Voortgang EU CF wetgeving | Eerste Nederlandse security token offering

Ik heb veel mooie reacties ontvangen op de start van de nieuwe brancheorganisatie voor alternatieve financiers vorige week. Dank hiervoor!

Vandaag wordt mogelijk een belangrijke dag voor mkb financiering, vanwege het kamerdebat over het mkb actieplan. Het wordt interessant om in de gaten te houden welke aanvullende voorstellen er gedaan gaan worden om alternatieve financiering meer ruimte te geven. Hopelijk heeft ons bezoek aan de kamerleden afgelopen week nieuwe inzichten opgeleverd.

Deze week de volgende artikelen:

  • Gaat de cross-border EU Crowdfunding wetgeving er komen?
  • Nieuwe online financieringswijzer IMK
  • De Nederlandse crowdfunding markt in cijfers
  • White paper: Financier zonne-energieprojecten met SDE+
  • Eerste Nederlandse security token offering
  • Reacties op nieuwe brancheorganisatie Stichting MKB Financiering

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Gaat de cross-border EU Crowdfunding wetgeving er komen?

Er wordt al lang gesproken over de implementatie van een EU crowdfunding wetgeving. Dit sluit ook goed aan bij het Fintech Action Plan en de plannen rond de Kapitaalmarktunie.

De implementatie laat echter op zich wachten. De Europese Commissie heeft een eerste voorstel ingediend (waar oa veel kritiek op kwam vanwege het lage maximale bedrag van €1 miljoen voor financieringen), waarna verschillende parlementsleden met eigen ideeen en invullingen zijn gekomen. Een van deze werkgroepen heeft een uitgebreid voorstel opgesteld om ook ICOs op te nemen in deze wetgeving.

Stemmen in november

De voorstellen worden nu uitgewerkt en naar verwachting wordt er in november gestemd over het voorstel. Een van de juristen die heeft meegeschreven aan een van de voorstellen geeft aan dat de uitkomst hiervan nog niet vast staat:

John Salmon

Enkele van de belangrijke discussiepunten waarover nog gesproken zal moeten worden zijn in ieder geval:

  • Nationaal toezicht of toezicht door ESMA?
  • Wel of geen ICOs opnemen in deze versie van de wetgeving?
  • Openstellen Europese licentie voor aanbieders van buiten de EU
  • Mate van transparantie en wel/geen noodzaak voor platformen om "skin in the game" te hebben bij investering

Invoering begin 2019

Over het algemeen is iedereen het er over eens dat er een brede steun is om een Europese Crowdfunding wetgeving in te voeren en dat het maximale bedrag ook een stuk omhoog zal gaan. Of dit zal stijgen naar 2, 5 of 8 miljoen is nog onduidelijk. Net als de vraag of ICO regulering opgenomen gaat worden.

Er is behoefte om snel met de nieuwe wetgeving te komen. Ik verwacht dan ook dat de kans groot is dat bepaalde onderdelen (zoals de ICO wetgving) uit dit voorstel worden gehaald in deze fase.

Nieuwe online financieringswijzer IMK

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft een online financieringswijzer uitgebracht om ondernemers (vooral starters) snel op weg te helpen richting de juiste financiering.

Normaal ben ik niet zo een voorstander van online tools (vaak heeft de ondernemer begeleiding nodig bij de juiste aanvraag), maar deze tool is eenvoudig toegankelijk.

Publieke aanbieders van financiering/subsidie

Interessant is ook dat hier veel gemeentelijke (starters) financieringsvormen in opgenomen zijn. Deze ontbreken normaal gesproken bij andere online tools, waar alleen de zakelijke financiers in worden opgenomen.

De aanvraag (17 vragen) is hier direct te starten.

De Nederlandse crowdfunding markt in cijfers

Al lange tijd houdt Gijsbert Koren cijfers bij over de ontwikkelingen in de Nederlandse Crowdfunding markt. Sinds dit jaar publiceert hij de cijfers via CrowdfundingCijfers.nl. Het is een nuttig overzicht om trends in de sector te ontdekken.

