Non-bancaire financiering groeit naar €2,7 miljard | Medewerkersparticipatie | Laat particulier gericht investeren in mkb

Onderzoek laat zien dat de markt van non-bancaire financiering is gegroeid met 26% naar €2,7 miljard in 2019. Al 22% van de mkb bedrijven maken hier in meer of mindere mate al gebruik van.

Deze week verder een special over medewerkersparticipatie, waarbij ik enkele artikelen heb verzameld die aangeven dat ondernemers en medewerkers meer open zouden moeten staan voor mede-eigenaarschap en het delen in rendement.

Artikelen deze week:

 • Experimentele fase voorbij, 22% mkb financiert non-bancair
 • Banken verstoren met overheidsgarantie markt mkb-leningen
 • Bedrijven bij nieuwe bank krijgen geen krediet
 • MKB Nederland: Beperkte toegang financiering voor mkb
 • Laat particulier gericht investeren in mkb

Special medewerkersparticipatie:

 • Werkgevers roepen op tot loonoffers personeel
 • Flynth wil accountants binden met medewerkersparticipatie
 • 76% van coöperaties overleeft eerste 5 jaar
 • 5 redenen om medewerkersparticipatie te promoten

Kennisblogs SMF:

 • EVL35, voor beter vermogen
 • HEel MAchtig, de risico's van te veel schuld

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Experimentele fase voorbij, 22% mkb financiert non-bancair

Experimentele fase voorbij, 22% mkb financiert non-bancair

Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar de ontwikkelingen in de mkb financieringsmarkt, blijkt dat de non-bancaire financieringsmarkt in 2019 met 26% is gegroeid naar €2,7 miljard. Een andere opvallende constatering is dat afgelopen jaar bijna 50.000 mkb bedrijven minimaal een deel van de financiering buiten banken om hebben opgehaald.

Financieringen onder €1 miljoen

Uit het onderzoek blijkt vooral dat de nieuwe aanbieders zich vooral richten op kleinere financieringen. Ruim 80% van de hoeveelheid financiering werd verstrekt via financieringen onder de €1 miljoen. Hierdoor hebben afgelopen jaar 22% van de ondernemers die financiering zochten minimaal een deel van hun financiering opgehaald via de nieuwe mkb financiers .

Het gehele onderzoek is hier te downloaden.

Banken verstoren met overheidsgarantie markt mkb-leningen

Banken verstoren met overheidsgarantie markt mkb-leningen

Non-bancaire financiers vinden de in april gelanceerde corona-steun maatregelen te omslachtig, laten ze aan het FD weten. Hoewel er bij RVO en Min EZK hard is gewerkt om ook de regelingen toegankelijk te maken voor andere financiers, blijken op dit moment vooral banken er gebruik van te maken.

Open brief

Enkele weken geleden schreven we vanuit Stichting MKB Financiering al een open brief aan staatssecretaris Mona Keijzer en minister Wiebe Hoekstra om hiervoor te waarschuwen. In het VK speelt namelijk hetzelfde en ook daar roepen de nieuwe financiers op om ook op een gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van de regelingen.

In overleg met het Ministerie van EZK en andere stakeholders zijn we nu constructief op zoek naar oplossingen om er voor te zorgen dat non-bancaire financiers ook in de periode na de corona-crisis het mkb weer in ruimte mate kunnen financieren om op deze manier uit de crisis te investeren.

De open brief is hier te lezen.

Bedrijven bij nieuwe bank krijgen geen krediet

Bedrijven bij nieuwe bank krijgen geen krediet

Bedrijven die op zoek zijn naar financiering en in het verleden bewust zonder bancaire krediet gefinancierd hebben, staan soms nog steeds voor dichte deuren. De grote banken richten zich op bestaande klanten, vanwege de grote drukte die is ontstaan met de corona-crisis.

Dit zegt Hans Biesheuvel van ONL bij BNR. Het gaat vaak om familiebedrijven die niet eerder financiering nodig hadden. Ze hadden juist hun zaakjes op orde en worden daar nu de dupe van.

COL-lening

In principe komen deze partijen ook in aanmerking voor de COL-regeling. In de praktijk blijkt echter dat veel ondernemers (en hun adviseurs) niet weten dat zij hier gebruik van zouden kunnen maken. Ook heb ik meerdere reacties ontvangen van ondernemers die bij de beoordeling bij de aanvraag zijn afgewezen omdat ze geen startup/scaleup zouden zijn. Hier is dus nog werk te doen.

