Rol MKB-accountant bij financieringsvraagstukken | Voordekunst 10 jaar | Xs4all wordt coöperatieve organisatie?

In deze nieuwsbrief aandacht voor een nieuw onderzoeksrapport van de NBA en de Erasmus Universiteit over de (mogelijke) rol van de mkb-accountant bij financieringsvraagstukken. De belangrijkste conclusie: veel kansen, maar accountants voelen zich er nog niet prettig bij en moeten nog veel kennis bijspijkeren.

Deze week de volgende artikelen:

  • Rol van de mkb-accountant bij financieringsvraagstukken;
  • CFO weet te weinig van de actuele financieringsmarkt;
  • Xs4all start mogelijk door als coöperatieve organisatie;
  • Voordekunst 10 jaar! ‘Crowdfunding is meer dan alleen het doelbedrag’;
  • Afboekingen op crowdfundingleningen richting 5,5%; en
  • AFM legt boete op voor aanbieden obligaties zonder prospectus.

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Rol van de mkb-accountant bij financieringsvraagstukken

Accountants kunnen met hun bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis en hun inzicht in ondernemingsfinanciering een prominentere rol spelen in kredietverlening aan mkb-ondernemingen. Echter, de huidige generatie accountants voelt zich hier  niet prettig bij en educatie is hard nodig om accountant de juiste kennis bij te brengen.

Deze conclusies trekken Jan Wietsma en Antoinette Rijsenbilt in het onderzoek ‘Financiering in het MKB en de rol van de MKB-accountant’ van Nemacc, het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit.

Verwachtingen ondernemer en accountants rond kredietverlening

Over mkb-accountants en financieren is de afgelopen jaren heel wat geschreven en gezegd. Daarbij werd met enige regelmaat opgemerkt dat de adviesmarkt voor mkb-financieringen groot is en de mkb-accountant dus enorme kansen biedt. Tegelijkertijd stelde men vast dat de mkb-accountant die kansen (nog) niet oppakt. Het onderzoek focust op de verwachtingen van ondernemers, accountants en financiers rond kredietverlening en de rol die accountants daarin kunnen spelen.

‘Accountants doen zich zichzelf te kort,’ zo stelt Antoinette Rijsenbilt, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit en lid van de NEMACC raad. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat met name het kleinere mkb moeite heeft met aantrekken van passende financiering. Maar wat ook blijkt is dat financiers soms concluderen dat accountants meer over dit onderwerp zouden moeten en kunnen weten.’

De onderzoekers pleiten er daarom ook voor dat accountants hier hun rol en hun kansen pakken. Dat betekent wel dat accountants moeten werken aan het opbouwen en onderhouden van hun kennis rond financiering. Het onderzoek concludeert dat het financieringslandschap verandert, onder andere omdat banken zich verder terugtrekken. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het aantal nieuwe financieringsvormen en het daarmee gepaard gaande aantal financieringspartijen. Veel mkb-ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en hetzelfde geldt in veel gevallen ook voor de mkb-accountant.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • De mkb-accountant voelt zich niet ‘senang’ om financieringsdeskundige te worden - Stakeholders roepen de mkb-accountant op actief de rol op te pakken bij financieringsvraagstukken en het optimaliseren van de financieringsstructuur. De mkb-accountant merkt in algemene zin op dat hij geen financieringsdeskundige is en voelt zich ook niet ‘senang’ om dit te worden. De bestaande praktijkuitoefening vraagt al de nodige tijd en aandacht waardoor het lastig is om nieuwe adviesterreinen op te pakken.
  • De mkb-ondernemer heeft behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken - Tegelijkertijd heeft de ondernemer in het mkb behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken en vinden financiers het eveneens belangrijk dat de ondernemer goed wordt begeleid. Dit bevordert namelijk het aantal toewijzingen en draagt tevens bij aan een verlaging van de kosten bij kredietverlening aan het mkb. De huidige regelgeving levert voor de mkb-accountant geen knelpunten op bij het leveren van diensten en producten die te maken hebben met financieringsvraagstukken.
  • Educatie kan een positieve bijdrage leveren aan kennisniveau mkb-accountant op het gebied van financieringsvraagstukken - Educatie kan een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van het kennisniveau van de mkb-accountant met betrekking tot het begeleiden van ondernemers met financieringsvraagstukken. Daarnaast roepen de onderzoekers de mkb-accountant op om meer en beter te gaan samenwerken met interne en externe financieringsdeskundigen.

