NL op 105e plek financiering MKB | EU crowdfunding wetgeving | Doorverwijsplicht in UK

Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat toegang tot financiering voor het Nederlandse MKB erg lastig is. We staan op plek 105 in de wereld, vergelijkbaar met Ecuador, Pakistan en Tunesië! Er is duidelijk behoefte aan alternatieven.

Gisteren werd in Amsterdam het AltFi Global event gehouden met veel institutionele partijen en belangrijke Europese alternatieve financiers. Hier werd duidelijk dat potentie voor Nederland ook groot is, mits regelgeving op orde is en markt professioneler wordt.

Deze editie ook een analyse over de doorverwijsplicht. In Engeland is dit een jaar geleden ingevoerd en dit programma wordt verder uitgebreid. De eerste resultaten zijn optimistisch maar kleinschalig, al zijn er ook lessen te leren. Ook een korte samenvatting over de EU consultatie over crowdfunding/P2P wetgeving.

Veel leesplezier,
Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

105e plaats voor toegang financiering MKB op wereldranglijst

Uit analyse van het FD op basis van een rapport van de Wereldbank, blijkt dat zakendoen in Nederland in een jaar tijd nauwelijks verbeterd is. En omdat andere landen meer vooruitgang hebben laten zien, is Nederland op een ranglijst van 190 landen 4 posities gezakt naar plek 32.

De lage positie is o.a. te danken aan de extreem lage score op het gebied van "toegang tot financiering". Hierin nemen we slechts de 105e plek in. Uit de gedetailleerde analyse van de Wereldbank blijkt dat dit onder andere komt door de beperkte toegang tot kredietinformatie voor de investeerders waarbij een publiek toegankelijk register voor onderpanden ontbreekt in ons land waarin eigendom van onderpand vastgelegd wordt.

Het opzetten van een bedrijf (20) en handelen met het buitenland (1) daar zijn we dan gelukkig wel goed in. Nu nog zorgen dat bedrijven ook toegang krijgen tot financiering om daadwerkelijk te gaan ondernemen. Of is het daarom dat we ook goed zijn in het afhandelen van faillissementen (8)?

Doorverwijspicht in UK verder uitgebreid - eerste successen zichtbaar

Begin van dit jaar werd de "doorverwijsplicht" in Engeland ingevoerd (bank referral scheme). Dit verplicht 9 banken om ondernemingen die zij niet kunnen financieren, door te verwijzen naar een onafhankelijke platform die hen in contact kan brengen met alternatieve financiers. In augustus waren 8.100 bedrijven op deze manier al doorverwezen. Deze week is een nieuwe "referral platform" aan de lijst toegevoegd en hiermee het programma verder uitgebreid.

8.100 bedrijven doorverwezen in eerste 8 maanden
Naar de platformen  Funding Xchange, Business Finance Compared en Funding Options zijn tot augustus 2017 ca. 8.100 bedrijven doorverwezen, wat slechts een klein percentage is van de bedrijven die geen financiering ontvingen. Volgens Samir Debai (CEO Funding Circle) komt dit o.a. door de huidige structuur van de wet, waarbij alleen helemaal aan het eind van het aanvraagtraject (waarin slechts een klein percentage afvalt) hoeft doorverwezen te worden.

Ondernemers die gedurende het traject al eerder afhaken (of dit advies krijgen) worden in die fase niet doorverwezen. Volgend Samir doen banken alleen het minimale wat nodig is om aan de letter van de wet te voldoen.

220.000 aanvragen
Van de 220.000 jaarlijkse aanvragen door het Engelse MKB worden volgens eerder onderzoek ca. 25% afgewezen. Deze 55.000 bedrijven zouden in ieder geval ook in een eerdere fase doorverwezen kunnen worden.

£3.8 miljoen aan financiering verstrekt
Het merendeel van de doorverwezen bedrijven vroeg uiteindelijk geen financiering aan, of kreeg dit ook niet van alternatieve aanbieders. Uiteindelijk zijn er 230 bedrijven aan extra financiering geholpen en hebben ze in totaal £3.8 miljoen extra financiering verstrekt. Op de hele markt is dit nog erg beperkt.

