Financiering kleinbedrijf in VK is ondermaats. Overheid start onderzoek en wil ingrijpen

Er bestaan openlijke twijfels in het VK over de financiering voor het kleine mkb en gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen. Zoals in Amerika wordt onderzocht of de overheid moet ingrijpen en publieke fondsen oprichten, wat de rol van de British Business Bank kan uitbreiden.

Financiering kleinbedrijf in VK is ondermaats. Overheid start onderzoek en wil ingrijpen
Photo by Tim Mossholder / Unsplash

Een brede groep van parlementsleden in het Verenigd Koninkrijk wil een uitgebreid onderzoek naar de kredietverlening aan het mkb en dan met name aan het kleinbedrijf. Ook wil men zien of alle ondernemers dezelfde kansen hebben om financiering aan te trekken.

Er wordt zelfs al gesproken over actief overheidsingrijpen om desnoods met publieke middelen deze financiering op peil te houden, nu het aantal bedrijven dat stopt hard toeneemt en er ook steeds minder nieuwe bedrijven starten.

Historisch laag aantal nieuwe bedrijven

Uit de laatste overheidscijfers blijkt dat het aantal bedrijfssluitingen nog steeds erg hoog is, maar vooral ook dat er veel minder nieuwe bedrijven van start gaan. In Q1 2023 was dit gedaald naar 79.080, wat het laagst cijfer is in het eerste kwartaal sinds de metingen in 2017 zijn gestart. Maar ook in de twee vorige kwartalen werden er al heel weinig nieuwe bedrijven gestart. Een van de redenen hiervoor lijkt de beperkte toegang tot financiering te zijn.

Focus op doelgroepen en omvang bedrijven

In de "Call for Evidence" roepen de parlementsleden op om onderzoek te doen naar de toegang tot financiering voor het kleinbedrijf en mkb.

Heel positief vind ik de focus om in kaart te brengen welke groepen in de samenleving minder toegang tot financiering hebben, maar ook het verzoek om een duidelijke splitsing te maken tussen de verschillende omvang van bedrijven die financiering zoeken. Ook in Nederland zien we dat met name de micro- en kleine bedrijven in vergelijking met 10 jaar geleden veel minder makkelijk aan financiering komen.

Enkele opvallende onderdelen die ik terug zie komen in het onderzoek wat uitgevoerd gaat worden:

  • Een duidelijke focus op de verschillen in financiering voor het micro-, klein- en middenbedrijf
  • Verzoek om de innovaties en Fintech ontwikkelingen mee te nemen en of toezichthouders hier een meer ondersteunende (!) rol in kunnen spelen.
  • Een evaluatie van de Covid- en Recovery  regelingen, waarbij banken en andere financiers actief gesteund werden op het mkb te blijven financieren. Wat is het effect hiervan en welke lessen kunnen hier uit gehaald worden?
  • De rol van de British Business Bank die heel veel heeft kunnen doen om financiering richting het mkb en kleinbedrijf op peil te houden.
  • Moeten kleine ondernemers dezelfde bescherming krijgen als consumenten en ook vallen onder het depositogarantiestelsel?
  • Moet er een MKB overheidsfonds komen (net zoals het "State Small Business Credit Initiative van $10 miljard" in Amerika) om kleine ondernemers te kunnen blijven financieren?

Harriett Baldwin, hoofd van het Treasury Committee zegt hierover:

“Small businesses are the lifeblood of local communities, powering economic growth and fostering innovation and an entrepreneurial spirit. As a Committee, we’ll be examining whether small businesses are able to access the finance they need to grow and develop, whether there is adequate regulation of the sector, and if Government can take a more active role to support business growth."

Later dit jaar worden de resultaten verwacht en wordt hier verder over gesproken.

Verder lezen: