SFL: Banken zijn te dominant | EU CF wetgeving pas eind 2018 besproken

Deze week een bespreking van het rapport van het Sustainable Finance Lab "Werk in uitvoering", gepubliceerd 10 jaar na de financiële crisis. Mijn belangrijkste analyse is dat er nuttige feedback wordt geleverd, maar dat de oplossingen breder gezocht moeten worden.

Ook een korte bespreking van een onderzoek naar de certificering en opleiding alternatieve financiering voor MKB adviseurs.

Verder deze week:

 • Funding Circle verstrekte 750 MKB leningen en zorgde voor 900 banen in 2017
 • Adyen gaat werkkapitaal verstrekken
 • De miljarden in Marketplace Lending
 • EU Crowdfunding wetgeving pas in 2e helft 2018 besproken
 • "Prepare Yourself! The Security Token Tsunami Is About To Hit"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

"Banken zijn nog te dominant" - 10 jaar na de crisis

Tien jaar na het begin van de crisis kijkt denktank Sustainable Finance Lab terug door de publicatie van een rapport (PDF) en organisatie van een congres. De conclusie van het rapport: "het financieel stelsel is onhoudbaar" wordt als alarmerend bericht verspreid, maar in het rapport en het congres blijven de oplossingen gefocust op wijzigingen van bestaande financiële partijen, die helemaal geen zin hebben om te bewegen. Hoe nu verder?

Het huidig financieel stelsel is uiteindelijk onhoudbaar
De conclusie uit het rapport is stevig: "Het huidig financieel stelsel is uiteindelijk onhoudbaar en zal zonder ingrijpende maatregelen de samenleving verder ontwrichten”. Dit zeggen Arnoud Boot en directeur Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab in een artikel in de Telegraaf.

In de publicatie worden nuttige aanbevelingen gedaan, maar bij de bijeenkomst waren vooral vertegenwoordigers uit de traditionele financiële sector uitgenodigd en werd er o.a. gesproken over een sterkere bankbalans (meer eigen vermogen) en de oprichting van een depositobank, waarover in gesprek werd gegaan met Klaas Knot (DNB) en bankiers.

Innovatie komt niet vanuit bestaande partijen
Tijdens het congres werden de aanbevelingen door de aanwezig bankiers vriendelijk, maar kordaat terzijde gesproken. Het SFL focust erg op vernieuwing van binnenuit de financiële sector, maar innovatie vind helaas nooit plaats van binnen uit bestaande marktpartijen, daar heb je uitdagers voor nodig.

Het had daarom interessant geweest om FinTech uitdagers zoals Adyen of grote nieuwe aanbieders van financiering er bij te betrekken.

10 jaar na de crisis - waarom niet 10 jaar vooruit gekeken?
FinTech partijen en "challenger-banks" rukken de laatste jaren snel op en beginnen nu echt een serieuze marktpositie te claimen. Frederieke Hegger (RTL Z) probeerde dit tijdens haar paneldiscussie nog ter sprake te brengen, maar kreeg helaas weinig spreektijd.

In het algemeen een goede start om de discussie "10 jaar na de crisis" aan te gaan. Het wordt nu echter ook tijd om door te pakken en in een nieuw rapport of congres naar de toekomst te kijken. Over 10 jaar ziet het financiële landschap er namelijk compleet anders uit.

Banken opsplitsten
Mark Sanders (Universiteit Utrecht en lid van SFL)  deed nog wel een goede oproep aan het eind van de bijeenkomst om het advies te geven dat er een meer gefragmenteerd landschap van verschillende type banken en aanbieders van financiering. Het scheiden van publieke belangen (depositobank) en private risico's komt in het rapport terug als een van de aanbevelingen.

Door het opsplitsen van activiteiten kunnen aanbieders dan focussen op eigen kernkwaliteiten. Daar ben ik het dan ook sterk mee eens. Ik hoop dan ook dat zijn visie meer ruimte krijgt binnen SFL.