Een adviseur van het ministerie (Stephen Barclay) gaf in een persbericht aan dat hij vind dat het programma succesvol is, zeker als het initiatief zich verder ontwikkeld:

“Small- and medium-sized businesses are the backbone of Britain’s economy and it is right they have access to a wide range of sources of finance. A refusal from a big bank should not be the end of the line for a small business and, thanks to our match-making scheme they have another avenue to try for funding. Over 200 businesses from beauticians to forklift truck training firms have received the money that they need to grow and we expect this number to increase as the scheme matures.”

Zo regelen crowdfunding-platformen de continuïteit

Wat gebeurd er met de uitstaande leningen (en lopende investeringsrondes) wanneer een crowdfunding platform failliet gaat? Tot nu toe werd hier niet uitgebreid over gecommuniceerd, maar nu de AFM hier kritisch naar heeft gekeken, hebben de platformen verenigd in de crowdfunding branchevereniging aangegeven om per 31 oktober hier inzicht in te geven.

In dit artikel is onderzocht hoe platformen dit hebben geregeld. Zonder gedetailleerd dit te onderbouwen wordt in ieder geval geclaimd dat alle platformen gebruik maken van een losse stichting die ontvangsten en betalingen van investeerders regelt. Bij faillissement van de bv of holding blijft het geld van investeerders buiten schot en kan de stichting in theorie doorgaan met operationele zaken. De onderzoeker is er echter niet van overtuigd of dit reëel is:

Toch is dit altijd maar de vraag, want dat betekent wel dat de stichtingen zelf eigen inkomstenbronnen moeten realiseren. Veel platformen geven aan buffers te hebben, maar als investeerder kun je je afvragen of die in slechte tijden hoog genoeg is.


Wanneer een derde partij de belangen van de investeerders blijft behartigen (lening of aandelen) dan is het belangrijk dat hier voldoende kapitaal voor beschikbaar is in de stichting, of er structureel voldoende inkomsten binnen komen (beheer fee).

Backup-service provider voor Geldvoorelkaar en Funding Circle
Een logisch vervolg zou daarnaast zijn om al vooraf afspraken te maken met een derde partij die de werkzaamheden kan continueren. Funding Circle heeft hier al een partij voor gevonden en ook Geldvoorelkaar heeft aan de schrijver van dit onderzoek aangegeven op korte termijn hier een contract voor af te sluiten.

Update onderzoek Gestapeld Financieren

Een half jaar geleden zijn we gestart met het onderzoek naar Gestapeld Financieren. Doel van dit onderzoek is om MKB adviseurs meer inzicht te geven in de (alternatieve) financieringsmarkt en de kansen van gestapeld financieren te gebruiken.


In de laatste nieuwsbrief wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in dit project. De afgelopen maanden is er vooral veel met diverse marktpartijen gesproken en zijn er een 12-tal uitgebreide interviews afgenomen. Daarnaast zijn er 3 doelgroepen via vragenlijsten benaderd: Accountants, onafhankelijk financiële adviseurs en bankiers. Samen goed voor circa 150 waarnemingen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste tussen publicatie om het verschil aan inzichten en ervaringen van de verschillende doelgroepen te duiden.

Toekomstvisie op het beroep van de Financieel Professional
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft afgelopen week een rapport gepubliceerd "Toekomstvisie op het beroep van de Financieel Professional". Uit ons onderzoek blijkt dat de rol van de account sterk moet veranderen, maar dat zij wel een goede kans hebben om de "adviseur van de toekomst" te worden die MKB ondernemers nodig zullen hebben.

Grunneger Power - voorbeeld van "community finance" loket

Vorige week schreef ik er nog uitgebreid over. Om lokale burgerinitiatieven tot ontplooien te laten komen is er top-down ondersteuning nodig en zullen lokale (kennis)loketten moeten komen waar deze kennis en ervaringen beschikbaar zijn.

