Patreon NSFW | Revenue Share Crowdfunding | 1 jaar JOBS-act

In deze laatste editie voor mijn vakantie uitgebreid aandacht voor een aantal (nog) onbekende vormen van financiering, zoals Social Impact Bonds, Revenue Share Crowdfunding en crowd-membership (Patreon).

Ook zoom ik in op de resultaten van 1-jaar JOBS-act (crowdinvesting) in Amerika en beschrijf ik een artikel over 3 fiscale regeling voor durfkapitaal voor MKB die in Vlaanderen beschikbaar zijn. Als laatste item nog een korte samenvatting van de Crowdfunding Research Week.

Veel leesplezier,
Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Reminder voor survey Cambridge Centre for Alternative Finance

Reminder voor Alternatieve Financiers: Aub deze maand de enquête van Cambridge University invullen voor het jaarlijkse rapport over de groei van de Europese Alternative Finance markt: The 2017 European AltFin Industry Survey

Crowd membership model wordt langzaam populairder (Patreon toont dat specifieke niches hard groeien)

Een van de interessante nieuwe financieringsmodellen vind ik het "crowd membership" model, wat in Amerika op dit moment vooral populair is via Patreon, waar maandelijks ca. $9,5 miljoen wordt opgehaald.

Vaak wordt dit gebruikt door specialisten (kunstenaars, journalisten en experts) die hun kennis graag willen delen met een grote doelgroep, waarbij de fans een structurele maandelijkse bijdrage leveren. Enkele maanden geleden heb ik samen met RTL hier nog een item over gemaakt.

Ruim 50.000 gebruikers en 1.000.000 financiers
Volgens Patreon zijn er al ruim 50.000 personen die de service gebruiken (creators) en donateurs die deze personen steunen (patrons). In 2016 waren er 35 personen die meer dan $150k per jaar verdienden via het platform.

Analyse van statistieken
Via de externe website Graphtreon worden statistieken over Patreon bijgehouden. Enkele interessante weetjes:

 • 11.654 creators met >30 patrons. 324 creators met >1.000 patrons
 • 2.469.712 pledges per maand
 • $9.594.025 per maand aan donaties
 • Top 10 creators ontvangen 2% van alle inkomsten
 • Top 640 creators ontvangen 28,3% van alle inkomsten
 • 400 creators ontvangen >$3.000 per maand

NSFW groeit snel
Net als bij alle nieuwe internet ontwikkelingen zijn de aanbieders van NSFW-content er snel bij als er geld te verdienen valt. In de top50 van beste verdieners bij Patreon zijn er op dit moment 7 aanbieders van adult content te vinden.

Vooral de long-tail is indrukwekkend. Vooral adult games zijn erg lucratief (ca. 50 aanbieders die $5.000-$30.000 per maand verdienen). Maar ook voor adult video, adult cosplay en adult animation zitten er personen bij die goed verdienen.

Patreon in Nederland
In Nederland wordt Patreon nog niet veel ingezet. Deze vorm van alternatieve financiering zal de komende jaren echter ook in Nederland gaan doorbreken, vooral voor financiering van individuele personen of organisaties die op deze manier via structurele financiering kunnen blijven ondernemen.

Structureel investeren in fans
In onderstaande grafiek is de groei van Patreon te zien. Ook is te zien dat aan het begin van elke maand er een terugval is van het aantal backers. Dit komt omdat elke maand de fans hun donaties kunnen stopzetten. het is dus van belang voor de persoon die Patreon gebruikt om continue de fans op de hoogte te houden.

Deep dive: Revenue Share Crowdfunding

Afgelopen jaar heb ik mij verdiept in een aantal nieuwe vormen van Alternatieve Financiering. Naast nieuwe Community-modellen (community shares/bonds), Social Impact Bonds en Crowd membership vormen (zoals Patreon) ben ik mij ook aan het verdiepen in een nieuwe vorm van crowdfunding: Revenue share crowdfunding.

Revenue shares
Het uitgangspunt bij revenue share crowdfunding, is dat de onderneming een investering ontvangt van een persoon of organisatie en dat deze investering terug wordt betaald op basis van de inkomsten (revenues) van het bedrijf.