In de laatste update van de site (cijfers worden maandelijks bijgewerkt) wordt nu direct op de homepage inzichtelijk wat de grootste Nederlandse platformen zijn en welke platformen het snelste groeien. Geldvoorelkaar is nog steeds het grootste platform, maar Collin Crowdfund, FundingCircle en Duurzaam Investeren hebben dit jaar meer aan financieringen verstrekt en groeien snel.

Positief rendement

Ook is het positief dat ondanks de discussie rond defaults bij crowdfunding platformen, dat na aftrek van kosten en defaults, de top3 platformen allemaal nog positieve netto rendementen laten zien. Via deze site kan iedereen in de gaten blijven houden of dit in de komende jaren zo zal blijven.

Door de bomen het bos niet meer zien

Ik ben een groot voorstander van advies/begeleiding bij financieringsaanvragen door mkb ondernemers. Mijn ervaring is dat alleen Fintech-tools namelijk niet werken. Ook weten ondernemers vaak niet welke financieringsvorm zij nodig hebben en bij welke aanbieder zij moeten zijn.

Cases

Daarom is het belangrijk dat aan ondernemers (en adviseurs) meer uitleg gegeven wordt over de kansen van alternatieve financiering. Adviesorganisatie SmartFunding heeft zelf een blog online geplaatst waarin een aantal cases worden besproken summier worden bespreken.

Een vastgoedproject die via actieve begeleiding via een alternatieve financiering alsnog financiering heeft opgehaald en een groeiend transportbedrijf met liquiditeitsproblemen door snelle groei behoefte heeft aan 85% financiering van de omzet. De bank wil maar gaan tot maximaal 60%. factoring biedt een goede oplossing voor deze ondernemer.

Meer van dit soort voorbeelden (en dan liefst ook wat gedetailleerder uitgewerkt) zouden breder verspreid moeten worden om de beschikbare kennis die aanwezig is breder te kunnen wegzetten.

White paper: Financier zonne-energieprojecten met SDE+

Een uitgebreide white paper is uitgebracht door ZonnepanelenDelen waarin wordt uitgelegd op welke manier een zakelijk zonne-energieproject gerealiseerd kan worden met externe financiering.

60 projecten gefinancierd

Het platform ZonnepanelenDelen (wat sinds enkele maanden ook een MiFID-2 vergunning heeft) heeft al meer dan 60 zonne-energieprojecten gefaciliteerd via het eigen financieringsplatform (ca. €8 miljoen volgens CorwdfundingCijfers.nl).

Naast het ophalen van financiering via crowdfunding, wordt in het white paper ook uitgebreid uitgelegd hoe via stapelfinanciering verschillende vormen van financiering het beste gecombineerd kunnen worden om hiermee ook grotere projecten te kunnen financieren, met beperkte eigen financiering.

Projecteigenaar vind niet te juiste financiering

Volgens Zonnepanelendelen blijft in Nederland veel potentieel voor zonne-energie onbenut. Veel zon-pv projecten met SDE+ beschikking worden uiteindelijk niet gerealiseerd. Eén van de oorzaken is dat de projecteigenaar het zon-pv project niet krijgt gefinancierd. ZonnepanelenDelen heeft daarom een white paper opgesteld op basis van de ervaring van vele succesvolle financieringen via het online platform én de projecten die in een eerder stadium zijn afgevallen.

In de white paper staan de stappen om het zonne-energieproject financierbaar te maken, zodat de organisatie de energiekosten kan verlagen, duurzame energie kan opwekken en optimaal rendement haalt uit de investering.

Een mooi initiatief om op deze manier de financieringskennis publiek te delen en om  hiermee potentieel meer duurzame zonne-energieprojecten financierbaar te krijgen. De white paper is hier direct te downloaden.

Eerste Nederlandse security token offering

Ockel Computers claimt dat zij de eerste Nederlandse security token offering (sto) zijn gestart. Met het uitbrengen van digitale publieke aandelen wil het Haagse hardwarebedrijf haar groei financieren. Een sto geeft investeerders echte (digitale) aandelen in het bedrijf in tegenstelling tot de "utility tokens" die vaak worden aangeboden.

