Stappenplan mkb financiering | Kifid loket alternatieve financiering | €50 miljoen voor StartupDelta

Drukke week met veel financieringsevents zoals de Global Entrepreneurship Week, Money20/20, Amsterdam Fintech Forum en Blockchain Innovation Conference. Veel nieuws dan ook. In deze nieuwsbrief heb ik de belangrijkste berichten samengevat en van duiding voorzien.

Zo is het Gestapeld Financieren project afgerond met als afronding het "stappenplan mkb financiering" voor financieringsadviseurs. Zeer waardevol voor adviseurs die ondernemers ondersteunen bij financieringsaanvragen.

Ook werd bekend dat StartupDelta €50 miljoen krijgt om het startup eco-systeem aan te jagen en komt er een klachtenloket bij Kifid voor alternatieve financiers.

Vanmorgen kwam ook nog een kritisch artikel over crowdlending in het nieuws. Ik reageerde hier vanmorgen kort op bij BNR en bespreek dit in deze nieuwsbrief.

Deze week bespreek ik de volgende artikelen:

  • Roadmap voor de financieel mkb-adviseur
  • Kifid ook voor mkb’er met klacht over alternatieve financiering
  • Grote plannen, hoge rentes bij crowdfunding
  • €50 miljoen euro voor StartupDelta / TechLeap.nl
  • Knab gaat zich anders positioneren in crowdlending markt
  • Al ruim €100 miljoen voor vastgoed crowdfunding
  • Blog 4: Krediet zonder limiet

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Roadmap voor de financieel mkb-adviseur

Twee jaar geleden zijn we gestart met het onderzoeksproject "Mkb-advies over gestapeld financieren: Hoe de mkb-adviseur de financieringspuzzel maakt". Dit onderzoek naar "Gestapeld Financieren" heeft veel inzichten opgeleverd over combineren van financieringsvormen, maar het belangrijkste was wel het inzicht dat de rol van mkb financieringsadviseur aan het veranderen is.

Gevalideerd stappenplan

In deze roadmap wordt twee jaar onderzoek samengevat, inclusief een gevalideerd stappenplan om tot combinaties van financieringen te komen. De startvraag was: hoe kunnen financieel mkb-adviseurs hun klanten beter adviseren bij (gestapelde) financieringen? Hiervoor is een consortium opgezet met een groot aantal financieringsspecialisten (accountants, adviesbureaus), financiers (banken en alternatieve financiers) en brancheorganisaties (NOAB, NBA).

Een eerste stappenplan wat vanuit interviews en de literatuur is ontwikkeld is in de uiteindelijk in de praktijk getest. Tien onafhankelijke financieel adviseurs hebben stap voor stap aangegeven hoe hun zij tot hun laatste financieringsvoorstellen zijn gekomen. Er heeft daarnaast kruisvalidatie plaats gevonden met een set van zeventien andere interviews over de werkwijze van financieel adviseurs.

Op deze manier is een gevalideerd stappenplan ontwikkeld wat bruikbaar is voor mkb financieringsadviseurs. Het is het eerste model wat op dit moment beschikbaar is en zal komende jaren waarschijnlijk in vervolgonderzoek verder getoetst en aangescherpt kunnen worden.

Het definitieve stappenplan kan hier gedownload worden.

Kifid ook voor mkb’er met klacht over alternatieve financiering

Vanaf 1 juli 2019 kunnen kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers ook met een klacht over een alternatieve financiering terecht bij Kifid. In het FD verscheen hier in april al een artikel over. Deze week is het opgepakt in diverse media, zoals accountant.nl en  AM:web.

Gedragscode MKB Financiers

Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

De reglementen voor geschilbeslechting alternatieve financiering zijn te vinden via:

Grote plannen, hoge rentes bij crowdfunding

Een kritisch artikel vandaag in Trouw en De Groene Amsterdammer over zzp-ers/kleine mkb-ers die te eenvoudig financiering krijgen en hierdoor soms zelfs failliet gaan. Ik heb vanmorgen direct op BNR hierover duiding gegeven en werd door diverse media benaderd voor een korte duiding. Ik zal hieronder er wat dieper op in gaan om het artikel te duiden.