Vooral voor snelgroeiende bedrijven (scale-ups) die geen aandelen uit willen geven en geen onderpand/zekerheden voor een lening kunnen geven of bedrijven met een fluctuerende omzet/cash-flow, kan dit een interessant model zijn. Ook voor investeerders kan het lucratief zijn, omdat zij uiteindelijk tussen de 1,5x-2,5x uitbetaald krijgen van hun investering. De looptijd kan flexibel zijn (terugbetalen totdat het totale bedrag behaald is), of kan een maximale looptijd hebben (wat extra druk op de ondernemer legt).

In Duitsland is al langere tijd een variant hierop (Profit Participating loans) populair binnen de crowdfunding markt.

Resultaten revenue shares uit VS na 1 jaar JOBS-act

Binnen de nieuwe JOBS-act wetgeving is naast equity crowdfunding, het ook mogelijk om via revenue shares financiering op te halen. Na een jaar hebben de eerste 18 bedrijven op deze manier financiering opgehaald (gemiddeld ca. $300k).

De meeste ondernemingen betalen ca. 1,5-2x de inleg terug van de investeerders. Gemiddeld komt het neer op 1.56x return en een looptijd van 46 maanden.

Bruto rendement (zonder defaults) komt dat uit op 56%/46 maanden = ca. 14,6% rendement per jaar.

Deep dive: Social Impact Bonds

In 2010 werd de eerste Social Impact Bond gestart (Peterborough Social Impact Bond). Dit project richtte zich op het verminderen van het recidive percentage. Uit onderzoek blijkt nu dat dit project zowel sociaal (9% lagere recidive) als financieel (3% rente / jaar voor investeerders) is geslaagd.

Ruimte voor experimenten
Economist schreef een uitgebreid artikel waarin het aangeeft dat het vooral ook een tool is voor overheden om meer ruimte te geven aan goede doelen en Impact Investors om te experimenteren met de financiering van maatschappelijke projecten.

£300 miljoen voor 89 SIBs in 19 landen
Na de initiële SIB zijn er de afgelopen jaren in 19 landen in totaal 89 SIBs gestart. In Nederland zijn er 7 SIBs gestart, waarbij ABN Amro bij 5 er van betrokken is.

In de afgelopen tijd zijn er zeker ook kritische artikelen geschreven over SIB. Niet alle pilots waren succesvol en een van de lastige punten blijft altijd op welke manier de impact te meten is (en of dit gewenst is!). Als experiment geeft het echter wel veel kansen om op een andere manier maatschappelijke issues aan te pakken en te financieren.

CSIB (Crowdfunding Social Impact Bonds)
Op dit moment komt veel van de financiering van de SIBs nog van stichtingen, family offices of Impact investors. Bij ABN Amro worden de investeringen bijvoorbeeld gefinancierd vanuit een eigen sociaal fonds.

Ik zie echter ook veel mogelijkheden voor een CSIB (Crowd Social Impact Bond), waarbij er een grotere groep financiers in kan stappen. Vanwege de actieve betrokkenheid van een grotere groep crowd-investeerders zou het resultaat mogelijk ook positief beïnvloed kunnen worden.

Mits op de juiste manier opgezet verwacht ik de komende jaren zeker dat er nog een groot aantal nieuws SIBs gestart gaan worden, waarbij ik verwacht dat een deel daarvan als CSIB geïntroduceerd zal gaan worden.

Goede toegang tot risicokapitaal; zo doet men dat in Vlaanderen

In een uitgebreid artikel beschrijft Lex van Teeffelen het gebrek aan risico kapitaal in Nederland en de mogelijke opties om dit te verbeteren. Hij beschrijft hierbij 3 regelingen in Vlaanderen:

 1. KMO-Cofinanciering - Deze regeling gaat tot maximaal 350K. De looptijd is maximaal 10 jaar. De rente is met 3% laag. Het doel kan elke investering zijn, van vervanging tot groei of overname. Er zijn twee eisen. De ondernemer moet tenminste 10% en een co-financier minstens 20% van de benodigde som inleggen. Die co-financier kan ook een private persoon zijn, zoals familie of vrienden, maar ook een crowdfundingsplatform. Deze financiering mag worden gecombineerd met de volgende regeling.
 2. Winwinlening - De winwinlening is een achtergestelde lening met een maximum van 200K af te betalen in 8 jaar. Dat kan aan het eind, maar ook tussentijds. De rente is minstens 2%. De financiers zijn particulieren – vrienden of familie – of een crowdfundingsplatform. Elke partij mag maximaal een bedrag van 50K fiscaal aftrekken. Elke investeerder of crowdfunder krijgt een belastingaftrek van 2,5% per jaar gedurende 8 jaar. Bij wanbetaling door de ondernemers mag 30% van het gederfde bedrag wederom fiscaal worden afgetrokken. Ook crowdfunders profiteren van deze belastingfaciliteit.
 3. Tax Shelter - De tax shelter is een faciliteit van maximaal 250K te gebruiken voor het starten van een vennootschap of het laten groeien van de vennootschap in de eerste 4 jaar van zijn bestaan. Er moet worden geïnvesteerd in het aandelenkapitaal. Dat kan via erkende crowdfundingplatforms of startersfondsen. Funders krijgen op het ingelegde bedrag 30% (kleinbedrijf) of 45% (microbedrijf) belastingaftrek met een maximum van 100K per jaar.

Al deze regelingen zijn gericht op het beschikbaar maken van (risico)kapitaal voor kleine financieringen (ca. 250k) , een bedrag waar ook in Nederland met moeite aan gekomen kan worden.

Zijn belangrijkste advies:

Er wordt nu te veel vanuit het bancaire of vanuit het Private Equity perspectief gedacht. Koppel (fiscale) regelingen of garanties aan directe particulieren investeringen en crowdfunding. Ervaringen uit de UK leren dat er veel particulier risicogeld (via crowdfunding) naar het mkb stroomt als er gunstige fiscale regelingen worden getroffen. Zo’n 2 miljard pond per jaar. Daar mogen (fiscale) garanties tegenover staan.

Resultaten 1 jaar JOBS-act - Bedrijven die crowdfunding inzetten groeien harder

Hoewel de JOBS-act (Jumpstart Our Business Startups) al in april 2012 door Obama werd ondertekend, heeft het tot 16 mei 2016 geduurd voordat Amerikaanse bedrijven via crowdfunding investeringen op mochten halen. Een jaar na de start is de eerste balans opgemaakt op basis van publieke gegevens.

399 registraties bij SEC - $37 miljoen opgehaald
Een van de voorwaarden van de JOBS-act is dat bedrijven die van plan zijn om crowdinvesting te gaan gebruiken, zich registreren bij de SEC. Op 30 juni 2017 (iets meer dan een jaar na de start) hebben 399 bedrijven dit gedaan. 52% van deze bedrijven heeft succesvol financiering opgehaald (in totaal $37 miljoen) en deden hier gemiddeld 103 dagen over.


Belangrijkste bedrijfsresultaten
Een andere verplichting is dat de bedrijven aan het eind van het jaar hun financiële data moeten publiceren bij de SEC. Op 31 december hadden 53 bedrijven hun financiering opgehaald en de data gepubliceerd.

De belangrijkste conclusies op basis van deze data:

 1. Bedrijven verdubbelden hun groeisnelheid vergeleken met het jaar voordat ze hun crowdfunding campagne gestart waren
 2. Netto inkomsten groeiden met 157% in dezelfde periode
 3. Gemiddeld namen de bedrijven 2,7 nieuwe werknemers aan na afronding van de crowdfunding campagne.

European Centre for Alternative Finance (ECAF) Crowdfunding Research Week 2017: What You Missed

In juni organiseerde het European Centre for Alternatie Finance in Utrecht de Crowdfunding Research week met een groot aantal onderzoekers uit 7 Europese landen. CrowdfundInsider schreef een korte samenvatting over de bijeenkomst.

Several working groups were formed to continue in-depth collaboration between researchers from several international universities.

Zelf als onderzoeker ook interesse om aan te sluiten bij dit netwerk of de Alternative Finance Knowledge Base? Laat het me weten en ik breng je in contact met de personen die het netwerk en de onderzoeksdata beheren.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies nodig of op zoek naar een spreker? Neem gerust contact op via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452)