Symposium

Op 29 april 2019 organiseert de NEMACC een symposium over dit onderzoek. Meer informatie en aanmelden kan hier

Download onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport kan hier worden gedownload.

CFO weet te weinig van de actuele financieringsmarkt

Niet alleen de accountant en de adviseur van kleine ondernemingen, maar ook de CFO van grotere organisaties heeft te weinig kennis van de ontwikkelingen op de financieringsmarkt. Dit stelt Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Unversiteit.

Financieringsvragen niet bij bank neerleggen maar regie houden

Als CFO de beslissingen over grote financieringen bij de bankrelatie neerleggen? Niet verstandig, zegt Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Universiteit. “Als je de financieringsmarkt overziet, sta je sterker.” Daardoor worden de groeiende mogelijkheden in de alternatieve financieringsmarkt overgeslagen.

Hij wijst hierbij op institutionele beleggers zoals pensioenfondsen die wel bereid zijn om langer dan 10 jaar te financieren. Maar ook vermogende particulieren kunnen vanuit hun betrokkenheid bij een bepaalde sector, een steentje bijdragen.

Masterclass Advanced Finance & Control

Nawas spreekt tijdens een twee-daagse masterclass bij Nyenrode over dit onderwerp.

Xs4all start mogelijk door als coöperatieve organisatie

Actiecomité Xs4all Moet Blijven start mogelijk een nieuwe commerciële internetaanbieder op coöperatieve grondslag, waarin geen winstoogmerk voorop staat en de klanten ook zelf aandeelhouder van kunnen worden.

€13 miljoen

Uit een eerste berekening blijkt dat er een investering van tenminste €13 miljoen nodig is voor personeel, apparatuur, pand en klantenondersteuning. De bedoeling is de opzet van een commercieel bedrijf onder een beherende stichting. Investeerders vanuit de bankenwereld, goede doelen, telecom, alsmede private investeerders en techfondsen hebben concrete toezeggingen gedaan voor de benodigde investeringen volgens de initiatiefnemers.

52.000 supporters

Een online petitie werd al snel door ruim 52.000 personen ondertekend. Xs4all blijkt een sterk merk, met een loyale achterban die vrijheid en privacy op internet extreem belangrijk vindt.

€12.140 aan donaties groeien naar €13 miljoen aan investeringen?

Op de actiesite Xs4all moet blijven is via crowdfunding donaties al ruim €12.000 opgehaald via 500 donateurs, een gemiddelde van €24 euro p.p. Dit is een normaal gemiddelde voor een donatiecampagne. Bij een investeringscampagne ligt het gemiddeld vaak rond €1.000-2.000. Via deze eerste groep zou dan al eenvoudig een eerste miljoen opgehaald kunnen worden en zeker meer wanneer de grote achterban betrokken kan worden met een concreet (financieel) voorstel.

Er zijn genoeg mogelijkheden en er is een grote groep personen al gemobiliseerd. Via vooruitbetaalde abonnementskosten tot leningen en investeringen zou er een interessante financieringsmix opgezet kunnen worden via crowdfunding, aangevuld met banken en fondsen.

Benieuwd of dit voorstel concreet gaat worden opgepakt. Het kan een van de grootste crowdfunding campagnes in Nederland dan gaan worden.

