Non-bancair financieren groeit met 32% naar €3,1 miljard | PayPal gaat ondernemers financieren| Kleinbedrijf Index: 1 op de 3 kleine bedrijven technisch failliet | €5.000 belastingvrij voor medewerkers in Duitsland voor medewerkersparticipatie

Veel aandacht deze week in de media naar aanleiding van onze publicatie over de groei van de non-bancaire financieringsmarkt. Nog steeds worden de meeste financieringen door banken verstrekt, maar onder de €250k wordt al 41% van de financieringen non-bancair gedaan.  Alle cijfers uit het onderzoek bespreek ik uitgebreid in deze nieuwsbrief.

Daarnaast zet Duitsland grote stappen in het verbeteren van de financieringsmarkt. Waarbij de focus afgelopen jaar vooral op startups en scaleups lag, wordt nu meer aandacht gegeven aan het mkb.

Via fiscale regelingen worden investeringen in aandelen gestimuleerd, maar wordt er ook fors ingezet op het stimuleren van medewerkersparticipatie, onder andere door fiscale vrijstellingen tot €5.000.

Artikelen deze week:

 • Non-bancair financieren groeide in 2021 met 32% naar €3,1 miljard
 • D66: Versnel coronaherstel mkb’ers met meer financiering
 • Kleinbedrijf Index: 1 op de 3 kleine bedrijven technisch failliet
 • Meer flexibiliteit bij aflossingsregeling coronabelastingschuld
 • PayPal gaat financiering aan ondernemers aanbieden
 • Duitsland maakt werk van modernisering mkb financieringsmarkt met sterke inzet op medewerkersparticipatie
 • Financiering voor erfgoed in steden: "How to save your city’s abandoned factory"
 • Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht”

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Non-bancair financieren groeit met 32% naar €3,1 miljard

Non-bancair financieren groeit met 32% naar €3,1 miljard

Het mkb ontdekt steeds vaker de aanvullende mogelijkheden en flexibiliteit van non-bancaire financiering.  In 2021 hebben ruim 42.000 bedrijven financiering aangetrokken via non-bancaire financiers.

Hiermee werd in totaal voor €3,1 miljard aan financiering verstrekt, een groei van 32% in vergelijking met het jaar er voor. Ruim 1 op de 5 financieringen onder de €1 miljoen is in 2021 al op deze manier verstrekt.  Dit blijkt uit het Onderzoek non-bancaire financiering 2021 van Stichting MKB Financiering.

In de media werd uitgebreid gereageerd op deze cijfers. Zo schreven het Financieel Dagblad, Telegraaf, Trouw, Accountant.nl en Accountancyworld.nl er over.

Snelle groei crowdfunding en vastgoedfinanciering

Op factoring en de kredietunies na zijn alle sectoren binnen de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 sterk gegroeid. Daarbij valt voornamelijk de groei van financieringen binnen crowdfunding (124%) en vastgoedfinanciering (87%) op.

Vooral financieringen voor het (kleine) mkb

Traditioneel worden kleine financieringen worden verstrekt door non-bancaire financiers. Zij zijn gespecialiseerd in financieringen voor het (kleine) mkb.

In 2021 zijn 40.510 financieringen onder een kwart miljoen verstrekt aan ondernemers, voor in totaal €1.7 miljard. Dit is 41% van de totale financieringen onder een kwart miljoen, die verstrekt zijn aan ondernemers in Nederland en een sterke stijging met 2020, toen nog 29,8% non-bancair verstrekt werd aan kleine kredieten.

Snelste groei in financieringen > € 250.000

Opvallende trend is echter ook dat non-bancaire financieringen ook steeds groter worden. De snelst groeiende categorie was afgelopen jaar de financieringen van € 250k – 1 mln. Het aantal verstrekkingen is hier met 55% gestegen. Maar ook het aantal nieuw verstrekte financieringen > €1 mln zijn met 37% hard gestegen.

