Nieuwe Gedragscode MKB Financiers | Tweede Kamer wil onderzoek winstdelingsregelingen medewerkers | Investeren in Natuur | 36% startende ondernemers heeft migratieachtergrond

Wow, wat was het een mooi congres op 13 juni. Eindelijk weer een volle zaal en geweldige sprekers die de uitdagingen in de mkb financieringsmarkt goed konden duiden.

Tevens werd die dag de nieuwe Gedragscode MKB Financiers gepubliceerd, die op 1 januari 2023 van kracht zal worden. Meer transparantie voor ondernemers over kosten en provisies. In deze nieuwsbrief alle details!

Ondanks de oproep van niet alleen ondernemers, maar nu ook van werknemers (CNV) blijft het kabinet terughoudend met het stimuleren van winstdeling of andere vormen van werknemersparticipatie. Uit het laatste kamerdebat blijkt echter dat de Tweede Kamer verder wil gaan dan enkele kleine aanpassingen voor aandelenopties voor startups. Er is een motie aangenomen die het kabinet oproept om onderzoek te doen naar winstdelingsregelingen.

Artikelen deze week:

 • MKB Financieringscongres succesvol, nieuwe Gedragscode MKB Financiers overhandigd aan Minister Adriaansens
 • Nieuwe Gedragscode MKB Financiers per 1 jan 2023
 • 36% van startende ondernemers heeft migratieachtergrond
 • Rinke Zonneveld nieuwe CEO Invest-NL
 • PwC: faillissementsgolf eerste helft 2023
 • Geen fiscale faciliteiten om werknemersparticipatie te stimuleren - wel oproep voor onderzoek naar winstdelingsregelingen
 • Investeren in natuur via Blue Bonds en Payment for Evironmental Services (socio-bioeconomy)

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

MKB Financieringscongres succesvol, nieuwe Gedragscode MKB Financiers overhandigd aan Minister Adriaansens

MKB Financieringscongres succesvol, nieuwe Gedragscode MKB Financiers overhandigd aan Minister Adriaansens

Wat een dag! Het Financieringscongres Kop of Munt was een groot succes. Na 2 jaar was het weer mogelijk voor de mkb financiers, adviseurs en beleidsmakers om weer bij elkaar te komen en de ontwikkelingen in de mkb financieringsmarkt te bespreken.

Ik ben ook erg trots op de mooie lijst met sprekers. Van Minister Micky Adriaansens en Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland, tot de succesvolle CEO van Fairphone Eva Gouwens, lector Lex van Teeffelen en de nieuwe voorzitter van het Comité voor Ondernemerschap Jacques van den Broek.

Uitdagingen ondernemers

Jacco Vonhof opende het congres met een uiteenzetting van de uitdagingen waar de ondernemers op dit moment tegenaan lopen. Niet alleen de problemen om de (belasting)schulden terug te betalen die ontstaan zijn in de corona-crisis en het terugbetaln van NOW-subsidies, maar ook de uitdagingen in de energietransitie en problemen in het aantrekken van gekwalificeerd personeel.

Ondernemers hebben de komende tijd kapitaal nodig om te gaan investeren en Jacco Vonhof gaf aan dat hierbij vooral oplossingen nodig zijn om het eigen vermogen te versterken.

Communicatiecampagne MKB Nederland non-bancair financieren

Ook was er een toezegging van Jacco Vonhof dat MKB Nederland zich na de zomer in zal gaan zetten mo een grote communicatiecampagne op te zetten richting ondernemers over non-bancaire financiering en ondernemers wijzen op betrouwbare financiers met het Keurmerk Erkend MKB Financier.

Fonds eigen vermogen - Comité voor Ondernemerschap

De nieuwe voorzitter van het Comité voor Ondernemerschap, Jacques van den Broek, gaf zijn eerste publieke presentatie op dit congres. Hij besprak hierbij het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd waaruit blijkt dat het mkb behoefte heeft om het eigen vermogen te versterken. Het Comité adviseerde hierbij voor de oprichting van een eigen fonds, maar op basis van discussies met de zaal werd ook de mogelijkheid besproken om hetzelfde te bereiken door het bieden van garanties, waardoor bestaande financiers meer risicokapitaal zullen gaan verstrekken.

