Sociale ondernemingen groeien | Verdubbeling tech-startups mogelijk (Techleap) | Platformcoöperaties | Laatste crowdfunding details wetgeving gepubliceerd

Sociale ondernemingen groeien | Verdubbeling tech-startups mogelijk (Techleap) | Platformcoöperaties | Laatste crowdfunding details wetgeving gepubliceerd

Gaan we investeren in een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap of een ecosysteem voor tech-startups? Deze week bespreek ik in mijn nieuwsbrief twee initiatieven die het ecosysteem voor ondernemerschap vanuit een andere kant willen ontwikkelen. Op Linkedin werd hier gisteren al actief op gereageerd. Doe mee aan het gesprek!

Daarnaast zijn nu (eindelijk!) de laatste details voor de crowdfunding wetgeving gepubliceerd. Toezichthouders en crowdfunding platformen kunnen nu snelheid maken met het verstrekken van de vergunningen. Tot nu toe zijn er slechts 7 vergunningen uitgegeven, terwijl er op dit moment enkele honderden crowdfunding platformen actief zijn in Europa.

Correctie: Vorige week mailden een groot aantal personen mij dat de link naar de samenvatting van het crowdfunding event niet werkte. Hierbij de goede link: "Is crowdfunding still an alternative?".

Artikelen deze week:

 • Sociale ondernemingen groeien en worden steeds professioneler
 • Techleap.nl: 'We benutten potentie techbedrijven van eigen bodem niet'
 • De staat van platformcoöperaties in 2022
 • Ten Years Ago, A Framework For European Crowdfunding Was Revealed, Where Are We Now?
 • Laatste details Europese crowdfunding wetgeving gepubliceerd
 • SeedBlink ontvangt 7e ECSPR vergunning - Symbid kan diensten in Benelux aan gaan bieden
 • Branchevereniging aan het woord: Stichting MKB Financiering

Events:

 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Sociale ondernemingen groeien en worden steeds professioneler

Sociale ondernemingen groeien en worden steeds professioneler

Van soep voor eenzame ouderen tot maaltijden voor statushouders: geld verdienen is niet het voornaamste doel van zo'n onderneming, maar ze werken wel steeds professioneler. Dit blijkt uit de tweede European Social Enterprise Monitor.

Om deze sociale ondernemingen meer te ondersteunen, starten er komende periode twee grote onderzoeksprogramma's om het ecosysteem te versterken.

Helft bedrijven verwacht komend jaar te groeien

14 procent van de sociale ondernemingen in Nederland verwacht de komende twaalf maanden "substantieel meer" personeel aan te nemen, blijkt uit het onderzoek. 55 procent zag de afgelopen twee jaar omzetgroei, ondanks corona.

Deze organisatie richten zich op maatschappelijke uitdagingen, maar kiezen bewust voor een ondernemende insteek om impact te maken. Vanuit de sector wordt ook gelobbyd om een BVm rechtsvorm in te voeren waarmee ondernemingen zich richting overheid, financiers en klanten daadwerkelijk kunnen onderscheiden.

SCENTISS onderzoek wil ecosysteem sociaal ondernemerschap versterken

Om de groei van sociale ondernemingen te stimuleren en onderzoek te doen naar de meerwaarde van sociale ondernemingen (waaronder community ondernemingen) gaat binnenkort het SCENTISS onderzoek van start, waar ik zelf ook bij betrokken ben.

Doel van het onderzoek is het versterken van maatschappelijk en collectief ondernemerschap voor de transitie naar een inclusieve en duurzame samenleving. Sociaal en community-gedreven ondernemers (SCEs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen:

Echter, het opschalen van de impact van SCEs wordt bemoeilijkt door complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers. In dit project werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met SCEs en belangrijke stakeholders. Het project komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten om impact te versterken en vergroten. Hierbij richt het zich specifiek op de energietransitie en op lokale zorg. Nieuwe inzichten worden vertaald in concrete acties voor SCEs en stakeholders en het project ontwikkelt een leergang voor en met hen.

Penvoerder van dit onderzoeksproject is professor Niels Bosma.

€1,5 miljoen donatie voor Google voor stimulering Sociaal Ondernemerschap

8 november is dag van de ondernemer. Veel mensen zien bij het woord 'ondernemer' nog steeds een witte man van middelbare leeftijd zonder migratieachtergrond voor zich. Maar het ondernemerschap beperkt zich niet tot deze specifieke demografische groep of tot bedrijven die opschalen om een zogenaamde 'unicorn' te worden.