Afgelopen jaar werd al 22% van alle financieringen aan mkb bedrijven < €1 miljoen verstrekt werd via non-bancaire financiers, terwijl dit in 2020 nog maar 17% was.. ontvangen.

De totale omvang van de verstrekte non-bancaire financieringen < € 1 mln. bedroeg afgelopen jaar € 2,49 mld, een stijging van 27%. In totaal hebben 42.236 bedrijven een financiering van < € 1 mln. ontvangen. Over de volle breedte is de non-bancaire mkb financieringsmarkt gegroeid.

Per categorie komt dit neer op:

 • Financieringen < € 50k – 12% stijging naar € 643 mln
 • Financieringen € 50k-250k – 30% stijging naar €1.049 mln
 • Financieringen € 250k-1 mln – 38% stijging naar € 801 mln
 • Financieringen > €1 mln – 55% stijging naar € 641 mln

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per financieringsvorm is beschikbaar als pdf en hier te downloaden.

D66: Versnel coronaherstel mkb’ers met meer financiering

D66: Versnel coronaherstel mkb’ers met meer financiering

D66 heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de mkb financieringsmarkt voor ondernemers toegankelijker te maken en om ondernemers zich uit te corona-crisis te kunnen laten investeren:

“Door corona zijn bij veel mkb’ers de reserves opgedroogd. Ze hebben niet altijd het geld om de broodnodige investeringen te doen in een nieuwe machine, een elektrische bestelbus of een nieuwe website zodat je klanten je weten te vinden. Deze bedrijven zijn vaak gewoon gezond. Geef deze ondernemers de ruimte om weer koploper te zijn. Dus maak het voor mkb’ers makkelijker om aan financiering te komen. Dat is ook goed voor Nederland. Want sterke ondernemers zorgen voor een sterke economie.”

De 3 maatregelen zijn:

 • Staatsgarantie (BMKB) beter inzetbaar maken voor non-bancaire financiers, zoals crowdfunders. Hier dringen wij al langer op aan en gezien het feit dat er op dit moment een brede evaluatie plaatsvindt van de BMKB regeling en onderzocht wordt op welke manier de regeling ook door niet banken ingezet kan worden, lijkt mij dit erg kansrijk. Het is goed om te zien dat D66 hier scherp op blijf en er ook voor zorgt dat de regeling ook werkelijk beter werkbaar wordt voor non-bancaire financiers.
 • Eén loket voor alle subsidies - Doel hiervan is om ondernemers meer en beter op weg te helpen richting alle al aanwezige subsidie trajecten. Een vergelijkbare toezegging werd al gedaan door Minister Micky Adriaansens tijdens het congres "Kop of Munt" van Stichting MKB Financiering, dus dit lijkt mij ook zeker erg kansrijk.
 • Help bedrijven met digitaliseren - Doel van deze oproep is er voor zorgen dat de subsidies die beschikbaar zijn om ondernemers te helpen met het digitaliseren, verlengd zullen worden. Een goed voorbeeld is het initiatief "Mijn Digitale Zaak" waarin het Ministerie van EZK samenwerkt met MKB Nederland, InRetail, KvK en RVO om retail ondernemers op weg te helpen, oa met een voucher van €2.500 om de eerste stappen te gaan maken in het digitaliseren.
Kleinbedrijf Index: 1 op de 3 kleine bedrijven technisch failliet

Kleinbedrijf Index: 1 op de 3 kleine bedrijven technisch failliet

Het gaat niet goed met kleine bedrijven in Nederland. Het aantal technisch failliete bedrijven is in het eerste kwartaal gegroeid, en voor het zesde kwartaal op rij zakt de investeringsbereidheid bij de kleinbedrijf ondernemers. Het aantal bedrijfssluitingen voor dit jaar zal dan ook hoog zijn. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Kleinbedrijf Index over het eerste kwartaal van 2022.

37% kleine ondernemers verdient meer dan het minimumloon

De Kleinbedrijf Index is een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool van Utrecht onder bijna duizend ondernemers met minder dan 5 werknemers. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, uit zijn zorgen over de financiële situatie van ondernemers in het kleinbedrijf:

Niet alleen de investeringsbereidheid is in het eerste kwartaal gezakt, maar ook de nettomarges zijn niet significant gestegen. Hierdoor bleven ondernemerslonen achter. Slechts 37 procent van de ondernemers geeft aan meer dan het minimumloon te verdienen. 23 procent zit eronder en maar liefst 40 procent geeft aan een loon onder het bijstandsniveau te hebben.

Problemen door belastingschuld

Naast de zorgwekkende financiële situatie van kleine ondernemers geeft de belastingschuld waar 41% van de ondernemers mee te maken heeft ook geen lucht. De meest voorkomende belastingschuld ligt tussen de 10.000 en 25.000 euro.

Bij 69% van de ondernemers is de belastingschuld veruit de grootste schuld of gelijk aan alle andere uitstaande schulden. Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht zegt hierover:

“Langer uitstel van terugbetaling of omzetting in een achtergestelde lening zal ondernemers helpen om op adem te komen”

Gezien de reactie van het kabinet (zie ook volgende artikel in deze nieuwsbrief) zit omzetten in achtergestelde lening of lagere uitstel er hoogstwaarschijnlijk niet in.

Downloaden: rapport KleinBedrijfIndex Q1 2022

Meer flexibiliteit bij aflossingsregeling coronabelastingschuld

Meer flexibiliteit bij aflossingsregeling coronabelastingschuld

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersnetwerken, heeft het kabinet besloten om (een klein beetje) flexibeler om te gaan met de aflossingsregeling van de coronabelastigschuld.

21 miljard belastingschuld

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis tijdelijk uitstel van belastingbetaling krijgen als onderdeel van het coronasteunpakket. Vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers vijf jaar de tijd om deze opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van 21 miljard euro. In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van de ondernemers die gebruikt heeft gemaakt van dit belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Flexibele terugbetaling en betaalpauze

Het kabinet ziet twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze mogelijk te maken binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan helpen voor bijvoorbeeld bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Geen langere terugbetalingsregeling

Het kabinet wil geen langere uitstel van belastingbetaling aanbieden. Een van de opties die op tafel lag, was het verlengen van de terugbetalingstermijn naar 10 jaar. Hier is niet voor gekozen.

Belastingdienst accepteert lager saneringsbedrag tot 1 oktober 2023

De Belastingdienst gaat bij saneringsakkoorden tot 1 oktober 2023 akkoord met een lager saneringsbedrag. Als onderdeel van het saneringsbeleid vormen TVL- en NOW-schulden nu geen belemmering meer voor het sluiten van een saneringsakkoord.

In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Hiermee wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord groter maken.

Medy van der Laan (voorzitter NVB) tijdens de dialoogsessie

Nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering: waar liggen de kansen voor verbetering?

De NVB is dit jaar bezig om de in 2018 ingevoerde Gedragscode Kleinzakelijke Financiering te evalueren? Er is een externe evaluatie uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en de Universiteit van Amsterdam. Op basis van deze resultaten heeft de NVB een kleine dertig stakeholders uitgenodigd om deze resultaten en eventueel verder verbeteringen te bespreken.

Doorverwijzen

Een van de belangrijkste aandachtspunten die ter sprake kwam, was het doorverwijzen van ondernemers die niet (volledig) door een bank geholpen kunnen worden. De aanwezigen waren het er over eens dat hierbij actief de samenwerking met (erkend) financieringsadviseurs en financiers gezocht zou moeten worden.

Vanuit Stichting MKB Financiering gaan we met de NVB dit graag verder uitwerken om er voor te zorgen dat ondernemers op de juiste manier verder geholpen worden.