Minister Adriaansens

Ook was de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, aanwezig op het congres. In een vraaggesprek vroeg ik haar op welke manier het ministerie de mkb financieringsmarkt ziet en welke rol het ministerie kan spelen. Zij gaf aan in te zetten op betere communicatie richting ondernemers en in wil zetten op een platform waarin ondernemers actief worden begeleid richting private, maar ook publieke financieringsoplossingen.

Gedragscode MKB Financiers

Na afloop van het vraaggesprek  overhandigde ik symbolisch de nieuwe Gedragscode MKB Financiers aan de minister, waarin afspraken zijn vastgelegd over passend financieren en transparantie richting ondernemers waar non-bancaire financiers. Later in deze nieuwsbrief zal ik een toelichting geven op deze code.

Kleinbedrijf Index

Na de pauze introduceerde Lex van Teeffelen de resultaten van de Kleinbedrijf Index, het onderzoek naar levensvatbaarheid van kleine ondernemers met minder dan 5 medewerkers. Hieruit blijkt dat op dit moment slechts 4 op de 10 ondernemers een marginaal inkomen hebben en dat een deel van deze kleine ondernemers zal moeten gaan stoppen.

Veel van de problemen van deze ondernemers komen niet terug in de standaard rapporten van het CBS. Hij pleit er dan ook voor dat beleidsmakers ook gebruik maken van data uit de Kleinbedrijf Index wanneer nieuwe regelingen ontwikkeld worden.

Fairphone

Afsluitend een positief verhaal van een onderneming die actief gebruikt heeft van non-bancaire financiering. Eva Gouwens, CEO van Fairphone, beschreef het gebruik van crowdfunding en waarom het voor hen een belangrijk financieringsbron was om te kunnen groeien. Ook de uitdagingen met deze manier van financieren besprak zij in detail.

Al met al een inhoudelijk sterk congres, met voldoende tijd voor iedereen ook om te netwerken en relaties aan te halen. We hebben veel positieve reacties gehad en ik kijk al weer uit naar de editie van 2023!

Een uitgebreide samenvatting van het congres staat hier: Financieringscongres 2022

Sprekers eerste deel MKB Financieringscongres met Gedragscode MKB Financiers
Nieuwe Gedragscode MKB Financiers per 1 jan 2023

Nieuwe Gedragscode MKB Financiers per 1 jan 2023

Ondernemers die financiering aantrekken via financiers met het Keurmerk Erkend MKB Financier kunnen rekenen op een klantgerichte en passende financiering op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de Gedragscode MKB Financiers. Op basis van evaluatie van de oorspronkelijke gedragscode en gesprekken met marktpartijen, ondernemersnetwerken en de politiek, is de code op een aantal punten verder aangescherpt.

Doelstelling gedragscode

 • Zorgdragen voor een passende financieringsproducten voor ondernemers.
 • Bevorderen van eerlijke concurrentie in de mkb financieringsmarkt.
 • Bevorderen van transparantie, zodat de ondernemer niet wordt verrast gedurende de looptijd van een financiering.
 • Ondernemers zo goed mogelijk informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten.
 • Kwaliteitskeurmerk te bieden voor ondernemers, banken, institutionele beleggers en overheid.

Professionaliseren organisatie

Binnen de nieuwe versie van de gedragscode is aandacht besteed aan het verder professionaliseren van de organisatie. Er zal getoetst worden of de financier beschikt over een professionele organisatie voor selectie, beheer en uitwinning van de financiering. Daarbij is het belangrijk dat er een duidelijke functiescheiding binnen de organisatie is en dat dit is vastgelegd.

Privacy & WWFT

De organisatie heeft een verwerking register beschikbaar. De organisatie houdt een incidentenregister bij, waarin fraude incidenten worden vastgelegd. De organisatie heeft beleid beschikbaar en geïmplementeerd voor de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT).

De financier zal een actief beleid voeren voor opleiding en bijscholing van medewerkers en zal de vakbekwaamheid ook borgen. Medewerkers die financieringen goedkeuren, hebben minimaal kennis vergelijkbaar of een gelijkwaardige opleiding/certificering inzake ondernemersfinanciering. Intern is er training/scholing m.b.t. melding van ongebruikelijke transacties (WWFT).