Omdat Google deze ondernemers voor wie vaak te weinig middelen en steun beschikbaar is wil helpen, stelt Google.org een beurs van € 1,5 miljoen beschikbaar. De beurs wordt toegekend aan twee organisaties die het voortouw nemen als het gaat om ondersteuning bieden aan deze groep sociale ondernemers: INCO en Social Enterprise.

€ 1 miljoen wordt beschikbaar gesteld aan Stichting Social Enterprise NL voor onderzoek en om de juiste omstandigheden te creëren waarbinnen deze sociale ondernemers kunnen floreren. De stichting richt zich met dit onderzoek op ondernemers van kleur, met een migratie-achtergrond of met een achtergrond als vluchteling. De stichting kijkt wat deze ondernemers nodig hebben om te slagen en hoe de sociale economie van Nederland inclusiever gemaakt kan worden.

Daarnaast doneert Google.org € 500.000 aan INCO, zodat de organisatie diens intensieve trainingsprogramma's kan introduceren in Nederland. INCO is een internationale non-profitorganisatie die bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van bedrijven die zich inzetten voor de maatschappij en het milieu. Stichting Social Enterprise NL ondersteunt INCO bij het aanbieden van een trainingsprogramma op maat aan ondernemers die momenteel te weinig middelen en steun ontvangen.

Bron: https://nederland.googleblog.com/2022/11/15miljoen.html


Techleap.nl: 'We benutten potentie techbedrijven van eigen bodem niet'

Techleap.nl: 'We benutten potentie techbedrijven van eigen bodem niet'

Techleap doet een oproep om de toekomstige meerwaarde van tech-startups te onderkennen en ook de komende jaren te investeren in het ontwikkelen van dit ecosysteem. Een onderzoek van McKinsey toont namelijk aan dat het stimuleren van zo een tech-ecosysteem kan leiden tot een wereldwijd leidende positie en hiermee kunnen die scaleups in 2030 tot €250-€400 miljard waar zijn.

Veel starters in Nederland, maar weinig doorgroei

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van ondernemerschap en het aantal startups per hoofd van de bevolking. De bedrijven groeien echter minder door dan gemiddeld.

Het rapport beschrijft dat het Nederlandse startuplandschap ongeveer 100 miljard euro aan marktkapitalisatie waar is. Daarnaast vertegenwoordigen startups van eigen bodem 130.000 banen. Het McKinsey-rapport stelt dat dit in potentie uitgroeit tot 250 tot 400 miljard euro in 2030, met 165.000 tot 250.000 extra banen tot gevolg.

De ruimte voor groei blijkt ook uit het aandeel van de marktkapitalisatie van startups in het Nederlandse bruto nationaal product in vergelijking tot andere landen. In ons land ligt dat op dit moment op 6 procent, significant lager dan landen als Israël (25 procent), Verenigde Staten (17 procent) en Zweden (15 procent).

Diversere groep ondernemers stimuleren

Om verder door te groeien moet een meer diverse groep ondernemers worden ondersteund. Het activeren van ondervertegenwoordigde groepen, zoals mensen met een praktische scholing, vrouwen, mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond, personen in een oudere leeftijdscategorie, maar ook een nauwere samenwerking tussen oprichters en onderzoeksinstellingen zouden tot een groei van 35 tot 45 procent in het aantal startups kunnen leiden, aldus McKinsey.

Hier ben ik het helemaal mee eens. Het afgelopen jaar heb ik mij hieron verdiept en ik heb (helaas) gemerkt dat ook de financieringsmarkt niet inclusief is. Ik schreef hier eerder een uitgebreid artikel over: Naar een inclusief ecosysteem voor mkb financiering. Hier mag inderdaad wel meer aandacht voor komen.

Medewerkersparticipatie

De sleutel van een succesvol startupecosysteem ligt echter bij het terugvloeien van kennis en kapitaal van succesvolle bedrijven naar nieuwe ondernemingen. Dit wordt gerealiseerd door opbrengsten breed te delen onder medewerkers, waarmee er een nieuwe en grotere pool van potentiële ondernemers wordt gecreëerd, wat weer banen oplevert en toenemende belastinginkomsten.

Essentieel hiervoor en bij het aantrekken van nieuw talent is het stimuleren van mede-eigenaarschap (aandelenopties) onder medewerkers. McKinsey concludeert dat Nederland binnen Europa hierbij in de onderste regionen zit.