Naar aanleiding van die oproep kreeg ik redelijk veel reacties, o.a. met tips en suggesties. Een van de voorbeelden waar dit concept al deels wordt toegepast is het initiatief Grunneger Power in Groningen.

Grunneger Power
Grunneger Power is een initiatief met 2.000 leden die samenwerken aan een duurzame beweging in Groningen. De kennis die het initiatief in eerdere projecten heeft opgedaan, wordt ingezet om meer duurzame energie projecten op te zetten en deze samen te financieren.

15% van de stad voorzien van stroom
De organisatie is ambitieus en wil als energie aanbieder ook hard gaan groeien. Volgend jaar willen ze naar 2000 klanten en in het voorjaar opent een groot zonnepark waardoor er ruimte komt voor nog 800 nieuwe klanten. Doel is om in 2020 ca. 15 procent van de stad van stroom te voorzien.

Crowdfunding 2017: de markt moet volwassen worden

Een uitgebreide analyse van Edwin Res (Zonnepanelendelen) over de ontwikkelingen in de Nederlandse crowdfundingmarkt en een stevige oproep dat de markt nu werkelijk volwassen moet gaan worden.

5 aandachtspunten
Edwin legt de nadruk op 5 ontwikkelingen die wat hem betreft belangrijk zijn om de markt verder te ontwikkelen:

  • Regelgeving en duidelijkheid wordt belangrijk - Na jarenlang gedogen van de AFM en gebruik maken van ontheffingen is het goed dat er een nieuw wetgevend kader gaat komen. Dit zal een stuk verder gaan dan de investeerderstoets en 48-uur regel. Belangrijk wordt ook om duidelijk onderscheid te maken in verschillende vormen van crowdfunding. Niet alleen crowdlending en equity crowdfunding, maar ook community finance.
  • Echte cijfers komen naar voren - Edwin geeft aan dat er meer transparantie moet komen over de defaults en (netto) opbrengsten. Daar ben ik het helemaal mee eens. In het ideale geval zou een onafhankelijke organisatie (bijvoorbeeld ECAF) dit kunnen verzamelen en analyseren, maar het helpt al als alle platformen dit communiceren via hun eigen platform.
  • Platformen stoppen (of gaan stoppen) - De eerste platformen stoppen er nu mee. Dit gaat volgend jaar na invoering van nieuwe wetgeving (en aanvullende eisen en kosten) alleen maar meer worden. Van de ca. 50 crowdfinance platformen zullen er ca. 10 waarschijnlijk over gaan blijven.
  • Nieuwe doelgroepen vinden - Dit heeft te maken met voorgaande punt. Veel partijen gaan stoppen of hebben niet voldoende omzet en moeten andere diensten gaan leveren. Een interessant punt. Sommige platformen breiden al dienstverlening steeds verder uit (full-service) en kunnen hogere marges vragen. Andere platformen zetten juist in op automatisering (Fintech) om kosten te drukken en volumes te kunnen maken.
  • Blockchain? - Blockchain gaat veel kansen bieden rond transparantie en verhandelen van effecten. Ik interpreteer dit punt echter breder. De nieuwe Fintech ontwikkelingen gaan inderdaad veel impact hebben, maar gaan ook verder dan Blockchain (met of zonder crypto-currencies). Ook nieuwe credit-ratings en robo-advisering gaan een belangrijke rol spelen in het nieuwe financiële landschap. Daarbij blijf ik wel overtuigd dat voor bepaalde vormen van financiering er altijd een adviseur nodig zal blijven om cijfers te interpreteren en ondernemer te coachen/begeleiden.

Samenwerking in branche is nodig
Zelf zal ik er nog aan toe willen voegen dat er ook actief samenwerking in de branche gezocht moet worden. Rond de nieuwe crowdfunding wetgeving, maar ook de "doorverwijsplicht", internationalisatie en samenwerking met institutionele financiers moet er meer samen opgetrokken dan nu het geval is om de markt werkelijk volwassen te laten worden.

