Problematische (belasting)schulden voor klein mkb | Exit to community | SMF zoekt projectleider! | EU congres Alternatieve Financiering

Problematische (belasting)schulden voor klein mkb | Exit to community | SMF zoekt projectleider! | EU congres Alternatieve Financiering

Het is voor mij deze weken een drukke, maar inspirerende periode met veel internationale projecten. Vorige week was ik in IJsland voor het geven van advies, presentaties en het doen van onderzoek naar burgerparticipatie in geothermie projecten. Gisteravond ben ik terug gekomen uit Belfast voor een project rond de financiering en het stimuleren van ondernemerschap bij projecten rond historisch erfgoed.

En over twee weken staat al weer ons jaarlijkse internationale, academische congres bij de Universiteit Utrecht gepland, dit jaar een 3-daags event door samenwerking met FinAI netwerk. Aanmelden voor de publieke bijeenkomst (ECAF congres) kan trouwens hier nog steeds.

Ondanks dat ik in het buitenland zat kon ik vanzelfsprekend niet om Prinsjesdag heen. Voor (kleine) ondernemers was er helaas niet veel goed nieuws. De lasten gaan omhoog en de compensatieregelingen (voor bijvoorbeeld energiekosten) zijn nog niet uitgewerkt en komen mogelijk pas in november. Met het starten van het terugbetalen van de belastingschulden vanaf 1 oktober, gaan veel ondernemers een onzekere periode tegemoet.

Deze week een analyse van het concept "exit to community".  Elk bedrijf doorloopt een levenscyclus, waarbij eigenaarschap kan verschuiven. Traditioneel zijn er twee opties als het goed gaat: het bedrijf wordt verkocht/overgenomen of zoekt externe aandeelhouders. Een derde optie zou kunnen zijn het overdragen aan "interne" aandeelhouders, zoals gebruikers of medewerkers (community).

Verder een oproep om bij de toekomstige plannen voor de ontwikkeling van duurzame energie, ruimte te creëren voor burgerparticipatie in windparken op zee.

Interesse om collega van mij te worden bij SMF? Wij zoeken een projectleider/coördinator voor onze inhoudelijke beleids- en expertcommissies. De vacature staat nu open.

Artikelen deze week:

  • Pro-actieve aanpak en samenwerking nodig voor kleine ondernemers met problematische belastingschulden
  • Exit to Community - Borging continuïteit (platform) bedrijven?
  • Laat burgers mee participeren in wind op zee!
  • Empowering rural innovation by crowdfunding geothermal energy
  • Vacature: ambitieuze projectleider / coördinator voor beleids- en expertcommissies Stichting MKB Financiering
  • Congres: ECAF congres Utrecht: "Fintech for the common good"
  • Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers succesvol - tweede bijeenkomst gepland op 7 december

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Pro-actieve aanpak en samenwerking nodig voor kleine ondernemers met problematische belastingschulden

Pro-actieve aanpak en samenwerking nodig voor kleine ondernemers met problematische belastingschulden

Vanaf oktober moeten ondernemers de opgebouwde (corona) schulden bij de belastingdienst gaan terugbetalen. Een groot deel van de ondernemers heeft wel al af kunnen lossen, maar het FD schrijft dat van het oorspronkelijke bedrag van €47 miljard, nu nog steeds €20 miljard open staat bij 280.000 ondernemers.

€9 miljard problematische schulden

Hiervan schat het Ministerie van Financiën in dat 135.000 bedrijven problemen gaan krijgen om deze belastingschuld terug te betalen. Deze bedrijven hebben in totaal nog €9 miljard open staan.

Vanwege de oplopende energie- en personeelskosten, maar ook de daling van het consumentenvertrouwen, gaan een groot deel van deze bedrijven hierdoor erg in de problemen komen. Brancheorganisaties (bijvoorbeeld in de retail) vragen hier al geruime tijd aandacht voor en willen dat de overheid deze ondernemers gaat helpen.

Persoonlijke borgstellingen

Achter deze cijfers gaat vooral ook veel persoonlijk leed schuil. Vooral bij de kleine bedrijven staan veel ondernemers persoonlijk garant voor de schulden. Er is een groot risico dat deze ondernemers ook persoonlijk failliet gaan.

Dit is op persoonlijk niveau vanzelfsprekend erg zwaar, maar zal ook een hoge maatschappelijke impact hebben, door een sterke groei van het aantal personen in de schuldhulpverlening en eventueel bijstand.

Noodzaak voor publiek-private samenwerking om ondernemers te ondersteunen

Het is daarom belangrijk dat er oplossingen geboden gaan worden om de (10.000-en!!) ondernemers die in deze uitzichtloze situatie terecht gaan komen zicht te geven op een oplossing en hen te begeleiden.

Dit kan betekenen het begeleiden naar het stoppen van het bedrijf, maar ook doormiddel van minnelijke of rechterlijke (WHOA) uitspraken het reduceren van de schulden, wanneer het bedrijf in de kern levensvatbaar is. Daar is dan ook pro-actieve samenwerking van alle schuldeisers (o.a. belastingdienst, banken en andere financiers), maar ook van de schuldhulp dienstverleners voor nodig.