Zorgplicht

Hoewel sommige voorbeelden (te) scherp zijn neergezet (dit zijn individuele cases en in de meeste gevallen gaat het wel goed) zijn de cases wel heel helder en worden hier zeker goede risico's benoemd van overcreditering door beperkt boekenonderzoek en/of te hoge kosten.

De sector moet serieus werken aan zelfregulering en zichzelf hogere standaarden opleggen en ook nadenken of het huidige verdienmodel wel haalbaar en wenselijk is. Binnen de industrie wordt al enkele jaren gewaarschuwd dat zorgplicht belangrijker moet worden en het is nu erg belangrijk dat hier daadwerkelijk iets aan wordt gedaan.

Binnen het huidige wetgevende kader (en toezicht) is nu namelijk zeer veel mogelijk. Financiers maken hier ook actief gebruik van en zoeken de grenzen op. Het positieve is dan ook dat ze hiermee veel meer ondernemers kunnen helpen dan voorheen. Hierdoor wordt echter ook financiering verstrekt aan ondernemers die dit niet zouden moeten ontvangen.

Niet alleen crowdfunding

Dit artikel gaat alleen over crowdfunding, maar hetzelfde probleem doet zich nog veel meer voor bij flitskrediet aanbieders (rentes van tientallen procenten) en kleine factoring bedrijven die buiten toezicht actief zijn. Het is belangrijk dat ook hier zicht op wordt gehouden. Dit is namelijk veel minder zichtbaar (en er wordt helemaal geen toezicht op gehouden), maar mijn inschatting is dat hier nog veel grotere problemen spelen.

Passende en verantwoorde financiering

Gisteren is er op het kennisblog van Stichting MKB Financiering nog een artikel verschenen waarin de risico's van overcreditering wordt besproken. Vanuit SMF wordt sterk aangedrongen op passende en verantwoorde financiering.

De verwachting is dat van de ca. 200 mkb financiers in Nederland slechts ca. 15 financiers de audit positief af zullen sluiten dit jaar en voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de Gedragscode MKB Financiers. Ondernemers die financiering aanvragen bij deze financiers kunnen dan ook per 1 juli 2019 gebruik maken van het Klachtenloket Alternatieve Financiering van Kifid voor klachtenafhandeling en eventueel een schadevergoeding.

Rol van onafhankelijke adviseur en provisies

In een van de cases wordt besproken dat de adviseur (coach) een ondernemer verzoekt om de aanvraag te verhogen van €150.000 naar €400.000. Er wordt gesuggereerd dat dit o.a. gedaan wordt omdat de adviseur een vergoeding ontvang die gekoppeld is aan de hoogte van de financiering.

Dit soort financiële prikkels hebben eerder in de financiële sector al tot problemen geleid en zouden beperkt moeten worden. Daarbij zou een ondernemer eigenlijk aan moeten sturen op het inzetten van een onafhankelijke adviseur die werkelijk voor zijn/haar eigen belangen opkomt.

€50 miljoen euro voor StartUpDelta / TechLeap.nl

Het kabinet investeert €65 miljoen in de komende jaren in beleid om startups en scale-ups te stimuleren. Dit wordt gebruikt om om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Het grootste budget is bedoeld voor StartupDelta, die hiermee als aanjager moet zorgen voor meer "unicorns" in Nederland. Doel van Startup Envoy Constantijn van Oranje is om elk jaar 2 unicorns te creëren (bedrijven met een marktwaarde van > $1 miljard).

50 miljoen budget

Volgens het FD krijgt StartupDelta (hernoemd naar TechLeap.nl) voor de komende 4 jaar €50 miljoen budget om het startup en scale-up klimaat in Nederland aan te jagen. De organisatie zal hiermee ook groeien naar 25 personen en vooral veel externe expertise inschakelen voor onderzoek en projecten.

Oplossen knelpunten kapitaal en personeel

Staatssecretaris Mona Keijzer gaat het geld namens het kabinet inzetten voor betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het verkennen van een fiscale regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van startups en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland.

Ook gaat het kabinet zorgen dat de toegang van Nederlandse startups tot de internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers.

