Vacature Operational Manager / Bestuurder SMF | Fiscaal vriendelijk spaargeld investeren in MKB | MKB vouchers

Ondanks het goede nieuws voor ouders dat de scholen weer open gaan in de persconferentie gisteravond, blijven de meeste bedrijven dicht tot minimaal begin maart.

Er wordt nu achter de schermen hard gewerkt aan een "exit-plan" hoe de economie weer opgestart kan worden. De MKB-vouchers van de provincie Overijssel zijn bijvoorbeeld een goed idee om ondernemers te ondersteunen. Het zou mooi zijn als dit landelijk verder uitgerold gaat worden.

Ook plaats ik nogmaals een oproep hier aan de overheid om zo spoedig mogelijk fiscale regelingen in te voeren zoals een Vriendenaandeel en een Community Lening om particulieren te faciliteren om een deel van het (hard gegroeide) spaargeld in te zetten om het mkb te ondersteunen.

Er zijn weer nieuwe vacatures bij SMF. Deze week een belangrijke vacature voor de uitbreiding van ons bestuur met een operationeel manager.  Geïnteresseerd? Reageer voor 28 februari!

Artikelen deze week:

 • Nederlandse durfkapitaalregeling nodig om spaargeld om te zetten in investeringen in het mkb als onderdeel "Herstelplan MKB"
 • Opbrengst sociale crowdfunding projecten sterk gestegen
 • Klanten en personeel financieren groei hypotheekadviseur Viisi
 • 2,7 miljoen euro voor MKB-vouchers in Provincie Overijssel
 • €20 miljoen voor Duits fonds voor revenue-based financieringen

Publicaties/onderzoek:

 • De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfunding
 • Jaarlijks onderzoek Cambridge Centre for Alternative Finance

Vacatures Stichting MKB Financiering:

 • Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid
 • Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)
 • Beleidsadviseur mkb financiering

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Nederlandse durfkapitaalregeling nodig om spaargeld om te zetten in investeringen in het mkb als onderdeel "Herstelplan MKB"

Nederlandse durfkapitaalregeling nodig om spaargeld om te zetten in investeringen in het mkb als onderdeel "Herstelplan MKB"

In het VK heeft het British Business Investment fonds de mogelijkheid om kapitaal te verstrekken aan non-bancaire financiers die hiermee aanvullend kapitaal beschikbaar krijgen om uit te zetten in de markt. Syndicate Room voegt investeringen van business angels en particulieren samen in een investeringsfonds en investeert hiermee in startups en (snel)groeiende bedrijven.

De grote hoeveelheid van beschikbaar risicokapitaal in het VK komt echter voor een belangrijk deel door de bijdragen van particuliere investeerders.

Door aanvullende fiscale regelingen, zoals het Enterprise Investment Scheme (EIS), is het namelijk voor particuliere investeerders erg aantrekkelijk om te investeren in groeiende bedrijven.

Enterprise Investment Scheme (EIS)

Het Enterprise Investment Scheme geeft bedrijven de mogelijkheid om private investeerders (business angels, maar ook privé personen) aanvullende fiscale voordelen te bieden bij het investeren in het aandelenkapitaal van het bedrijf.

Het bedrijf kan per jaar maximaal £5 miljoen aan financiering ophalen op deze manier met een maximum van £12 miljoen gecombineerd over verschillende jaren.

Particuliere investeerders ontvangen standaard een 30% belastingaftrek op hun investering, onafhankelijk hoe succesvol het bedrijf is. Ook zijn toekomstige winsten niet belast. Elke investeerder mag maximaal £1.000.000 per jaar op deze manier fiscaal vriendelijk investeren.

SEIS

Voor seed-financiering (startups met <200k aan omzet) kunnen ondernemers en investeerder gebruik maken van nog interessantere voordelen onder de SEIS regeling. Hiermee kunnen bedrijven slechts £200.000 ophalen, maar dit is juist voor startups een goede manier om op te starten.

Vanwege het hogere risico is de belastingaftrek hier ook hoger (50%). Ook man een investeer per jaar maar maximaal £100.000 op deze manier fiscaal vriendelijk investeren.

