Verbod op P2P-platformen in China | Consultatie Wet Witwassen | Mijpalen Qredits en Geldvoorelkaar | Zopa wordt bank | EU Crowdfunding wetgeving triloog

Deze week een aantal internationale inzichten en verder een uitgebreide nieuwsbrief.

In China moeten alle P2P-leenplatformen de komende 2 jaar sluiten. Dit is een grote klap voor de grootste P2P markt in de wereld waar in 2017 nog $358 miljard werd uitgeleend.

Verder blijven de problemen voor mkb financiering door banken aanhouden. Hoewel kredietverstrekking in Europa stijgt, blijkt het in Nederland weer te dalen. Ook tonen twee onderzoeken in het economen vakblad ESB dat vooral kleine, snelgroeiende bedrijven zonder onderpand veel problemen hebben om financiering op te halen.

Daarnaast mooie mijlpalen voor Qredits en Geldvoorelkaar deze week die nu in totaal €400 miljoen en €200 miljoen hebben verstrekt.

Deze artikelen staan deze week in deze nieuwsbrief:

 • Kredietverlening in Europa stijgt weer, maar daalt in Nederland
 • Europese banken zetten dit jaar streep door ruim 60.000 banen
 • ESB publicaties: Problemen met financiering voor groeibedrijven
 • AFM: Informatie over advieskosten bij financieel advies
 • Consultatie voor Wet plan van aanpak witwassen
 • Mijlpalen non-bancaire financiers Qredits en Geldvoorelkaar
 • P2P leen platformen moeten in China allemaal sluiten
 • P2P lender Zopa wordt een bank
 • Triloog voor Crowdfunding begonnen. Gaat de EU crowdfunding wetgeving nog lukken voor het eind van het jaar?
 • SMF blog: Ondernemingsfinanciering: een interessant zoekproces

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Kredietverlening in Europa stijgt weer, maar daalt in Nederland

De stevige dip in de kredietverlening in september lijkt alweer overwonnen in Europa. Maar niet in Nederland, waar kredietverlening weer met 0,6% is afgenomen blijkt uit rapport van de ECB, waar het FD over schrijft.

Verschillen binnen Europa

Uit het ECB-rapport blijkt dat er binnen Europa grote verschillen zijn. In Duitsland en Frankrijk is de vraag naar bedrijfskredieten relatief hoog, respectievelijk 7,2% en 6,9% groei op jaarbasis; bij het Italiaanse bedrijfsleven is er een stevige krimp van 5,6% en Nederland zit er tussenin met een min van 0,6%.

MKB investeert niet voldoende

Publicaties van het CBS en CPB maken volgens het FD duidelijk dat Nederlandse bedrijven stevig investeren, maar dat gewoon vanuit de kasstroom doen. Ze houden zelfs nog geld over om kredieten af te lossen. DNB gaat zelfs nog een stap verder een geeft aan dat het Nederlandse mkb te weinig investeert en te veel spaart.

MKB Nederland reageerde hier terecht op door aan te geven dat het Nederlandse mkb dit juist doet om juist het eigen vermogen te versterken en niet te  niet te afhankelijk te zijn van overheid en banken bij een toekomstige crisis.

Europese banken zetten dit jaar streep door ruim 60.000 banen

Chronisch lage winstgevendheid van de banken dwingt ze om rigoureus te bezuinigen. Alleen al komend jaar gaan er  60.000 banen verloren in de traditionele bancaire sector. In Nederland is het aantal banen bij banken sinds 2000 zelfs al gehalveerd van 130.000 naar 65.000 in 2018.

Hoewel Nederlandse banken nog wel naarstig op zoek zijn naar nieuw personeel voor anti-witwas functies en IT personeel, gaat het afsluiten van lokale bankkantoren echter gewoon door.

Expertise blijft nodig, maar nu bij nieuwe Fintech aanbieders

Veel oud-bankiers en financieel specialisten vinden tegenwoordig echter eerder een baan bij nieuwe Fintech aanbieders of gaan als zelfstandig adviseur aan de slag. Terwijl banken hun rol aan het zoeken zijn in het veranderende financiële landschap en diensten afstoten, nemen Fintech aanbieders de betalingsprocessen, beleggingsdiensten en persoonlijke en zakelijke financieringsproducten over.

Wanneer banken het niet meer willen of kunnen doen, zijn er steeds dan ook steeds meer gespecialiseerde aanbieders die deze diensten overnemen. Daar is ook veel expertise voor nodig, waardoor de ex-bankmedewerkers vaak goed terecht kunnen bij dit soort aanbieders, of zelf en Fintech onderneming starten.

ESB publicaties: Problemen met financiering voor groeibedrijven

In het economen vakblad ESB staan deze maand twee interessante artikelen op het gebied van financiering. Uit onderzoek blijkt dat er problemen zijn om kapitaal aan te trekken voor kleine productieve bedrijven.

Met name bedrijven zonder onderpand, maar wel veel immaterieel kapitaal hebben problemen om aan financiering te komen.

De Winter en Bun stellen dat misallocatie van kapitaal bij bedrijven sinds de financiële crisis sterk is gestegen. In een economie zonder verstoringen hebben de productiefste bedrijven in een bedrijfstak, onder bepaalde voorwaarden, de grootste productie. Een theoretisch ideaal dat niet op lijkt te gaan in Nederland, waar de productiefste bedrijven moeite hebben met het aantrekken van kapitaal.

De kapitaalverstoringen hebben ook vaker een permanent karakter. Zij vinden dat de kapitaalverstoring met name groot is voor kleine en hoog-productieve bedrijven. Hierdoor ervaren hoogproductieve bedrijven in Nederland veel moeilijkheden bij het aantrekken van kapitaal, waardoor ze kleiner blijven dan ze zouden moeten zijn.

Meijerink, van Heuvelen en Bettendorf hebben onderzoek gedaan naar de dalende bedrijfsdynamiek. Voor de productiviteit in een economie is het bevorderlijk als succesvolle bedrijven doorgroeien en minder succesvolle ­failliet gaan. Een hoge bedrijfsdynamiek is een signaal dat dit proces van ‘creatieve destructie’ goed verloopt. ­Internationaal zien zij dat de bedrijfsdynamiek daalt. Uit nieuwe cijfers blijkt dat dit ook geldt voor Nederland.

Zij concluderen dat het aandeel startende bedrijven sterker daalt bij de diensten dan bij de industrie. Zij stellen dat misallocatie van kapitaal en de toenemende immateriële activa verklaringen kunnen zijn voor de vertraagde bedrijfsdynamiek.

Zij benadrukken dat het vooral voor bedrijven met relatief veel immaterieel kapitaal moeilijk is om financiering te krijgen.

AFM: Informatie over advieskosten bij financieel advies

De AFM is een campagne gestart om bij financieel advies duidelijk te maken wat de wettelijke bepaling zijn waar adviseurs aan moeten voldoen. Dit geldt op dit moment alleen voor advies- en bemiddelingskosten voor consumenten, maar de verwachting is dat we adviesmarkt voor (klein-zakelijke) bedrijven ook die kant op zal gaan. Daarom is het voor de sector interessant om in te gaten te houden waar de AFM nu al op let.

Provisieverbod - betaling voor advies

Voor veel financiële producten betaal je als consument nu de advies- en bemiddelingskosten rechtstreeks aan de financiële adviseur. Dat geldt ook voor beleggingsdiensten.

De directe betaling is een gevolg van het provisieverbod. Voordat het provisieverbod bestond, betaalde de consument indirect voor de dienstverlening van de adviseur. De kosten zaten verwerkt in het product. Dat is wettelijk niet meer toegestaan, omdat dit onwenselijk gedrag opleverde waarbij hoge provisies betaald werden om adviseurs over te halen om bepaalde financiële producten te adviseren.

Dienstverleningsdocument - transparantie over werkzaamheden en kosten

Als je advies of bemiddeling krijgt voor een product dat onder het provisieverbod valt, hoor je een dienstverleningsdocument te ontvangen. Het dienstverleningsdocument geeft inzicht in de gemiddelde beloning van de adviseur. Een adviseur is verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website te plaatsen. Voordat je een gesprek gaat voeren, kun je je zo al verdiepen in de kosten en mogelijkheden en je kunt de kosten van adviseurs met elkaar vergelijken.

Transparantie voor klant

Bovenstaande afspraken rond provisieverbod en het dienstverleningsdocument zorgen voor meer transparantie voor de klant. Daarom is het ook te verwachten dat soortgelijke afspraken ook gemaakt zullen worden voor

Alle informatie ver advieskosten is hier verder te vinden op de website van de AFM.

Consultatie voor Wet plan van aanpak witwassen

Het Ministerie van Financiën en Ministerie van J&V hebben het nieuwe wetsvoorstel met een plan van aanpak tegen witwassen gepubliceerd. Dit is nu ter consultatie beschikbaar voor iedereen om feedback op te geven.

Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen:

 1. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro.
 2. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
 3. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Op dit moment zijn er 7 reacties publiek beschikbaar (voornamelijk individuele personen). Andere belanghebbenden kunnen nog tot 14 januari reageren op de consultatie.

Mijlpalen non-bancaire financiers Qredits en Geldvoorelkaar

Belangrijke mijlpalen deze week voor Qredits en Geldvoorelkaar die respectievelijk de grens van €400 miljoen en €200 miljoen aan verstrekte kredieten doorbreken. Een mooie prestatie voor twee van de pioniers van non-bancaire financiering in Nederland.

Qredits is gestart in 2009 en heeft sinds die tijd 17.000 startende en bestaande ondernemers geholpen, waarbij 71% van het totale bedrag is verstrekt aan kredieten onder de € 50.000.

Geldvoorelkaar is als een van de eerste crowdfunding platformen al actief sinds 2010 en heeft in totaal  1.600 Nederlandse mkb-ondernemingen ondersteund (gemiddeld krediet dus ca. €125.000).

Deze financiers laten zien dat de markt van mkb financiering snel aan het veranderen is.  Er zijn nu een groot aantal financiers in de markt actief die gezamenlijk al vele miljarden euro hebben weggezet bij het mkb, waarbij een groot van de aanbieders oplossingen biedt voor de kleine financieringen onder de €250.000.

P2P leen platformen moeten in China allemaal sluiten

Afgelopen jaren zijn er veel schandalen geweest in China rond P2P leenplatformen, waar weinig regelgeving voor was en de markt extreem hard gegroeid is naar $358 miljard aan kredietverstrekking in 2017. De Chinese overheid heeft nu radicaal ingegrepen en heeft alle P2P leenplatformen opgedragen om te stoppen en binnen 2 jaar de leenportefeuille af te lossen.

5.000 platformen in 2015

Vooruitlopend op deze wetgeving was de markt al ingestort. In 2015 waren er nog 5.000 P2P platformen actief. In oktober van dit jaar is het al gedaald naar 427 platformen. Deze platformen zullen dus nu allemaal moeten sluiten, of een nieuwe vergunning als "small loan provider" aanvragen. Met de nieuwe vergunning wil de Chinese overheid weer grip krijgen op deze sector.

Voorwaarden voor de nieuwe vergunning is dat de organisaties minimaal 50 miljoen yuan ($7,1 miljoen) aan eigen vermogen hebben en minimaal 1 miljard yuan ($142 miljoen) aan kapitaal beschikbaar hebben om te verstrekken. Ook zijn organisaties en personen die misbruik hebben gemaakt van de vorige regelgeving uitgesloten van het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Hierdoor lijkt het er op dat de Chinese overheid slechts een beperkt aantal nieuwe, grote partijen op de markt toe wil laten waar zij beter grip op heeft.

P2P lender Zopa wordt een bank

Een bijzonder stap van Zopa, de pionier in P2P-lenen in het VK. In de afgelopen 14 jaar heeft de organisatie £5 miljard aan leningen verstrekt. Met de laatste financieringsronde hebben ze nu extra kapitaal opgehaald om een "nieuwe generatie bank" te worden.

De ambities zijn groot. De financier (met 500 medewerkers geen kleine organisatie meer) verwacht dat het door het aantrekken van spaargeld van consumenten meer financiering beschikbaar heeft om uit te lenen en minder afhankelijk te zijn van institutioneel geld.

Triloog voor Crowdfunding begonnen. Gaat de EU crowdfunding wetgeving nog lukken voor het eind van het jaar?

De triloog voor Europese Crowdfunding wetgeving is op dit moment bezig. Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) zet zich al geruime tijd in voor deze nieuwe Europese crowdfunding wetgeving.

Triloog

Zij publiceerde afgelopen week een update over de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe crowdfunding wetgeving en een uitleg over het proces:

"Het Europees Parlement moet, net als onze politieke partijen, democratisch een meerderheid over het dossier vormen. De EU-landen bespreken hun standpunten in de Raad van de EU.
Het Parlement en de Raad hebben nu beide een standpunt ingenomen over Crowdfunding, daar wordt over onderhandeld. Dit is de triloog. Ik onderhandel namens het Parlement. Schaduwrapporteurs van andere politieke stromingen controleren of ik ook echt doe wat we als Parlement besproken hebben.
Namens de landen onderhandelt Finland. Zij zijn dit half jaar voorzitter van de Raad van de EU en doen álle onderhandelingen namens de landen. De Europese Commissie geeft advies. Zij hebben daarvoor, zoals bij ons de ambtenaren op een ministerie, de vakkennis in huis."
Pas wanneer de Raad en ik (namens het Parlement) een definitieve uitkomst uitonderhandeld hebben, eindigt de triloog. Afsluitend wordt nog een keer gestemd in het Parlement, om zeker te zijn van democratische legitimiteit.

Hoewel iedereen graag nog een deal wil sluiten voor het eind van het jaar begint de tijd nu te dringen. De komende week wordt hierin cruciaal, omdat daarna de Europese Commissie en het Europees Parlement met reces gaan.

Stichting MKB Financiering - kennis blog

Blog 31. Ondernemingsfinanciering: een interessant zoekproces

Die laatste weken van het jaar zijn bij uitstek het moment om terug te kijken. Wat ging er goed, wat is er gerealiseerd afgelopen jaar? Alle mogelijkheden benut? Of heb je ook kansen gezien, maar niet gegrepen? Kortom, de gebruikelijke terugblik.

Vooruitblik

Ondernemers staan niet lang stil bij een terugblik. Einde jaar is meteen het moment voor vooruitblik. Welke kansen zie je in het nieuwe jaar? Groei, nieuwe markten, nieuwe producten? Natuurlijk, als ondernemer zie je dat. Een nieuw jaar betekent: nieuwe kansen. En als dat betekent dat je moet investeren, dan denk je ook daar over na. Als je kansen ziet en de investering verdient zich snel terug, dan ga je volgend jaar natuurlijk investeren. Dit is een heerlijk proces: je ziet in gedachten kansen en je maakt al plannen om die kansen te verzilveren.

Waar vind je informatie over het nieuwe financieren? Er zijn meerdere bronnen die je kunt raadplegen:

Lees hier de rest van het blog.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).