MKB Nederland: Beperkte toegang financiering voor mkb

MKB Nederland: Beperkte toegang financiering voor mkb

Uit de 3e Corona-enquête van MKB Nederland en VNO-NCW onder branchedirecteuren van 112 branches blijkt dat slechts in 30% de toegang tot financiering goed is geregeld. Het lijkt er op dat nog steeds een groot deel van de branches problemen hebben om aan (aanvullende) financiering te komen, ondanks de aanvullende regelingen die beschikbaar zijn.

Investeringspakket - fiscaal pakket om investeren te stimuleren

De branchedirecteuren geven in het onderzoek ook aan dat ze hopen dat de overheid gaat insteken op het aanjagen van de consumptie. Bijna 50 procent noemt dit zeer belangrijk. Een tijdelijke verlaging van de btw wordt als idee aangedragen (dit is in Duitsland goed ontvangen). Een ander idee is het uitdelen van vouchers van 1.000 euro aan consumenten om binnen 1 jaar te besteden.

Daarnaast wordt echter ook opgeroepen door 31% van de organisaties om met een fiscaal pakket te komen om investeringen te stimuleren.  Enkele weken geleden heb ik in mijn nieuwsbrief hier al een uitgebreid essay over geschreven. Ik hoop wel dat er niet alleen aan fiscale korting voor professionele financiers wordt gedacht, maar dat er via een "gemeenschapslening" ook ruimte komt voor andere stakeholders (medewerkers, klanten, familie/vrienden) om fiscaal vriendelijk kan bijdragen om het mkb uit de crisis te investeren.

Laat particulier gericht investeren in mkb

Laat particulier gericht investeren in mkb

Spaarders en beleggers zouden ondernemers gerichter kunnen helpen door te laten investeren in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Daartoe zou het kabinet particulieren meer mogelijkheden moeten bieden, schrijven Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding en de NPEX-effectenbeurs vandaag in de Financiële Telegraaf.

Vrijstelling in de vermogensrendementsheffing

De mkb financiers roepen het kabinet op om bijvoorbeeld snel een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing mogelijk te maken.

Nederlandse huishoudens hebben een spaarsaldo van €375 miljard. „Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse mkb-bedrijven in de plannen voor herstel van de Nederlandse economie”, aldus de organisaties in hun oproep aan het kabinet.

250.000 investeringen via Geldvoorelkaar

Deze week liet Geldvoorelkaar ook weten dat  investeerders via het crowdfundingplatform in de afgelopen jaren al een kwart miljoen keer een investering hebben gedaan. Dit toont ook aan hoe groot de interesse is van particuliere investeerders om mkb bedrijven te financieren en te ondersteunen.

De investeringen zijn door 17.000 individuele investeerders gedaan, waarmee uiteindelijk 1600 projecten succesvol zijn  gefinancierd. Uit de cijfers van het platform blijkt dat investeerders gemiddeld in 18 projecten hebben geïnvesteerd en dat de gemiddelde inleg per project €859,- is.

Wanneer het geplande wetsvoorstel wordt doorgevoerd en investeringen via crowdfunding zwaarder belast gaan worden, dan zou een groot deel van deze financiering aan het mkb stil vallen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat juist deze investeringen gestimuleerd moeten worden.

Medewerkersparticipatie

Een financieringsbron die in Nederland slechts zeer weinig wordt gebruikt is het inzetten van medewerkersparticipatie. Dit is niet alleen een goede manier om de (loon)kosten lager te houden bij startups en mkb bedrijven, maar heeft ook vele voordelen in arbeidsmotivatie en het aantrekken en behouden van talent.

Samen met professor ondernemerschap Erik Stam schreef ik hier twee weken geleden al een artikel over: "Geen loonoffer, maar medewerkerswinst". Het is onderdeel van mijn huidige onderzoek naar innovatieve eigenaarschapsmodellen voor bedrijven.

In deze nieuwsbrief enkele actuele artikelen die hier verder op in gaan.

Werkgevers roepen op tot loonoffers personeel

Werkgevers roepen op tot loonoffers personeel

Werkgevers pleiten er voor om mogelijk de salarissen van personeel te verlagen om de kosten te verlagen voor bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in een nieuw manifest "Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen".