Nederlandse durfkapitaalregeling nodig om spaargeld om te zetten in investeringen

Ik heb al eerder gepleit dat we in Nederland ook een "Vriendenaandeel" en een "Community Lening" nodig hebben om het mkb te ondersteunen om na de corona-crisis het eigen vermogen te versterken en te kunnen blijven investeren.

Nu ook blijkt dat het spaartegoed van de Nederlanders het afgelopen jaar met €42 miljard (!) is gegroeid en we nu gezamenlijk €487 miljard aan geld op spaarrekeningen hebben staan met geen of soms zelfs negatieve rente, zou het nu het juiste moment zijn om met fiscale prikkels er voor te zorgen dat een (klein) deel hiervan actief ingezet gaat worden om de mkb uit de crisis te laten investeren.

1% spaargeld nodig voor herstel van Nederlandse MKB

Zelfs wanneer slechts 1% van dit spaarvermogen (€5 miljard) ingezet zou kunnen worden om de komende jaren te investeren in startups, scaleups en het mkb, zou dit een zeer belangrijk stimulans opleveren om de bedrijven in Nederland in eerste instantie te redden, maar vooral ook lucht te geven om weer te gaan ondernemen en te innoveren.

Het is daarom erg belangrijk wanneer de overheid, desnoods als tijdelijke maatregel in de komende 3 jaar als onderdeel van een "Herstelplan MKB", particulieren de mogelijkheid geven om fiscaal vriendelijk deze investeringen te verstrekken. Voorbeelden voldoende uit omringende landen, zoals ik met het "Vriendenaandeel" en de "Community Lening" al heb uitgewerkt. Het is nu belangrijk dat er politieke wil en moed komt om dit daadwerkelijk op te pakken!

Opbrengst sociale crowdfunding projecten sterk gestegen

Opbrengst sociale crowdfunding projecten sterk gestegen

Gedurende de Corona-pandemie is gebleken dat juist de sociale crowdfunding projecten sterk gegroeid zijn, ondanks het feit dat de gehele crowdfundingmarkt daalde. Hiermee werd vooral het sociale karakter van crowdfunding aangetoond om projecten en initiatieven die in nood zijn te ondersteunen.

Dit bleek ook nog afgelopen week met de donatie-campagnes voor ondernemers waarvan de winkel geplunderd werd tijdens de avondklok-rellen.

Hoewel de algemene crowdfundingmarkt in 2020 een lichte daling van 2% liet zien, werd er 15% meer aan creatieve& culturele projecten bijgedragen en steeg de bijdrage aan maatschappelijke projecten zelfs met bijna 50%, waarmee 8.338 projecten werden ondersteund.

85% sociale crowdfunding projecten

Er werden 960 creatieve projecten en 8.338 maatschappelijk projecten gefinancierd. In vergelijking met het aantal bedrijven die financiering ophaalden (1.692) blijkt ook wel dat dit nog steeds het merendeel van het aantal campagnes is binnen de crowdfunding industrie. Door het gemiddelde bedrag per campagne (€12.000 voor creatieve projecten en €3.000 voor maatschappelijke projecten) is het totaal opgehaalde bedrag echter nog geen 10% van het totale opgehaalde bedrag via crowdfunding.

Groei maatschappelijke projecten met 50%

Vooral crowdfunding voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject is hard gestegen. Het totaal opgehaalde bedrag is met bijna 50% gestegen naar 23,9 miljoen euro.

Groei van donatie campagnes gestegen met 157%

Wanneer nog verder ingezoomd wordt naar specifieke donatie campagnes voor goede doelen en ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van software leverancier Kentaa dat deze donatie campagnes zelfs met 157% gestegen zijn, o.a. vanwege grote campagnes voor ziekenhuizen.

Sociale leningen

Deze trend is ook te zien bij crowdfunding platformen die zich vooral richten op sociale investeringen, waarbij het niet alleen gaat om financieel rendement. In tegenstelling tot de gehele crowdfunding markt hebben platformen als CrowdAboutNow en AndersFinancieren wel een sterke groei laten zien.

