NFT als digitaal eigendomscertificaat | Bank Referral scheme binnen EU | Technische Standaarden Europese Crowdfunding wetgeving | verdubbeling tax-shelter in België voor startup investeringen

Deze week weer wat de diepte in met verschillende onderwerpen. Ik heb mij verdiept in de laatste hype in de blockchain ontwikkelingen, de opkomst van NFT en waarom mensen tientallen miljoenen betalen voor een digitaal plaatje.

Ook een (vrij technische) uitleg over de laatste stappen om te komen tot de Europese crowdfunding vergunning. In de komende maanden moeten namelijk nog een aantal (belangrijke) details vastgelegd worden. Hiervoor wordt actief samengewerkt met marktpartijen en brancheorganisaties, maar de tijd is beperkt.

Daarnaast is er ook een consultatie gestart over een Bank Referral Scheme, waarmee banken (en andere financiers) die een aanvraag niet kunnen financieren worden verplicht om de ondernemers door te verwijzen naar non-bancaire financiers.

Ook (nogmaals) aandacht voor de fiscale regelingen in België en het VK waarmee het eenvoudiger wordt om (spaar) geld te mobiliseren om te investeren in startups en het mkb.

Artikelen deze week:

 • Wat is NFT? En waarom betaalt iemand een fortuin voor een NFT?
 • Voorstel verdubbeling tax-shelter in België om fiscaal vriendelijk te investeren in startups, scaleups en mkb
 • Power to Change ontvangt £20 miljoen om eco-systeem voor community businesses verder door te ontwikkelen
 • Europese toezichthouder start consultatie over laatste details Europese Crowdfunding wetgeving (ECSP)
 • Consultatie Bank Referral Scheme door Europese Commissie

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Wat is NFT? En waarom betaalt iemand een fortuin voor een NFT?

Wat is NFT? En waarom betaalt iemand een fortuin voor een NFT?

NFT (non-fungible token) is een manier om van alles wat op het internet staat een soort onvervangbaar digitaal kunstwerk te maken. Dat leidt tot interessante, wonderlijke ontwikkelingen. Waarom betaalt iemand 69 miljoen dollar voor een ‘digitaal plaatje’?

Eigenaarschap opslaan op de Blokchain

Jarno Duursma schreef een goede introductie wat een NFT nu eigenlijk is en waar het vandaan komt. In de kern is NFT een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Alles wat digitaal is wordt daarmee een soort onvervangbaar digitaal kunstwerk. Letterlijk is het een niet-inwisselbaar, onvervangbaar eigendomscertificaat,

Een NFT kan dan gebruikt worden om te koppelen aan unieke objecten en dit plaatsen op een blockchain. Dit kunnen traditionele objecten zijn, maar het wordt nu vooral gebruikt voor digitale objecten, zoals een digitaal kunstwerk, het eerste twitter bericht ("just setting up my twttr"), een video van het verbranden van een kunstwerk van Banksy of een kattenplaatje.

$69 miljoen voor digitaal kunstwerk

De hype rondom NFT bestaat al wat langer, maar afgelopen week werd goed zichtbaar hoe groot dit nu geworden is. De kunstenaar Beeple verkocht via veilinghuis Christie’s zijn digitale verzamelwerk “Everydays: the First 5000 Days” voor $69 miljoen dollar. Het is een NFT-kunstwerk waar de artiest meer dan 13 jaar aan heeft gewerkt en het eerste NFT-werk dat werd verkocht door een traditioneel veilinghuis. Opvallend is vooral dat het werk van deze kunstenaar tot kort geleden nog voor maximaal $100 per stuk werd verkocht.

Toegevoegde waarde van NFTs

Wat kun je hier nu mee en wat is de toegevoegde waarde van NFTs? Een van de mogelijkheden die hiermee ontstaat is dat je hiermee schaarste kunt creëren in het digitale domein. Jarno Duursma schrijft hierover:

"Met behulp van NFT-technologie kan iemand zich opeens een tweet ‘toe-eigenen’, of een afbeelding of een video. En wanneer er sprake is van bezit, dan er ook schaarste ontstaan door de economische wet van vraag en aanbod. Technisch was het altijd een enorme uitdaging om schaarste in het digitale domein te creëren. In de digitale wereld kun je immers met het grootste gemak zaken kopiëren, vermenigvuldigen en delen. NFT-technologie verandert dat echter ingrijpend en creëert dus een nieuw waardesysteem."

