Vriendenaandeel | British Business Investments fonds | Medewerkersparticipatie zorgt voor nieuwe angel investeerders

Deze week een uitgebreide analyse over het British Business Investments fonds, een fonds wat de afgelopen 5 jaar een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in het verbreden van het mkb financieringslandschap waardoor er onder andere veel meer risicokapitaal voor het mkb beschikbaar kwam en de sector een stuk professioneler is geworden.

Daarnaast een analyse van het "vriendenaandeel" in België. Naast de Winwin-lening een mooie manier om extra groeifinanciering op te halen voor kleine bedrijven en startups bij vrienden, familie, klanten en andere relaties.

Artikelen deze week:

  • ‘Vriendenaandeel’ voor versterken eigen vermogen mkb
  • Brits overheidsfonds investeerde £2,5 miljard in verbreden van mkb financieringsmarkt
  • Leningen voor Culturele sector
  • Medewerkersparticipatie zorgt voor nieuwe angel investeerders
  • Crowdfunding en collectief eigendom voor broedplaats nieuwe stijl
  • Sneller verstrekken kleine kredieten met BMKB-C garantie
  • Mintos haalt €5 miljoen op in 24 uur via crowdfunding

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

‘Vriendenaandeel’ voor versterken eigen vermogen mkb

‘Vriendenaandeel’ voor versterken eigen vermogen mkb

Het Vlaams Parlement heeft afgelopen week het vriendenaandeel goedgekeurd. Vanaf 2021 kunnen Vlamingen per persoon tot 75.000 euro via aandelen investeren in bevriende mkb bedrijven. De regeling is een aanvulling op de winwin-regeling om fiscaal vriendelijk leningen met lage rente te verstrekken aan bevriende mkb bedrijven.

Activeren spaargeld om te investeren in mkb

Door de coronacrisis zijn ook in België de bedrijven op zoek naar extra kapitaal. Om het spaargeld van burgers te activeren heeft de Vlaamse regering eerder al beslist om de win-winlening uit te breiden, een fiscaal vriendelijke manier om leningen met lage rente aan bevriende mkb bedrijven te verstrekken. Ook staat de overheid tot 40% garant bij deze leningen.

De tweede stap is om nu ook het versterken van het eigen vermogen te versterken door het ophalen van aandelenkapitaal voor kleine bedrijven fiscaal aantrekkelijk te maken. Hiervoor is het "vriendenaandeel" geïntroduceerd.

Voorwaarden vriendenaandeel

Met het vriendenaandeel kunnen particulieren per persoon tot 75.000 euro investeren in een bedrijf van vrienden of familie, met een fiscaal voordeel van 2,5 procent gedurende vijf jaar.

Ondernemingen kunnen op die manier tot maximaal 300.000 euro ophalen.

MKB Community leningen en aandelen in Nederland

Eerder schreef ik al over de MKB Community Lening (gebaseerd op de Winwin-regeling uit België) met een dringende oproep om ook in Nederland deze fiscaal vriendelijke vorm voor het aantrekken van een lening bij familie, vrienden, personeel en klanten zo snel mogelijk te introduceren voor het mkb. Ook in de Tweede Kamer is deze oproep ook al gedaan dus ik hoop dat dit nu snel opgepakt gaat worden:

"Er is al eerder gememoreerd door collega's dat de financiering van het mkb bij banken nogal te wensen overlaat, zeker op dit moment. Er zijn genoeg particuliere investeerders die wel willen, maar aanhikken tegen bijvoorbeeld de vermogensrendementsheffing.
De Stichting MKB Financiering pleit voor invoering van de Winwinlening en de Durfkapitaalregeling. In omliggende landen pakken zulke regelingen heel positief uit. Mijn vraag aan de bewindslieden is of zij op korte termijn willen onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn."

Een "vriendenaandeel" of "community aandeel" zou hier een goede aanvulling op zijn om er voor te zorgen dat ook het eigen vermogen van de ondernemer verder versterkt kan worden.

Mkb financieringsmarkt UK diverser geworden (meer equity) en hard gegroeid
Brits overheidsfonds investeerde £2,5 miljard in verbreden van mkb financieringsmarkt (British Business Investments)

Brits overheidsfonds investeerde £2,5 miljard in verbreden van mkb financieringsmarkt (British Business Investments)

Eén van de lessen die de Britse overheid trok uit de financiële crisis van 2008 was dat de "high-street banks" in de toekomst niet meer de organisaties zouden zijn die het mkb zouden financieren. De verwachting was dat dit overgenomen zou worden door innovatieve bedrijven met Fintech oplossingen.

Via aanpassing van regelgeving, het samenbrengen van initiatieven in de British Business Bank en het oprichten van het investeringsfonds British Business Investments werd hier voortvarend aan gewerkt.

Mkb financieringsmarkt is veel dynamischer en diverser geworden

De laatste onderzoeken tonen dit nu ook aan. In 2018 werden al 27,7% van alle mkb leningen aan kleine bedrijven verstrekt via non-bancaire financiers, blijkt uit onderzoek van de Cambridge universiteit. Naast deze verschuiving is er echter ook veel vernieuwing in de sector gekomen.