Klanten en personeel financieren groei hypotheekadviseur Viisi

Klanten en personeel financieren groei hypotheekadviseur Viisi

Een mooi voorbeeld van een bedrijf die haar eigen medewerkers en klanten laat invetseren in de groei van de onderneming is hypotheekadviseur Viisi. Naast het radicale organisatiemodel (holocracy met zelfsturende teams), "employee-first" aanpak en focus op volledige transparantie over interne rollen, verantwoordelijkheden en salarissen past ook een innovatieve manier van financieren.

Via een crowdfunding campagne werd bijna €900.000 aan groeifinanciering opgehaald, tegen zeer "zachte" voorwaarden. Zo start de aflossing pas na 3 jaar en wordt er een rente geboden van 5% voor de 6-jarige lening zonder uitgebreide zekerheden die geboden worden.

Een derde van dit bedrijf is opgehaald via investeringen van medewerkers en directe relaties van de oprichters van het bedrijf.

2,7 miljoen euro voor MKB-vouchers in Provincie Overijssel

2,7 miljoen euro voor MKB-vouchers in Provincie Overijssel

Om ondernemers en instellingen nog beter tot dienst te zijn, voegt de provincie Overijssel een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-voucher. De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst en kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro,

Activiteiten

Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:

 • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop (max. € 2.500,-)
 • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe) producten, diensten of processen door toepassing van innovatie (max. € 10.000,-)
 • Scholing m.b.t. vaardigheden of nieuwe verdienmodellen en technologieën (max. € 15.000,-)

Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Er is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Uitrollen in hele land!

Een mooi initiatief dat extra landelijke ondersteuning verdiend. Belangrijk aandachtspunt hierbij vind ik wel dat er naast de inhoudelijke ondersteuning voor digitalisering, verduurzaming en nieuwe verdienmodellen de vouchers ook ingezet kunnen worden voor de ondersteuning van specialisten voor financieringsaanvragen van deze initiatieven.

Te vaak lopen deze initiatieven nog vast in de uitvoering wanneer geen rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden om deze innovaties of nieuwe bedrijfsactiviteiten te financieren. Een financieringsspecialist zou hier een ondernemer als onafhankelijk expert kunnen ondersteunen.

€20 miljoen voor Duits fonds voor revenue-based financieringen

€20 miljoen voor Duits fonds voor revenue-based financieringen

Een nieuw financieringsmodel wat in opkomst is zijn "revenue-based" financieringen. Hiermee wordt een afspraak gemaakt over de verdeling van de toekomstige winsten in plaats vaste afspraken over een rentevergoeding (leningen) of het verdelen van eigenaarschap (aandelen).

Hierdoor worden revenue-based financieringen ook gezien als betere oplossing voor ondernemers, maar waarbij investeerders nog wel de mogelijkheid houden om te kunnen profiteren van de groei van de onderneming.

Publicaties / onderzoek

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfunding

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfunding

Op 10 november 2021 zal de nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving ingevoerd worden. Op dit moment worden de laatste details voorbereid door de nationale toezichthouders en zal de Europese toezichthouder ESMA in maart een consultatie ronde starten om technische details vast te stellen.

Juriste Ella van Kranenburg heeft samen met haar collega Dorothé Melchers de huidige wetteksten uitgeplozen en in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor crowdfunding platformen die in Nederland actief zijn:

Binnen de crowdfunding werkgroep van Stichting MKB Financiering worden deze consequenties, samen met Ella van Kranenburg, ook uitgebreid besproken.

Ook zal er binnenkort samen met de AFM een bijeenkomst worden georganiseerd om de overgang naar het nieuwe Europese vergunningsstelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen. In maart zal er namelijk nog een aanvullende consultatie plaatsvinden in Europees verband waarin specifieke technische details van de invoering van de wetgeving vastgelegd gaan worden en het is belangrijk dat dit zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk.

Jaarlijks onderzoek Cambridge Centre for Alternative Finance

Jaarlijks onderzoek Cambridge Centre for Alternative Finance

Het onderzoekscentrum Cambridge Centre for Alternative Finance verzameld elk jaar data over de groei van de alternatieve financieringsmarkt. De dataverzameling voor 2019 en 2020 samen is nu ook gestart en de alternatieve financiers hebben hier als het goed is nu ook een uitnodiging voor ontvangen om aan mee te werken.

