Tot €100k kosten voor crowdfunding vergunning | Oproep Máxima om te investeren in innovatie in mkb financiering | Consultaties aandelenopties & beheren portfolio crowdfunding leningen

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over Ondernemen en bedrijfsfinanciering. Een belangrijk moment om te zien hoe de nieuwe Tweede Kamerleden zich willen profileren en in willen zetten voor verbreding van het financieringsaanbod voor ondernemers.

Daarbij komt de oproep van Koningin Máxima van deze week om te investeren in innovatie in mkb financiering en de non-bancaire financieringsmarkt actief aan te jagen met kapitaal, garanties en promotie op een goed moment.

In mijn nieuwsbrief verder deze week een blik in de (nabije) toekomst op basis van de openbare consultaties. Het gaat hierbij om concrete voorstellen voor het versoepelen van regelgeving rond aandelenopties en de kosten voor aanvragen van een crowdfunding vergunning. Deze kosten kunnen oplopen tot €100.000, wat een stuk hoger is dan in andere Europese landen.

Artikelen deze week:

 • Tot €100.000 kosten voor Europese crowdfunding vergunning
 • Koningin Máxima roept politiek op om te investeren in nieuwe vormen van mkb financiering
 • Oproep ondernemersorganisatie voor "Dutch Business Bank"
 • Consultatie Aandelenoptieregeling - moment van belastingheffing verschoven, maar geen aanpassing nog in tarief
 • Pilot aantrekken internationaal start-up personeel door lager salaris in ruil voor aandelenregeling
 • Tweede Europese consultatie over crowdfunding wetgeving om portfolio van leningen te beheren (EBA)
 • Jaarrapport SMF: Een terugblik op een bijzonder jaar

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Tot €100.000 kosten voor Europese crowdfunding vergunning

Op 10 november 2021 gaat officieel de nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving van start. Het Ministerie van Financiën heeft in een consultatie een voorstel gepubliceerd over het berekenen van de kosten voor het aanvragen van een crowdfunding vergunning.

Deze kosten kunnen oplopen naar €100k, waarmee Nederland verreweg het duurste land dreigt te worden in Europa om een crowdfunding platform te registreren!

Omdat een platform overal in Europa een vergunning kan aanvragen en hiermee haar diensten aanbieden in alle individuele landen in Europa, kan dit een ongelijk speelveld opleveren, waarbij internationale platformen minder kosten hoeven te maken.

Eenmalige kosten voor aanvragen van ECSP vergunning

Voor het beoordelen van een nieuwe aanvraag wordt aangegeven in het consultatiedocument dat de AFM hier €200 per uur voor mag doorrekenen, met een maximum van €75.000.

Daarnaast worden er kosten doorgevoerd voor het doen van een betrouwbaarheidstoets (€700 per bestuurder) en een geschiktheidstoets (€2700 per bestuurder, of €1500 voor bestaande crowdfunding platformen). Hiermee kunnen de eenmalige kosten voor een aanvraag in totaal oplopen richting de €100.000.

Los hiervan zullen de externe juridische kosten nog komen wanneer een jurist hiervoor ingeschakeld moet worden. Hoogstwaarschijnlijk zal de AFM hier ook op aandringen, vanwege de complexiteit van de regelgeving.

Kosten voor continue toezicht stijgen hard de afgelopen jaren

Wanneer een crowdfunding platform toegelaten is, dan zal zij onder permanent toezicht van de AFM gaan vallen. De kosten hiervoor worden in Nederland ook betaald door de sector zelf. De afgelopen jaren zijn deze kosten sterk opgelopen en ook voor de komende jaren wordt een stijging van de AFM kosten verwacht.

Voor komend jaar stijgen de gemiddelde kosten voor continue toezicht met 10,4% is te lezen op de site van de AFM.

Vergelijking met andere Europese landen

Bij een snelle inventarisatie die ik heb gedaan bij mijn contacten in andere landen, blijkt dat de kosten ver uit elkaar te liggen. Maar in alle gevallen lijken de kosten in Nederland verreweg het hoogste te kunnen oplopen.

Globaal zullen de kosten voor een Europese crowdfunding vergunning uitkomen op:

Luxemburg

 • €15.000 eenmalige kosten (€8.000 voor platformen met bestaande Mifid-II of banklicentie)
 • €20.000 jaarlijkse kosten

Italië

 • €200 eenmalige kosten
 • €8.000 jaarlijkse kosten

Letland

 • €2.500 eenmalige kosten
 • €4.000 jaarlijkse kosten + 1.4 % van omzet van crowdfunding platform

Estland

 • €1,000 eenmalige registratie kosten
 • Jaarlijks kosten gebaseerd op het hoogste waarde van 1% van het aandelenkapitaal of een variabel percentage (exact percentage nog vast te stellen) van 0,001-0,1 % van het totale volume van transacties via het platform. Bij AIFMD platformen ligt dit op 0,013% (bij €100.000.000 aan transacties per jaar zijn de kosten €13.000)

Het is lastig om kosten van financieel toezicht goed met elkaar te vergelijken, vanwege de verschillende manieren om dit te berekenen, maar er zijn duidelijk grote verschillen.

Het is te hopen dat uiteindelijk de kosten voor een aanvraag beperkt zullen blijven en niet richting de €75.000 gaan voor een gemiddelde aanvraag. Voor crowdfunding platformen die al langer actief zijn in Nederland ga ik er vanuit dat dit het geval zal zijn.

Ook ben ik erg benieuwd naar de kosten voor doorlopend toezicht. Wanneer dit boven de €20.000 per jaar uit gaat komen dan zullen de Nederlandse crowdfunding platformen een slechtere concurrentiepositie gaan krijgen op de Europese markt, waar hun concullega's met lagere kosten te maken zullen krijgen.

Koningin Máxima roept politiek op om te investeren in nieuwe vormen van mkb financiering

Koningin Máxima roept politiek op om te investeren in nieuwe vormen van mkb financiering

Bij de opening van de Amsterdam Fintech Week sprak Koningin Máxima over inclusieve financiering en met name over de problemen voor het mkb in Nederland om financiering aan te trekken.

Werkkapitaal

In haar toespraak ging zij er ook op in dat op dit moment vooral nieuwe non-bancaire financiers zich richten op het gat dat banken laten van voor korte termijn kredieten en werkkapitaal, maar dat de trend aangeeft dat ook grotere en langere termijn kredieten steeds vaker non-bancair worden afgesloten.

Qredits succes als blauwdruk gebruiken

Een opvallend onderdeel van haar lezing was de oproep om te leren van de successen van Qredits voor het verstrekken van micro-kredieten (waar zij zelf actief bij betrokken is) om dit ook toe te passen in andere marktsegmenten.

Ze riep op om er voor te zorgen dat ook andere non-bancaire financiers toegang krijgen tot goedkoop kapitaal, garantieregeling en ondersteund worden met marketing en promotie:

"From the recent success of Qredits in supporting small loans to SMEs, we can see that low cost funding, guarantees, and promotion—when provided strategically by the private and public sector together—not only are in high demand, they also make a difference in serving SMEs’ financial needs."

Hier ben ik het persoonlijk helemaal mee eens. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk om selectief te zijn, maar op basis van internationale voorbeelden (oa de British Business Bank) is gebleken dat het zorgen van goedkope financiering en garantieregelingen er voor zorgt dat niet alleen de non-bancaire financiers sneller kunnen opschalen en meer ondernemers kunnen helpen, maar ook dat de kwaliteit van de financiers ook sterk toeneemt.

Meer eigen vermogen financiering

Ook besprak zij in haar lezing de noodzaak om meer te investeren in innovatie in financiering om er voor te zorgen dat innovatieve bedrijven ook voldoende (groei) financiering kunnen aanvragen. Daarbij is aanvullende financiering nodig om het eigen vermogen van het mkb te versterken.

"Going forward, it will be important to develop more solutions to address SMEs’ long-term financial needs, support their digitization, help them train their staff, and to provide them with financial and business advisory support. Beyond loans, firms need equity financing to improve their solvency and to continue to invest in their businesses. So in order to have innovation in SMEs, we will need innovation in financing."
Oproep ondernemersorganisatie voor "Dutch Business Bank"

Oproep ondernemersorganisatie voor "Dutch Business Bank"

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over ondernemen en bedrijfsfinanciering. Ondernemersorganisatie ONL roept de politiek op om meer werk te maken van het stimuleren van een sterkere en bredere financieringsmarkt. Hierbij willen zij vooral meer aandacht en ondersteuning voor het non-bancaire deel van de markt.

