Verkiezingen & Crowdfunding | Shake-out platformen | Fintech Recruitment

Verkiezingen vandaag! In deze nieuwsbrief een artikel over wat crowdfunders kunnen leren van de verkiezingen en een crowdfunding campagne voor zonnepanelen voor premier Rutte.

Deze week heb ik vele positieve reacties gehad op ons onderzoek naar gestapeld financieren waar we op korte termijn mee gaan starten. Verder reis ik eind deze week af naar Helsinki voor een van de grootste crowdfunding events in Europa, waar ik een key-note zal geven over de samenwerking tussen marktpartijen en overheden om een duurzame crowdfunding industrie te ontwikkelen in een land.

Veel leesplezier,

Ronald

Wat crowdfunders kunnen leren van verkiezingscampagnes

Op dit moment is de grootste crowdfundingcampagne van Nederland weer bezig. Honderden mensen werken keihard om hun droom waar te maken, en gebruiken daar persoonlijke verhalen, heldere doelen en urgentie voor, net zoals een goede crowdfunding campagne er uit moet zien. Lees hier de korte, maar krachtige analyse op het  blog van voordekunst.nl.

Crowdfunding is een gamechanger in vastgoedontwikkeling

Interessant artikel van Laurens IJsselmuiden van Bouwaandeel over de kansen van crowdfunding binnen de vastgoedsector. De projectontwikkelaar moet transparanter worden!


Betrokkenheid particulieren en draagvlak

Nieuw bij het crowdfunden van vastgoed is de directe betrokkenheid van particulieren bij vastgoedprojecten. Mensen die deel uitmaken van een ontwikkeling en die profiteren van de opbrengsten uit het vastgoed zullen de projecten gaan omarmen en actiever gaan gebruiken. Naast de financiering die een ontwikkelaar nodig heeft voor de realisatie van het vastgoed wordt er in een vroeg stadium een binding met geïnteresseerden gecreëerd. Bij interesse voor een project scharen zich investeerders achter een ontwikkeling, hetzij de functie komt hun leefomgeving ten goede, hetzij het project spreekt thematisch tot de verbeelding.

Transparantie is vereist
Crowdfunding is een gamechanger in vastgoedontwikkeling. Om projecten via crowdfunding gerealiseerd te krijgen moeten projectontwikkelaars niet een financiële instelling overtuigen, maar de crowd. Transparantie is dan een vereiste. Heeft de ontwikkelaar succesvolle projecten gerealiseerd, zal dit voor toekomstige ontwikkelingen investeerders ook vertrouwen geven. Dit maakt ontwikkelaars minder afhankelijk van financiële instellingen. Voor een gemeente kan crowdfunding ook effectief als graadmeter voor een ontwikkeling ingezet worden.

Key-note lezing tijdens Nordic Crowdfunding Event

Eind deze week zal de gehele crowdfunding industrie van Noord Europa zich verzamelen in Helsinki. Platformen, toezichthouders en (academische) onderzoekers zullen daar de laatste inzichten delen tijdens het Nordic Crowdfunding Event waar ruim 200 experts bij aanwezig zullen zijn.

It takes two to tango

Zelf zal ik daar als een van de key-note sprekers de conferentie mogen openen met een presentatie over de manier waarop de marktpartijen en overheden/toezichthouders samen kunnen en moeten werken om een stabiele crowdfunding markt te laten ontstaan.

Veel is te leren van de ontwikkelingen die plaats hebben gevonden in verschillende markten binnen en buiten Europa, maar het is ook duidelijk dat regulering mee moet groeien met de omvang van de markt(partijen).

44 jaar oud magazine wil lezers mede-eigenaar maken

Er zijn wel meer crowdfunding campagnes geweest om artikelen, boeken of magazines te financieren, maar in de meeste gevallen is dit gegaan via donaties of pre-sales campagnes. Het meeste bekende voorbeeld hiervan in Nederland is De Correspondent, die 1 miljoen euro heeft opgehaald bij de oprichting bij 15.000 nieuwe abonnees.

Community Shares

Het Engelse "New Internationalist" wil haar lezers nog meer betrekken bij haar organisatie en probeert op dit moment £500.000 op te halen door aandelen te verkopen. De eerste 800 investeerders zijn al ingestapt.