In een eerder onderzoek waarin ik dit vanuit de Universiteit Utrecht heb onderzocht bleek dit inderdaad het geval: Medewerkersparticipatie: gelijkwaardiger vermogensverdeling én een stimulans voor ondernemerschap

Bron McKinsey rapport: Building a world-class Dutch start-up ecosystem

De staat van platformcoöperaties in 2022

De staat van platformcoöperaties in 2022

Platformcoöperaties worden al jaren genoemd als verantwoord alternatief voor Big Tech Platforms als Uber en Deliveroo. Ondanks het enthousiasme blijft groot succes uit. Hoe komt dit en wat is de oplossing? Martijn Arets geeft in zijn nieuwsbrief deze week een overzicht van de huidige stand van zaken bij de ontwikkeling van platformcoöperaties.

Introductie

Hij geeft een nuttig inkijkje hoe de discussie rond platformcoöperaties is gestart in 2014. Dat jaar waren er drie Amerikaanse professoren die het coöperatieve model als verantwoord alternatief in de platformeconomie beschreven.

Professor Juliet Schor beschrijft het coöperatieve platform in haar essay ‘Debating the Sharing Economy’, professor Trebor Scholz doet dit in zijn blog ‘Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy’ en Nathan Schneider publiceert zijn blog ‘Owning is the new sharing’.

Alle drie filosoferen in hun publicaties over de vraag wat er gebeurt als degenen die afhankelijk zijn van het platform ook eigenaar en bestuurder van het platform worden. Hiermee omschrijven zij coöperatieve platformen als tegenhangers van de opkomende en heersende platformen.

Vier strategieën voor meer coöperatie

Martijn was afgelopen week op een congres in Rio de Janeiro waar onderzoekers uit de hele wereld samen kwamen om de laatste inzichten te delen. Naar aanleiding van het congres en zijn opgedane inzichten omschrijft hij drie verschillende tactieken om te zorgen voor meer coöperatie in de platformeconomie:

 1. De platformcoöperatie ‘from scratch’;
 2. De platformcoöperatie als verlengstuk van bestaande activiteiten
 3. Bestaande coöperaties die platformen inzetten om hun leden te faciliteren
 4. Coöperatieve dienstverleners voor niet-coöperatieve bedrijven

Lees hier verder: De staat van platformcoöperaties in 2022

Ten Years Ago, A Framework For European Crowdfunding Was Revealed, Where Are We Now?

Ten Years Ago, A Framework For European Crowdfunding Was Revealed, Where Are We Now?

Het internationale platform CrowdfundInsider interviewde mij naar aanleiding van de publicatie 10 jaar geleden van het rapport "A Framework for European Crowdfunding" en vroeg mij terug te blikken op de afgelopen 10 jaar, maar vooral ook voorspellingen te doen over de ontwikkelingen in de komende jaren.

We spraken over de verbreding van de non-bancaire financieringsmarkt, het tekort aan risicokapitaal in Europa, de opkomst van crypto-assets en de huidige uitdagingen en beperkingen die de ECSPR nog steeds heeft.

Het interview is hier terug te lezen: Ten Years Ago, a Framework for European Crowdfunding was Revealed, Where are we now?

Laatste details Europese crowdfunding wetgeving gepubliceerd

Twee jaar na de aankondiging van de Europese crowdfunding wetgeving en vlak voor de oorspronkelijke deadline voor platformen om een vergunning aan te vragen, zijn bijna alle "technische details" van de ECSPR wetgeving gepubliceerd.

Hoewel alle "final drafts" al gepubliceerd waren door ESMA en EBA, zijn dit de definitieve teksten waar toezichthouders en platformen gebruik van moeten maken bij  de vergunningaanvraag.

Kredietrisico inschatting nog niet gepubliceerd

Bijna alle details zijn nu gepubliceerd. De enige definitieve tekst die nog niet gepubliceerd is, is de uitwerking hoe crowdfunding platfomen het kredietrisico in mogen en kunnen schatten en hoe zij transparantie richting investeerders hierover moeten geven.

De EBA heeft als toezichthouder hier wel al een "final draft" van gepubliceerd, maar blijkbaar heeft de Europese Commissie nog iets meer tijd nodig om hier definitief akkoord op wil geven, of wil zij nog enkele aanpassingen doorvoeren.

The Regulatory Technical Standards (RTS) on credit scoring and loan pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for Crowdfunding Service Providers specifying the information that crowdfunding service providers shall provide to investors. The requirements cover the method used for the calculation of credit scores and loan prices, the factors that the providers need to consider when carrying out a credit risk assessment and conducting a valuation of a loan, and the underlying policies and governance arrangements.

Bron: Publicatie RTS Europese crowdfunding wetgeving

SeedBlink ontvangt 7e ECSPR vergunning - Symbid kan diensten in Benelux aan gaan bieden

Het investeringsplatform SeedBlink heeft als 7e Europese platform de ECSPR vergunning ontvangen van de Roemeense toezichthouder. Naast Lendahand en OnePlanetCrowd in Nederland, hadden ook Spreds (België), CrowdCube (UK), CrowdedHero (Letland) en Villyz (Frankrijk) al eerder de vergunning ontvangen.

