47 voorstellen ingediend in derde ronde van Nationaal Groeifonds

Voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds zijn weer een groot aantal voorstellen ingediend. Dit keer konden consortia ook rechtsreeks, zonder afstemming met een ministerie, een aanvraag indienen.

47 voorstellen ingediend in derde ronde van Nationaal Groeifonds

In de 3e investeringsronde van het Nationaal Groeifonds zijn uiteindelijk 47 voorstellen ingediend, blijkt uit een publicatie van het Nationaal Groeifonds. 20 consortia dienden een subsidieaanvraag rechtstreeks in en 27 voorstellen werden ingediend via een departement.

Zelf ben ik betrokken bij het WINECON voorstel wat is ingediend via het Ministerie van EZK.

Subsidievoorstellen

Nieuw in deze ronde was dat samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties rechtstreeks subsidie konden aanvragen.

In totaal dienden 20 samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag in, met in totaal 501 subsidieaanvragers. Deze groep vroeg in totaal ruim € 2,5 miljard aan subsidie aan. Binnen het terrein Kennisontwikkeling zijn er 3 aanvragen ingediend, voor in totaal ruim € 400 miljoen.

Binnen het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie dienden 17 partijen een aanvraag in voor ongeveer € 2,1 miljard. Momenteel worden de voorstellen gescreend; mogelijk vinden er nog verschuivingen plaats binnen de 2 terreinen.

Departementale voorstellen

Vanuit de departementen volgden 27 voorstellen: 8 voorstellen voor het terrein Kennisontwikkeling en 19 voorstellen voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor Kennisontwikkeling was de totale gevraagde bijdrage ongeveer € 1,8 miljard. Voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd voor € 5,1 miljard aangevraagd.

Een van de voorstellen waar ik zelf bij betrokken ben is WINECON:
Welvaart door een Inclusief Ecosysteem voor Ondernemerschap

Het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap is onvoldoende inclusief. Dit leidt onder andere tot een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke ondernemers en ondernemers met een migratieachtergrond, waardoor Nederland welvaart misloopt. Het doel van dit plan is door met meer diversiteit en inclusie bij te dragen aan een beter ecosysteem voor ondernemerschap. Dit leidt tot meer en beter ondernemerschap dat bijdraagt aan brede welvaart: Welvaart door een INclusief ECosysteem voor ONdernemerschap (WINECON). De maatschappij verandert in hoog tempo, de toekomst is onzeker en de komende jaren zullen we moeten omgaan met nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Ondernemerschap biedt hiervoor oplossingen, en is dan ook harder nodig dan ooit. Door te investeren in een inclusief ecosysteem voor ondernemerschap bereiden we Nederland beter voor op deze toekomst.

We doen dit met interventies in vier actielijnen:
(1) verbreding en vernieuwing van ondernemerschapsonderwijs
(2) betere managementpraktijken
(3) toegankelijkere ondernemingsfinanciering
(4) wetenschappelijk ondersteund beleid (de WINECON-monitor).

De noodzaak van deze investeringen is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht: brede welvaart wordt gecreëerd door nieuwe combinaties van kennis en vaardigheden en door een diversiteit aan mensen en organisaties.

Lees de korte beschrijvingen van de rest van de voorstellen.

Vervolgproces

Het beoordelen van de voorstellen gebeurt in de komende maanden. Daarna brengt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een zwaarwegend advies uit over de bijdrage van de voorstellen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Dit advies wordt in de zomer van 2023 verwacht en vormt de basis voor het besluit over de subsidievoorstellen door minister Adriaansens én het kabinetsbesluit over de departementale voorstellen.