De investeerders wordt vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze geen hoog rendement hoeven te verwachten, maar dat ze wel zeggenschap hebben en mogelijk een kleine vergoeding zullen ontvangen. Voor dit soort community ondernemingen is het in Engeland mogelijk om Community Shares uit te geven, een eenvoudigere vorm om aandelen in beperkte kring uit te geven.

Crowdfunding is noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van burgerinitiatieven

Een interessante analyse van Helen Toxopeus en Karen Maas van het Impact Centre van de Erasmus Universiteit over de noodzaak en de kansen van crowdfunding voor het verder ontwikkelen van burgerinitiatieven.

Ze bespreken dit statement in een publicatie (PDF) aan de hand van drie succesmechanismen van crowdfunding.

Mechanisme 1: Persoonlijke netwerken scheppen vertrouwen

‘Crowdfunding is vaak gebaseerd op netwerken. Dat kan bij kleine investeringen een kring van vrienden, familie, klanten of eerdere geldschieters zijn. In zulke gevallen is het vertrouwen in de bekende initiatiefnemer(s) cruciaal. De groep investeerders heeft ook vaak dezelfde kenmerken. Met kleine groepen investeerders is het gevoel ‘echt het verschil te maken’ groter. Naarmate groepen investeerders groeien, wordt het reputatie-aspect groter. Het netwerk wordt dan ook minder homogeen.’

Mechanisme 2: Lokale investeerders profiteren zelf mee

‘Een belangrijke voorwaarde voor het succes van lokale crowdfunding is het op een juiste balans brengen van kosten en opbrengsten voor de gemeenschap. Daaruit moet duidelijk blijken wat de voordelen zijn die plaatselijke burgers kunnen behalen, door kapitaal ter beschikking te stellen. Het kan om niche-markten gaan van bepaalde producten, bijvoorbeeld door boeren geproduceerd. In dit mechanisme blijken meer burgers bereid kleinere bedragen in te leggen.’

Mechanisme 3: Enthousiasme werkt aanstekelijk

‘Goed lopende crowdfundingprojecten werken aanstekelijk. Bij investeerders groeit het vertrouwen dat dit project succesvol kan gaan worden en investeren om die reden ook mee, vooral als dit enthousiasme al na korte tijd duidelijk is. Als je ziet dat anderen meedoen, denk je sneller: dan draag ik ook bij, ook in het vertrouwen dat daardoor ook anderen weer aansluiten. Op crowdfundingactie is deze ‘conditionele samenwerking’, ik doe mee als anderen ook meedoen, in principe goed toepasbaar. Zeker wanneer een groep van vroege investeerders het startsein geeft.’

Crowdfunding platformen sluiten partnerships voor snellere groei van projecten

Crowdfunding platformen hebben behoefte aan 2 zaken om te kunnen groeien: investeerders en dealflow (nieuwe projecten). Nu de eerste platformen een stabiele groep van investeerders aan zich heeft weten te binden, wordt nu een stap gezet om partnerships te sluiten voor aanvullende dealfow.

Samenwerking met banken

Diverse platformen (Collin Crowdfund, Kapitaal op Maat, OnePlanetCrowd) hebben een samenwerking aangekondigd met Rabobank om op deze manier samen meer ondernemers te financieren. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel extra projecten dit oplevert voor de platformen.

In het VK is het wettelijk geregeld dat banken ondernemers verplicht door moeten wijzen naar een onafhankelijke partij als zij hen niet kunnen helpen. Zover zijn we in Nederland nog niet. Banken kunnen zelf kiezen naar wie zij doorverwijzen of niet.

Het zou goed zijn als banken ook verplicht worden om naar onafhankelijke intermediairs door te verwijzen waar een keuze tussen verschillende (alternatieve) financiers gemaakt kan worden.

Samenwerking met branchorganisaties

Collin Crowdfund is daarnaast de laatste tijd aan het inzetten op een andere strategie en is overeenkomsten aan het sluiten met brancheorganisaties. Afgelopen week werd een samenwerking gesloten met de Koninklijke Metaalunie (13.000 leden). Enkele maanden geleden werd een vergelijkbare deal gesloten met LTO Nederland (40.000 agrariërs).

Opvallende campagne: Zonnepanelen voor premier Rutte

Een opvallende actie tijdens de verkiezingscampagne was de actie om via crowdfunding geld op te halen voor 6 zonnepanelen bij premier Rutte. Een mooie actie die in korte tijd de benodigde 2.000 euro ophaalde.

Het is natuurlijk voornamelijk een symbolische actie (Solease haalt via DuurzaamInvesteren binnen enkele uren 1 miljoen euro voor zonnepanelen op), maar het laat zien dat er in korte tijd voldoende personen gemobiliseerd kunnen worden om financiering op te halen voor een project wat mensen belangrijk vinden (duurzame energie).

Onafhankelijke rating voor equity Crowdfunding

Het Engelse CrowdRating biedt voor de grote equity crowdfunding platformen in het VK een service voor de onafhankelijke beoordeling van de proposities van het platform.

Ik heb eerder al eens beschreven dat het bepalen van waardering binnen equity crowdfunding een belangrijke uitdaging is. Sommige platformen in Europa gebruiken hiervoor een lead-investor (SyndicateRoom, MyMicroInvest), sommige laten de investeerder hier zelf een keuze in maken (evt in overleg met het platform), maar er komen ook geautomatiseerde tools, zoals Equidam en nu dus ook organisaties zoals CrowdRating die het werk van Corporate Finance adviseur naar de Equity Crowdfunding markt trekken.

Fintech recruitment / PhD onderzoek

Het Duitse Finletter heeft een zoekmachine voor banen, specifiek in de FinTech sector opgezet. Op dit moment worden er een kleine 200 specifieke banen aangeboden. Het lijkt er op dat de nieuwe financiële spelers in Duitsland hard aan het groeien zijn.

FinTech recruitment in Nederland?

Op dit moment zijn ook in Nederland de FinTech en Alternatieve Financieringsbedrijven in Nederland aan het groeien en op zoek naar goed gekwalificeerd personeel.

Ik merk dat ik regelmatig door ervaren financieel specialisten wordt benaderd welke partijen op zoek zijn naar nieuw personeel. De omgekeerde vraag komt regelmatig ook langs vanuit de nieuwe marktpartijen.

Kent iemand al partijen die zich op FinTech / Alternative Finance recruitment richt in Nederland of wie dit wil oppakken?

Fintech / Crowdfunding onderzoek?

Voor wie geen commerciële functie zoekt, maar een PhD onderzoek wil doen naar crowdfunding, check het huidige aanbod van University of Agder (Noorwegen). De universiteit zoekt onderzoekers voor een 3 jaar PhD studie naar crowdfunding (salaris ca. 50.000 euro) binnen haar International Management afdeling.

Enkele onderwerpen (laat weten of je een introductie bij de juiste persoon van me wilt):

  1. Factors influencing crowdfunding campaign performance, success and failure.
  2. Factors impacting contributions to crowdfunding campaigns.
  3. Factors influencing usage of crowdfunding by entrepreneurs, artists and social activists.
  4. Strategic responses to crowdfunding by traditional financial institutions (banks, VCs, etc.).
  5. Cross country comparisons of crowdfunding practices and behaviors.
  6. Civic crowdfunding and crowdfunding strategies for public institutions.
  7. Crowdfunding in developing countries adoption and practice.
  8. Gender aspects in crowdfunding practice and behavior.
  9. Internationalization strategies of crowdfunding platforms.
  10. Network relations and their role in crowdfunding campaign management and success.

Eerste shake-out van crowdfunding platformen

Het wordt al langer aangekondigd, maar de eerste shake-out van (Engelse) crowdfunding platformen lijkt nu erg gestart. Het equity crowdfunding platform Trillion Fund, een platform gespecialiseerd in duurzame energieprojecten, moet ondanks het opgebouwde netwerk van 7.000 investeerders, de deuren sluiten. Ondanks een succesvolle financieringsronde van 600.000 in 2014, is het het bedrijf niet gelukt om rendabel te worden.

Dealflow

Belangrijkste reden volgens oprichter Theresa Burton is een gebrek aan dealflow. Het bedrijf het nog geprobeerd om extra inkomsten te genereren door de verkoop van haar software als SAAS-service (een stap die veel platformen tegenwoordig proberen), maar dit was helaas niet voldoende.