Het interessante hiervan is dat het nu mogelijk wordt om unieke, digitale objecten te creëren die net als unieke fysieke objecten (de Mona Lisa, een old-timer of unieke horloges) waarde ontwikkelen die los staat van het product zelf.

Slimme contracten / smart contracts

Waar ik het persoonlijk interessant vind worden is dat het nieuwe verdienmodellen kan opleveren voor ondernemers en kunstenaars. Door binnen de NFT-technologie ook smart contracts op te nemen met afspraken rondom royalty’s en intellectueel eigendom, kun je ook bij het doorverkopen of het gebruiken van digitale media hier automatisch betalingen aan koppelen voor de auteur (of investeerder die het economisch eigendom heeft overgenomen).

Niet alleen kunstenaars kunnen hier gebruik van  maken, maar denk ook aan opleiders of sporters die een digitale masterclass of training ontwikkelen, waarbij bij elke gebruik er een (micro) betaling ontvangen wordt.

Daarnaast kun je ook het eigendom opsplitsen. Door "fractioneel eigendom" kun je gezamenlijk investeren in een NFT product. Hoewel dit nu vooral in de digitale wereld gebeurd, zou dit ook in de fysieke wereld toegepast kunnen worden. Enkele jaren geleden is dit met de eerste golf van Blockchain/token ontwikkelingen als eens geprobeerd met schilderijen en vastgoed, maar dit is nog niet heel groot geworden. Wellicht dat door snelle groei een aandacht voor de NFT-technologie ook dit weer opgepakt gaat worden.

Geïnteresseerd en meer weten? Lees vooral de uitgebreide analyse met meer (technische) details en toekomstige use cases in het blog van Jarno Duursma.

Power to Change ontvangt £20 miljoen om eco-systeem voor community businesses verder door te ontwikkelen

Power to Change ontvangt £20 miljoen om eco-systeem voor community businesses verder door te ontwikkelen

Power to Change is 6 jaar geleden opgericht om lokale initiatieven van bewoners te ondersteunen om op een ondernemende manier lokale uitdagingen op te lossen door het oprichten van "community businesses".

Hiermee werd zakelijker gekeken naar de "assets" die beschikbaar zijn in de lokale gemeenschap. Niet alleen fysieke assets, maar ook de kracht van lokale vrijwilligers en aantrekken van lokale investeringen. Bewonersinitiatieven werden hiermee omgezet naar gezonde, lokale bedrijven die aangestuurd worden en in eigendom zijn van de lokale gemeenschap.

£20 miljoen voor Covid-19 herstel

Ook de lokale bedrijven zijn hard getroffen door de Corona-pandemie. Zeker omdat veel community bedrijven gekoppeld zijn aan fysieke locaties (bars, zwembaden, sportlocaties). Door een bijdrage van The National Lottery Community Fund van £20 miljoen krijgt Power to Change aanvullende financiële middelen om het eco-systeem rond community businesses verder te ontwikkelen.

Resultaten in afgelopen 6 jaar

De afgelopen 6 jaar heeft Power to Change ook al veel bereikt. In het laatste rapport over de Community Business markt in het VK werd al aangegeven dat deze sector bijna £1 miljard aan omzet heeft behaald op jaarbasis en werkgelegenheid heeft opgeleverd voor 37.000 medewerkers. Daarnaast waren er bijna 150.000 vrijwilligers actief bij deze organisaties.

Enkele concrete resultaten die Power to Change claimt te hebben bereikt:

 • Grown the market: the number of community businesses in England doubled, from c. 5,500 to c. 11,300.
 • Provided support where it’s needed most: invested £86m in community businesses. Two-thirds of this money went into the 30% most deprived areas.
 • Put assets in community hands: helped community businesses raise an additional £19m to keep local assets in community hands. There are now 6,600 community-owned assets across the country.
 • Improved financial resilience: improved business models and revenue streams. For example, participants in the Trade Up programme generated £13,584 more in trading income than a control group.
 • Improved operational capacity: enabled community businesses to create voluntary opportunities and jobs for local people, many of whom are likely to experience exclusion from employment and/or challenges with their physical or mental health.
 • Strengthened capacity and skills: enabled community businesses to improve their business models, better plan, build their networks and strengthen their skills.
 • Built new opportunities: leveraged an additional £70.3m into the market, in the form of grants, community shares, crowdfunding and social investment.
 • Supported priority sectors: tripled the number of community pubs in England, invested £40m in community energy and built 889 community-owned homes.

Volledige rapport kan hier gedownload worden: Community Business Market Report

Een mooie samenvatting van de (impact van) community businesses staat hier: Community business, the power on your doorstep.