Het rapport "Werk in Uitvoering" (PDF) en de achterliggende studie (PDF) zijn rechtstreeks te downloaden via de website van SFL.

Funding Circle verstrekte 750 MKB leningen en zorgde voor 900 banen in 2017

Vorige week publiceerde Funding Circle een uitgebreid rapport (uitgevoerd door consultancy bedrijf Oxford Economics) waarbij beschreven wordt hoe via leningen  aan vooral kleine bedrijven er €4,4 miljard en 75.000 banen zijn bijgedragen aan de wereldwijde economie in 2017. Voor iedere uitgeleende € 1 werd er € 2 bijgedragen aan het Bruto Binnenlands Product in alle landen waar het platform actief is (VK, VS, DE, NL).

45.000 banen in VK - meer leningen dan alle banken!
Op basis van de Engelse publicatie werd ook een uitgebreide analyse gemaakt wat de impact was op de economie en in welke sectoren de meeste leningen werden verstrekt. Niet alleen werd aangegeven dat er in totaal 45.000 banen zijn gecreëerd (of behouden) in het VK in 2017, er werd in totaal ook £2.4 miljard uitgeleend. Dit leverde uiteindelijk £700 miljoen aan extra belastinginkomsten op.

Het meest opvallende was echter dat het rapport claimt dat Funding Circle in het VK bijna net zoveel nieuwe leningen heeft verstrekt aan kleine bedrijven als de gehele bankensector! Volgens de definitie "net lending" heeft Funding Circle £598 miljoen verstrekt en alle VK banken samen £677 miljoen. Een indrukwekkend resultaat.

€ 33,6 miljoen in Nederland via 750 leningen
Deze week werden ook de specifieke cijfers voor de Nederlandse markt bekend gemaakt. Hoewel de cijfers een stuk minder indrukwekkend zijn dan in het VK (waar de markt een aantal jaar verder is en de industrie groter is), is het toch duidelijk een waardevolle toevoeging aan het MKB financieringslandschap.

In Nederland is door het platform in totaal nu bijna € 75 miljoen verstrekt via 1.600 leningen. In 2017 kwam dit specifiek neer op € 33,6 miljoen, via 750 leningen. Via de leningen zou € 65 miljoen toegevoegd zijn aan de Nederlandse economie, 900 banen zijn gecreëerd en € 20 miljoen aan Nederlandse belastinginkomsten zijn gegenereerd.

Het verstrekte leningbedrag is ongeveer de helft van Qredits (zie hier een uitgebreider artikel over Qredits) en vergelijkbaar met crowdfunding platformen Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar, al zijn de gemiddelde bedragen bij de laatste 2 platformen hoger. Op basis van de laatste statistieken (€19m in Q1) lijkt Funding Circle echter dit jaar deze platformen achter zich te laten.

400 nieuwe medewerkers
Het idee dat door FinTech het verstrekken van kredieten aan het MKB geautomatiseerd zal gaan worden, is (deels) achterhaald. Natuurlijk wordt er veel efficienter gewerkt met nieuwe technologie, maar de nieuwe kredietverstrekkers trekken nog steeds veel personeel aan. Funding Circle is van plan om zelf 400 nieuwe mensen aan te nemen, waarvan bijna 35 in Nederland. Hiermee zal het totaal aantal werknemers wereldwijd op 1.200 komen.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Adyen gaat werkkapitaal verstrekken

In aanloop naar de (zeer succesvolle) beursgang van Adyen, is ook bekend geworden dat het bedrijf binnenkort kortlopende kredieten gaat verstrekken aan haar klanten. Het wordt hiermee ook een aanbieder van financiering voor het MKB en gaat het de concurrentie aan met traditionele banken en andere nieuwe financiers.

Voorschieten creditcardbetalingen
Concreet heeft Adyen aangekondigd dat zij de uitbetalingen van creditcard betalingen voor te schieten. Het uitbetalen hiervan kan tot twee weken duren. Bedrijven die hun betaling via Adyen laten lopen, krijgen zo eerder hun geld.