PayPal gaat financiering aan ondernemers aanbieden

PayPal gaat financiering aan ondernemers aanbieden

Om Nederlandse webwinkeliers en andere ondernemers toegang te geven tot werkkapitaal brengt PayPal haar financieringsoplossing PayPal Business Krediet naar de Nederlandse markt.

Krediet tot €160.000 - terugbetaling als percentage van omzet

Ondernemers kunnen online een lening aanvragen tot maximaal 160.000 euro. Voorwaarde om een financiering aan te vragen is dat de ondernemers minimaal 3 maanden klant zijn en de afgelopen 12 maanden minimaal 12.000 euro omzet via Paypal hebben gedraaid.

Terugbetalen gebeurt op basis van een percentage van de inkomsten uit de verkoop. Een ondernemer kan kiezen om 10, 20 of 30% van de inkomsten van de betalingen die via Paypal binnen komen direct te reserveren om af te lossen. Dit geeft flexibiliteit aan de ondernemer, dat er bij lage omzetten ook tijdelijk minder afbetaald hoeft te worden.

Onduidelijkheid over kosten

Ondanks dat er in de communicatie nadrukkelijk de aandacht wordt gelegd dat de kosten transparant zijn, is er zeer weinig informatie bij PayPal te vinden over (gemiddelde) tarieven, alleen dat er gewerkt wordt met een vast bedrag wat vooraf direct betaald moet worden.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat dit vaak voor kleinere kredieten erg kostbaar kan worden. Maar hopelijk worden ze binnenkort transparanter en kunnen zij (met rekenvoorbeelden) aangeven wat de kosten ongeveer voor ondernemers zullen worden.

$22 miljard aan kredieten verstrekt

Het concept is niet nieuw. Al sinds 2013 wordt aan ondernemers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk een vergelijkbaar product aangeboden onder de naam PayPal Working Capital.

In Duitsland werd in de eerste 12 maanden voor 250 miljoen euro aan leningen verstrekt aan 8.000 bedrijven. Wereldwijd is er sinds 2013 zelfs al 22 miljard dollar aan kapitaal verstrekt aan meer dan 1,1 miljoen bedrijven.

Adyen, Amazon en andere Bigtech stappen in mkb financiering

Begin van het jaar schreef ik al over Adyen die mogelijk plannen heeft om ook financiering aan het mkb aan te bieden. Maar ook Mollie heeft mogelijk plannen.

In 2017 schreef ik ook al over Amazon die op dat moment al voor $3 miljard aan kredieten had verstrekt aan ruim 20.000 verkopers op haar platform. Op dit moment werkt Amazon actief samen met Lendisty en heeft het zelfs al $7,3 miljard verstrekt aan 472.000 bedrijven. Het Amazon Community Lending programma richt zich daarnaast ook op doelgroepen die normaal gesproken minder eenvoudig aan financiering kunnen komen en heeft daardoor ook een hoge sociale impact.

In 2015 waren Google (2 jaar lening van max $600k met lage rente) en Alibaba (kredieten tussen $5.000-300.000) hier ook al mee bezig en werkten hierbij samen met Lendingclub om kredieten te verstrekken aan eigen klanten.

Het heeft veel voordelen voor BigTech organisaties om financieringen te gaan verstrekken aan eigen klanten. Niet alleen versterken ze de band met hun klanten en kunnen zij meer investeren, door de uitgebreide kennis van betaalstromen kunnen zij waarschijnlijk ook een betere risico-inschatting maken.

Duitsland maakt werk van modernisering financieringsmarkt met sterke inzet op medewerkersparticipatie

Duitsland maakt werk van modernisering financieringsmarkt met sterke inzet op medewerkersparticipatie

De minister van Financiën (Christian Lindner) en de minister van Justitie (Marco Buschmann) in Duitsland hebben afgelopen week een indrukwekkend programma aangekondigd om de toegang tot financiering te verbeteren. Daarbij worden ook een groot aantal fiscale aanpassingen voorgesteld.

