ROM Noord-Holland start | Revolut maakt medewerkers miljonair | Subsidies medewerkersparticipatie en startup coaching programma's

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) spelen een steeds belangrijkere rol bij het financieren van innovatieve (groei) bedrijven. Met de oprichting van de ROM Noord-Holland wordt nu heel Nederland afgedekt en kunnen de ROMs nog actiever samen op gaan trekken bij de uitvoering van landelijke activiteiten.

Deze week in mijn nieuwsbrief een succesverhaal over medewerkersparticipatie uit het VK. Bij Revolut zijn een groot aantal medewerkers door aandelen miljonair geworden en zij investeren nu in andere startups.

Verder ook informatie over twee subsidies: Financiering voor programma's om startups en scaleups te ondersteunen (One Single Hub) en een beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie van de Universiteit Utrecht.

Artikelen deze week:

 • Met ROM Noord-Holland wordt heel Nederland afgedekt
 • Crowdfunding bekend bij 75% Duitsers - 33% wil investeren
 • Gestapeld Financieren - deel 1
 • Fintech Revolut maakt 70+ medewerkers miljonair
 • Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie
 • One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups
 • ECAF Conference 2021 (update programma)

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Overzicht ROMs Nederland (Bron: FD)
Met ROM Noord-Holland wordt heel Nederland afgedekt

Met ROM Noord-Holland wordt heel Nederland afgedekt

Ook Noord-Holland heeft straks een eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij voor het aanjagen van innovatie, als laatste regio in Nederland. Hierdoor kunnen de gezamenlijke ROMs nu activiteiten oppakken voor alle regio's in Nederland.

Geen ROM voor distributie corona-overbruggingsleningen aan startups

In Noord-Holland ontbrak als enige van alle provincies een organisatie voor het verdelen van de steun aan start-ups en scale-ups. De ROM van Zuid-Holland (InnovationQuarter) werd ingeschakeld om uiteindelijk €78 miljoen aan corona-overbruggingsleningen (COL) aan startups en scale-ups te verstrekken.

Samenwerking met alle ROMs voor uitvoering overheidsregelingen

In het FD zegt Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter  en  aanspreekpunt voor alle ROM's in Nederland:  "We zijn sinds een jaar of drie steeds meer samen gaan doen. Omdat er meer ROM's kwamen en omdat we steeds meer ontdekten dat de samenwerking toegevoegde waarde heeft".

De ontwikkelingsmaatschappijen trekken samen op bij het aanvragen van geld uit het Nationaal Groeifonds en het onderzoeken van bedrijven en markten, en nodigen ook bedrijven uit de werkgebieden van andere ontwikkelingsmaatschappijen uit voor een project of een handelsmissie. Ook is er de wens om meer te delen, zoals computersystemen.

Rinke Zonneveld verwacht dat de samenwerking een flinke impuls kan verwachten door de toetreding van de ROM van Noord-Holland. Hij geeft aan dat hij verwacht dat er een einde komt aan de terughoudendheid bij bijvoorbeeld Economische Zaken om meer met de ROM's te doen vanwege het ontbreken van Noord-Holland.

Crowdfunding bekend bij 75% Duitsers - 33% wil investeren

Crowdfunding bekend bij 75% Duitsers - 33% wil investeren

Sinds 2015 interviewt ​​crowdfunding.de jaarlijks 1.000 mensen om uit te zoeken hoe de bekendheid van crowdfunding zich in Duitsland ontwikkelt. Bij het laatste onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagden wel eens van crowdfunding heeft gehoord en dat 33% wil investeren.

Volledige rapport: Crowdfunding Barometer 2021 (Duits)

Gestapeld Financieren - deel 1

Gestapeld Financieren - deel 1

De (banken-)crisis van 2008 heeft geleid tot veel nieuwe regelgeving, een steeds verder verscherpt kredietacceptatiebeleid van banken en de definitieve doorbraak van het non-bancaire financieren.

Stapelen van financieringen

Inmiddels zijn er veel nieuwe non-bancaire financiers. Ondernemers met financieringsbehoefte hebben nu een ruime keuze uit het brede aanbod van financiers. Het grote aanbod heeft geleid tot nieuw financieringsgedrag.