Voorstel verdubbeling tax-shelter in België om fiscaal vriendelijk te investeren in startups, scaleups en mkb

Voorstel verdubbeling tax-shelter in België om fiscaal vriendelijk te investeren in startups, scaleups en mkb

In België wordt op dit moment de discussie gevoerd om de "tax-shelter" voor startups te verdubbelen. Op dit moment mag een particuliere investeerder maximaal €100.000 per jaar investeren in startups en scaleups, rechtstreeks of via een online (crowdfunding) platform en kan hier een aftrek van ontvangen voor de inkomstenbelasting tot 45%. Het voorstel is om dit te verhogen naar €200.000 per jaar

De verdeling van maximale aftrek is als volgt:

 • Aandelen in microvennootschap (<10 medewerkers, <700k omzet) - 45%
 • Aandelen in kleine vennootschap (<50 medewerkers, <9m omzet) - 30%
 • Scaleup (minimaal 4, max 10 jaar oud) - 25%

De micro/kleine vennootschappen kunnen op deze manier maximaal €250k aan aandelenkapitaal ophalen. De scaleups kunnen maximaal €500k ophalen.

SEIS/EIS

In het VK is nog een ruimere regeling beschikbaar. De SEIS (50% tot max £100,000) en EIS (30% tot £2 miljoen) regelingen in het VK geven een brede groep particulieren de mogelijkheid om een deel van hun spaargeld fiscaal vriendelijke te investeren in het mkb en startups.

Nederland

In Nederland hebben we hier geen vergelijkbare regeling voor. Wel is er de Seed Business Angel regeling waarmee business angels gezamenlijk (nu met 2 personen, maar het voorstel is om deze regeling te versoepelen) kunnen investeren in een aantal startups om hiermee de risico's te spreiden. Voor de gemiddelde particulier is dit echter al snel te complex, waardoor dit niet gebruikt zal worden.

Europese toezichthouder start consultatie over laatste details Europese Crowdfunding wetgeving (ECSP)

Europese toezichthouder start consultatie over laatste details Europese Crowdfunding wetgeving (ECSP)

Hoewel de Europese Crowdfunding wetgeving definitief is goedgekeurd en in werking treed op 10 november 2021, moeten een groot aantal (technische) details van de wetgeving nog ingevuld worden.

De invulling hiervan wordt uitgevoerd door de Europese toezichthouder ESMA, die een consultatie is gestart waar marktpartijen, brancheorganisaties en andere stakeholders input voor kunnen geven.

Kennisuitwisseling in Nederland en Europa

Om de feedback goed te verzamelen en kennis uit te wisselen is er binnen Stichting MKB Financiering al langere tijd een werkgroep crowdfunding actief die de ECSP en Technical Standards aan het analyseren is. Hierbij wordt actief samengewerkt met de juriste Ella van Kranenburg van Kranenburg van Keijser van der Velden.

Onderling en in samenwerking met de AFM worden deze ontwikkelingen actief besproken, om zo goed als mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen en eventuele onduidelijkheden voor de Nederlandse situatie in kaart te brengen en te verduidelijken.

In Europees verband wordt daarbij ook samengewerkt met de grote brancheorganisaties in Duitsland en Frankrijk en specialisten uit de andere Europese landen om gezamenlijk de belangrijkste knelpunten of onduidelijkheden boven de tafel te krijgen en tot oplossingen te komen.

Planning

De doorlooptijd is beperkt, dus er wordt een strak schema gevolgd. De belangrijkste data voor de komende periode zijn:

 • eind maart - intern overleg Nederlandse crowdfunding platformen over Technical Standards, georganiseerd door Stichting MKB Financiering
 • 8 april - Informeel (online) overleg Europese crowdfunding brancheorganisaties en experts over details van Technical Standards
 • 12 april - Publieke (online) bijeenkomst ESMA waar aanvullende vragen gesteld kunnen worden en Technical Standards worden uitgelegd
 • 8 mei - deadline voor insturen input voor consultatie
 • 10 november - "meeste" Technical Standards moeten vastgesteld zijn - start ECSP in Europa
 • 10 mei 2022 - Uitloop mogelijkheid voor enkele aanvullende Technical Standards (hoeveel en over welke dit gaat is niet bekend)
 • 10 november 2022 - Alle Nederlands (en Europese) crowdfunding platformen moeten aan de nieuwe eisen voldoen.