Er zijn voldoende van dit soort publieke en private organisaties in Nederland die hier een rol in kunnen spelen en deze ondernemers kunnen helpen.  Zoek die samenwerking en pak dit gezamenlijk op, om er voor te zorgen dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor ondernemers en ze ook een persoonlijk aanspreekpunt krijgen die hen kan ondersteunen gedurende het gehele traject.

Het wordt anders namelijk een groot maatschappelijk probleem waar vooral de kleine ondernemers het hardste door geraakt zullen worden, omdat die de juiste weg ook niet weten te vinden. Een gecoördineerde aanpak met een strak proces en heldere (raamwerk) afspraken met alle betrokken stakeholders zal hierbij belangrijk zijn.

Exit to Community - Borging continuïteit (platform) bedrijven?

Exit to Community - Borging continuïteit (platform) bedrijven?

In een van de laatste nieuwsbrieven van Martijn Arets (aanrader!) bespreekt hij de mogelijkheid om de continuïteit van platform bedrijven te waarborgen door het over te laten nemen door de klanten/gebruikers. Dit naar aanleiding van het vertrek van Deliveroo uit Nederland.

Hij gebruikt daarvoor de term "Exit to Community", een term die ik zelf ook regelmatig gebruik als alternatief voor bedrijven die doorstarten, wanneer de oprichter/eigenaar wil stoppen en het bedrijf niet over wil laten nemen door anonieme, externe investeerders, maar liever door de eigen "community".

Of deze community nu gebruikers (bij platformbedrijven), medewerkers ("employee owned bedrijven") of burgers (bewonersbedrijven) zijn, er zal een stap gezet moeten worden om de governance structuur aan te passen.

Verkoop aan community

Dit hoeft niet alleen bruikbaar te zijn voor ondernemers die sociaal gedreven zijn, het kan ook een waardevolle manier zijn om de opgebouwde waarde in het bedrijf te verzilveren voor de oprichter, omdat de gebruikers en medewerkers ook de waarde zien van het (familie)bedrijf.

Martijn schrijft in zijn nieuwsbrief dat het concept een jaar of 5 geleden extra aandacht kreeg toen professor Nathan Schneider een campagne lanceerde rond #BuyTwitter waarin hij voorstelde om Twitter aan de gebruikers te verkopen.

In 2019 schreef hij hier een uitgebreide blog "exit to community" over en in 2020 publiceerde hij hier enkele onderzoeken over hoe dit in de praktijk zou kunnen werken, op de website E2C.how.

Zombies

Binnen de startup industrie kan een exit-to-community aanpak ook interessant zijn, om bedrijven die het redelijk doen, een goed business model hebben en voldoende klanten, maar geen exponentiële groei (meer) hebben, toch te laten voortbestaan. Dit worden zombies genoemd.

Voor de traditionele private equity en VCs zijn deze bedrijven niet waardevol meer (niet voldoende groeipotentie), maar voor de gebruikers van deze bedrijven, zou het zonde zijn als het bedrijf gaat stoppen. Door verkoop door de investeerders aan de community halen ze nog iets van waarde terug en kunnen de gebruikers actief blijven.

Colorado university - research network Exit to Community

Voor wie geïnteresseerd is in het concept en het (academische) onderzoek naar dit concept, raad ik zeker aan om een kijkje te nemen op de website van Colorado University waar Nathan Schneider en andere hier meer over publiceren.

Laat burgers mee participeren in wind op zee!

Laat burgers mee participeren in wind op zee!

Het kabinet heeft afgelopen week ambitieuze plannen bekend gemaakt voor de verdere groei van windenergie op zee tot 2050 (inclusief waterstofproductie). Hierbij wordt er gepland om in 2040 zo’n 50 gigawatt aan windvermogen op te wekken en in 2050 te mikken op ongeveer 70 gigawatt.

Minimaal 20% voor burgerparticipatie gewenst!

In de kamerbrief wordt ingegaan op het publieke belang van windenergie op zee. Minister Jetten schrijft hierover in de kamerbrief:

Windenergie op zee zal naar verwachting de grootste bron van nationale energieproductie worden. Dit betekent dat windenergie op zee vitaal is voor onze voorzienings- en leveringszekerheid. Het is van belang dat het energiesysteem op de Noordzee robuust is, veilig is, en niet te afhankelijk wordt van één of enkele (buitenlandse) private partijen. Voldoende aandacht voor de veiligheid van vitale infrastructuur op zee en de handhaving hiervan is nodig.

Bij duurzame energie projecten op land zien we al een steeds actievere rol van burgers in financiering en mede-eigenaarschap van wind- en zonneparken. Dit is beter voor het draagvlak voor duurzame energie (NIMBY), maar zorgt ook voor betere verdeling van welvaart doordat eventuele winsten niet wegvloeien naar (buitenlandse) private partijen.

Ik zou er dan ook voor willen pleiten om minimaal 20% van deze windparken open te stellen voor publieke deelname. Dit kan eenvoudig gedaan worden door dit in aanbestedingsregels mee te nemen dat elk park dit percentage moet stellen aan burgers, of zelfs door bepaalde parken aan te wijzen dat ze exclusief ontwikkeld kunnen via burgerparticipatie.

