Scaling up Circular Economy | Beleid DNB 2018-2022 | 10.000 kredieten Qredits

Afgelopen week kwam er veel ondernemersnieuws naar buiten. Daarom in deze editie een terugblik op de rapporten en analyses die aangaven waar de behoefte en groei van (alternatieve) financiering voor het MKB vandaan komt.


Ook is deze week een Policy Brief voor de Europese Commissie uitgekomen waar ik aan gewerkt heb rond "Scaling up the Circular Economy" met concrete aanbevelingen voor het vervolg van het Horizon2020 programma.

Daarnaast een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in Frankrijk. Ondanks een zeer conservatieve financiële sector, is de alternatieve markt in Frankrijk aan een sterke opmars bezig.

Andere onderwerpen:
- Qredits verstrekt 10.000-ste krediet
- DNB gaat zich op FinTech en Klimaat richten
- Kickstarter gaat met Drip concurrentie aan met Patreon
- Crowdfundingplatformen maken werk van 48-uur eis AFM
- Crowdfunding Awards

Veel leesplezier,
Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Staat van het MKB

Afgelopen week werd "De Staat van het MKB" gepresenteerd, een initiatief van het  Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, waarin een gedetailleerde analyse werd gegeven van de ontwikkelingen in de MKB markt.

Naast de conclusie dat het MKB de weg naar boven weer heeft gevonden, zijn er nog wel een aantal belangrijke punten van aandacht waardoor ondernemers problemen hebben om door te groeien volgens het Comité:


 • Betere samenwerking en aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven: zorgen dat de juiste vaardigheden worden ontwikkeld;
 • Bevorderen van een arbeidsmarkt die aansluit bij de dynamiek van modern ondernemen: aandacht voor betere mobiliteit, her- en bijscholing, ook gericht op ondernemers;
 • Verbeterde toegang en grotere diversiteit aan risicodragende financieringsvormen;
 • Stimuleren van samenwerken in netwerken en kennisuitwisseling tussen ondernemers onderling, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.

MKB heeft moeilijk toegang tot krediet
Vorige week kwam er ook al een rapport uit van SRA (onderzoek op basis van 150.000 jaarrekeningen en aanvullend onderzoek naar 645 ondernemingen) die aangaf dat vooral specifieke branches (automotive, detailhandel, logistiek) en micro-bedrijven (<10 FTE) problemen hebben met het verkrijgen van financiering. Ook hier werd aangegeven dat er behoefte is van een verbreding van het financieringsaanbod.

Uit onderzoek van de Wereldbank werd ook al gewaarschuwd voor de slechte toegang tot krediet voor het Nederlandse MKB. In de wereld staan we slechts op plaats 105!

Fink standaard en catalogus voor aanvraag financiering MKB

Er zijn verschillende initiatieven om MKB te ondersteunen. Om ondernemers te ondersteunen bij een financieringsaanvraag via alternatieve financiers, heeft het Ministerie van EZK het Fink project gestart.  Afgelopen week werd bekend dat er nu een catalogus beschikbaar is van de eerste aanbieders van financiering die hierop zijn aangesloten en is er een tool beschikbaar gekomen voor (adviseurs van) ondernemers om op een uniforme manier een aanvraag in te dienen bij de alternatieve financiers.

Ondernemers  (of hun adviseurs) kunnen via “Fink” een aantal standaard-gegevens invullen die nodig zijn voor de verkenning van hun financieringsmogelijkheden. Zij krijgen zo een bestand dat zij kunnen versturen aan verschillende financiers en platforms. Met het Fink-formulier kunnen zij een intake starten bij verschillende financiers en platforms. Binnen maximaal drie werkdagen mogen zij een eerste reactie verwachten.

Educatie van adviseurs
Uit onderzoek en praktijkervaringen blijkt regelmatig dat een van de grootste problemen het kennisniveau is van financieel adviseurs en accountants van MKB ondernemers. Doordat zij geen inzicht hebben in de diversiteit en mogelijkheden van alternatieve financiers, worden niet alle mogelijkheden benut.

Doorverwijzing naar alternatieve financiers
Ook de "doorverwijsplicht" wordt vaak genoemd als mogelijkheid voor ondernemers om gewezen te worden op andere financieringsmogelijkheden. De invulling in de UK laat de eerste resultaten zien, maar zal breder moeten worden aangepakt om daadwerkelijk goed te werken.

Meer alternatieve beleggingen door Nederlandse beleggingsinstellingen
Uit onderzoek van de DNB blijkt ook al dat institutionele partijen hun blik aan het verruimen zijn. Het totaal beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is in het derde kwartaal met 2,9 procent gegroeid tot een recordbedrag van 870 miljard euro.

De categorie alternatieve beleggingen zet daarbij haar opmars voort, met een stijging van 5,3 procent. Volgens het rapport nam de omvang van deze categorie met 7,5 miljard euro toe naar 150 miljard euro. Tot de alternatieve categorie rekent DNB beleggingen in bijvoorbeeld grondstoffen, infrastructuur, woninghypotheken en private equity, partijen die buiten de beurs om geld steken in ondernemingen.