Marktplaats om ondernemers te begeleiden naar financiering

ONL pleit voor het creëren van een centrale onafhankelijke organisatie die MKB-ondernemers op zoek naar non-bancaire financiering ondersteunt met advies en de stap richting kapitaal. Deze onafhankelijke organisatie kan fungeren als een marktplaats waar MKB-ondernemers en non-bancaire financiers elkaar vinden.

Een organisatie die het financieringsaanbod voor het MKB kan stroomlijnen en tegelijkertijd een belangrijke rol kan vervullen in informatieverstrekking, goed financieringsadvies en coaching. Dus geen bank met bijbehorende eisen en regelgeving, maar een marktplaats handelend op basis van vraag en aanbod.

Rol voor Kamer van Koophandel en doorverwijzen

Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66) is hier ook positief over. Op BNR geeft hij ook wel aan iets in zo een "marktplaats" te zien en ziet hierbij ook vooral een rol weggelegd voor de Kamer van Koophandel voor coaching en begeleiding van ondernemers op zoek naar financiering.

Ook is het volgens hem belangrijk dat het "doorverwijzen" van banken naar non-bancaire financiers goed ingericht gaat worden.

In een bijzin moet hij ook nog even kort dat D66 een voorstander is van het terugbrengen van de Tante Agaath regeling voor het fiscaal vriendelijk investeren door particulieren in het mkb. Dat beloofd in ieder geval veel goeds voor de formatiegesprekken voor het nieuwe kabinet.

British Business Bank

In het Verenigd Koninkrijk is er sinds de financiële crisis van 2008 al een succesvol voorbeeld. De Britse overheid besloot tot een drastische vernieuwing van de MKB-financieringsmarkt. Activiteiten om financiering voor het MKB te stimuleren werden ondergebracht in één nieuwe organisatie, de British Business Bank.

Met een flinke overheidsinvestering is de Britse MKB-financieringsmarkt daarmee de meest succesvolle van Europa geworden, met een breed aanbod voor ondernemers. ONL roept de politiek op om met het Britse model in het achterhoofd te onderzoeken op welke manier de non-bancaire financieringsmarkt actief ondersteund kan worden.

Dit sluit weer aan bij de oproep van Koningin Máxima om kapitaal, garanties en promotie activiteiten actief te gaan verstrekken aan non-bancaire financiers. Dit zou heel goed gedaan kunnen worden door een "Dutch Business Bank" organisatie.

Consultatie Aandelenoptieregeling - moment van belastingheffing verschoven, maar geen aanpassing nog in tarief

Deze week is de nieuwe regelgeving rondom het belasten van aandelenopties gepubliceerd voor online consultatie. Hier is door organisaties als Techleap.nl en de Dutch Startup Association al langer voor gepleit en samen met Techleap.nl hebben we vanuit de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het belang van medewerkersparticipatie.

Moment van belastingheffing verschuiven

Een van de suggesties die wij gedaan hebben in het rapport was het verschuiven van de belastingheffing naar het moment dat de aandelen(opties) daadwerkelijk verhandeld kunnen worden.

De voorgestelde wijziging in de regelgeving richt zich dan ook hier op. Er wordt voorgesteld het moment van heffen te verplaatsen van het moment van uitoefening naar het moment dat de aandelen ook daadwerkelijk verhandeld kunnen worden. Dit is een belangrijke eerste stap voor een beter belastingklimaat rondom aandelenopties.

De nieuwe regeling betreft een keuzeregeling. Indien de werknemer liever belasting betaalt op moment van uitoefening dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de werkgever (inhoudingsplichtige).

Geen verlaging van tarief en alleen voor opties

Opvallend is dat in de wijziging alleen gesproken wordt over aandelenopties en niet over "normale" aandelen. Daarnaast wordt winst nog steeds belast op basis van het tarief van inkomstenbelasting, terwijl dit in de ons omringende landen wordt belast rond de 20%.