Inspiratie uit België

In België hebben 33 energie coöperaties al het voortouw genomen en zich verenigd in SeaCoop. Doel hiervan is om mee te doen aan de volgende ronde van aanbestedingen voor de bouw van windparken in de Noordzee.

Met het ophalen van ruim €445 miljoen verwachten zij een belang van ca. 20% te verwerven in deze nieuwe parken.

Regie vanuit het Rijk

In de kamerbrief wordt nadrukkelijk geadviseerd om op lange termijn, ook na 2030, de regie voor de ontwikkeling in handen van het Rijk te houden. Daarmee heeft de politiek dus een sterk instrument in handen om er voor te zorgen dat er ruimte wordt gemaakt in de aanbestedingen om burgers ook mee te laten investeren en profiteren n windparken.

Bronnen:

Empowering rural innovation by crowdfunding geothermal energy

Empowering rural innovation by crowdfunding geothermal energy

Vorige week was ik de hele week in IJsland om enkele organisaties en overheden te adviseren die burgers (nog) meer willen betrekken bij het financieren van geothermie projecten.

Hoewel geothermie daar al decennia lang gebruikt wordt en het land per inwoner de meeste duurzame energie opwekt (65% van alle benodigde energie wordt via geothermie opgewekt), is lokale mede-eigenaarschap nog niet ver ontwikkeld.

Webinar

Een van de bijeenkomsten werd ook via een webinar uitgezonden. Zelf heb ik daar de middagsessie begeleid als moderator waarin financiële achtergrond van geothermie werd besproken.

Oa de publieke invloed in IJsland (uitgebreide garantieregelingen), de private inbreng (via venture capital) en daarnaast de opkomende kansen voor crowdfunding. Zelf heb ik een lezing gegeven over de kansen van burgerparticipatie en voor het ontwikkelen van deze projecten.

Meer details over deze sessie en mijn presentatie op de website van CrowdfundigHub.

Te mooi om niet te delen: Noorderlicht in Húsavík - Noord IJsland

Vacature

Vacature ambitieuze projectleider / coördinator voor beleids- en expertcommissies Stichting MKB Financiering

Vacature ambitieuze projectleider / coördinator voor beleids- en expertcommissies Stichting MKB Financiering

Bij SMF gaan we de komende periode meerdere beleids- en expertcommissies opzetten om actiever de kennis en kunde in te zetten van de aangesloten partners. We zijn nu op zoek naar een projectleider die deze commissies wil coördineren en aansturen.

Wat ga je doen?

Als projectleider zul je eindverantwoordelijk zijn voor het coördineren van de commissies. Je zult de ruimte krijgen om de bijeenkomsten te plannen (digitaal of fysiek) en gezamenlijk met het SMF bestuur en de commissieleden de agenda bepalen.

Daarbij ben je het aanspreekpunt voor de commissieleden en zul je op basis van de gespreksonderwerpen de resultaten terugkoppelen aan het bestuur.

Meer informatie of solliciteren? Hierbij de vacature tekst.

Congres

ECAF congres Utrecht: "Fintech for the common good"

ECAF congres Utrecht: "Fintech for the common good"

Donderdag 6 oktober organiseren we bij de Universiteit Utrecht al weer voor de 6e keer het jaarlijkse acadeimsche congres voor de onderzoekers naar Alternatieve Financiering in Europa. Dit jaar met als speciaal thema "Fintech for the common good".

AI, ECSP, DAO, crowdfunding

Een grote variatie aan thema's zal besproken worden. Van de verwachtingen en ontwikkelingen rond de nieuwe Europese crowdfunding wetgeving (ECSP), tot risico-modellen in AI, maar ook de motivaties van investeerders in crowdfunding projecten.

COST FinAI netwerk

Door de samenwerking met het Europese COST netwerk FinAI, zullen dit jaar nog veel meer onderzoekers aanwezig zijn die zich op de technische kant van de Fintech ontwikkelingen richten, specifiek gebruikte AI-modellen in Fintech oplossingen.

Last-minute aanmelden kan hier: "Registratie ECAF congres 6 oktober"

WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers succesvol - tweede bijeenkomst gepland op 7 december

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers succesvol - tweede bijeenkomst gepland op 7 december

Deze week organiseerde SMF in het kader van kennisontwikkeling binnen de sector samen met  ACG International en Hupkes c.s. advocatenhet seminar ‘Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).’

Sprekers

De sprekers Edith Nordmann, Thomas Klaarenbeek en Marius Hupkes gaven aan wat de Wwft voor financiers en financieringsadviseurs betekent en hoe hiermee om te gaan. De inhoud verschafte de aanwezige deelnemers belangrijke inzichten en handvatten hoe de Wwft in hun praktijk toe te passen.

Nieuwe bijeenkomst 7 december

Omdat de eerste bijeenkomst al snel was volgeboekt is besloten om op 7 december een tweede bijeenkomst te organiseren.

Meer informatie en aanmelden: "Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).