Voor Adyen betekenen de kredieten een extra risico, want klanten kunnen in de tussenliggende periode failliet gaan. Daar staan extra inkomsten tegenover door de rente die het rekent voor de financiering. Ook hoopt Adyen zo de band met haar klanten te versterken.

Adyen kreeg vorig jaar de bankvergunning die nodig is om de kredieten te verstrekking.

Certificering en opleiding MKB adviseurs
Afgelopen periode heb ik een survey uit mogen sturen onder de adviseurs van Spotcap over de toegevoegde waarde van opleidingen Alternatieve Financiering voor MKB adviseurs en specifiek over de certificering of invoering van een keurmerk. Tijdens het jaarlijkse partner event heb ik de resultaten teruggekoppeld aan de aanwezige adviseurs en hebben we de uitkomsten verder besproken.

Vooral eigen kennisontwikkeling en marketing
Hoewel de doelgroep een sterke bias heeft (al ervaring met nieuwe vormen van financiering) kwamen er interessante resultaten uit. Zo waren ze zich erg bewust van het feit dat ze nog weinig kennis en ervaring hadden van gebruik van nieuwe vormen van financiering en dat het ontwikkelen van eigen kennis het hoogste scoorde.

Het inzetten van een keurmerk/certificering richten bestaande en nieuwe klanten was echter ook belangrijk voor de adviseurs. Zij verwachten zich hiermee beter te kunnen onderscheiden.

Vervolgonderzoek
De dataset was nu nog redelijk beperkt, dus ik ga de komende tijd proberen om het onderzoek breder uit te gaan zetten. Dan heb ik ook meer data om er verder over te publiceren.

De miljarden in Marketplace Lending

Enkele weken geleden schreef ik al over vastgoedplatform PeerStreet, waar al voor meer dan $1 miljard aan investeringen werd verstrekt. De laatste weken kwam daar ook nieuws bij van RateSetter waar voor  £2.5 miljard aan financieringen is verstrekt aan 460.000 particulieren en bedrijven en Lendify die de grens van SEK 1 miljard (€100 miljoen) heeft doorbroken.

Allemaal tekenen dat de online marktplaatsen in de financiële markt een serieuze omvang beginnen te bereiken.

EU Crowdfunding wetgeving pas in 2e helft 2018 besproken

Afgelopen jaar is er een Europese consultatie geweest over crowdfunding en p2p-lending wetgeving. In totaal hebben 41 landen, brancheverenigingen en andere stakeholders hier input voor geleverd. Hoewel FinTech en crowdfunding wetgeving hoog op de politieke agenda staat, zijn er nog geen concrete stappen gezet.

Geen consensus
Een van de belangrijkste redenen is dat er geen heel duidelijke consensus te vinden is in alle feedback van de vertegenwoordigers. Wat wel besloten is dat de werkzaamheden om tot nieuwe wetgeving te komen worden gesplitst en uitgevoerd door de conservatieve ECR fractie (uitwerken voorstel) en de liberale ALDE fractie die werkt aan de aanpassingen aan het MiFID framework. Concrete benoemingen zijn nog niet gedaan, maar de verwachting is dat na de zomer er concreet aan gewerkt gaat worden.

Maximaal bedrag van €1 miljoen verhogen
Een van de onderdelen van het voorstel van de Europese Commissie waar de meeste kritiek op was, was de grens van €1 miljoen voor projecten. Nu er in veel landen al nationale wetgeving is om tot €5 miljoen op te halen, zal dit er voor zorgen dat veel platformen gebruik blijven maken van de nationale wetgeving. Er wordt actief over gesproken en er zijn zeker mogelijkheden om deze grens te verhogen, maar daarvoor moet er wel overeenstemming bereikt worden tussen de verschillende landen.

ECN congres in Brussel

Vanwege de concrete discussies rond de nieuwe Europese crowdfunding wetgeving, heeft het European Crowdfunding Network (Europese branchevereniging voor P2P en crowdfunding) haar jaarlijkse congres dit jaar gepland in Brussel op 18 oktober.