De organisatie heeft op de website een privacyreglement beschikbaar, waarin wordt aangegeven met welke partijen data wordt uitgewisseld en welke data wordt opgeslagen.

Doorverwijzing

Wanneer de financiering niet passend is binnen het financieringsaanbod van de financier, dan zal de financier doorverwijzen naar de website van Stichting MKB Financiering of een andere locatie waar de Erkend MKB Financiers gevonden kunnen worden.

Download de vernieuwde gedragscode

De vernieuwde gedragscode Erkend MKB Financier is als pdf hier te downloaden.

Dit jaar zullen alle bestaande en nieuwe mkb financiers geaudit worden om te toetsen of zij voldoen aan de uitgangspunten van de nieuwe Gedragscode MKB Financiers. Voor 1 januari 2023 zal dit afgerond zijn en zullen de nieuwe versie van de Gedragscode MKB Financiers van kracht worden.

36% van startende ondernemers heeft migratieachtergrond

In 2020 nam het aantal startende ondernemers in Nederland iets toe ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op ruim 199 duizend. Hiervan had ruim 36 procent een migratieachtergrond.

Dit aandeel steeg over de jaren, in 2010 had nog geen kwart een migratieachtergrond. Het merendeel van de starters met een migratieachtergrond in 2020 was niet-westers.

Hieruit blijkt dat een steeds groter deel van de ondernemende activiteiten uitgevoerd worden door ondernemers met een niet traditionele achtergrond. Ondanks het feit dat zij minder toegang hebben tot netwerken en financiering.

Financiering beperkt beschikbaar voor migrant ondernemers

Hoewel er dus veel starters zijn, blijkt de doorgroei van migrant-ondernemers tegen te vallen. Hier zijn verschillende redenen voor (oa toegang tot netwerken), maar een van de belangrijkste redenen is dat het voor deze doelgroepen nog lastiger is om toegang te krijgen tot financiering.

Ik schreef hier eerder al een uitgebreid artikel over: Naar een inclusief ecosysteem voor mkb financiering. Voor bestaande en nieuwe financiers is het belangrijk om hiervoor open te staan en ook na te denken op welke manier zij deze doelgroep goed kunnen bereiken en of hun financieringsproducten ook aansluiten op de behoeften van deze doelgroep.

Venture Capital in Amerika loopt terug voor zwarte Amerikanen

Regelmatig zijn er in het verleden publicaties verschenen over de beperkte toegang tot financiering voor vrouwen, migranten of (in Amerika) zwarte Amerikanen.

Hoewel afgelopen jaar de hoeveelheid risicokapitaal richting zwarte Amerikanen voorzichtig aan het stijgen was, lijkt dit nu weer helemaal terug te vallen. Waarbij er afgelopen jaar elk kwartaal ruim $1 miljard geïnvesteerd werd in startups met een team van zwarte Amerikanen, is dit in Q2 nog maar $324 miljoen.

Gemiddeld wordt slechts 1,2% van het beschikbare Venture Capital in Amerika geïnvesteerd in teams van zwarte ondernemers.

Rinke Zonneveld nieuwe CEO Invest-NL

Rinke Zonneveld nieuwe CEO Invest-NL

Rinke Zonneveld is benoemd als nieuwe CEO van Invest-NL. De komende 4 jaar zal hij leiding geven aan de organisatie.

Daarbij is er een sterke roep vanuit de overheid om meer directe investeringen te gaan doen in baanbrekende technologieën, waarbij waarschijnlijk een sterke focus zal liggen op ondernemingen die zich richten op de energie transitie.

Er is nog €1,2 miljard beschikbaar, heeft het FD berekend, dus er is nog voldoende ruimte de komende jaren om te gaan investeren.

PwC: faillissementsgolf eerste helft 2023

PwC: faillissementsgolf eerste helft 2023

De faillissementsgolf waarvoor al tijden wordt gewaarschuwd, lijkt er nu echt te komen. Dat stellen onderzoekers van accountants- en adviesbureau PwC en de Universiteit Leiden in de Bijzonder Beheer Barometer.