In het buitenland  (Frankrijk, Duitsland, Italië) is gebleken dat wanneer die niet op de juiste manier wordt aangepakt, de traditionele financiële partij een sterkere stempel op de nieuwe regelgeving kunnen drukken. Het duurt dan jaren om dit te corrigeren.

Consultatie voor EU framework voor crowd en P2P finance

Na enige tijd gewacht te hebben, is de Europese Commissie ook overstag gegaan en gaat zij op zoek via een open consultatie naar input voor de noodzaak en wens om op Europees niveau crowdfunding wetgeving te implementeren.

Op dit moment is nationale wetgeving in bijna 10 landen ingevoerd en zitten een aantal landen (waaronder Nederland) in een proces om nieuwe wetgeving te implementeren. De vraag is dan ook of de EU nu niet te laat is en het lastig wordt om wetgeving nu weer te harmoniseren.

In de consultatie wordt ingegaan op 4 opties om vanuit de Europese Commissie om te gaan met P2P en crowd finance wetgeving:

  1. Baseline scenario – geen EU framework implementeren. Alles af laten hangen van nationale wetgevers.
  2. Building on reputational capital – Sturen op zelfregulering van de branche, met een minimum aan EU standaarden. Vanwege het feit dat een aantal Europese landen wel aanvullende wetgeving heeft ingevoerd kan dit tot een ongelijk speelveld gaan leiden.
  3. A comprehensive EU approach – Gebruik maken van bestaande Europese richtlijnen (MiFID,  payment institutions)
  4. The cross-border solution – Specifieke nieuwe Europese wetgeving ontwikkelen

Partijen heb tot 27 november de mogelijkheid om input te leveren. Naast de Europese vertegenwoordigers (ECN) is het belangrijk dat ook de Nederlandse marktpartijen en overheid aangeeft hoe zij hier in staat Zeker gezien de huidige consultatie van het Ministerie van Financiën die parallel loopt met deze consultatie op Europees niveau.

€1 miljoen groeifinanciering OnePlanetCrowd & crowdfunding platform te koop

​Nadat Oneplanetcrowd 2 jaar geleden 1 miljoen euro ophaalde via de crowd, is afgelopen week nogmaals 1 miljoen euro groeifinanciering opgehaald bij Oost NL en de Japanse investeringsmaatschappij Energy & Environment Investment (EEI).

De crowd heeft 2 jaar geleden in een converteerbare lening geïnvesteerd, waarbij bij een vervolginvestering van minimaal €100.000 de mogelijkheid geboden worden om tegen een 30% korting de lening om te zetten in (certificaten van) aandelen. Dit lijkt dus nu het geval te zijn. Een mooi (virtueel) rendement van 30% voor de crowd in 2 jaar tijd!

Over de samenwerking:

Met deze investering kan Oneplanetcrowd  de organisatie versterken en het platform verbeteren, zodat zij een nog betere service kan bieden aan haar investeerders en ondernemers. De samenwerking met Oost NL en EEI brengt een aantal voordelen.

Oost NL verbindt ondernemers in Gelderland en Overijssel met Oneplanetcrowd en biedt daarmee de ondernemers op lokaal niveau een extra financieringsvorm.

Voor EEI is deze investering de eerste stap naar Europa en haalt met deze samenwerking kennis binnen over crowdfunding voor duurzame projecten. Voor Oneplanetcrowd biedt de samenwerking kansen om zowel nationaal als internationaal verder uit te breiden.

Platform te koop
Tegelijkertijd werd ik door Crowdfundmarkt gewezen dat een van de Nederlandse crowdfunding platformen te koop staat. Beide signalen geven aan dat de markt langzaam volwassen wordt en dat er een aantal serieuze platformen gaan overblijven in de Nederlandse markt.

Contact

Inspiratie opgedaan en ondersteuning nodig bij eigen Community Finance, Crowdfunding of FinTech ontwikkelingen of op zoek naar een spreker?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).