Een onderzoek van de British Business Bank toont bijvoorbeeld aan dat de afgelopen 5 jaar de mkb financieringsmarkt sterk is veranderd, wat o.a. te zien is in een groei van 14% in equity financiering deals voor kleine bedrijven (waardoor bedrijven 131% in waarde stegen), maar ook de snelle groei van 374% in marketplace lending, waarmee £2,37 miljard aan leningen in 2019 werden verstrekt via online platformen die sneller en efficiënter kunnen uitlenen.

Toetredingsdrempels verlagen en samenbrengen kennis in British Business Bank

Omdat verandering niet vanzelf gaat door marktmacht van bestaande organisaties werd besloten om dit proces actief te stimuleren door een set aan maatregelen.

Niet alleen door het verlagen van de toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders (Fintech Regulatory Sandbox), maar ook door het samenvoegen van de vele steunmaatregelen om mkb financieringen aan te jagen in 1 centrale organisatie (British Business Bank).

Deze organisatie werd in 2014 opgericht en hiermee werd de kennis rond mkb financieringen gebundeld in één organisatie en konden steunmaatregelen (zoals de Corona-steunpakketten) zeer snel uitgerold worden. Ook werden hierbij direct een groot aantal (100+) non-bancaire financiers ingezet, omdat deze organisatie er voor zorgde dat de regelingen hier goed op aan konden sluiten.

Investeren in ondersteuning van innovatieve uitdagers en regionale spreiding

Wat uiteindelijk zeer belangrijk is geweest in het succes van de verbreding van de Britse mkb financieringsmarkt is de oprichting van een investeringsfonds om organisaties direct te ondersteunen die de mkb financieringsmarkt wilden vernieuwen, het British Businss Investments fonds.

Naast innovaties is een van de doelstellingen van de nieuwe financiers ook vaak dat ze een nieuwe doelgroep willen bereiken, waaronder spreiding van investeringen zodat dit niet alleen beschikbaar komt voor bedrijven in de (grote) steden.

Door het fonds is tot nu toe £2,5 miljard geïnvesteerd in en via deze nieuwe organisaties, waarvan £547 miljoen in het afgelopen jaar, blijkt uit het laatste jaarrapport van de organisatie.

Dit fonds heeft een duidelijk maatschappelijke doelstelling om het landschap diverser te maken, maar moet uiteindelijk zelf ook wel een rendement opleveren. Er wordt dus zeker kritisch gekeken naar mogelijke investeringen, waardoor tot nu toe slechts 59 investeringen zijn gedaan (met 48 partners).

Groeifonds inzetten voor aanjagen mkb/startup financieringsmarkt

Op dit moment wordt een actieve politieke discussie gevoerd over het Nationaal Groeifonds van €20 miljard en op welke manier deze het beste ingezet kan worden om bij te dragen een toekomstige economische groei.

Om ook op lange termijn te kunnen blijven investeren in innovatie, is het eerst nodig om innovaties door te voeren in investeren. Afgelopen week schreef ik naar aanleiding van een toespraak van Koningin Maxima hier al een uitgebreide analyse over.

Daarom zou het gezien de goede resultaten in het VK een hele goede keuze zijn om een deel van het Groeifonds in te zetten voor het oprichten van een Nederlandse "mkb investeringsbank", die niet zelf financieringen gaat verstrekken, maar juist de bestaande (en nieuwe) innovaties in deze markt gaat aanjagen.

Lees hier het volledige rapport: British Business Investments – Annual Report 2020

Volledige rapport British Business Bank over de snelle groei en vernieuwing van de mkb financieringsmarkt in de laatste 5 jaar.

Leningen voor Culturele sector

Leningen voor Culturele sector

Als onderdeel van de Corona-steunmaatregelen heeft de overheid € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor culturele en creatieve organisaties om via een "Cultuur Opstart Lening" zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal € 500.000 en wordt verstrekt tegen 1% rente.

Wel of geen lening aan gaan

In de culturele sector is het aangaan van een lening echter nog niet normaal.  Een groot deel van de financiering binnen de cultuursector bestaat uit (projectgebonden) geefgeld, overheidssubsidies en filantropie.

Om culturele ondernemers op weg te helpen is de organisatie Cultuur+Ondernemen al langere tijd bezig met het trainen en coachen over de mogelijkheden van het aantrekken van additionele vormen van investeringen. Een van de laatste artikelen gaat over de 4 overwegingen bij het aangaan van een lening: kennen, willen, durven en kunnen.

Voor culturele ondernemers (en hun adviseurs) een interessante website om in de gaten te houden.

Medewerkersparticipatie zorgt voor nieuwe angel investeerders

Medewerkersparticipatie zorgt voor nieuwe angel investeerders

In laatste investeringsronde heeft het Estse Pipedrive, leverancier van CRM software,  het merendeel van de aandelen verkocht aan een groot investeringsfonds. Hierbij kreeg een groot deel van het management, personeel en vroege investeerders de mogelijkheid om hun aandelen te verkopen.

