrijkste sector

Waarbij in 2018 de duurzame energie nog het grootste aandeel had in de groei van de crowdfunding markt, is deze positie dit jaar overgenomen door vastgoedprojecten. Regelmatig worden nu grote vastgoedprojecten aangeboden via deze platformen.

Afgelopen week werd er bijvoorbeeld €2,5 miljoen opgehaald voor een recreatiepark via Collin Crowdfund (hoogste financiering ooit via dit platform) en via vastgoedinvesteren.nl werd in korte tijd bijna €5 miljoen opgehaald voor de financiering van een bedrijfsverzamelgebouw.

Crowdfunding al > €1 miljard opgehaald

Sinds 2011 is er nu via crowdfunding al >€1 miljard opgehaald, meld het FD op basis van onderzoek van crowdfundingcijfers.nl. Opvallend is dat maatschappelijke projecten een steeds groter deel uit maken van het aantal gefinancierde projecten.

Bijna 60% van de gefinancierde projecten waren afgelopen halfjaar maatschappelijke projecten. Met name het aantal persoonlijke crowdfunding projecten neemt een vlucht volgens Crowdfundingcijfers. Steeds meer mensen zetten crowdfunding in voor de financiering van een persoonlijke wens als een reis of rijbewijs. Dit zijn dan wel vaak kleine projecten.

Is vastgoed heilige graal voor particuliere investeerders?

De snelle groei van crowdfunding voor vastgoed lijkt ook te komen door de interessante propositie voor investeerders. Investeerders.nl heeft een uitgebreid artikel hierover geplaatst, waar ze hier dieper op in gaan

Nieuwe regelgeving beperkt banken

Sinds de financiële crisis is er bij de bank veel veranderd. Twee belangrijke oorzaken kun je vinden in Basel III en Basel IV. Deze regels zorgen ervoor dat banken niet zo makkelijk meer zakelijk vastgoed kunnen financieren. Samengevat zorgen deze regels ervoor dat banken minder risico mogen lopen met hun vastgoedportefeuilles.

Daarom wordt er op zoek gegaan naar andere bronnen van financiering. Er zijn veel grote buitenlandse beleggers die massaal deze markt opkomen, maar ook de particuliere investeerders vinden de weg naar deze vorm van investeren steeds interessanter.

€100 miljoen via crowdfunding

Recent werd bekend dat er de afgelopen drie jaar via crowdfunding al voor meer dan 100 miljoen euro aan vastgoed was gefinancierd.

€100 miljoen via directe investeringen

De nieuwe aanbieder Mogelijk publiceerde kort geleden ook dat zij in de laatste 3 jaar al voor meer dan €100 miljoen aan financieringen hebben verstrekt. Bij Mogelijk financiert één investeerder de zakelijke hypotheek van een ondernemer, zonder tussenkomst van een bank. In tegenstelling tot crowdfunding, brengt Mogelijk één-op-één financieringen tot stand. Ook dit segment groeit hard.

Lees wel de voorwaarden

In het artikel worden de voordelen voor particuliere investeerders verder uitgewerkt. Zelf geef ik in het artikel nog wel aan dat het belangrijk is dat investeerders ook hierbij goed op de voorwaarden blijven letten en kritisch kijken naar de propositie. Vaak zijn er verschillende financiers die ook een deel van de financiering doen (bank of informal). Dan is het belangrijk om goed te letten op het hypotheekrecht (eerste/tweede) en wat de waarde hiervan is.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 8: Crowdfunding. De voordelen en de nadelen

(Blog 3 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een goede, moderne en onafhankelijke manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren.

Een crowdfunding platform vormt de koppeling tussen de onderneming en het publiek. In de delen 1 en 2 van deze artikelenreeks zijn zaken besproken als de rol van het platform en de werkwijze van crowdfunding.

In deze blog wordt ingegaan op de voor- en nadelen van crowdfunding.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).