Secondary market

SeedBlink is ook de eerste aanbieder die heeft aangekondigd gebruik te gaan maken van een "bulletin board" om aandelen te kunnen aanbieden en verkopen door investeerders.

Het platform probeert zich te onderscheiden door de crowd altijd als co-investeerder op te laten treden, waarbij er altijd een professionele investeerder aanwezig is die in eerste instantie instapt.

Seedblnk geeft aan al 255 startups ondersteund te hebben in vroege financieringsrondes en hiervoor €145 miljoen opgehaald te hebben bij 63.000 investeerders.

Symbid

De toekenning van de vergunning is ook goed nieuws voor Symbid. Dit platform is eerder dit jaar overgenomen door SeedBlink en kan ook gebruik gaan maken van de nieuwe vergunning. Bij de overname werd al aangekondigd dat Symbid zich gaat richten op de financiering van high-growth tech-startups.

Een actueel overzicht van crowdfunding vergunningen: Regulation on European Crowdfunding Service Providers (crowdfundingHub)

Branchevereniging aan het woord: Stichting MKB Financiering

Branchevereniging aan het woord: Stichting MKB Financiering

MKB Nederland stuurt wekelijks een nieuwsbrief aan al haar aangesloten leden, die gezamenlijk 170.000 ondernemers vertegenwoordigen. Afgelopen week werd in de nieuwsbrief ruimte ingeruimd om Stichting MKB Financiering te presenteren aan de achterban.

Keurmerken financiers en adviseurs

In het artikel worden de keurmerken voor financiers en adviseurs uitgelegd aan de ondernemers en brancheorganisaties die deze nieuwsbrief ontvangen en hoe deze in afstemming met de ondernemersnetwerken en marktpartijen zijn ontwikkeld.

Centraal platform voor mkb financiering

Ook beschrijf ik in het interview de lobby punten waar wij samen in optrekken, maar ook het centrale platform waar ondernemers terecht moeten kunnen voor het vinden van passend financiering en begeleiding.

Het interview is hier te lezen: Branchevereniging aan het woord: Stichting MKB Financiering

Events

De laatste tijd besteed ik weer steeds meer tijd in het organiseren en het delen van kennis via externe events. Ik merk dat ik daar veel energie van krijg en ook zelf ook weer veel van opsteek.

Dit doe ik via de Universiteit Utrecht (oa via het jaarlijks ECAF event met internationale onderzoekers), maar ook in Nederland via bijeenkomsten van Stichting MKB Financiering en bijeenkomsten waar ik op persoonlijke titel wordt gevraagd.

Hieronder een selectie uit enkele publiek toegankelijke bijeenkomsten die mogelijk voor lezers van deze nieuwsbrief interessant zijn en publiek toegankelijk zijn:

 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 '𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐌𝐊𝐁 𝐯𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧-𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬'

Woensdag 16 november a.s. organiseert advocatenkantoor Van Doorne in samenwerking met Stichting MKB Financiering het seminar 'Investeren in het MKB via non-bancaire financiers'.

Doel van het seminar is de potentie van investeren in het mkb via non-bancaire financiers presenteren aan institutionele beleggers.

Doelgroep

Het seminar is dan ook exclusief toegankelijk voor investment managers van pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele financiers en daarnaast voor non-bancaire financiers die interesse hebben om kapitaal aan te trekken van institutionele beleggers.

Sprekers

Tijdens het seminar zullen Erik Bakker (CEO van OHV Vermogensbeheer) en Pieter de Frel (CFRO van De Goudse Verzekeringen) hun ervaringen delen over het aantrekken van institutionele financiering door OHV en de reden dat de Goudse investeren in het mkb een interessante asset-class vind.

Daarnaast zullen Jelmer Baukema en Friso Foppes van Van Doorne ervaringen delen bij het begeleiden van transacties tussen beide partijen.

Aanmelden kan hier: Seminar "investeren in het mkb via non-bancaire financiers".

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

SMF organiseert in het kader van kennisontwikkeling binnen de sector samen met ACG International en Hupkes c.s. advocaten het seminar ‘Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).’

Sprekers

De sprekers Edith Nordmann, Thomas Klaarenbeek en Marius Hupkes zullen samen met SMF specialisten bespreken wat de Wwft voor financiers en financieringsadviseurs betekent en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Meer informatie en aanmelden: "Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

10 jaar geleden - NYSE Euronext openen na winnen Accenture Innovation Award