Meer welvaart door wegnemen vooroordelen investeerders

Meer welvaart door wegnemen vooroordelen investeerders

Vrouwen én mensen met een niet-westerse achtergrond hebben vaak moeite om investeerders voor hun bedrijf te vinden. VNO-NCW interviewde mij over de noodzaak voor de financiële sector om inclusiever te financieren.

De oplossing: Vergroten van diversiteit in de financiële sector, beter verbinden van ondernemersnetwerken aan financiers en stimuleren van doelgroepfondsen.

‘Dit is geen soft woke-verhaal, we missen zo business.’