Verlenging aanvraagproces Europese Crowdfunding vergunning | Webinars Nationaal Groeifonds | Minister Adriaansens over mkb frauderegister | Kamerleden op bezoek bij Erkend MKB Financiers

De afgelopen week werd duidelijk dat onder druk van Duitsland en Frankrijk de harde deadline van 10 november voor crowdfunding platformen om te voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen hoogstwaarschijnlijk zal worden verschoven.

Platformen en toezichthouders krijgen dan iets langer de tijd. Wel moeten de platformen voor 1 oktober hun aanvraag ingediend hebben. In de praktijk zullen de meeste platformen dan nog steeds dit jaar of uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 hun vergunning hebben ontvangen.

Ook zijn de specificaties gepubliceerd voor deze platformen hoe zij om moeten gaan met betaalproviders, sub-licenties van de vergunning (tied-agent), verantwoordelijkheden voor informatie in beleggersinformatie (KIIS) en beheer van (verhandelbare) obligaties en aandelen.

Verder deze week informatie over de nieuwe aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds en de reactie van Minister Adriaansens over toegang tot het frauderegister voor non-bancaire financiers.

Artikelen deze week:

 • Verlenging aanvraagproces Europese Crowdfunding vergunning
 • Webinars Nationaal Groeifonds voor 3e aanvraagronde
 • Minister Adriaansens over toegang tot het frauderegister voor non-bancaire financiers
 • Kamerleden op bezoek bij Erkend MKB Financiers
 • Business & Financing Models for Tomorrow's Heritage
 • Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Verlenging aanvraagproces Europese Crowdfunding vergunning

Afgelopen week werd  bekend dat crowdfunding platformen en toezichthouders langer de tijd krijgen om de vergunningsprocedure voor de nieuwe Europese Crowdfunding vergunning (ECSP) af te ronden, zolang de aanvragen maar voor 1 oktober binnen zijn bij de nationale toezichthouder. Bij het internationale nieuwsplatform CrowdfundInsider heb ik uitleg gegeven over de achtergrond en redenen van dit uitstel.

Aanvraag voor 1 oktober 2022 afgerond

ESMA schrijft in een advies aan de Europese Commissie vandaag dat zij vinden dat de overgangsperiode waarin crowdfunding platform hun "oude" vergunning mogen blijven gebruiken verlengd moet worden naar 10 november 2023, om toezichthouders en platformen iets meer tijd te geven om de stroom aan aanvragen af te handelen. Vooral de platformen in Duitsland en Frankrijk hebben op het verlengen van deze overgangsperiode aangedrongen. De aanvraag moet echter wel op 1 oktober 2022 binnen zijn bij de nationale toezichthouder.

Hiermee heeft ESMA een tussenoplossing gevonden door wel iets meer tijd te geven aan toezichthouders om de aanvragen te beoordelen, maar druk op de platformen te houden om de aanvraag wel zo snel mogelijk in te dienen.

Nadeel is wel dat na 10 november 2022 er nog steeds situaties kunnen ontstaan in landen waarin crowdfunding platformen met en zonder ECSP tijdelijk naast elkaar actief zijn.

Laatste details bekend over afhandelen betalingen en sublicenties verstrekken

Daarnaast heeft ESMA aanvullende eisen gepubliceerd hoe zij verwacht dat platformen om gaan met betaalproviders, sub-licenties van de vergunning (tied-agent), verantwoordelijkheden voor informatie in beleggersinformatie (KIIS) en beheer van (verhandelbare) obligaties en aandelen:

 • Alle betalingen moeten via een geregistreerde betaalprovider (Directive (EU) 2015/2366) verlopen. Wanneer een platform dit zelf wil doen, moet zij dus een vergunning als Payment Service Provider aanvragen.
 • Een platform dat verhandelbare obligaties of aandelen aanbiedt heeft een Mifid of CRD vergunning nodig om ze te beheren voor haar klanten, of moet het uitbesteden aan een partner die deze vergunning heeft.
 • Sublicenties van de ECSP vergunning (tied-agent, zoals bij Mifid) zijn niet toegestaan
 • Voor het openen van nationale dochterondernemingen (branches) moet nationale wetgeving gevolgd worden. De ECSP-wetgeving stelt hier geen aanvullende eisen of beperkingen aan.
 • Hoewel de projecteigenaar verantwoordelijk is voor de informatie in het KIIS-document, zal het platform aan moeten kunnen tonen dat zij kwaliteitsprocessen heeft ingericht om dit te controleren. Niet alleen voorafgaand aan het plaatsen van het project op het platform, maar ook gedurende de financieringsronde.

Bronnen:

Aanvraagproces National Groeifonds
Webinars Nationaal Groeifonds voor 3e aanvraagronde

Webinars Nationaal Groeifonds voor 3e aanvraagronde

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel.

Voor de 3e ronde worden op 20 en 30 juni webinars georganiseerd voor organisaties en consortia die hier een aanvraag voor in willen dienen:

 • 20 juni gaat over aanvraag voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • 30 juni gaat over aanvraag voor Kennisontwikkeling.

Quickscan voor potentiële indieners

De webinars zijn bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die begin volgend jaar voor de 3e ronde een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds.

Er is een handige quick-scan opgesteld, waarmee aan de  hand van een vragenlijst getoetst kan worden of het Nationaal Groeifonds passend is.

