Nieuwe MKB Beurs | Scherper toezicht crowdlending VK | Community Finance

Internationaal was de (langverwachte) aankondiging van de beursgang van Funding Circle het belangrijkste nieuws deze week. In Nederland werd oa bekend dat nu ook Nxchange als mkb beurs aan de slag kan gaan en is Jacco Vonhof als nieuwe voorzitter van MKB-Nederland gepresenteerd.

Deze week verder de volgende artikelen:

 • Nxchange start met alternatieve beurs voor mkb
 • Funding Circle bevestigt plannen voor beursgang
 • Scherper toezicht crowdlending VK
 • 10 miljoen voor Smart en Sustainable Mobility seed-regeling
 • Ziekenhuis laat personeel participeren
 • Jacco Vonhof nieuwe voorzitter MKB Nederland

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Nxchange start met alternatieve beurs voor mkb

Deze week heeft Nxchange een MTF-vergunning ontvangen om een alternatieve beurs voor obligaties en aandelen te faciliteren. Na Npex en Captin zijn zij de derde organisatie in Nederland die deze vergunning heeft.

Secundaire markt is noodzakelijk voor groei

Het beursplatform biedt ondernemers een alternatieve manier om buiten de bank om geld op te halen door het plaatsen van aandelen of obligaties en deze ook te verhandelen via het platform. Zo een secundaire markt is erg belangrijk voor de groei van eigen vermogen financiering in Nederland. Ruim 2 jaar geleden heb ik hier voor de Engelse verzekeraar AIG nog uitgebreid onderzoek naar gedaan (PDF), waarin we concludeerden dat een secundaire markt een van de noodzakelijke elementen was voor toekomstige groei van de industrie. Het is goed om te zien dat er nu ook meer aanbod in de Nederlandse markt komt.

Infrastructuur voor derden

Waarbij Npex zich vooral richt op het zelf plaatsen van projecten, richt Nxchange zich op het leveren va de infrastructuur (technisch en juridisch) voor derden. Aangesloten partners, zoals grote financiële instellingen en kredietverstrekkers, dragen kandidaten aan en introduceren ze bij investeerders uit hun netwerk. De verantwoordelijkheid voor het toezicht en naleving van wet- en regelgeving ligt bij Nxchange. Kapitaalrondes hebben een omvang van tussen de €500k en €15m.

ICO-tokens via crypto-beurs

De onderneming richt zich ook op nieuwe vormen van financiering, zoals ICOs. In een interview eerder dit jaar vertelde oprichter en CEO Marleen Evertsz dat zij in gesprek zijn met een partner die van hun platform gereguleerde ICOs willen gaan faciliteren via een crypto-beurs. Hierbij gaat het om security-tokens, waarbij de crypto-investeerders tokens in bezit krijgen die gekoppeld zijn aan de financiële prestaties van een bedrijf. Een korte uitleg over security tokens is hier te lezen.

Internationaal zijn er enkele organisaties actief met het opzetten van een gereguleerde ICO-markt, maar in Europa zijn er nog geen organisaties operationeel. Het is dus mogelijk dat Nxchange met haar partner als eerste in Europe een gereguleerde ICO beurs kan starten. Het kan dan wel eens storm lopen met (kleine) ICOs.

Funding Circle bevestigt plannen voor beursgang

Funding Circle, een van de belangrijkste P2P-leenplatformen van het Verenigd Koninkrijk wil met een beursgang £300 mln ophalen door nieuwe aandelen te plaatsen. De beursgang van die 8-jarige bedrijf toont de snelle groei van de partijen in de alternatieve financieringsmarkt.

$100 miljard aan leningen wereldwijd

De organisatie is ambitieus en wil binnen tien jaar uitgroeien tot het grootste leenbedrijf van de wereld en wil dan $100 miljard aan leningen verstrekt hebben.

Sinds de start werd aan MKB bedrijven £5 miljard aan kredieten verstrekt, waarvan ongeveer £1 miljard in de eerste helft van dit jaar. In Nederland is het bedrijf nog een stuk kleiner. In de eerste helft van dit jaar werd voor €38,8 miljoen aan leningen verstrekt.

Het belangrijkste deel van de financiering komt bij institutionele investeerders vandaan. Vorige week werd ook aangekondigd dat Alcentra voor $1 miljard aan Amerikaanse leningen zal financieren via het platform.

Scherper toezicht crowdlending VK

Enkele weken geleden gaf ik al een samenvatting van de uitkomsten van het uitgebreide onderzoek van de Britse FCA over de regulering van de crowdfunding en P2P-lending markt.

Lex van Teeffelen is dieper in de stukken gedoken en heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de aanbevelingen en nieuwe richtlijnen die de FCA geeft voor de sector en welke impact dit kan hebben voor Nederland.