Onderwerpen ter consultatie

De belangrijkste onderwerpen waar input voor wordt gezocht zijn:

 • Complaint handling
 • Conflicts of interest
 • Business continuity plan
 • Application for authorisation
 • Information to client on default rate of projects
 • Entry knowledge test and simulation of the ability to bear loss
 • Key investment information sheet
 • Reporting by crowdfunding service providers to NCAs
 • Publication of national provisions for marketing requirements

SPV details al bekend

Rond het gebruik van SPVs (Special Purpose Vehicles, zoals een STAK in Nederland) is al een eerste Q&A gepubliceerd waarin de volgende onderwerpen worden toegelicht:

 • The circumstances and conditions in which a SPV can be created for the provision of crowdfunding services;
 • The types of instruments that can be offered to investors via a SPV;
 • Whether a SPV can give exposure to more than one underlying asset;
 • The type of underlying asset a SPV can give exposure to; and
 • When an asset should be deemed to be illiquid or indivisible within the meaning of the ECSPR.

Het consultatiedocument met de Technical Standards is hier te vinden: "Consultation paper on draft Technical Standards under the ECSP regulation".

Op de website van EMSA kan iedereen feedback insturen over deze Technical Standards.

Overzicht bedrijven die succesvol bankfinanciering ontvangen
Consultatie Bank Referral Scheme door Europese Commissie

Consultatie Bank Referral Scheme door Europese Commissie

In het actieplan voor de verdere ontwikkeling van de Kapitaalmarktunie (september 2020) heeft de Europese Commissie aangegeven dat er in Q4 2021 een analyse gemaakt wordt van de voordelen en mogelijkheden om een doorverwijsplicht ("Referral Scheme") op te zetten voor banken en andere financiers om verplicht een ondernemer te wijzen op de alternatieve mogelijkheden van financiering.

De huidige consultatie loopt tot 9 april en is bedoeld om in kaart te brengen wat de mogelijkheden hiervoor zijn, maar ook wat de reikwijdte zou moeten zijn, hoe dit opgezet zou kunnen worden en hoe de governance geregeld moet zijn. Ook vanuit Nederland zou het goed zijn om hier inhoudelijk input op te leveren, daarom ook de oproep om hier aan bij te dragen.

Bank Referral Scheme UK

Het plan is o.a. gebaseerd op de wisselende ervaring in het VK. Daar is het Bank Referral Schema al sinds november 2016 actief met wisselend success. Op dit moment zijn daar 8 banken bij aangesloten en wordt er doorverwezen naar 3 platforms die als intermediair de ondernemer daarna verder helpen aan mogelijke financiering. De intermediairs worden betaald door de financiers waar de ondernemers aan door worden gestuurd (kick-back vergoeding).

In totaal zijn er 45.000 ondernemingen doorverwezen, waarvan er uiteindelijk 2.500 aan financiering zijn geholpen die gezamenlijk £56 miljoen aan financiering hebben ontvangen, blijkt uit de officiële statistieken van de Britse overheid. Dit is dus slechts ca. 5,6%.

Nederland onderaan EU lijst van toekenning bankfinanciering

In het consultatie document wordt ook een overzicht gegeven van het percentage toekenningen van bankfinanciering in Europa. Gemiddeld is dat 70%. Nederland staat onderaan de lijst met 44%. Dat percentage zegt niet alles, omdat het moeilijk is om de metingen met elkaar te vergelijken. Wordt een aanvraag die is afgewezen namelijk pas gemeten op het moment dat het officieel is ingediend, of ook wanneer het in een voortraject (bij de oriëntatie) al blijkt dat een aanvraag niet realistisch is na advies van een accountmanager of adviseur?

In Nederland hebben we wel goed inzicht in dit proces, vanwege de jaarlijkse Financieringsmonitor van het CBS. Van de 65.500 bedrijven die afgelopen jaar financiering zochten, deden uiteindelijk slechts 30.100 bedrijven een aanvraag. Daarvan werden uiteindelijk 23.800 bedrijven (deels) gefinancierd.

Het zou natuurlijk voor de Nederlandse ondernemers een goed alternatief zijn als zij actief doorverwezen worden naar non-bancaire financiers, het liefst zo vroeg mogelijk in het zoektraject. Tot nu toe gebeurd dit namelijk niet, zoals het CBS ook concludeert in de Financieringsmonitor:

"Net als vorig jaar, wordt slechts 12 procent na een afwijzing ook expliciet op alternatieven gewezen."

Het feedback document is hier te downloaden: "Call for feedback to stakeholders on the feasibility assessment for a potential EU referral scheme"

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).