Digitalisering aandelen

Een van de voorstellen is het stimuleren en ondersteunen van het verder digitaliseren van de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te creëren om aandelen uit te geven als elektronische effecten via blockchain oplossingen. Daarnaast moet het eenvoudiger worden om crypto-assets over te dragen.

In Europa is over bovenstaande zaken nu ook wetgeving in de maak. Ik zal daar in een van mijn aankomende nieuwsbrieven wel een keer uitgebreider aandacht aan besteden.

Stimulering medewerkersparticipatie voor brede mkb

De nadruk bij deze aankondiging lag duidelijk op het fiscaal stimuleren van medewerkersparticipatie. De belastingvrijstelling voor medewerkersparticipatie wordt bijvoorbeeld verhoogd van €1.440 naar €5.000. Vorig jaar werd deze vrijstelling ook al verhoogd van €360 naar €1.440.

Daarnaast wordt de uitstel op belastingheffing werknemersparticipaties (art. 19a) verder versoepeld, alsmede een verhoging van de mogelijke spaartegoeden voor werknemers om aandelen te kopen in het eigen bedrijf.

Overige punten

Enkele andere opvallende punten:

 • Vereenvoudigen van het aantrekken van eigen vermogen. Onder andere door dual class-aandelen (meervoudig stemgerechtigde aandelen) mogelijk maken
 • Verbeteren van communicatie met toezichthouder Bafin. Doel is dat dit meer digitaal moet kunnen en meer ook in het Engels.
 • Versterking van de fiscale aantrekkelijkheid van investeringen in eigen vermogen, onder andere door een hogere belastingvrijstelling te geven voor winst uit de verkoop van aandelen door particulieren, maar ook verbeteringen in de regelgeving voor het compenseren van verliezen uit investeringen in aandelen.
Financiering voor erfgoed in steden: "How to save your city’s abandoned factory"

Financiering voor erfgoed in steden: "How to save your city’s abandoned factory"

In onze Europese projecten ondersteunen wij steden,  regionale en landelijke overheden om meer na te denken over innovatieve business- en financieringsmodellen, met daarbij de focus op "Community Businesses".

Ondernemende publiek-private samenwerkingen

Een "community business" is een oplossing om ondernemende publiek-private samenwerkingen op te zetten in samenwerking met betrokken burgers, die ook actief in de governance betrokken worden en mogelijk ook (mede) eigenaar worden.

Transformatie historisch erfgoed

Binnen het project HUB-in passen wij dit toe op de transformatie van historisch erfgoed. Tijdens het New European Bauhaus Festival kregen wij de mogelijkheid om onze ervaringen en best-practices op een Europees podium te delen over de "Business & Financing Models for Tomorrow’s Heritage".

De presentatie en webinar zij allemaal terug te vinden op de website van HUB-IN, waar ook alle voorbeelden en cases direct terug te vinden zijn. Het is een zeer uitgebreid artikel geworden, maar zeer waardevol voor iedereen die zich op dit moment bezig houdt met financiering en herinrichting van historisch erfgoed.

Lees verder: "How to save your city’s abandoned factory"

Vacature

Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht”

Onderzoeker gezocht voor project “Verkenning medewerkersparticipatie Regio Utrecht”

Na de zomer ga ik starten met een verdiepend onderzoek naar het gebruik van medewerkersparticipatie in de regio Utrecht, wat mogelijke knelpunten zijn en op welke manier dit verder gestimuleerd zou kunnen worden.

Dit is een vervolg en verder verdieping op het onderzoek "Making employee ownership work in startups and SME’s" wat vorig jaar is uitgevoerd.

Qua ondersteuning zijn wij nog op zoek naar een junior onderzoeker / stagiair om hier ons voor 3-6 maanden in te ondersteunen. Interesse? Neem rechtstreeks met mij contact op, of kijk op onderstaande informatie pagina.

Meer informatie: "junior onderzoeker / stagiair voor “Verkenning medewerkersparticipatie ROM Regio Utrecht"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).