Toezicht wordt op 60 punten vastgelegd

In zijn analyse geeft hij aan dat er zes thema's waarop het toezicht op zo'n zestig punten wettelijk wordt verankerd. De hoofdthema's zijn:

 1. Marketing richting investeerders moet gerichter - Er komen aanvullende beperkingen voor de marketing aan onervaren investeerders
 2. Riskmanagement moet kwalitatief en kwantitatief beter - Risico-inschatting en pricing moeten controleerbaar zijn voor investeerder en toezichthouder. Ook moet het verwachtte netto rendement voorspeld worden en elk kwartaal getest worden of dit afwijkt.
 3. Governance wordt geïnstitutionaliseerd - Grotere platforms dienen risk- en compliance managers aan te stellen met de bevoegdheid om onafhankelijke interne audits te (laten) verrichten
 4. Gecontroleerde opheffing en afwikkeling faillissement - Platforms moeten uitgebreide procedures op schrift stellen voor het geval van opheffing of faillissement
 5. Platformresultaten per kwartaal publiceren - De FCA stelt voor dat minimaal per kwartaal elk platform zijn default, totaal openstaande en terugbetaalde leningen, netto rendementen en de omvang van een mogelijk interne garantiefondsen (om slechte leningen te dekken) te rapporteren. Alle platforms zullen een vergelijkbare manier deze rapportages openbaar moeten maken.
 6. Bestuurdersaansprakelijkheid - FCA gaat mogelijk bestuurders aansprakelijk stellen wanneer procedures niet getest en/of op orde zijn.

Hoewel extra wetgeving in een sector vaak met weerstand wordt ontvangen, lijkt het tot nu toe mee te vallen met openlijke kritiek op het voorstel door marktpartijen. Veel marktpartijen kunnen zich in de meeste punten wel vinden en zijn ook tevreden dat hiermee de FCA de "cowboys" in de markt kan aanpakken.

Het gehele rapport met alle aanbevelingen van de FCA is hier terug te vinden.

10 miljoen voor Smart en Sustainable Mobility seed-regeling

De seed-capital regeling van het Ministerie van EZK stelt budget beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten. Er is deze week een nieuwe openstelling gepubliceerd binnen de regeling Seed capital technostarters (SCT), specifiek gericht op Smart en Sustainable Mobility technostarters.

Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van €10 miljoen. Het gemiddeld te investeren bedrag per deelneming bedraagt € 2 miljoen. Investeringsfondsen kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 november tot en met 14 november 2018 via RVO.

Alleen voor VCs beschikbaar

De opzet van de regeling (closed-fund, eigen entiteit) is heel specifiek gericht op co-financiering van (Venture Capital) fondsen van grote investeerders. Andere aanbieders van eigen vermogen financiering (equity crowdfunding, MKB beurzen) kunnen hier geen gebruik van maken. Het zou ook nuttig zijn als er ook een stimuleringsregeling zou komen voor deze markt. Denk aan fiscale maatregelen voor investeringen in risico-kapitaal, zoals in het VK en andere omliggende landen al succesvol wordt toegepast.

Ziekenhuis laat personeel participeren

Het streekziekenhuis Bernhoven in Uden gaat voor alle medewerkers de mogelijkheid openen om te participeren in het ziekenhuis. Voorlopig nog in de vorm van converteerbare obligaties, maar op termijn - als de politiek meewerkt - kunnen die omgezet worden in aandelen. In een later fase kunnen ook patiënten en omwonenden investeren.

Community Finance & coöperatief eigenaarschap

Steeds vaker zijn er organisaties die willen werken met nieuwe modellen voor eigenaarschap en winstedeling, zoals dit ziekenhuis. Helaas is volledige participatie (in aandelen) nog niet mogelijk vanwege wetgeving, maar personeel mee laten investeren in de organisatie en mee laten delen in de resultaten zorgt voor extra draagvlak bij het personeel op het moment dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Ook beperkt het de noodzaak voor het bestuur om alleen te gaan voor winstmaximalisatie en kunnen de belangen van andere stakeholders beter meegenomen worden.

Vorige week schreef ik over een ander voorbeeld (de coöperwiek in Limburg), waarbij de lokale gemeenschap investeert in een eigen windmolen, waarbij het rendement naar de lokale investeerders en gemeenschap terug vloeit.

Deze modellen zie ik op meer plaatsen de afgelopen tijd van de grond komen en persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in deze nieuwe vormen van community financiering en eigenaarschap en zal hier ook de komende tijd actief over blijven schrijven. Stuur me ook gerust interessante cases door!

Jacco Vonhof nieuwe voorzitter MKB Nederland

Nadat Michaël van Straalen begin dit jaar onverwacht vertrok als voorzitter bij MKB Nederland vanwege een te beperkte vrijheid om het MKB te vertegenwoordigen naast VNO-NCW is een lang stil geweest. De organisatie heeft de tijd genomen om een sterkere focus te kunnen aanbrengen op het MKB en was op zoek naar een nieuwe voorzitter met een sterk MKB-profiel. Deze is gevonden in de vorm van ondernemer Jacco Vonhof, eigenaar van schoonmaakbedrijf Novon met 1500 medewerkers.

Basisinkomen en crowdfunding

In het verleden heeft Jacco Vonhof zich al eens hard gemaakt voor structurele herziening van het belastingstelsel en het basisinkomen. Ook heeft hij ervaring met crowdfunding. Genoeg aanknopingspunten dus om te verwachten dat hij buiten de bestaande kaders weet te denken.

Ik kijk er naar uit om binnenkort eens persoonlijk kennis te maken om te sparren over de inzet van alternatieve financiering voor het MKB in Nederland!

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).