€660 miljoen afgeboekt op budget Groeifonds

In de voorjaarsnota werd bekend dat de regering €660 miljoen uit het Nationaal Groeifonds haalt om andere gaten in de begroting te dichten.

Minister Adriaansens over toegang tot het frauderegister voor non-bancaire financiers

De Tweede Kamer heeft op verzoek van Stichting MKB Financiering vorige maand aan de Minister van EZK gevraagd wat zij kan doen om non-bancaire financiers ook toegang te geven tot het frauderegister waar banken en verzekeraars ook gebruik van kunnen maken (EVA).

Minister Adriaansens schrijft hierover:

"De Externe Verwijzingsapplicatie (EVA) betreft een privaat fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland"
Ik vind het belangrijk dat het mkb naast bancaire financiering ook toegang tot alternatieve financiering voor ondernemersplannen heeft. Ik steun de Stichting MKB Financiering vanaf 1 juli 2018 in haar doelstelling om deze sector verder te professionaliseren, onder andere met zelfregulering.
De Stichting MKB Financiering stelt dat toegang tot het EVA frauderegister de frauderisico’s voor alternatieve financiers verkleint en daarmee kredietverstrekking aan het mkb bevordert. Daarom wil de Stichting MKB Financiering ook toegang tot dit initiatief. Echter, het gaat om een privaat frauderegister.
De Stichting MKB Financiering heeft mij geïnformeerd dat zij hierover inmiddels in gesprek is met de oprichters van het EVA register en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomst van deze gesprekken.

Hoewel de minister dit ook belangrijk vind, geeft zij aan dat zij helaas zelf op dit moment niets kan doen, omdat het een privaat initiatief is. Op dit moment zijn we vanuit SMF in overleg met de oprichters van het EVA register en de Autoriteit Persoonsgegevens om praktische oplossingen vinden.

Dit zullen wij daarnaast afstemmen met non-bancaire financiers in de markt en de minister om op korte termijn tot een werkbare oplossing te komen voor alle partijen.

Werkbezoek Tweede Kamerlid Hawre Rahimi bij Mogelijk & Startgreen
Kamerleden op bezoek bij Erkend MKB Financiers

Kamerleden op bezoek bij Erkend MKB Financiers

Voor de corona-pandemie organiseerden we al werkbezoeken met Tweede Kamerleden om hen te laten zien hoe non-bancaire financiers in de praktijk werken. Nu de beperkingen weer zijn opgeheven zijn we hier weer mee gestart.

Het eerste werkbezoek was deze week met het Tweede Kamerlid Hawre Rahimi (VVD) en ONL voor Ondernemers voorzitter Hans Biesheuvel. Met hen zijn wij op werkbezoek geweest bij Erkend MKB Financiers Mogelijk Vastgoedfinancieringen en StartGreen Capital.

Verantwoord en passend financieren

Deze financiers bespraken op welke manier zij het mkb ondersteunen door verantwoord te financieren en welke meerwaarde zij hebben in de mkb financieringsmarkt.

Meer zichtbaarheid voor non-bancaire financiers en gelijk speelveld

De financiers gaven aan Hawre Rahimi mee om er voor te zorgen dat ondernemers meer en betere informatie krijgen over de mogelijkheden van non-bancaire financiering.

Ook werd gevraagd om op het gebied van toegang tot fraude- en kredietregisters en toegang tot kapitaal en garantieregelingen voor non-bancaire financiers te zorgen voor een gelijker speelveld.

Versterken van de non-bancaire financieringsmarkt

Hawre Rahimi heeft aangegeven om zich hiervoor in te zetten. Gezien de activiteiten in de Tweede Kamer, waaronder het indienen van de motie "over een plan voor mkb-ondernemers om makkelijker aan financiering te komen" afgelopen maand, blijkt wel dat er een sterke voorvechter voor het mkb in de Tweede Kamer zit.

Via dit werkbezoek hopen we dat we Rahimi duidelijk hebben kunne maken dat de oplossing ligt bij het versterken van de non-bancaire financieringsmarkt, om hiermee de transitie te versnellen naar een meer diverse en bredere mkb financieringsmarkt.

Business & Financing Models for Tomorrow's Heritage

Binnen een van onze projecten voor de Europese Commissie ontwikkelen wij vanuit CrowdfundingHub nieuwe business en financieringsmodellen voor de transformatie van historisch erfgoed.

Webinar binnen New European Bauhaus festival

Tijdens een van de grootste events van de Europese Commissie, het New European Bauhaus Festival, is aan ons gevraagd om deze inzichten te delen. Hiervoor wordt een gratis toegankelijk webinar opgezet op 9 juni van 12:00-13:00.

Aanmelden kan hier: Business & Financing Models for Tomorrow's Heritage

Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Stichting MKB Financiering (SMF) organiseert op maandag 13 juni 2022 in Utrecht het congres Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt.

Dit jaarlijkse event van SMF is het belangrijkste event voor mkb financiers, mkb financieringsadviseurs en andere belanghebbenden uit de sector.

Laatste kaarten

Meer informatie en aanmelden voor de laatste kaarten kan hier: Kop of Munt, over de veranderende MKB financieringsmarkt

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en nieuwe businessmodellen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

Afscheidsfeest pensioen collega Fons Huijgens - "Aandeel van grote waardering"