De ondernemer voelt zich niet meer gebonden aan (alleen) zijn huisbankier. Een onderneming kan zijn financieringsbehoefte invullen via meerdere kanalen tegelijkertijd. Dit is het zogeheten "gestapeld financieren", dat als volgt wordt gedefinieerd:

Het oplossen van een financieringsvraag door het tegelijkertijd gebruik maken meerdere financiers.

Kenmerken en voor- en nadelen van gestapeld financieren

Stichting MKB Financiering is gestart met een serie artikelen over Gestapeld Financieren. Het eerste artikel gaat over de kenmerken en voor- en nadelen van Gestapeld Financieren.

Fintech Revolut maakt 70+ medewerkers miljonair

Fintech Revolut maakt 70+ medewerkers miljonair

Uit data van het openbare aandeelhoudersregister blijkt dat minstens 76 (ex-) medewerkers van de Fintech Revolut de afgelopen periode, op papier, miljonair zijn geworden. Een deel daarvan heeft zelfs aandelen ter waarde van meer dan €10 miljoen.

Secondaire markt - Seedrs

Via de secondaire markt van Seedrs (waar Revolut via equity crowdfunding bijna £4 miljoen aan groeifinanciering heeft opgehaald in 2017) is het mogelijk om de aandelen te verkopen. Daar is ook te zien dat de crowdfunding investeerders 5.000% winst hebben behaald op hun initiële investering.

Medewerkers worden ondernemers en investeerders

Zulke waardeontwikkeling is waardevol voor de ontwikkeling van het bredere Europese startup eco-systeem. Uit onderzoek blijkt dat ondernemende en welvarende medewerkers hun kapitaal investeren in nieuwe startups of zelf gaan ondernemen. Ruim een dozijn ex-revolut medewerkers, zie zichzelf de "digital bank mafia" noemen (een knipoog naar de PayPal Mafia en Skype Mafia netwerken) zijn al bezig met het starten van nieuwe bedrijven zoals Belvo.

Investeren in nieuwe bedrijven

Daarnaast investeren (ex-)medewerkers ook in nieuwe startups. Enkele van hen investeren gezamenlijk vanuit het syndicaat Expansion Capital waarmee ze seed-funding verstrekken tussen de £50,000 en £100,000 aan tech start-ups.

Aandelen ipv salaris - geen loonoffer, maar winst voor medewerkers

Op dit moment hebben medewerkers 2,4 miljoen aan opties "vested" ter waarde van $1,54 miljard. Het totaal beschikbare kapitaal om te investeren in nieuwe startups zal dan ook de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Opvallend is dat een deel van deze groei te danken is aan een regeling waarbij de 2000+ medewerkers van Revolut tijdens de Corona-crisis een deel van hun salaris in aandelen uit konden laten betalen. Hierbij ontvingen zij £2 aan aandelenopties, voor elke £1 aan salaris wat ze inleverden (2-voor-1). Hiermee werden de belangen van medewerkers en bedrijf nog meer op elkaar afgestemd en is het bedrijf sterker uit de Corona crisis gekomen.

In mei 2020 schreven Erik Stam en ik in Trouw ook al een artikel over dit onderwerp, waarbij we aan Nederlandse bedrijven ook een oproep deden om hier naar te kijken als mogelijkheid: "Geen loonoffer in deze crisis, maar winst voor medewerkers". Tot nu toe wordt dit helaas nog niet veel toegepast, maar wellicht helpen zulke voorbeelden om de toegevoegde waarde aan te tonen.

Bij de Universiteit Utrecht doen we hier ook regelmatig onderzoek naar. Als iemand hier aan bij wil dragen, dan is het interessant om te weten dat we een beurs beschikbaar hebben. Lees hiervoor het volgende artikel in deze nieuwsbrief.

ECAF onderzoek medewerkersparticipatie
Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie

Beurs voor onderzoek naar medewerkersparticipatie

De Universiteit Utrecht stelt een beurs beschikbaar voor UU-alumni die een kort onderzoek willen uitvoeren rond medewerkersparticipatie.

Mede-eigenaarschap om betrokkenheid medewerkers te vergroten

Mede-eigenaarschap en autonomie van medewerkers in Nederland zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Dit zijn belangrijke elementen om de (interne) wendbaarheid van medewerkers te verhogen binnen bestaande organisaties. Financiële medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen in de werkgevende organisatie heeft de belofte om de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers te verhogen.

Dit onderzoek is gerelateerd aan het Rapport In wat voor land willen wij werken? van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) en het Rapport Making employee ownership work in startups and SMEs van het European Centre for Alternative Finance.