Bij deze ook een oproep aan deze financiers om hier aan mee te werken. Aan de afgelopen editie deze 1227 financiers mee, waardoor een goed beeld gevormd kon worden van de ontwikkelingen en trends wereldwijd.

De verwachting is dat het rapport in de zomer van 2021 gepubliceerd zal gaan worden.

Vacatures

Komende periode zoekt Stichting MKB Financiering een aantal nieuwe medewerkers.

Op dit moment staan vacatures open voor een nieuw bestuurslid/ operationeel manager om met de overige bestuursleden de organisatie aan te sturen en verder te ontwikkelen, een ervaren auditor om de audits uit te voeren voor het Keurmerk Erkend MKB Financier en voor de contacten met de politiek en beleidsmedewerkers zijn we op zoek naar een beleidsadviseur mkb financiering om de politieke discussie rond non-bancaire financiering te ondersteunen.

Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid

Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid

Stichting MKB Financiering zoekt een operationeel manager (0,8FTE) met kennis en ervaring op het gebied van non-bancaire financiering. Tevens ben je onderdeel van het driekoppige bestuur van Stichting MKB Financiering.

Heb jij ruime ervaring in de mkb financieringsmarkt, kennis van publiek-private samenwerkingen en met het gestructureerd managen van een nieuwe organisatie en daarnaast bestuurlijke ervaring? Solliciteer dan direct!

Profiel

Je bent een ervaren en gestructureerde operationeel manager met affiniteit met de (non-bancaire) mkb financieringsmarkt. Je kunt hoofd- van bijzaken scheiden en bent goed in staat om te schakelen tussen proces en inhoud.

Verder heb je:

 • Ervaring in het opzetten van een organisatie;
 • Bestuurlijke ervaring is een pré, maar niet vereist;
 • Ervaring op het gebied van (initiëren van) onderzoeken is een pré, maar niet vereist;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Een uitstekend vermogen om het overzicht te behouden, maakt je snel nieuwe informatie eigen en je bent een meewerkend manager die ontspannen feedback geeft en ontvangt;
 • Je bent gericht op het gezamenlijke resultaat en de doelstellingen van de organisatie;
 • Je bent energiek en flexibel, hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit.

Informatie en solliciteren

Ben jij de Operationeel manager en mede-bestuurder die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering via ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)

Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)

Stichting MKB Financiering zoekt een ervaren auditor met kennis en ervaring op het gebied van non-bancaire financiering. Heb jij ruime ervaring in de beoordeling en auditing van organisaties en affiniteit met de non-bancaire financieringsmarkt? Solliciteer dan direct!

Profiel

Je bent een ervaren auditor/risk manager met affiniteit met de (non-bancaire) mkb financieringsmarkt. Je bent zelfstandig in staat om gedurende het jaar de structurele audits en de ad-hoc audits in te plannen.

Verder heb je:

 • Ervaring in het uitvoeren van audits;
 • Minimaal 8 jaar ervaring in risk-management of audits;
 • Kennis van de mkb financieringsmarkt;
 • Geen belangenverstrengeling met bestaande of nieuwe mkb financiers;

Informatie en solliciteren

Ben jij de Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering via ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Beleidsadviseur mkb financiering

Beleidsadviseur mkb financiering

Stichting MKB Financiering gaat de komende periode uitbreiden en is op korte termijn op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur mkb financiering voor het volgen en deelnemen aan de politieke discussies rond non-bancaire financiering.

Profiel

Als Beleidsadviseur mkb financiering weet je hoe politieke besluitvorming uitgevoerd wordt en heb je ruime ervaring in het pro-actief volgen en beïnvloeden van politiek-bestuurlijke besluitvorming. Als Beleidsadviseur mkb financiering schakel je daarbij tussen uitvoering en beleid, beïnvloeden en samenwerken en tussen mediacampagnes en Kamerbrieven. Ben jij de spin in het web die onze beleidsdoelen gezamenlijk kan bereiken? Solliciteer dan direct!

Informatie en solliciteren

Ben jij de Beleidsadviseur mkb financiering die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 15 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Georgie Friederichs, Bestuurslid Lobby, via georgie@stichtingmkbfinanciering.nl

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).