Medewerkersparticipatie zorgt voor angel investeringen

Door deze medewerkersparticipatie is de verwachting dat er minimaal 40-50 grote angel investeerders bij zullen komen die ook gaan investeren in de verdere groei van het startup ecosysteem in Estland.

In het verleden is dit ook gebeurd na de verkoop van Skype aan Microsoft, maar ook in Nederland na de beursgang van Adyen, waarna medewerkers door zijn gaan investeren in nieuwe startups.

Crowdfunding en collectief eigendom voor broedplaats nieuwe stijl

Crowdfunding en collectief eigendom voor broedplaats nieuwe stijl

Naast de voormalige Bijlmerbajes wordt komende jaren een ‘broedplaats nieuwe stijl’ gebouwd. Het duurzame Bajesdorp wordt collectief gefinancierd door de gebruikers zelf. Hierbij wordt naast de financiering ook een vernieuwende governance-structuur rond "Collectief Eigendom" geïntroduceerd om verkoop van het gebouw voor winst te blokkeren.

Hypotheek verstrekt door Duitse coöperatieve bank

De ontwerp- en bouwkosten van de broedplaats bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro, waarvan 65% gedekt wordt door een hypotheek.

Omdat Nederlandse banken projecten van coöperatieve organisaties niet wilden financieren, is er een hypotheek afgesloten bij de Duitse GLS bank, die in Duitsland al ervaring heeft met het verstrekken van hypotheken aan 150 coöperatieve organisaties. Ook de wooncoöperatie De Warren op IJburg heeft een hypotheek bij deze bank af kunnen sluiten.

Crowdfunding voor lening

De rest van het benodigde kapitaal wordt opgehaald met een crowdlendingcampagne. Obligaties worden hiervoor aangeboden voor 250 euro per stuk, waarmee uiteindelijk €600.000 opgehaald moet gaan worden. Wie meedoet aan ‘de vrijkoop van Bajesdorp’, kan een jaarlijkse rente van 1,7 tot 2,5 procent ontvangen.

Hierbij wordt aangetoond dat combineren van een bancaire financiering + crowdfunding lening voor vastgoedprojecten ook heel goed mogelijk is. Ook bij het Warren-project loopt nu een crowdfunding campagne voor het resterende deel van de financiering.

Collectief Eigendom

Hoewel de tien toekomstige bewoners eigen geld inleggen, worden ze geen eigenaar. Dat wordt de Vrijkoop Vereniging, waarin naast de gebruikers van het pand ook vertegenwoordigers zitten van soortgelijke coöperatieven. Op die manier is Bajesdorp beschermd tegen verkoop, mochten toekomstige bewoners besluiten hun investering, die ongetwijfeld meer waard zal worden, te verzilveren.

Als de hypotheek is afbetaald, blijven gebruikers overigens hun maandelijkse bijdrage betalen, voor onderhoud en om nieuwe coöperatieve initiatieven te ondersteunen.

Voorbeeldproject

De initiatiefnemers hopen dat dit project ook tot voorbeeld kan dienen voor andere andere broedplaatsen om het ook voor een volgende generatie mogelijk te maken om betaalbare ateliers en woonruimte in Amsterdam te vinden.

Sneller verstrekken kleine kredieten met BMKB-C garantie

Sneller verstrekken kleine kredieten met BMKB-C garantie

Non-bancaire financiers blijken de BMKB-C garantieregeling van de overheid breder in te kunnen zetten dan gedacht. Dit schrijft het FD in een artikel over de garantieregeling die sinds enige tijd ook gebruikt wordt door non-bancaire financiers.

Kredieten tot €250k verstrekt op basis van model

Normaal gesproken moeten banken of non-bancaire financiers die een BMKB krediet aanvragen de aanvraag voorleggen aan RVO om een definitief akkoord te krijgen om de garantie te mogen verstrekken.

Er is echter de mogelijkheid ontdekt om bij kleine kredieten (<€250k) de afweging te mogen maken gebaseerd op een vooraf vastgesteld risicomodel.

Corona Snelkrediet

De eerste gebruiker van deze regeling is October. Zij hebben het Corona Snelkrediet geïntroduceerd waarmee zij aan ondernemers binnen 1 dag kleine kredieten tot €200k kunnen verstrekken.

Mintos haalt €5 miljoen op in 24 uur via crowdfunding

Mintos haalt €5 miljoen op in 24 uur via crowdfunding

Het P2P leen platform Mintos is waarschijnlijk het grootste platform voor p2p consumentenleningen in Europa. Op dit moment zijn als 340.000 investeerders aangesloten en zijn er 28 miljoen leningen verstrekt.

Om extra groeifinanciering op te halen wordt er geen Venture Capital gezocht, maar wordt de financiering opgehaald via equity crowdfunding binnen het eigen netwerk van investeerders en andere relaties. In de eerste 24 uur werd al €5 miljoen aan groeifinanciering opgehaald via Crowdcube via bijna 5.000 investeerders.

Een mooi voorbeeld weer van een organisatie die inzet op eigen relaties en klanten om door te groeien.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).