Fonds Hofvijverkring

Het wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd in 2021, in samenwerking met prof. dr. Erik Stam. De beurs omvat € 5.000 en wordt toegekend door het Fonds Hofvijverkring.

Deadline 11 september

Voor vragen en voordracht (met motivatie en cijferlijst) neem voor 11 september 2021 contact op met prof. dr. Erik Stam (e.stam@uu.nl) met als subject / onderwerp “Beurs Hofvijverkring”.

One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups

One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups

Het kabinet heeft een subsidieregeling ontwikkeld voor incubators, accelerators en andere adviesnetwerken voor het versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups. Voor het One Single Hub programma is €15 miljoen beschikbaar waarvan de helft in 2021 zal worden uitgekeerd. De One Single Hub regeling heeft als doel om bewezen resultaten uit te breiden.

Bundelen van (regionale) krachten

Het kabinet streeft naar een top-5 positie in de wereld voor het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Daarvoor is het belangrijk de regionale krachten te bundelen en start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen, waardoor Nederland als één ecosysteem – ofwel One Single Hub – zal gaan functioneren.

Pijlers

Ondersteunende netwerken en organisaties voor start-ups en scale-ups kunnen een projectvoorstel indienen (zie hier de voorwaarden). Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van bewezen succesvolle programma’s.

Hierbij zijn 3 varianten denkbaar:

 1. Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s
 2. Het samenvoegen van supportprogramma’s
 3. Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Die programma’s moeten werken aan de versterking van één van de 4 pijlers onder het ecosysteem:

 • Talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel)
 • Kapitaal (in de vroege en in de late fase)
 • Markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers)
 • Kennisvalorisatie

Informatiebijeenkomst 9 september

Op donderdag 9 september van 15:30-16:30 vind er een online informatiebijeenkomst plaats, waarin het ministerie van EZK een presentatie geeft over de regeling. Er zal ruimte zijn voor het beantwoorden van vragen en RVO adviseurs zijn aanwezig met wie u na afloop contact op kunt nemen om uw projectvoorstel door te nemen.

Aanmelden voor deelname kan via emailadres osh@rvo.nl met als onderwerp "deelname informatiebijeenkomst".

Matchmaking

Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de One Single Hub regeling is samenwerking. Daarom wordt er daarnaast een matchmakingsessie georganiseerd op donderdag 16 september van 10:00-11:30.

Partner voor kapitaal pijler

Vanuit de Kapitaal pijler heb ik enkele ideeën die ik wellicht zelf ook in wil brengen. Wanneer er partijen zijn die interesse om gezamenlijk een voorstel in te dienen, dan sta ik hier zeker voor open.

Meer informatie:

Congressen / events

ECAF Conference 2021 (update programma)

ECAF Conference 2021 (update programma)

Op dinsdag 5 oktober wordt al weer de 5e editie georganiseerd van het belangrijkste academische congres in Europa op het gebied van alternatieve financiering. Dit jaar is er speciaal aandacht voor het thema "Community Finance & Community Ownership".

Richard Harries en Tine de Moor als key-note sprekers

Dit jaar zullen Prof. Richard Harries, Associate Director at the Institute for Community Studies en Prof. Tine De Moor, Professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action bij Rotterdam School of Management de key-note sprekers zijn.

Richard Harries heeft veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ondernemende groepen en netwerken (Community businesses) en Tine de Moor is bekend vanwege haar onderzoek naar de ontwikkelingen rond Collective Action, zoals de vorming van (platform) coöperaties om gemeenschappelijke belangen te borgen.

Eerste versie programma beschikbaar

De eerste versie van het programma is nu beschikbaar (download hier). Minimaal 20 verschillende presentaties zijn ingepland (naast de key-notes) onderverdeeld in de volgende tracks:

 • Cultural/reward-based/prosocial crowdfunding
 • Business crowdfunding
 • Crypto/Token
 • Legal issues and alternative finance
 • Employee ownership
 • Fintech
 • Decision making of crowdfunders

Inschrijven voor hybride congres

De call-for-papers is al afgerond en de geselecteerde artikelen worden toegewezen aan peer-reviewers (discussants) om te bespreken tijdens het congres.

Daarnaast zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor onderzoekers die ook interesse hebben om bij te dragen aan de discussie.

Meer informatie over de bijeenkomst:

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).