De laatste categorie is nu hard aan het groeien en kan op termijn ruimte bieden om het MKB meer krediet en investeringen te verstrekken.

Scaling-up the Circular Economy - Recommendations for finance, regulation and required innovations

Binnen het onderzoekstraject RECREATE worden uitdagingen voor onderzoeksfinanciering onderzocht voor het vervolg van de Horizon2020 onderzoeksprogramma's.

Het afgelopen jaar heb ik meegewerkt aan een analyse van de uitdaging voor Circular Economy bedrijven en dan met name in de uitdagingen om deze bedrijven op te laten schalen. Afgelopen mei hebben we hier nog een workshop over georganiseerd in Amsterdam.

Op 13 en 14 december worden de resultaten uitgebreid besproken in Brussel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om daarbij aanwezig te zijn.

De belangrijkste conclusies uit het rapport (PDF):

 1. The circular economy in Europe is on the verge of taking off, supported by targeted EU and Member State policies. However, many barriers for scaling-up are still remaining. These concern in particular finance, regulation and wider socio-economic innovations required for innovative business models in the circular economy;
 2. In the field of finance, better ways of understanding and assessing circular economy risks, a larger diversity in financing instruments and an improved access to available public funds especially for smaller start-ups and SMEs could contribute significantly to scaling up the circular economy;
 3. The regulatory reforms that could contribute to the growth of circular economy should aim at improving measurement and rewarding of circular economy benefits, introducing stricter circular economy requirements in public procurement and an adequate pricing of resource use and waste production;
 4. Research and innovation should focus on major socio-economic innovations necessary for the circular economy to expand, including other market models that favour ‘co-opetition’ (improved cooperation within supply chains, without distorting competition, see further explanation in this policy brief) between stakeholders in value chains and social experiments with local circular economies.

Qredits bereikt mijlpaal en verstrekt het 10.000ste krediet

Een van de succesvolle nieuwe aanbieders van financiering is Qredits. Sinds de oprichting in 2009 zijn veel ondernemers geholpen met financiering en coaching. Afgelopen week werd zelfs al het 10.000-ste krediet uitgekeerd.  

DNB focust zich komende tijd op FinTech en Klimaat

Uit het persbericht van de DNB over de toezichtprioriteiten voor de komende jaren blijkt dat zij zich gaat richten op technologie (FinTech kansen en uitdagingen) en klimaat.

Invulling prioriteiten in 2018
Voor wat betreft de technologische vernieuwing gaat DNB in 2018 verder met de uitbouw van haar ‘Maatwerk voor innovatie’ wanneer bestaande financiële wet- en regelgeving onnodig knellend blijkt voor nieuwe spelers.

Onder de prioriteit ‘toekomstgerichtheid en duurzaamheid’ zullen onderzoeken worden gestart naar het verandervermogen van financiële instellingen, naar klimaatrisico’s en naar onbedoelde effecten van wet- en regelgeving.

En als het gaat om speerpunt ‘streng op financieel-economische criminaliteit’ voorziet de toezichthouder verder werk voor wat betreft het voorbereiden van de financiële sector op veranderende wet- en regelgeving, de systematische integriteitsrisico-analyse (sira) en de financiering van terrorisme.

Achtergrond informatie:
- Visie op Toezicht 2018-2022 (PDF)
- Toezicht vooruitblik 2018 (PDF)

Kickstarter gaat met Drip concurrentie aan met Patreon

Een van de crowdfunding pioniers en zeker een van de meest succesvolle platformen rond reward-based crowdfunding (€3,4 miljard aan financiering opgehaald) gaat experimenteren met een nieuw model om personen langdurig te ondersteunen via een nieuw platform: Drip.

“Kickstarter is for projects, Drip is for people.”

Concurrent Patreon
Op zich is dit niet uniek. Ook Patreon is hier al enkele jaren mee bezig. Het feit dat Patreon het laatste jaar echter heeft laten zien dat zij een model hebben wat aan het groeien is. Er wordt nu al $10 miljoen per maand uitgekeerd.

Het grote voordeel voor Drip is natuurlijk het grote netwerk van personen die nu al gebruik maken van Kickstarter. Van de ruim 135.000 succesvolle projecten zullen er waarschijnlijk voldoende zijn die ook gaan experimenteren met structurele donaties ipv donaties die gekoppeld zijn aan specifieke crowdfunding campagnes.

Andere project eigenaren en donateurs?
Het wordt natuurlijk interessant om te zien in hoeverre deze nieuwe vorm andere ondernemers aantrekt die financiering zoeken, maar ook of er andere donateurs zullen aanhaken. Bij de meest succesvolle personen op Patreon zie je dat het mogelijk is om 10.000 kleine sponsors (<$5/maand) aan je te binden. Dit is een sterke community die hiermee opgebouwd wordt.