"Prepare Yourself! The Security Token Tsunami Is About To Hit"

Een van de meest interessante ontwikkelingen in de financieringsmarkt waar ik zelf ook de laatste tijd veel in investeer is de opkomst van security tokens. Hoewel we pas in de loop van 2019 hier echt wat van gaan zien voor ondernemers zelf, zijn de contouren van deze industrie wel al steeds duidelijker aan het worden. Er wordt zelfs al gesuggereerd dat het de VC markt (deels) gaat vervangen.

Desico
Een van de organisaties die ik hierover adviseer (Desico) is in Europa een van de voorlopers. Het is interessant om te zien hoe met actieve steun van de overheid, deze organisatie in Litouwen de basis aan het leggen is voor security tokens in Europa. Hiermee kunnen straks ondernemers, net als bij crowdfunding, via het online platform een eigen ICO starten, waarbij de administratieve, juridische en financiële zaken afgehandeld worden door het platform zelf.

Belangrijkste trends
Ik heb hier in eerdere posts al eens over geschreven, maar een artikel van Lou Kerner wilde ik deze week graag delen, omdat hij een mooi overzicht geven van enkele trends die aangeven waarom security tokens de komende jaren erg belangrijk gaan worden.

 1. The Smartest People In Finance Are Quitting Wall Street & Devoting Their Life To Crypto - Dit is gebaseerd op berichten dat veel ex-zakenbankiers de crypto-wereld in gaan. Ik vind dit wel een erg sterk statement, vooral omdat veel van de personen ook met andere blockchain of crypto oplossingen aan de slag gaan, maar hij heeft gelijk dat er zeer veel talentvolle en ervaren investeerders en zakenbankiers zich nu in deze industrie aan het verdiepen zijn of er fors in investeren.
 2. People Want Liquidity - Eenvoudig. Hoe meer liquide een investering, hoe makkelijker het is om investeerders aan te trekken. Security Tokens geven deze mogelijkheid terwijl er wel geïnvesteerd kan worden in aandelen van (snelgroeiende) bedrijven
 3. The Security Token Rails Are Being Laid - Zelf een security token offering (STO) doen is nog (juridisch) complex. Gelukkig zijn er steeds meer partijen die hier standaard templates en frameworks voor ontwikkelen.
 4. We’re Entering The Golden Age of Securities Innovation - Wat vergezocht statement en niet erg sterk onderbouwd, maar de achterliggende gedachte is dat er via Security Tokens andere financiële modellen gemaakt kunnen worden, waarbij investeerders op een veel flexibelere en directe manier beloond kunnen worden.
 5. Security Token Regulations Have Been In Place For 85 Years - Dit is gericht op de wetgeving in de VS, maar geldt ook voor veel andere landen. Er zijn veel discussies rond ICOs en of ze legaal zijn of niet, maar het basis concept om investeringen op te halen van het publiek en daar een "aandeel" voor terug te geven is al lang in wetten beschreven en kan ook hiervoor gebruikt worden.
 6. I Want My MTV — Fractional Ownership Will Be Huge - Dit is een interessante opmerking. Het mooie is dat particulieren nu eigenaar kunnen worden van allerlei zaken. Niet alleen bedrijven (met aandelen), maar ook mede-eigenaar van kunstvoorwerpen of vastgoed. Maar waarom daar stoppen? Iemand interesse om mede-eigenaar te worden van een auto (en profiteren van verhuur), een nieuw nummer van een artiest of zelfs toekomstige inkomsten van een student? Security tokens kunnen op deze manier een boost geven aan de deeleconomie.
 7. Enhanced Transparency Equals Enhanced Value - Tokens (via de blockchain) kunnen heel transparant gemaakt worden.
 8. The Security Token Meetup — It’s All About The Communities - Dit vind ik een van de mooiste ontwikkelingen binnen security tokens. We komen weer terug bij de kern van community financiering. Groepen personen die projecten willen opzetten en financieren kunnen dit nu op een nieuwe, goedkope en flexibelere manier regelen.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken rond de nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).