Uitbreiding corona-noodpakket mkb | €8 miljard vanuit EU voor 100.000 mkb-ers | Regelingen Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland voor startups en mkb

Een maand na de start van de corona-crisis begint nu duidelijk te worden welke (soms zeer uitgebreide) steunmaatregelen er in Nederland en andere Europese landen beschikbaar komen om het mkb financieel te steunen.

Hoewel het allemaal nog erg in beweging is probeer ik de komende periode de belangrijkste maatregelen per land te bespreken. Deze week zoom ik in op garanties voor nieuwe leningen en ondersteuning voor startups en scale-ups in België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland.

Verder start ik deze nieuwsbrief met een uitgebreide analyse van de nieuwe maatregelen die in Nederland deze week zijn aangekondigd.

Artikelen deze week:

 • Uitbreiding noodpakket: provisie BMKB naar 2%, €100m voor startups en borgstelling kredietverzekeraars
 • 85% van ondernemers in financiële problemen door coronacrisis
 • NL maakt nog (bijna) geen gebruik van vrijstellingen staatssteun EU
 • €8 miljard vanuit Brussel voor financiering 100.000 mkb-ers
 • OECD overzicht overheidsmaatregelen mkb financiering
 • Duitsland: 10-jarige lening voor 3% + €2 miljard voor startups
 • België - 75% garantie + €250m voor startups
 • Frankrijk - 3 maanden omzet + €80 miljoen voor startups
 • Denemarken - 70% garantie + mogelijk matchingfonds startups
 • Zwitserland - 100% garantie en 0% rente
 • Webinarterug kijken met praktische informatie over alle Corona maatregelen voor ondernemers
 • SMF blog: "Breng de geldstroom op gang, zet creatieve financieringsbronnen in"

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Uitbreiding noodpakket: provisie BMKB naar 2%, €100m voor startups en borgstelling kredietverzekeraars

Deze week zijn de aanvullende maatregelen gepresenteerd om de eerste acute liquiditeitsproblemen voor ondernemers op te lossen.

Naast een uitgebreide borgstelling van €12 miljard voor kredietverzekeraars vallen vooral de €100 miljoen extra financiering voor startup en scaleups op, die via ROMs verstrekt gaan worden en het uitbreiden van de BMKB-C en GO-regeling, waarbij de garantie uitgebreid gaat worden naar 80 tot 90%.

Overzicht van alle aanvullende maatregelen:

 • TOGS regeling uitgebreid met meer sectoren die aanspraak kunnen maken op eenmalig €4.000 uitkering
 • BMKB-C provisie verlaagd van 3,9% naar 2%. Mede hierdoor wordt een verlies van €180 miljoen verwacht.
 • BMKB-C regeling ook opengesteld voor non-bancaire financiers (waar ik vorige week al over schreef). Het keurmerk Erkend MKB Financier kan hierbij de accreditatie vereenvoudigen
 • GO regeling uitgebreid met garantie tot 90% (<€50 miljoen) en 80% (>€50 miljoen), waarbij overheid er op rekent om €1 miljard hierop te verliezen
 • Kredietverzekeraars krijgen garantie van €12 miljard. Kosten voor overheid worden ingeschat op €1 miljard
 • Fonds voor startups/scaleups van €100 miljoen, welke via ROMs verstrekt gaan worden. Daarnaast werken Techleap, Invest-NL en ROMs aan een gezamenlijk programma gericht op de verstrekking van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups.
 • Qredits ontvangt naast eerdere €6 miljoen voor verlaging rente aan bestaande klanten, ook €25 miljoen om nieuwe overbruggingskredieten te verstrekken.
 • Opschorten uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar tot 1 juli 2021
 • Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

De uitgebreide kamerbrief is hier te downloaden.

85% van ondernemers in financiële problemen door coronacrisis

Uit een wekelijkse peiling door ONL, blijkt dat bovenstaande maatregelen mogelijk nog niet voldoende zijn. 85% van de ondernemers geeft namelijk aan op korte of middel-lange termijn ernstige financiële problemen te krijgen.  Graydon is nog stelliger en geeft aan dat op dit moment al 1 op de 5 bedrijven in de problemen zit.

Hoewel de eerste maatregelen zijn aangekondigd, moeten ze echter nog wel uitgerold worden en daar hebben de ondernemers nog niet veel vertrouwen in, blijkt uit het onderzoek van ONL.

Nijpende situatie

Hans Biesheuvel van ONL zegt hier over:

"Als we de resultaten uit dit onderzoek doortrekken naar het totaal aantal ondernemingen in Nederland, praten we over 480.000 ondernemers met acute financiële problemen. En daar komen de komende maanden nog eens anderhalf miljoen ondernemers met liquiditeitsproblemen bij. Met twee salarisrondes in zes weken én vakantiegeld wordt het voor heel veel bedrijven lastig om erdoorheen te komen. De situatie voor ondernemers wordt heel snel nijpend."

