Qredits 10 jaar | Crowdfundingplatformen verbeteren informatieverstrekking

Gisteren werd het 10-jarig jubileum van Qredits gevierd. De microfinancier kreeg lovende woorden van Koningin Máxima en staatssecretaris Mona Keijzer, die ook aangekondigde dat het Ministerie van EZK de afspraken over financiering tot 2040 zal verlengen.

Zelf mocht ik een interessante paneldiscussie leiden over "De Nut en Noodzaak van Alternatieve Financiering". Een discussie die duidelijk maakte dat door marktfalen van de traditionele financiële sector er behoefte is en blijft aan meer vormen van alternatieve financiering.

Deze week de volgende artikelen:

 • 10 jaar Qredits - 15.000 ondernemers gefinancierd
 • Crowdfundingplatformen verbeteren informatieverstrekking
 • Crowdfunding: staar je niet blind op de hoge rendementen
 • Rapport: nieuwe vormen van financiering voor circulair bouwen
 • Nieuwe Rotterdamse Cultuurlening

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

10 jaar Qredits - 15.000 ondernemers gefinancierd

Gisteren werd in Amersfoort het tienjarig bestaan van Qredits gevierd. De financier heeft sinds de start 15.000 ondernemers ondersteund en in totaal al €324 miljoen aan leningen verstrekt. Koningin Máxima en staatssecretaris Mona Keijzer hadden lovende woorden over voor de Almelose kredietverstrekker. Mona Keijzer zei daar namens het Ministerie van EZK toe dat de afspraken over financiering tot 2040 verlengd zullen worden. Zelf mocht ik aansluitend een panel over de toekomst van alternatieve financiering opzetten en begeleiden.

15.000 ondernemers

In de afgelopen tien jaar hielp Qredits 15.000 ondernemers in het hele land. Het bedrijf begon tien jaar geleden klein, met vijf medewerkers in Almelo. Daar is nog steeds het hoofdkantoor gevestigd en dat blijft zo, zei directeur Elwin Groenevelt:

“Almelo is een voorbeeld stad, met nieuwe ontwikkeling en innovatie. En we willen het graag anders doen. We hoeven niet in Amsterdam te zitten. In Almelo zitten we wat meer in het hart van Europa.”

Financiering tot 2040

Keijzer kwam met goed nieuws naar het congres. Haar ministerie is verantwoordelijk voor een kwart van de financiering van Qredits en staat garant voor tweederde van de overige financiering. Keijzer kondigde aan die afspraken te verlengen tot 2040. “Zodat Qredits de komende twintig jaar ongestoord door kan.”

Panel: Nut en Noodzaak van Alternatieve Financiering

Zelf mocht ik na de mooie woorden van de Koningin en de Staatssecretaris een bijzonder panel voorzitten met Jellie Banga (Raad van Bestuur Triodos), Joost Korte (DG Europese Commissie Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie), Frank Heemskerk (ex-staatssecretaris en Wereldbank) en Diederik Laman Trip (Comité voor Financiering en ondernemerschap en ex-bestuursvoorzitter ING).

Algemene beeld tijdens de discussie was dat Qredits (en andere alternatieve financiers) duidelijk oplossingen bieden voor het marktfalen van de huidige financiële sector, zeker voor sociale financiering. Ook zal dit niet snel opgelost worden. Sociale bank Triodos ziet Qredits dan ook niet als een concurrent, maar als een aanvulling in het mkb financieringslandschap.

Crowdfundingplatformen verbeteren informatieverstrekking

Onderzoek van de AFM in december 2017 wees uit dat de informatieverstrekking door crowdfundingplatformen onder de maat was, nadat zij in december 2016 al een oproep had gedaan aan de platformen om de informatieverstrekking te verbeteren. Deze week laat de AFM weten dat de kwaliteit een stuk er op vooruit is gegaan, maar dat er nog steeds wel aandachtspunten zijn. Ook wil zij de voorschriften verder aanscherpen in aanloop naar toekomstige nationale en Europese wetgeving.

Self-assessment

Deze conclusie is getrokken op basis van een self-assessment door 47 platforms. De platformen deelden hierin informatie over hun verdienmodel, informatieverstrekking, vermogensscheiding en de naleving van voorschriften. De AFM heeft de informatie echter niet getoetst.

Betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen

Meer dan de helft van de platformen heeft aangegeven direct verbeteringen te hebben doorgevoerd naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in 2017. Dat betreft onder meer betere informatie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. Ook geven platformen aan de projectinformatie op hun websites te hebben verbeterd.