Om de regeling aantrekkelijker te maken voor startups en mkb bedrijven zou het belangrijk zijn dat er op bovenstaande punten ook stappen gezet gaan worden.

De consultatie staat open tot 30 juni:https://www.internetconsultatie.nl/aandelenoptieregeling

Rapport "Making employee ownership work in startups and SME’s"

Pilot aantrekken internationaal start-up personeel door lager salaris in ruil voor aandelenregeling

​Op 1 juni start een pilot die het voor innovatieve start-ups makkelijker moet maken om personeel met bijzondere expertise naar Nederland te halen. De Pilot verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel geef start-ups de mogelijkheid om internationaal talent aan te trekken.

Het is een interessant experiment om te experimenteren met een variabele beloning voor medewerkers die in een (snel)groeiende organisatie werken.

Lager vast salaris en flexibeler salaris op basis van aandelen

Uitgangspunt van de regeling is dat jonge startups op deze manier essentieel personeel uit het buitenland aan kunnen trekken, zonder dat zij de hoge salarissen voor kennismigranten hoeven te betalen. Het is daarbij wel belangrijk dat de medewerkers minimaal een aandelenbelang van 1% krijgt in de onderneming.

De belangrijkste voorwaarden binnen deze regeling voor een verblijfsvergunning zijn:

 • De werknemer gaat werken in loondienst bij een startend en innovatief bedrijf.
 • Er werken maximaal 15 werknemers bij het bedrijf.
 • Maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up krijgen een verblijfsvergunning essentieel start-uppersoneel.
 • De werknemer krijgt een salaris van minimaal het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten. Dit is  €2.497 per maand ipv het standaard minimum van €3.484 (<30 jaar) of €4.752 (>30 jaar) per maand voor kennismigranten.
 • De werknemer krijgt een medewerkersparticipatie van minimaal 1% in de start-uponderneming. Deze wordt gegeven in de vorm van aandelenopties, certificaten van aandelen of aandelen zonder stemrecht.

De pilot duurt 4 jaar. Werknemers mogen na het einde van de pilot nog 1 jaar volgens de regeling bij de start-up blijven werken.

Tweede Europese consultatie over crowdfunding wetgeving om portfolio van leningen te beheren (EBA)

Naast de consultatie door de Europese toezichthouder ESMA (waar onder andere de Nederlandse marktpartijen op gereageerd hebben) is nu ook een consultatie gestart door de European Banking Authority (EBA) over de randvoorwaarden voor crowdfunding platformen om een portfolio van leningen voor investeerders te beheren.

Automatisch investeren in leningen

Dit is belangrijk, omdat hiermee crowdfunding platformen de mogelijkheid krijgen om via "auto-invest" op basis van vooraf afgesproken criteria kapitaal van particulieren te investeren in nieuwe projecten zonder tussenkomst van de investeerder.

Hiervoor is het belangrijk dat het platform voldoende inzicht geeft aan de investeerder in welk portfolio aan leningen geïnvesteerd is, maar ook of zij een "contingency fund" heeft opgezet om toekomstige defaults te compenseren:

"The European Banking Authority (EBA) published today a consultation paper on draft Regulatory Technical Standards (RTS) specifying the information that crowdfunding service providers offering individual portfolio management of loans shall provide to investors in relation to the method to assess credit risk, and on each individual portfolio. The draft Regulatory Technical Standards also specify the policies, procedures and organisational arrangements that crowdfunding service providers shall have in place in relation to any contingency fund they may offer to investors."

De deadline om te reageren op de consultatie is 4 september 2021:https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-individual-portfolio-management-loans-offered-crowdfunding-service


Jaarrapport SMF: Een terugblik op een bijzonder jaar

Jaarrapport SMF: Een terugblik op een bijzonder jaar

Het jaarrapport van SMF met een terugblik op de belangrijkste activiteiten is afgelopen week gepubliceerd.

Niet alleen is er veel geïnvesteerd in de zelfregulering voor financiers en adviseurs (keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB), maar er is daarnaast ook veel bereikt op het gebied van kennisontwikkeling en educatie via onderzoek, interviews, peilingen en webinars om ondernemers en adviseurs te wijzen op de mogelijkheden van non-bancaire financiering.

Het complete jaaroverzicht kan hier gedownload worden.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).