Komt hulp op tijd?

ONL vreest dat een oplossing voor de liquiditeitsproblemen voor veel ondernemers te laat komt. Er wordt dan ook vooral een beroep gedaan op de banken en andere financiers om nu snel op te schalen en op korte termijn financieringen t gaan verstrekken.

NL maakt nog (bijna) geen gebruik van vrijstellingen staatssteun EU

De Europese Commissie heeft aangegeven de regels voor staatssteun sterk te versoepelen. Vanaf 12 maart hebben al een groot aantal landen hiervoor kleine en grote aanvragen voor ingediend (tot 100-en miljarden bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en het VK). Vanuit Nederland is tot nu toe alleen op 3 april gevraagd om €23 miljoen subsidies te mogen verstrekken voor E-Health. In de laatste kamerbrief is aangegeven dat voor de uitbreiding van de GO regeling in ieder geval een aanvraag gedaan gaat worden voor een vrijstelling op de staatsteun.

Garantieregelingen in Nederland beperkt

Gezien de (zeer) ruime ondersteuning die nu aangeboden wordt aan bedrijven in omliggende landen, kan het alleen al op het gebied van eerlijke concurrentie niet uitblijven dat Nederland de komende periode ook veel ruimere steunmaatregelen gaat aankondigen om het mkb te ondersteunen.

Waarbij in Nederland de overheid garant staat voor 67,5% van leningen binnen de versoepelde BMKB-regeling (90% garantie op 75% van het krediet) gaan de garanties in omliggende landen tot 85% of soms zelfs 100%. Binnen de GO-regeling worden nu wel percentages van 80-90% als garantie geboden, maar helaas dus nog niet voor financieringen binnen de BMKB regeling (tot €1,5 miljoen). Hierdoor blijft het risico voor de financier nog steeds naar verhouding relatief hoog (32,5%) waardoor minder kredieten verstrekt worden.

€8 miljard vanuit Brussel voor financiering 100.000 mkb-ers

De Europese Commissie heeft €8 miljard beschikbaar gesteld om via diverse, bestaande instrumenten extra kapitaal beschikbaar te maken voor het mkb. Deze regelingen staan open voor banken en niet-bancaire intermediairs.

€2,2 miljard aan garanties

Praktisch gezien wordt er niet direct €8 miljard beschikbaar gesteld, maar wordt er €1 miljard aan funding gebruikt om €2,2 miljard aan garanties (tot 80%) te kunnen vestrekken aan financiële intermediairs, waarmee naar verwachting in totaal €8 miljard aan nieuwe financiering verstrekt kunnen worden aan het mkb in Europa.

COSME en InnovFin

De regelingen waar het over gaat zijn de COSME Loan Gurantee faciliteit en COSME Equity Facility for Growth en de InnovFin SME Guarantee (SMEG) regeling.

Versnelde accreditatie

De "expression of interest" om aan te melden staat open tot 30 juni 2020. Voor financiers die nog geen bestaande relatie hebben met het EIF is er een versneld accreditatie proces ingericht.

Meer informatie is in de speciale leaflet van het EIF te vinden.

Regelingen in andere Europese landen

Duitsland: 10-jarige lening voor 3% + €2 miljard voor startups

De Duitse overheid staat voor 100% garant voor leningen die per direct verstrekt kunnen worden door banken. Banken hoeven door de 100% garantie geen uitgebreide analyse te doen en kunnen hierdoor zeer snel de (nood) financiering verstrekken.

3% rente

Ondernemers kunnen tegen 3% rente een bedrag lenen tot maximaal 3 maanden omzet. Voorwaarden zijn wel dat het bedrijf in 2019 of gemiddeld over de afgelopen drie jaar winst heeft gemaakt en dat er minimaal 10 medewerkers in dienst zijn.

Het maximale bedrag is vastgesteld op €500k voor bedrijven tot 50 werknemers en €800k voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

€2 miljard voor startups

Daarnaast wordt er voor €2 miljard vrijgemaakt voor de financiering van startups en innovatieve bedrijven.

België - 75% garantie + €250m voor startups

De Vlaamse overheid geeft een 75% garantie op leningen tot €1,5 miljoen. Opvallend is dat ook specifiek lease-contracten worden genoemd die hieronder vallen.

Borgstelling voor niet-bancaire leningen

Voor korte-termijn kredieten (max 12 maanden) wordt €100 miljoen beschikbaar gesteld als garantie. Ook worden de kosten hiervoor verlaagd van  0,5% naar 0,25%. Opvallend is dat de regeling ook bedoeld is voor bestaande leningen en niet-bancaire leningen.