5 inactieve platformen zullen activiteiten staken

Een aantal platformen geeft aan dat zij in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 nauwelijks omzet behaalden. Vijf daarvan geven aan dat zij waarschijnlijk geen projecten meer plaatsen. Zij zullen de AFM verzoeken hun ontheffing in te trekken. Voor sommige leidt dat tot een afwikkelingstermijn voor de lopende leningen.

AFM gaat platformen benaderen die voorschriften niet altijd opvolgen

Voor crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden zijn er voorschriften. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • het maximaal te investeren bedrag per platform
 • het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding
 • transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen.

Een aantal platformen voldoet niet aan alle voorschriften. De AFM neemt contact op met deze platformen.

Nationale en Europese crowdlending wetgeving

De AFM zal ook de effectiviteit van de huidige voorschriften beoordelen. De toegenomen professionaliteit van de sector en de voorbereiding op een nationaal en Europees wettelijk kader voor crowdfundingplatformen vragen mogelijk om aanpassingen van deze voorschriften.

Crowdfunding: staar je niet blind op de hoge rendementen

Nu blijkt dat crowdfunding stevig door blijft groeien en dat vooral (gevestigde) mkb bedrijven er van profiteren, is het belangrijk om als investeerder ook goed de risico's in het oog te houden. Een goed artikel deze week met heldere uitleg over de kansen, maar vooral ook de risico's voor investeerders in crowdlending projecten.

Kosten drukken netto rendement

Staar je als potentiële investeerder niet blind op de rentepercentages op de leningen van veelal 6 tot 10%, wordt in het artikel beschreven. Enerzijds moeten hier de jaarlijkse kosten van grofweg 0,5% tot 1% worden afgetrokken. Daarnaast worden de beloftes aan rentebetalingen en aflossingen niet altijd waargemaakt (defaults).

Afgaande op de informatie op crowdfundingcijfers.nl ligt het rendement tussen de 7,8% tot een negatief rendement van -3%.

Spreiding

Ook in het artikel wordt duidelijk gemaakt dat het voor investeerders in crowdfunding zeer verstandig is voor spreiding te kiezen, bij voorkeur over tientallen projecten.

Op Crowdfundmarkt.nl wordt dit uitgewerkt met 6 praktische tips voor crowdfunding investeerders:

 1. Bouw aan een gespreide investeringsportefeuille
 2. Lees de aanvullende informatie
 3. Benut de 48 uurs inzagetermijn
 4. Zie direct de geboden zekerheden
 5. Doe een Google-search
 6. Vertrouw op uw eigen intuïtie

Rapport: nieuwe vormen van financiering voor circulair bouwen

Ik werd deze week gewezen op een zeer interessant rapport over de financiering van circulair/duurzaam ontwikkelde woningen, waarbij nagedacht is over verschillende vormen van financieren en eigenaarschap van elementen in de woningen. Een interessant gedachten experiment en theoretisch raamwerk van o.a. Circle Economy en Sustainable Finance Lab, met mogelijk grote potentie.

Rethinking Construction: one building, six layers

Vanuit de gedachte dat een gebouw in verschillende lagen is opgebouwd (met verschillende levensduren), kan ook gekeken worden naar verschillende vormen van financiering en zelfs eigenaarschap. De grond kan gekocht of gehuurd worden natuurlijk, maar ook het verschuiven van eigenaarschap van producten naar gebruik (denk aan wasmachines per wasbeurt afrekenen).

Het hele rapport kan hier gedownload worden.

Nieuwe Rotterdamse Cultuurlening

Stichting Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Om dit aan te jagen zet de organisatie zich ook in om leningen specifiek voor kunstenaars op te zetten.

Rotterdamse Cultuurlening

Door Bert Wams werd ik gewezen op de nieuwe Rotterdamse Cultuurlening. Die is er voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties uit Rotterdam. De lening ligt tussen de €1.500 en €60.000 euro en heeft een scherpe rente van 3%

Zij positioneren zich als alternatief voor subsidies en/of crowdfunding, waarmee de kunstenaar wel zijn/haar artistieke onafhankelijkheid kan waarborgen? Tegen gunstige voorwaarden zijn leningen mogelijk voor deze initiatieven in Rotterdam.

Ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt financiering beschikbaar specifiek voor kunstenaars.

Meer informatie over de lening of aanvragen kan via Cultuur+Ondernemen.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).