Adyen gaat van start met korte termijn kredieten | Problemen liquiditeit kleinbedrijf nemen toe | Herenboeren groeit naar 350 burgerboerderijen

Adyen gaat van start met korte termijn kredieten | Problemen liquiditeit kleinbedrijf nemen toe | Herenboeren groeit naar 350 burgerboerderijen

Deze week een uitgebreide analyse over het nieuws dat Adyen korte termijn kredieten gaat verstrekken. De aankondiging die ik hierover plaatste op Linkedin zorgde in ieder geval al voor veel reacties, die gingen over de (mogelijke) hoge kosten voor dit krediet, maar ook over de toegevoegde waarde.

Daarnaast het 11e rapport van ONL en SMF naar de actuele liquiditeitspositie van het kleinbedrijf. Na een gestage verbetering in de laatste 18 maanden, is de trend nu omgedraaid en rapporteren weer meer ondernemers in betalingsproblemen te zitten.

Wel goed nieuws van Herenboeren. Door het ophalen van een financiering van €1 miljoen verwacht men door te groeien naar 350 burgerboerderijen in 2030.

Artikelen deze week:

 • Adyen gaat korte termijn leningen verstrekken
 • Veel interesse om te verduurzamen binnen kleinbedrijf, maar financiering vinden is een probleem
 • Herenboeren haalt financiering op om te groeien naar 350 burgerboerderijen met voedsel voor 175.000 personen
 • Vastgoed financier Mogelijk doorbreekt grens van €1 miljard
 • 10 jaar na rapport: "A Framework for European Crowdfunding"

Events:

 • 27/10 - The Future of Alternative Lending
 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Adyen gaat korte termijn leningen verstrekken

Adyen gaat korte termijn leningen verstrekken

Begin dit jaar kondigde ik al aan dat Adyen waarschijnlijk dit jaar hun nieuwe embedded finance oplossing aan zou gaan kondigen, waarmee leningen aan het mkb verstrekt zouden gaan worden. Deze week zijn ze live gegaan hiermee. Mijn bericht hierover op Linkedin kreeg al snel veel (wisselende) reacties, wat een interessante discussie opleverde.

Bankrekeningen en krediet voor kleine ondernemers

Op basis van de bankvergunningen in Europa en Amerika die Adyen al enige tijd heeft, kunnen zij nu niet alleen kredieten gaan verstrekken, maar bieden ze nu ook de mogelijkheid aan om bankrekeningen te gaan openen.

De twee nieuwe producten worden Accounts & Capital genoemd en zijn door platformen via een API te integreren in de eigen infrastructuur. Door het als white-label oplossing aan te bieden, kunnen de klanten van Adyen dit in hun eigen look-and-feel opnemen.

Capital - korte termijn kredieten

Bij Capital gaat het om het verstrekken van korte-termijn kredieten die snel kunnen worden afgesloten op basis van historische betaalgegevens en worden terugbetaald via een percentage van de toekomstige betaalstromen.

Adyen zelf geeft aan dat er 4 grote verschillen zijn met bancair financieren:

 • Financieren op basis van transactie data - Adyen heeft zicht op transacties die via de betaalprovider lopen, waardoor aanvullende documenten niet nodig zijn
 • Snelheid - Door de eigen bank licentie en data kan aanvraag tot en met uitbetaling in enkele minuten plaatsvinden
 • Geen rente - Alleen een vast bedrag bij afsluiten (hoogte hiervan is niet te vinden!)
 • Automatische terugbetaling - Terugbetaling wordt afgeroomd van transacties via het platform, waardoor bij hoge omzet automatisch veel wordt afbetaald en bij mindere dagen dit lager is.

De kosten zijn niet heel duidelijk. In de documentatie voor ontwikkelaars worden in de voorbeelden vaste tarieven van €1.000 en €1.200 voor een krediet van €10.000 gebruikt, waarbij betaling binnen 3 of 6 maanden terugbetaald moet worden. Als dit klopt, dan zijn dit in Nederland relatief hoge tarieven binnen de markt.

Accounts

Het nieuwe product wat ik niet aan heb zien komen, was de mogelijkheid voor platformen om zelf (bank)rekeningen aan te maken voor eigen klanten om betalingen te ontvangen.

Vanwege de huidige problemen voor kleine ondernemers om bij de traditionele banken een bankrekening te openen, is dit voor kleine ondernemers die vooral online via platformen zaken doen een mooie oplossing,

Bigtech stapt in kredietverstrekking

Dit is in ieder geval een erg grote markt. Google, Amazon en Alibaba gingen Adyen al voor en hebben op deze manier al miljarden verstrekt in het eigen partnernetwerk. In 2017 schreef ik bijvoorbeeld al over Amazon die voor $3 miljard aan kredieten had verstrekt aan ruim 20.000 verkopers op haar platform. Op dit moment werkt Amazon actief samen met Lendisty en heeft $7,3 miljard verstrekt aan 472.000 bedrijven.

Het Amazon Community Lending programma richt zich daarnaast ook op doelgroepen die normaal gesproken minder eenvoudig aan financiering kunnen komen en heeft daardoor ook een hoge sociale impact.

In 2015 waren Google (2 jaar lening van max $600k met lage rente) en Alibaba (kredieten tussen $5.000-300.000) hier ook al mee bezig en werkten hierbij samen met Lendingclub om kredieten te verstrekken aan eigen klanten.