Security tokens zijn toekomst van equity financieringen?

De timing lijkt wel goed te zijn. Volgens een artikel op Forbes wordt 2019 het jaar van de security tokens:

“2017 was the year of the utility token, 2018 was the year of realizing the mistake of the utility token, and 2019 will be the year for tokenized securities. STOs are the new ICOs.”.

Innovatief financieren

Het bedrijf heeft in het verleden ook al crowdfunding ingezet om haar groei te financieren. Via crowdfunding campagnes op Indiegogo werd in 2015 en 2016 voor $535k en $994k aan financiering via voorverkopen opgehaald via in totaal ca 5.000 investeerders. Met zo een opgebouwd netwerk zou het ophalen van investeringen ook goed mogelijk zijn. Zij kiezen er voor om dit via een sto te doen.

Ockelcoin

De investeringen worden via een Ockelcoin vastgelegd in een smart contract. De tokens worden gekoppeld aan certificaten van aandelen in een STAK. Een mooie oplossing om digitale tokens te koppelen aan een bestaande juridische infrastructuur. Ik vind het erg positief dat hiermee geëxperimenteerd wordt, maar zie wel dezelfde risico's als enkele jaren geleden in de (equity) crowdfunding markt waarbij bedrijven zelf hun eigen uitgiften gingen opzetten, zonder gebruik te maken van een crowdfunding platform als intermediair rond de waardering, kwaliteit van de infrastructuur en KYC/AML wetgeving.

Waardering van €25 miljoen

Omdat het bedrijf maximaal €2,5 miljoen op wil halen kan het zelf financiering ophalen zonder prospectus. Er is echter wel een uitgebreide investeerders memorandum opgesteld. Daarin wordt o.a. verwezen naar het AFM informatie document waarin is opgenomen dat de nominale waarde van de security token 0,0001 euro is en dat de intrinsieke waarde niet vast te stellen is op dit moment. De token wordt voor 0,125 euro aangeboden (1250x nominale waarde) en deelname is mogelijk vanaf 200 tokens (25 euro).

Uit het document blijkt dat bij volledige uitgifte de STAK ca. 10% van de aandelen in haar bezit heeft. Hierbij wordt dan ook uitgegaan van een waardering van €25 miljoen. Het is voor een potentiële investeerder lastig om te achterhalen waarop deze waardering is gebaseerd.

Wanneer zo een uitgifte in eigen beheer wordt uitgegeven (hetzelfde bij equity crowdfunding) dan zouden de risico's en waardering wat mij betreft beter uitgewerkt moeten worden (bijv. actuele investeringsronde of waardering van collega-bedrijven in vergelijkbare sector) of door een externe partij beoordeeld. Het risico is anders erg groot dat investeerders op basis van onvolledige (of zelfs misleidende) informatie keuzes maken.

Een positieve ontwikkeling dus dat een scale-up probeert om op deze manier financiering op te halen. Technisch en juridisch lijkt het bedrijf ook alles goed opgezet te hebben. Het grootste risico zit mogelijk in de beperkte vrijheid (geen zeggenschap) en hoge waardering waar financiering nu wordt opgehaald. Het wordt interessant om te zien of toekomstige financieringsronden tegen minimaal vergelijkbare waardering kunnen worden gedaan. De eerste €500k is in ieder geval al geïnvesteerd volgens de site.

Reacties op nieuwe brancheorganisatie

Ik ben erg positief verrast over alle aandacht en reacties op de start van de nieuwe brancheorganisatie Stichting MKB Financiering. Naast berichten in het FD, Rijksoverheid.nl, Sprout, Crowdfundmarkt, Investeerders.nl en Baaz werd het initiatief ook via social media ondersteund en verspreid door een groot aantal personen en bedrijven, waaronder het Ministerie van EZK en de ondernemersnetwerken MKB Nederland en ONL.

Nu hard aan de slag om de alternatieve financieringsmarkt een impuls te geven!

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over vraagstukken en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).