In het rapport wordt wel opgeroepen om creatief te kijken naar oplossingen, maar die moeten vooral uit kostenbesparing komen vanuit de medewerkers. Zoals we in ons opiniestuk al schreven zijn bonden hier niet happig op, omdat medewerkers ook minder kunnen profiteren wanneer het wel weer goed gaat.  Daarom ook de oproep om hier creatief in te gaan zitten (vanuit beide kanten) en als werkgevers en werknemers samen te zoeken naar oplossingen die beide partijen op korte én lange termijn helpen.

Lees hier het gehele rapport met aanbevelingen.

Flynth wil accountants binden met medewerkersparticipatie

Flynth wil accountants binden met medewerkersparticipatie

Steeds meer organisatie in de voorhoede zetten in op medewerkersparticipatie. Zo ook Flynth accountants, het grootste mkb-accountantskantoor van Nederland. Zij willen werknemers binden via een participatieregeling en een bonusregeling.

Een mooi voorbeeld van een bedrijf in een conservatieve sector, die op een innovatieve manier kijkt naar het delen van eigenaarschap en rendementen binnen een organisatie.

Participatieregeling voor medewerkers

Dit jaar krijgen de medewerkers de mogelijkheid om via een participatieregeling in Flynth te beleggen. Verder heeft de onderneming een incentive-regeling voor de lange termijn in het leven geroepen, waardoor werknemers een bonus kunnen krijgen als ze aan bepaalde meerjarendoelen hebben voldaan. Vorig jaar lanceerde de onderneming ook al een verbeterde winstdelingsregeling.

Geen partners, wel een stichting

Flynth neemt een eigen positie in binnen de sector. In tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren kent het geen partnerstructuur, maar is het eigendom van een stichting die is gericht op continuïteit.

76% van coöperaties overleeft eerste 5 jaar

76% van coöperaties overleeft eerste 5 jaar

Uit het jaarlijks onderzoek naar coöperatieve ondernemingen in het VK is gebleken dat deze bedrijven een stuk meer "resilient" zijn dan normale bedrijven. Dit komt o.a. door het mede-eigenaarschap blijkt uit het onderzoek. Dit is een stuk hoger dan de "traditionele" bedrijven waarvan maar 42% nog bestaat na 5 jaar.

£38.2 miljard omzet

In het VK is de totale omzet van coöperatieve bedrijven meer dan £38 miljard. De 7.063 coöperaties hebben in totaal 241.714 medewerkers in dienst en hebben in totaal 14 miljoen(!) mede-eigenaren.

5 redenen om medewerkersparticipatie te promoten

Een van de aanbieders van tools om medewerkersparticipatie te ondersteunen is TheShareCouncil.

In een serie blogs hebben ze de voordelen hiervan uitgeschreven. De 5 belangrijkste tips die zij geven om dit in te zetten zijn:

 1. Hechte community bouwen - Als iedere werknemer binnen een bedrijf besluit om te participeren, kan er een echte werknemersgemeenschap – een hechte community – worden gebouwd
 2. Communicatie verbeteren - Medewerkersparticipatie kan ook een (prima) manier zijn om door traditionele communicatiebarrières heen te breken. Participatie geeft werknemers namelijk ook vaak een stem. Niet altijd in juridische zin (stemrecht), maar ook doordat het omarmen van medewerkersparticipatie dwingt tot nadenken over goede communicatielijnen.
 3. Stress verminderen - Participatie kan ook helpen om de stress bij werknemers en werkgevers te verminderen. Het gaat hier dan (bijvoorbeeld) om stress, die is ontstaan door onzekerheden met betrekking tot bedrijfsveranderingen, vanwege nieuwe workflows, of omdat er geen rekening wordt gehouden met ideeën van werknemers.
 4. Hogere productiviteit - Medewerkers die écht het gevoel hebben dat zij participeren in bedrijfsvoering en besluitvorming, zijn ook op de lange termijn productiever.
 5. Hogere productkwaliteit - Medewerkersparticipatie kan er ook voor zorgen dat de kwaliteit van het product (of de dienst) omhooggaat. Ook in dit kader speelt communicatie een belangrijke rol. Als medewerkers beter geïnformeerd zijn over de richting van het bedrijf, zullen ze deze ideeën beter kunnen communiceren aan hun klanten.