€250 miljoen voor startups

Daarnaast wordt er een fonds van €250 miljoen beschikbaar gesteld waarmee achtergestelde leningen voor 3 jaar verstrekt kunnen worden aan startups en scaleups.

Frankrijk - 3 maanden omzet + €80 miljoen voor startups

In Frankrijk is een ongekend groot garantiepakket aangekondigd dat kan oplopen tot €300 miljard aan garanties. Bedrijven kunnen hier een lening aanvragen van max 5 jaar, tot maximaal 3 maanden van de jaaromzet. Voor jong, innovatieve bedrijven kan dit ook 2x de loonkosten zijn. Banken hebben met de overheid afgesproken om tegen kostprijs de leningen te verstrekken en dus alleen een risico-opslag te berekenen (omdat ze zelf tegen 0% funding aan kunnen trekken).

€80 miljoen voor startups

Er is €80 miljoen beschikbaar gesteld in converteerbare leningen voor bedrijven die nu financiering aan het ophalen zijn om komende maanden te overbruggen. Financiering is mogelijk tussen €100.000 en €5 miljoen.

Denemarken - 70% garantie + mogelijk matchingfonds startups

De Deense overheid heeft een garantieregeling voor 70% voorgesteld voor leningen. Hiervoor wordt 25 miljard DKK (€3,3 miljard) uitgetrokken. Kosten voor ondernemers zijn eenmalig 2.500 DKK (€335) en jaarlijks 1%. Looptijd is maximaal 7 jaar.

Startups - matchen van investeringen met overheidslening

Voor startups wordt een oproep gedaan (nog niet goedgekeurd) om investeringen in startups 1-op-1 te matchen met een lening vanuit een overheidsfonds tegen een rente van ca. 6%.

Zwitserland - 100% garantie en 0% rente

Tot nu toe de mooiste en meest praktisch regeling is ingesteld in Zwitserland. Het is direct mogelijk om zonder uitgebreide checks 10% van de omzet te ontvangen tegen 0% rente, waarbij de overheid voor 100% garant staat. Het maximum bedrag hiervan is SFr500,000 (ca. €473k) en hierbij verwacht de overheid ca. 90% van de bedrijven die zijn geraakt door de crisis te kunnen helpen.

Omdat de overheid geen eisen stelt aan de financier en voor 100% garant staat kunnen deze leningen per direct worden verstrekt en hebben deze bedrijven dan ook al binnen enkele dagen het bedrag op hun rekening staan.

Als dit niet voldoende is, dan is er ook de mogelijkheid om tot SFr20m (ca. €18,9m) een lening te krijgen met 0,5% rente die voor 85% een garantie heeft van de overheid, wanneer de laatste 15% door de financier met een marktconforme rente wordt verstrekt.

OECD overzicht overheidsmaatregelen mkb financiering

Een zeer gedetailleerd overzicht van alle overheidsmaatregelen die door overheden wereldwijd zijn aangekondigd zijn trouwens te lezen in dit uitgebreide OECD rapport wat deze week beschikbaar kwam.

Download hele onderzoek hier.

Webinar met praktische informatie over de Corona maatregelen

Op 17 maart werd het steunpakket voor ondernemers bekend gemaakt n.a.v. het coronavirus. Op 19 maart hebben we vanuit Stichting MKB Financiering samen met Alfa Accountants een eerste webinar gehouden om de eerste vragen te beantwoorden van ondernemers.

Deze webinar (onder begeleiding van Booszt) werd door ruim 450 personen bezocht en ook achteraf is de webinar nog bijna 1000x terug gekeken.

Tweede webinar op 2 april samen met RVO

Omdat 2 weken later de eerste maatregelen verder uitgewerkt waren, is besloten om 2 weken later een extra webinar te plannen om vragen van ondernemers te kunnen beantwoorden.

Ook hier waren ruim 300 personen aanwezig gedurende de webinar en was naast Stichting MKB Financiering en Alfa Accountants ook RVO aanwezig om de regelingen toe te lichten. Het werd inhoudelijk een zeer interessante webinar en de gehele uitzending is hier online terug te luisteren/kijken.

Met op:

 • 04:36 Uitstel betaling belasting
 • 09:40 De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
 • 17:33 Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET-C)
 • 19:45 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 • 29:48 Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
 • 40:10 Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C)
 • 47:57 Borgstelling midden- en kleinbedrijf Landbouw (BMKB-L)
 • 50:20 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • 52:00 Qredits
 • 54:36 Q&A

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Breng de geldstroom op gang, zet creatieve financieringsbronnen in

Deze week in het kennisblog van SMF een aantal creatieve vormen om op korte termijn liquide middelen aan te trekken:

 • Spaarkopen
 • Waardebonnen
 • Ketenafspraken
 • FFF
 • Abonnementen

Lees hier het hele blog.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).