ABN AMRO lanceert haar Developer Portal met API

In aanloop richting de verplichting om haar data open testellen (PSD2) heeft ABN AMRO pro-actief het initiatief genomen om een Developer Portal en enkele zakelijke APIs (Application Programming Interfaces) te lanceren. Zij hoopt hiermee voorop te lopen en externe ontwikkelaars te binden die gebruik willen maken van de data die beschikbaar is.


Dear developers, let’s innovate finance!
Via een eigen blog wordt actief de samenwerking gezocht met programmeurs. Op dit moment is alleen de Tikkie-API beschikbaar voor alle developers. De overige APIs zijn nu in een closed-beta door een beperkte groep ontwikkelaars te gebruiken.

Crowdfundingplatformen maken werk van 48-uurs eis

Naar aanleiding van de Evaluatie crowdfundingvoorschriften in juli 2017 heeft de AFM de voorschriften voor crowdfundingplatformen op een aantal punten aangescherpt. Er werd een nieuwe voorschrift geïntroduceerd waarin oa staat dat projectinformatie 48 uur vóór openstelling van de inschrijving op het platform beschikbaar moet zijn, zodat investeerders voldoende tijd hebben om projectinformatie door te nemen.


Huidige status implementatie richtlijn
Er was geen concrete deadline gegeven door de AFM. Crowdfundmarkt heeft een analyse gemaakt van de huidige status en welke platformen de 48-uur regel al hebben geïmplementeerd:


Capital Circle en DuurzaamInvesteren hebben het enkele weken geleden al geïmplementeerd. Begin deze maand volgden Geldvoorelkaar en Knab Crowdfunding en deze week introduceerde Funding Circle de 48-uurs bedenktijd op haar website.

De rest zal waarschijnlijk snel volgen, hoewel dit waarschijnlijk slechts een tijdelijk maatregel is. Met de nieuwe crowdfunding wetgeving zal dit hopelijk op een betere manier opgelost gaan worden.

Crowdfunding Awards

Een nieuwe sector heeft ook nieuwe prijzen. De Nederlandse crowdfunding branchevereniging gaat zelf al weer voor de 3e keer de prijzen uitreiken voor de beste crowdfunding campagnes. Maar ook de crowdfunding platformen zelf hebben hun eigen prijzen. Het is goed om te zien dat deze prijzen toegevoegd worden aan bestaande initiatieven in de financiële sector.

Tijdens de Beleggersfair in Amsterdam werden de Cashcow Awards uitgereikt, waarin in de categorie "beste crowdfunding platform" Collin Crowdfund het won van de andere genomineerden (NPEX en Duurzaaminvesteren).

Collin viel ook in de prijzen bij de uitreiking van de Gouden Stier. Uit het jury-rapport blijkt dat zij gelet heeft op transparantie, de grootte van het platform en de helderheid van de informatie over de ondernemingen die financiering zoeken. De jury geeft aan dat het een nek aan nek race was met Geldvoorelkaar. Naast Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar waren dit jaar de genomineerden DuurzaamInvesteren, Kapitaal Op Maat en Symbid.

Franse crowdfunding sector ontwikkeld zich snel

In Frankrijk is een snelle groei en professionalisering van de sector zichtbaar. Door duidelijke wetgeving en volwassen platformen wordt nu kapitaal van institutionele partijen aangetrokken en groei de markt snel.

Nieuwe financiële producten
Marktleider Lendix blijft ook niet stil zitten en introduceert een nieuwe product. Een flexibele lening (overbruggingskrediet) die na 9 maanden zonder boeterente eerder mag worden afgelost. In de Franse markt is de m

€12 miljoen financiering
Een andere crowdlending platform (WeShareBonds) heeft een investering van €12 miljoen opgehaald. €2m hiervan is een investering in het eigen vermogen van de onderneming en de andere €10m zal gebruikt worden voor co-financiering van ca 50 nieuwe MKB leningen.

Meer transparantie (dagelijkse updates)
Om hier een boost aan te geven hebben de leenplatformen ook afgesproken om de boven-wettelijke afspraken nog verder uit te breiden. Met een nieuwe standaard hebben de leenplatformen binnen de branchevereniging Financement Participatif France afgesproken om nog gedetailleerde informatie te verstrekken over de eigen defaults en (netto) rendementen. Deze gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn op de site en dagelijks bijgewerkt worden. Belangrijkste elementen die in de nieuwe code staan:

 • The share of borrowed capital already repaid. The older the loans, the higher the portion already repaid.
 • The portion of interest due already paid. The older the loans, the higher the share of interest already paid.
 • The net internal rate of return representing the annual profitability of the loans, net of known or proven losses at the date of calculation.
 • The maximum possible internal rate of return representing the annualized yield of loans if all loans were repaid in accordance with the original schedule.
 • The annual cost of risk represents the decrease in profitability caused by delays and defaults relative to the maximum possible rate of return. This is the difference between (4) and (3).

Gedetailleerde informatie over deze standaard kan hier (in Frans) worden gelezen.

Contact

Inspiratie opgedaan en ondersteuning nodig bij eigen Community Finance, Crowdfunding of FinTech ontwikkelingen of op zoek naar een spreker?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).