Onderzoek zekerheden banken | Fintech oplossingen banken groeien | Consultatie Flitskrediet

Na een vakantie onderbreking vandaag weer een volle nieuwsbrief.

Belangrijkste nieuws van deze week was dat Minister Hoekstra een onderzoek gaat starten naar de zekerheidsrechtelijke positie van banken en of deze positie op dit moment alternatieve financiers belemmert.

In deze nieuwsbrief verder een bespreking van de online leenoplossingen voor mkb bedrijven die banken de afgelopen periode zijn gestart om te concurreren met nieuwe Fintech aanbieders.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Onderzoek Financiën naar sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken die hiermee alternatieve financiers belemmeren
 • Technologie maakt kleine leningen weer lucratief voor banken
 • Consultatie Regeling aanpak flitskrediet (consumenten)
 • SMF Blog: Direct Lending explained (5 nieuwe artikelen)
 • Gratis MOOC AltFin universiteit Milaan/Manchester

En 2 interessante congressen voor financiers en adviseurs:

 • Fundfestival - Voor iedere droom een financiering
 • Congres mkb financieringsadviseur

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Onderzoek Financiën naar sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken die hiermee alternatieve financiers belemmeren

Al enige tijd worden er kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer over de sterke claim op zekerheden door banken en of dit een belemmering is voor het verstrekken van (meer) financiering aan het mkb.

De vragen van D66 rond de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken (5 juni) die voor de zomer zijn gesteld, zijn nu door Minister Hoekstra van Financiën beantwoord. Hierbij wordt ook gelijk gereageerd op de motie Wörsdörfer/Sneller over hetzelfde onderwerp, welke op 12 juni unaniem door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Onderzoek binnenkort gestart

Minister Hoekstra heeft in zijn antwoord aan de Tweede Kamer aangegeven dat er een onderzoek gaat komen naar deze situatie:

"Om te beoordelen of het wenselijk is beleidsvoornemens op dit terrein te ontwikkelen, in welke richting dan ook, is het noodzakelijk om een onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de Nederlandse financieringspraktijk nu werkt. Wij zijn bereid om een opdracht tot een onderzoek daarnaar te geven, waarbij tevens, mede gelet op de op 18 juni door Uw Kamer aangenomen motie, de zekerheidsstelling bij MKB-financiering aan de orde zal komen. Ik zal Uw Kamer mededelen hoe de onderzoeksopdracht luidt en aan wie een dergelijke opdracht zal worden verstrekt, en Uw Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van het onderzoek."

Wet opheffing verpandingsverboden

In hetzelfde document wordt ook ingegaan op de nieuwe "Wet opheffing verpandingsverboden" waar al lange tijd aan gewerkt wordt. Dit lijkt nu definitief geregeld te worden. Over het eerste wetsvoorstel is rond de zomer van 2018 een internetconsultatie geweest en alle input is nu verwerkt.

De Minister geeft aan in zijn brief dat het nieuwe wetsvoorstel op korte termijn wordt voorgelegd aan de adviescommissie van de Raad van State. Wel wordt opgemerkt dat er geen tijd was om uitgebreid onderzoek te doen in andere landen, maar dat uit een korte inventarisatie blijkt dat in meerdere landen in Europa over deze wetgeving wordt nagedacht en Nederland niet achter wil blijven:

"Het feit dat onoverdraagbaarheids- en niet-verpandingsbedingen inmiddels in meerdere lidstaten aan banden zijn gelegd of wetgeving daartoe wordt overwogen, is een extra reden om ook in Nederland wetgeving op dit punt te entameren. Voorkomen moet worden dat Nederlandse bedrijven minder financieringsmogelijkheden ten dienste staan dan bedrijven in de ons omringende landen."

Bronnen:


Technologie maakt kleine leningen weer lucratief voor banken

De drie grote banken stappen over op digitaal lenen aan kleinzakelijke klanten nu ze in toenemende mate concurrentie ondervinden van nieuwe aanbieders. Hiermee komen ze met een eigen Fintech oplossing en gaan ze rechtstreeks de concurrentie aan met gespecialiseerde non-bancaire financiers die online leningen verstrekken.

Fundr (Rabobank)

Rabobank introduceert als laatste grootbank een digitale lener, Fundr, dat gebruikmaakt van technieken die lange procedures via een lokaal kantoor overbodig maken.