Voordekunst 10 jaar! ‘Crowdfunding is meer dan alleen het doelbedrag’

Tien jaar geleden werd het succesvolle crowdfunding platform Voordekunst opgericht. Ik ben er trots op bij de start betrokken te zijn geweest als adviseur en leverancier van de software en geholpen hebben om de eerste miljoen op te halen. Op dit moment heeft Voordekunst al ruim €21 miljoen opgehaald voor kunst & cultuur in Nederland. In een uitgebreid interview staat oprichter Roy Cremers stil bij de opstart en groei van dit succesverhaal.

Startbijdrage en 7% succes fee

Op basis van trial-and-error werd een startbijdrage gevraagd om een kleine drempel op te werpen, zodat projecten die gaan starten ook daadwerkelijk actief gaan fondsen werven. Hij geeft aan dat de success fee van 7% eigenlijk pas rendabel is voor projecten vanaf €7.000 en dat de meeste projecten een stuk lager zijn. Echter, omdat zij het ook belangrijk vinden dat deze projecten gerealiseerd worden is de fee niet hoger gezet.

Toekomst Voordekunst

Momenteel komen er op Voordekunst elk jaar 750 campagnes. Roy verwacht dat crowdfunding zich blijft ontwikkelen en de vijver van donateurs nog lang niet is uitgeput. Er zullen steeds grotere campagnes mogelijk gemaakt worden met crowdfunding. Momenteel staat het record bij Voordekunst op een project van €83.000 euro, maar er zijn nog veel meer groeimogelijkheden. Voornamelijk als er meer instellingen zouden meedoen.

"Ik vind het een mooi streven om uiteindelijk €10 miljoen per jaar middels crowdfunding op te halen. Momenteel zitten we op €4.3 miljoen dus we hebben nog wel even te gaan."

Nieuwsbrief financiering culturele sector

Lezers die geïnteresseerd zijn in financiering van de culturele sector wil ik ook wijzen op de nieuwsbrief van Joost Heinsius. Hij geeft hierin een zeer uitgebreide uiteenzetting van artikelen, onderzoek en voorbeelden uit Nederland en internationaal voor de financiering van culturele initiatieven.

Crowdfunden: Doe het voordekunst

Afboekingen op crowdfundingleningen richting 5,5%

In een analyse van crowdfundmarkt van de afboekingen van crowdfundingplatformen hebben zij berekend dat het gemiddelde default op basis van de bestaande portfolio uit zal gaan komen op ca. 5,5%.

Hier zijn wel heel wat kanttekeningen bij te plaatsen (zelf geven ze ook aan dat er verschillende manieren zijn waarop de platformen hun defaults communiceren en hoe succesvol ze zijn in recovery), maar het geeft wel een eerste beeld in de ontwikkelingen  in de sector.

Omdat nog geen enkel platform meer dan 50% van de leningportefeuille heeft afgelost gaat het zeker nog een aantal jaar duren voordat we werkelijk een betrouwbaar beeld kunnen krijgen.

AFM legt boete op voor aanbieden obligaties zonder prospectus

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind 2018 de bestuurders van Zonneperceel bestuurlijke boetes opgelegd. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

Prospectus vrijstelling

Zolang de aanbieding onder de €2,5 miljoen (nu €5 miljoen) blijft per project dan is een prospectus niet nodig. Omdat de diverse projecten in een groep aan elkaar verbonden waren kwam de totale waarde op bijna €13 miljoen uit en daarmee ruim boven de drempel.

Waarschuwing voor gebruik vrijstelling

Deze boete wordt nu publiek gemaakt door de AFM. Waarschijnlijk ook als waarschuwing aan initiatiefnemers die zelfstandig (dus zonder financieringsplatform) financiering bij het publiek aan het ophalen zijn. Zolang dit voor eenmalig projecten is en onder de vrijstellingsgrens valt is het toegestaan. Het opknippen van een groot project in kleine projecten wordt nu dus door AFM ook publiekelijk veroordeeld.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).