Stijging faillissementen vanaf Q4

Volgens de onderzoekers zijn de steunmaatregelen effectief geweest en hebben ze geleid tot het laagste aantal faillissementen ooit. De steunmaatregelen drogen nu op en ondernemers moeten hun belastingschuld nu terugbetalen. De piek in faillissementen zal dan in de eerste helft van volgend jaar komen.

Download rapport: "Bijzonder Beheer Barometer mei 2022"

Geen fiscale faciliteiten om werknemersparticipatie te stimuleren - wel oproep voor onderzoek naar winstdelingsregelingen

Geen fiscale faciliteiten om werknemersparticipatie te stimuleren - wel oproep voor onderzoek naar winstdelingsregelingen

Het kabinet is niet van plan om werknemersparticipaties verder te stimuleren door middel van extra fiscale faciliteiten. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit op Kamervragen over verplichte winstdeling en financiële medewerkersparticipatie door bedrijven. De voorgestelde aanpassing (verschuiving heffingsmoment) is het enige wat hij toe wil zeggen.

Oproep CNV voor participatie

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht van vakbond CNV: werknemer moet sneller en beter meeprofiteren van bedrijfswinst. CNV-voorzitter Piet Fortuin riep daarin op: ‘Nu de lonen onder druk staan en de inflatie torenhoog is, is het noodzakelijk dat werknemers beter en sneller meeprofiteren van de vaak hoge bedrijfswinst. Dit kan een werknemer al gauw 1000 euro extra per jaar opleveren.’

Moties ingediend voor breder mkb

Tijdens het debat op 21 juni werden door de kamerleden nog aanvullende moties ingediend. SP namelijk erg voor werknemersparticipatie, maar vind de huidige opzet ( aandelenopties) niet geschikt. Dit is niet werkbaar voor werknemers in arbeidsintensieve sectoren. Het is alleen geschikt voor goedbetaalde startup werknemers.

Daarnaast geeft SP aan in debat dat winstdeling in het algemeen te weinig gebeurd. Dit wordt door andere partijen, maar ook door Staatssecretaris van Rij bevestigd.

Onderzoek naar winstdelingsregelingen (Motie Alkaya)

De motie van de SP die oproept om in gesprek te gaan met sociale partners om het thema winstdeling breder te bespreken is echter aangenomen door de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat winsten en dividenduitkeringen enerzijds, en de lonen anderzijds, steeds verder uiteenlopen;
van mening dat werknemers dienen mee te profiteren van de winst die door hun werk wordt gerealiseerd, en dat dit in de praktijk op verschillende manieren georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld met winstdeling of aandelen;
constaterende dat Nederland hierin ver achterloopt;
verzoekt de regering in samenspraak met sociale partners te bezien welke belemmeringen er bestaan om winstdelingsregelingen, ongeacht de vorm hiervan, breder toegankelijk te maken voor alle werknemers, en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Alkaya

Dit is een eerste stap in de richting van een bredere regeling om medewerkersparticipatie ook voor het bredere mkb toegankelijk te maken.

Bronnen:

Investeren in natuur via Blue Bonds en Payment for Evironmental Services (socio-bioeconomy)

Investeren in natuur via Blue Bonds en Payment for Evironmental Services (socio-bioeconomy)

Volgens een onderzoek is er nog een gat van $700 miljard (!) om te investeren in het behoud van biodiversiteit en kwaliteit van natuur.

Blue bond

Als mogelijke oplossing worden nu de concepten van een "blue bond" gepresenteerd en de theorie van de socio-bioeconomy. Het idee hierachter is dat je via "Payment for Evironmental Services" (PES), wanneer dit op de juiste manier geadministreerd wordt (Blockchain?), het mogelijk wordt om de waarde van natuurbehoud ook te zien als investering en hiervoor kapitaal aan kunt trekken.

Resultaat hiervan is ook betere inkomensverdeling, omdat kleine ondernemers en boeren dan ook betaald kunnen worden voor natuurbehoud.

Zie hier het hele rapport: "Invest in Nature, and Nature Invests in Us"

Theorie van social-bioeconomy

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).