Rentes tot 14%

Rabobank biedt via Fundr leningen aan van €5.000 tot €250.000 voor klanten van Rabo, ING en ABN, met een looptijd van tussen de twee en tien jaar. Rentes gaan tot maximaal 14%. Tijdens het aanvraagproces vind een videogesprek plaats om een aantal zaken te checken, maar merendeel van de aanvraag verloopt via verzameling van data, PSD2 en machine learning, volgens Marcel Gerritsen van de Rabobank.

Met de 14% lijkt Rabobank aan de veilige kant te gaan zitten mbt kredietverstrekking aan kleine zelfstandigen/zzp-ers. Dit is namelijk ook het maximale rentetarief voor consumentenkredieten.

Geen zekerheden

Opvallend is dat de ondernemer kan kiezen uit zakelijke leningen zonder onderpand. en financial lease. Bij normale (kleinzakelijke) leningen is altijd een onderpand nodig. Op termijn wordt het aanbod uitgebreid met een lening met zekerheden, krediet en lease.

New10 (ABN Amro) - ruim 1000 leningen verstrekt

Bijna twee jaar geleden was ABN Amro met New10 de eerste bank met een Fintech oplossing voor het kleine mkb. Van de ruim duizend kleine leningen die het bedrijf in de tussentijd verstrekte valt het merendeel in de bandbreedte €20.000 tot €250.000 tegen een maximale rente van 9%. Gemiddeld vragen klanten €100.000, maar er is ook al een paar keer een miljoen uitgeleend volgens Mark Schröder, commercieel verantwoordelijk voor New10, in het FD.

ING gestopt met eigen platform - Via Funding Options 100 ondernemers geholpen

In tegenstelling tot Rabobank en ABN Amro heeft ING geen eigen online leenproduct meer. Lang werd samengewerkt met Kabbage, maar hier is in Nederland afscheid van genomen. Er wordt nu vooral ingezet op samenwerking met Funding Options. Volgens een woordvoerder zijn via Funding Options door ING ruim honderd ondernemers aan kapitaal geholpen van diverse financiers.

Consultatie Regeling aanpak flitskrediet (consumenten)

Hoewel de huidige wetgeving rond flitskrediet zich voornamelijk richt op maximale rentetarieven voor consumenten (14%) en nog niet op klein-zakelijke ondernemers en zzp-ers, is het wel mijn verwachting dat de overheid ook deze doelgroep beter gaat beschermen.

Buitenlandse aanbieders flitskrediet beperken

Daarom is de online consultatie over aanpassingen in de wetgeving interessant om te volgen die nu open staat (er is echter nog geen reactie op binnengekomen). Deze wetswijziging moet buitenlandse aanbieders verplichten om zich aan de maximale vergoeding te houden.

Op dit moment kunnen flitskrediet aanbieders vanuit een andere lidstaat via internet in Nederland de financiering aanbieden aan consumenten en dan geldt de vergunningplicht niet.

Het lijkt mij ook goed als dit gat in de wetgeving wordt gedicht. Het kan ook een opmaat zijn naar nieuwe flitskrediet wetgeving gericht op kleinzakelijke klanten en zzp-ers. Op dit moment worden zij namelijk niet wettelijk beschermd en is er bijvoorbeeld geen maximaal rentetarief vastgesteld.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Tijdens de zomervakantie zijn de publicaties in het kennis blog van Stichting MKB Financiering wel doorgegaan. In plaats van ze allemaal uitgebreid toe te lichten geef ik hier een korte samenvatting.

De blogs gingen de afgelopen weken over Direct Lending (DL). Naast 3 algemene blogs met uitleg worden er ook 2 concrete voorbeelden toegelicht van aanbieders van Direct Lending op de Nederlandse markt:

 • Een groeier en een blijver - Algemene introductie over Direct Lending: Het achterwege laten van de tussenschakel banken maakt Direct Lending tot een efficiënt en voor alle partijen profijtelijk proces.
 • Niet onder één noemer te vangen - Uitgebreidere uitleg over waarop ingegaan wordt op vragen soorten investeringen waar DL voor geschikt is, welke bedragen er geleend kunnen worden en hoe je financiering aanvraagt en de beoordeling en wordt gedaan.
 • De kenmerken - De specifieke kenmerken van Direct Lending worden besproken, zoals dat het non-bancair is, 1 loket voor de ondernemer maar met verschillende financiers er achter, dat het vaak niche spelers zijn die zich richten op specifiek product of segment en de doorlooptijd.
 • Gastblog Fiduciam: De Nederlandse overbruggingsmarkt in opkomst - Een overbruggingsfinanciering is een korte-termijn lening die veelal wordt gebruikt door het MKB en ondernemers om in vastgoed te investeren. Het idee is dat de overbruggingsfinanciering de vastgoedbelegger de tijd geeft om een reguliere financiering te regelen.
 • Gastblog FundIQ: Mezzanine, een aantrekkelijk alternatief - Mezzanine financiering is een tussenlaag tussen bankfinanciering en aandelenkapitaal. Vanwege het vrijwel altijd ongedekte karakter heeft deze vorm van financiering een hoger risico. Vaak is zij ook formeel achtergesteld bij de bancaire financiering.

Als je direct de nieuwe blogs van Stichting MKB Financiering wilt ontvangen wanneer ze worden gepubliceerd, dan kun je je hier inschrijven: https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/inschrijven/

Congressen najaar voor financiers en adviseurs

Komende maanden worden er weer enkele interessante congressen georganiseerd voor professionals in de mkb financieringsmarkt. Fundfestival op 10 september richt zich op de rol van financiering bij het realiseren van ondernemersdromen en is bedoeld voor ondernemers, financiers en adviseurs.

Het congres "Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt" richt zich specifiek op de mkb financieringsadviseur.

Fundfestival -  Voor iedere droom een financiering

Inspirerende sprekers als Jacco Vonhof (voorzitter van MKB-Nederland), Rahma el Mouden (oprichter van MAS Dienstverleners, Europese Zwarte Zakenvrouw van het jaar) en Elske Doets (DGA van Doets Reizen, Zakenvrouw van het jaar) delen hun ondernemersdromen. Samen met hen en een aantal jonge groeiondernemers wordt de rol van financiering bij het realiseren van  ondernemersdromen besproken.

Gratis toegangscode

Naast inspiratie is het Fundfestival ook een netwerkevent voor ondernemers, investeerders en financiers. Aanmelden kan via Fundfestival. Met gebruik van promotiecode RKLFF19 is de toegang gratis.

Keurmerk + congres mkb financieringsadviseur

Voor de zomer is door SMF een onderzoek gepresenteerd naar de huidige ontwikkelingen in de markt van mkb financieringsadviseurs en het nut en noodzaak voor de introductie van een keurmerk. Hier blijkt veel interesse en draagvlak voor te zijn in de markt.

Congres

Ter voorbereiding van de volgende stappen organiseert Stichting MKB Financiering op 29 oktober 2019 een congres voor financieringsadviseurs mkb en andere stakeholders in de mkb financieringsmarkt. Sprekers uit de markt geven hun visie op de ontwikkelingen binnen de markt van financieringsadviseurs en er wordt aandacht besteed aan advies, valkuilen en kennis.

Wil jij ook aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Accountants aangesloten bij de NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement.

Wil je een compleet overzicht van de bevindingen van het onderzoek? Download dan hier de Verkenning Keurmerk Financieringsadviseurs mkb.

Free online MOOC Alternative Finance

Gratis MOOC AltFin universiteit Milaan/Manchester

Vanaf 7 oktober start een online MOOC over alternatieve financiering. De cursus is ontwikkeld en wordt gehost door Politecnico Milano en Machester University.

De MOOC zal een breed scala aan financieringsoplossingen bespreken vanuit een internationaal perspectief, zoals crowdfunding, factoring, venture capital, business angels, etc).

Doelgroep financieel adviseurs in Europa

De primaire doelgroep zijn financieel adviseurs in Europa, maar ook ondernemers en investeerders worden uitgenodigd voor deze gratis cursus.

Naast de online lezingen, waar ik er zelf ook nog een aantal van zal geven, wordt er ook begeleiding gegeven. Er worden vooral veel basiselementen behandeld, maar voor veel internationale ondernemers, beleidsmakers en adviseurs zal het zeker erg leerzaam zijn.

Registratie vindt plaats via de website van Politecnico Milano: https://www.pok.polimi.it/register?course_id=course-v1%3APolimi%2BALFI101%2B2019_M10&enrollment_action=enroll

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).