Steden en community finance | Invest-NL van start | Toolkit Community Finance

Deze week een iets andere nieuwsbrief. Ik zit namelijk de hele week in Barcelona voor een aantal lezingen rond community financiering voor stedelijke uitdagingen (energie transitie, lokaal voedsel, vergroenen van steden) tijdens events rond de World Smart City Expo. In deze nieuwsbrief deel ik een aantal van de presentaties die ik hier heb gegeven ter inspiratie.

Verder een artikel over Invest-NL. Na lange discussies gaat de organisatie nu eindelijk van start. Het zou mooi zijn als we nu concreet inzicht gaan krijgen of het mkb hier nu ook werkelijk mee geholpen gaat worden, zoals in een eerdere fase is toegezegd.

Ook een eerste blik op een nieuw onderzoek wat ik begin 2020 ga starten samen met Martijn Arnoldus rond levensfases en organisatievormen van burgerinitiatieven die community finance inzetten om op te schalen.

Deze artikelen staan deze week in deze nieuwsbrief:

  • Invest-NL gaat nu werkelijk van start
  • Gecrowdfund restaurant Syr groeit van Stichting naar bedrijf
  • Een toolkit voor community finance (NESTA-UK)
  • Financing Strategies: Investing in Inclusive Economic Development
  • Community finance en nieuwe business modellen voor steden
  • Toekomst van mkb financiering - lezing
  • SMF blog: Eigen vermogen, wat heb je er aan?

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Invest-NL gaat nu werkelijk van start

Het heeft even geduurd, maar Invest-NL mag nu werkelijk gaan starten. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat machtigt om Invest-NL op te richten.

De totstandkoming van het fonds verliep traag. Er is meer dan een jaar gediscussieerd over de machtigingswet. Dat ging door tot begin vorige week, toen er nog een fel debat gevoerd werd in de Eerste Kamer.

Faciliteren en financieren van risicovolle transitie-projecten

Invest-NL wordt een financierings- en ontwikkelingsinstelling met €1,7 miljard budget die zich gaat richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij onder meer transities op het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs.

Ondersteunen start-ups en scale-ups

Ook richt Invest-NL zich op de doorgroei van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen en het bevorderen van export en buitenlandse investeringen.

Een toolkit voor community finance (NESTA-UK)

Onderzoeksorganisatie Nesta komt met een toolkit voor burgerinitiatieven om de mogelijkheden van crowdfunding investeringen te onderzoeken en te implementeren.

Ter inspiratie is er ook een overzicht beschikbaar van 10 organisatie die community finance al succesvol hebben ingezet en een uitgebreid onderzoek naar "Community empowerment" door crowdfunding investeringen.

Informatie over de toolkit is hier te lezen en hier direct te downloaden.

Gecrowdfund restaurant Syr groeit van Stichting naar bedrijf

3 jaar geleden zorgde een succesvolle crowdfunding campagne er voor dat restaurant Syr van start kon gaan. Het restaurant was eigendom van een stichting en werd door vrijwilligers bestuurd. In 3 jaar tijd zijn 70 personen met een vluchtverleden ondersteund door o.a. werk te bieden in het restaurant en hebben een groot aantal vrijwilligers het project ondersteund.

Professioneler

Om verder te groeien, moet de organisatie echter professionaliseren. Horecaondernemer Gijs Werschkull wil het drie jaar geleden door hem opgezette en vervolgens in een stichting gestopte vluchtelingenrestaurant Syr terugkopen en er een "normaal" bedrijf van maken.

Met de verkoop van Syr aan de ondernemer worden de oorspronkelijke crowdfunding investeerders in Syr terugbetaald. Om dit te financieren start de ondernemer wederom een crowdfunding actie.

Levensfases burgerinitiatieven (nieuw onderzoek)

In Nederland worden heel veel burgerinitiatieven gestart. Veel blijven kleinschalig, maar sommige initiatieven waarin investeringsgeld wordt opgehaald kunnen ook goed doorgroeien. Daarbij zie je vaak na een aantal jaar dat er behoefte is aan professionalisering. In dit geval hebben de initiatiefnemers besloten om organisatie om te zetten naar een bedrijf.

Begin volgend jaar ga ik samen met Martijn Arnoldus een project starten om te onderzoeken wat de levensfases van dit soort organisaties (kunnen) zijn. Er wordt namelijk veel (maatschappelijke) waarde gecreëerd en het zou zonde zijn als dit verdwijnt na enkele jaren. Zijn er bijvoorbeeld verschillende soorten burgerinitiatieven met meer of minder betrokkenheid en wat zou de organisatievorm dan moeten zijn? Wat zijn exit-strategieën voor dit soort organisaties om ze op lange termijn duurzaam te overleven? In de loop van 2020 hopen we inzicht in de vragen (en mogelijk enkele antwoorden) te hebben.

Ronald in Barcelona

Deze week een groot aantal presentaties, interviews en afspraken in Barcelona rond het SmartCity Expo World Congress. Hieronder een selectie van een aantal van mijn presentaties die ik ook met een breder publiek kan delen.

Financing Strategies: Investing in Inclusive Economic Development

Op donderdag ben ik verantwoordelijk voor de "Financing Strategies" track waarbij innovaties rond financiering en governance voor stedelijke ontwikkeling worden besproken.

We hebben enkele heel interessante sprekers waar ik naar uit kijk, waaronder Aniyia Williams van ZebrasUnite die meer inclusieve organisatievormen promoot en een panel met sprekers van Deloitte, Caixin China, Digipolis, Energy Cities en Elecnor.

Community finance en nieuwe business modellen voor steden

In Barcelona afgelopen maandag tijdens een business event voor Nederlandse en Scandinavische (gemeentelijke) beleidsmakers een expert workshop gegeven over de mogelijkheden om door middel van burgerparticipatie niet alleen meer draagvlak, maar ook meer financiering te realiseren voor de energie transitie, vergroenen van steden, lokale voedselproductie en (sociale) woningbouw.

Voor de liefhebbers zijn de slides met concrete voorbeelden hier terug te vinden.

Toekomst van mkb financiering - lezing

Gisteren een uitgebreide lezing gegeven tijdens een Funding Breakfast meeting bij ACCIÓ, de Catalaanse organisatie ter promotie van ondernemerschap.

Hierbij ingegaan op belangrijkste ontwikkelingen in de alternatieve financieringsmarkt in Europe, maar ook hoe een eco-systeem voor mkb financiering in Spanje en Catalonië verder ontwikkeld kan worden naar een meer volwassen markt.

De slides hiervan zijn ook online terug te vinden.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Eigen vermogen, wat heb je er aan?

Ga je naar de bank of andere geldverstrekker voor een financiering, krijg je te horen: “de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is onvoldoende om nu financiering te verstrekken….”.

Wat heb je daar nou aan? Je komt voor een financiering, niet om te horen dat iets niet kan…… Terecht als je dan zegt: “Als de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen niet goed is, regel dan eigen vermogen in plaats van een lening”.

In de praktijk ligt dat net even lastiger. Verstrekkers van “vreemd vermogen” (geleend geld) zijn er te over, verstrekkers van “eigen vermogen” (risicodragend vermogen) zijn er minder en ze zijn minder zichtbaar. Daarom besteden we in dit blog aandacht aan de vragen: wat is eigen vermogen en welke functie heeft het?

Lees hier het blog over eigen vermogen.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).