€20 miljoen voor SEED regeling

Naast de €65 miljoen gaat het Ministerie van EZK ook een SEED-capital regeling opzetten voor duurzaamheid fondsen. Hiervoor stelt zij aanvullend op de 65 miljoen euro €20 miljoen beschikbaar.

Knab gaat zich anders positioneren in crowdlending markt

Vorige week kwam Investeerders.nl naar buiten met het bericht dat Knab stopt met haar crowdfundingplatform. Later werd het artikel en de titel aangepast naar "Knab Crowdfunding wijzigt". Dat 3 jaar na de start er wat gaat veranderen is in ieder geval zeker.

Samenwerking Collin Crowdfund

Knab crowdfunding is vanaf de start een samenwerking geweest tussen Collin Crowdfunding en Knab. Collin leverde de software/infrastructuur en analyse van de proposities en Knab leverde de investeerders en proposities aan.

Uit het gewijzigde artikel en het aanvullende artikel op Banken.nl lijkt dat Knab nu het laatste wil laten vallen. Ze zullen dus niet meer zelf op zoek gaan naar nieuwe projecten, maar alleen de projecten van Collin Crowdfund (en andere platformen?) beschikbaar stellen aan haar klanten.

Onderzoek naar nieuwe werkwijze

Knab is volgens beide bronnen nu op zoek naar een nieuwe werkwijze en herpositionering. Anne-Ruth Groen, Manager Merk & Communicatie bij Knab zegt hierover:

“We willen crowdfunding slimmer inzetten voor onze klanten als alternatief voor sparen en beleggen. Het zou kunnen dat we dit opvangen met leningen van partners als Collin Crowdfund, waarmee we al intensief samenwerken. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we dus nog niet.”

Consolidatie crowdlending markt

Op zich is het niet vreemd dat het platform nadenkt over een nieuwe positionering. De markt is al aan het consolideren (er blijven slechts enkele grote crowdlending platformen over) en het platform is geen core-business van Knab.

De positionering aanpassen en zich alleen richten op het aanbieden van de proposities van betrouwbare platformen (zoals huidige partner Collin Crowdfund, maar mogelijk ook van concullega's) zou helemaal niet vreemd zijn en goed passen binnen het aanbieden van een extra service richting haar klanten.

Al ruim €100 miljoen voor vastgoed crowdfunding

Uit een onderzoek van CrowdfundingCijfers.nl blijkt dat crowdfunding voor vastgoed initiatieven hard gegroeid is. In totaal is er nu ruim €100 miljoen opgehaald voor vastgoed projecten.

Vooral commercieel vastgoed

Maar liefst 99% van het voor vastgoed gefinancierde bedrag was van 2016 tot en met 2018 bedoeld voor commercieel vastgoed. Slechts 1% was bestemd voor het financieren van een eigen woning. Crowdfunding wordt vaker ingezet voor vastgoed dat bestemd is voor de verhuur dan voor vastgoed dat bestemd is voor verkoop.

(Her)financiering bestaand vastgoed neemt een vlucht

In 2018 nam de financiering van bestaand commercieel vastgoed (financiering van bestaande panden) een vlucht. Het aantal projecten verdubbelde en het gefinancierde bedrag verzesvoudigde.

Meer informatie en aanschaffen (€79) van het gehele rapport: http://www.crowdfundingcijfers.nl/vastgoed-crowdfunding/

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 4: Krediet zonder limiet

Voor ondernemers gaat de stelling op: geld lenen levert geld op. Immers, het geleende geld wordt geïnvesteerd en met de investering wordt vervolgens rendement gemaakt. Als het rendement hoger is dan de kostprijs van de investering en de kosten van de lening levert geld lenen dus geld op. Dat rechtvaardigt de vraag: Kun je onbeperkt lenen? Kun je als het ware jezelf “rijk lenen”? Is krediet zonder limiet verantwoord…..?

Passende en verantwoorde financiering

Een actuele vraag naar aanleiding van de commotie vandaag over de vraag of crowdfunding platformen te eenvoudig krediet verstrekken.

Vanuit Stichting MKB Financiering wordt ingezet op passende en verantwoorde financiering. Lees hier de rest van het artikel.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).