Lees hier het hele artikel met extra onderbouwing van bovenstaande punten.

4th European Alternative Finance Research Conference

4th European Alternative Finance Research Conference

Ook dit jaar zal het jaarlijkse ECAF Research Conference 2020 weer plaatsvinden bij de universiteit Utrecht. Dit is het jaarlijkse academische congres waar onderzoekers uit heel Europa samen komen om de laatste inzichten en onderzoeken te delen rond nieuwe financieringsvormen.

Dit jaar zal het een hybride congres zijn, waarbij maximaal 100 deelnemers fysiek aanwezig zullen zijn en daarnaast online verbindingen worden geregeld voor deelnemers die niet kunnen of mogen reizen vanwege de reisbeperkingen.

Covid-19 & Green deal

Dit jaar zal de focus liggen op het herstarten van de economie in Europa na de covid-19 crisis en het verduurzamen van de economie:

This year’s conference features the special topic on the role of alternative finance in the European economic recovery and green transition. We welcome the submission of rigorous quantitative, qualitative and/or theoretical studies related to alternative finance and fintech from an economic, law, sociological or other perspective

De call for papers is hier te downloaden (pdf).

Kennisblog SMF

Blog 54: EVL35 - een eigen vermogen oplossing voor mkb

Blog 54: EVL35 - een eigen vermogen oplossing voor mkb

Er is al vaker geconstateerd dat Nederlandse mkb bedrijven te veel leunen om leningen en dat er een versterking van het eigen vermogen nodig is. In een eerder blog werd echter al geschreven dat er geen eenvoudig toegankelijk product wordt aangeboden waarmee MKB bedrijven hun solvabiliteit kunnen verbeteren.

“Eigen Vermogens Lening”, de EVL35

Op basis van feedback op het eerder blog hebben we een (theoretisch) product ontwikkeld wat waardevol zou zijn voor Nederlandse mkb bedrijven wanneer dit in de markt beschikbaar zou zijn: EVL35.

De gedachte achter EVL35 is dat een solvabiliteit van 35% een gezonde basis is voor mkb ondernemingen. In zo’n situatie heeft een bedrijf voldoende reserve om tegenslagen te incasseren. De EVL35 dient te voldoen aan belangrijke kenmerken van het eigen vermogen én aan de wensen van MKB ondernemers, te weten:

 • Géén rente druk
 • Géén aflossingsdruk
 • Géén verandering van eigendom
 • Géén verandering van zeggenschap

Meer weten over de EVL35? Lees hier verder.

Blog 55: HEel MAchtig, de risico's van te veel schuld

Blog 55: HEel MAchtig, de risico's van te veel schuld

Bedrijfsobesitas, zo noemden wij in blog 53 de situatie wanneer een bedrijf is volgestouwd met schulden. In onze recente blogs hebben wij veel aandacht besteed aan gezonde bedrijfsfinanciering. Met gezond bedoelen wij in dit verband dat de omvang van het vreemd vermogen binnen de perken gehouden moet worden.

HEMA

Waarom? Kijk naar de berichtgeving van afgelopen dagen rondom de Hema en het wordt duidelijk: veel schuld leidt tot héél veel macht bij de schuldeisers. In de situatie van de Hema is het eigendom van het bedrijf aan de aandeelhouder ontnomen. Een risico dat ook MKB ondernemers kunnen lopen.

Een overmaat aan schuld brengt verschillende risico’s met zich mee.

 • Vaste verplichtingen: schuld brengt verplichtingen aan rente en aflossingen met zich mee. Meer schuld betekent derhalve én meer rentelasten én meer aflossingsverplichtingen. Tegenover deze vaste verplichtingen heeft een bedrijf onzekere inkomsten: inkomsten bij een bedrijf fluctueren en kunnen onverwacht (Corona) dalen. Geringere vaste verplichtingen betekenen dus minder risico.
 • Oplopende rente: financiers vragen een hogere rente als een bedrijf (te) veel leent.
 • Voorwaarden worden strenger naarmate de schuld toeneemt en financiers vragen steeds meer en zekerheden
 • Per saldo heeft de ondernemer minder vrijheid van handelen, mist hij de middelen om kansen te pakken en wordt hij ‘dienaar van de financiers’.

Meer weten hoe dit te voorkomen? Lees hier verder.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).