Risico's: Gebrek aan transparantie over tarieven en zorgplicht

Ondanks de positieve ontwikkeling, wil ik nog wel aandacht vragen voor de mogelijke risico's. Adyen positioneert het product als een technische oplossing die door haar eigen klanten (platformen en marktplaatsen) ingebouwd kan worden in systemen en promoot ook heel actief dat haar gebruikers hier ook aan kunnen verdienen.

Uiteindelijk blijft Adyen echter de financier die de kredieten verstrekt, dus zal zij ook zich aan de zorgplicht en wetgeving moeten houden per land waar het product wordt aangeboden. Vanwege de bankvergunning is Adyen dit ook verplicht.

Daarnaast zijn er echter ook bovenwettelijke afspraken (zelfregulering via gedragscodes) die binnen de zakelijke financieringsmarkt zijn gemaakt in verschillende landen. In Nederland is dit het keurmerk Erkend MKB Financier, waar Fintech aanbieders en non-bancaire financiers zich aan houden.

Tot nu toe is het voor mij nog relatief onduidelijk wat de kosten gaan zijn voor de (kleine) ondernemers die hier gebruik van gaan maken en hoe Adyen waakt voor overcreditering.

Het is zou goed zijn wanneer Adyen hier transparanter over is en in ieder geval voor de Nederlandse markt aansluiting zoekt bij de afspraken rond zelfregulering die binnen de sector gemaakt zijn en zich ook gaat houden aan het keurmerk Erkend MKB Financier.

11e peiling liquiditeitspositie mkb - ONL & SMF
Veel interesse om te verduurzamen binnen kleinbedrijf, maar financiering vinden is een probleem

Veel interesse om te verduurzamen binnen kleinbedrijf, maar financiering vinden is een probleem

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke twee maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat.

In oktober 2022 is de elfde peiling uitgevoerd, waarin helaas te zien is dat de liquiditeitsproblemen weer fors toenemen. Ondanks deze problemen wil een groot deel van de ondernemers echter gaan investeren in verduurzaming. Financiering hiervoor vinden is echter nog een probleem.

Liquiditeitsproblemen kleinbedrijf lopen weer op - niveau 18 maanden terug

Sinds het begin van de peilingen namen de liquiditeitsproblemen voor het mkb structureel af en ging het de goede kant op. In mei 2022 gaf 66% van de ondernemers al aan dat ze de ergste (corona) problemen achter de rug hadden  en geen liquiditeitsproblemen meer hadden.

Helaas is deze trend nu doorbroken en geeft nu nog maar 51% aan geen problemen te hebben. Hiermee zijn we teruggekomen op het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar 2021).

Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan het probleem op te lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren.

Ondernemers willen investeren in verduurzaming, maar financiering is moeilijk

Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat ze plannen hebben om te gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor gaat moeilijk. 40% geeft aan hiervoor het eigen vermogen in te zetten en slechts 7% wil dit via de bank financieren.

Maar liefst 53% heeft nog geen idee waar ze de financiering vandaan kunnen halen.

Ook de BMKB-Groen regeling is nog grotendeels onbekend bij ondernemers. Slechts 11% weet hoe ze die in kunnen zetten.

Onderzoek: 11e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb

Herenboeren haalt financiering op om te groeien naar 350 burgerboerderijen met voedsel voor 175.000 personen

Herenboeren haalt financiering op om te groeien naar 350 burgerboerderijen met voedsel voor 175.000 personen

Met een financiering van €1 miljoen door Triodos Regenerative Money Centre wil Herenboeren Nederland doorgroeien naar meer lokale burgerboerderijen en wil hiermee de transitie naar natuurinclusieve landbouw versnellen.

Herenboeren wil in 2030 in totaal 350 boerderijen in heel het land realiseren, die elk ongeveer 200 tot 270 huishoudens van lokaal geproduceerd voedsel voorzien en in eigendom zijn van de huishoudens. Hiermee worden op dat moment 175.000 personen van voedsel voorzien.

Herenboeren community is in 10 jaar gergoeid ruim 10.000 huishoudens

Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuur gedreven coöperatieve Herenboerderijen. Dat zijn gemengde boerderijen van +/- 20 hectare die elk 200-270 huishoudens (ongeveer 500 monden) van groente, fruit, vlees en eieren voorzien. Sinds 2013 zijn er verspreid over het land 14 van deze gemengde coöperatieve Herenboerderijen gestart.

Daarnaast zijn nog eens 35 initiatiefgroepen van burgers bezig hun Herenboerderij op te richten. Hiervan gaan er in 2023 hoogstwaarschijnlijk 9 van start (zie deze kaart). Komend jaar, het jaar waarin Herenboeren Nederland 10 jaar bestaat, bestaat de Herenboeren-gemeenschap uit meer dan 10.000 huishoudens.

Coöperatieve boerderijen

Herenboeren toont aan dat de productie van voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Zij ziet grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen waarbij de leden (burgers) zowel eigenaar, ondernemer, producent én consument zijn.

Vastgoed financier Mogelijk doorbreekt grens van €1 miljard

Vastgoed financier Mogelijk doorbreekt grens van €1 miljard

Een van de snelst groeiende non-bancaire financiers in Nederland is vastgoedfinancier Mogelijk (Erkend MKB Financier sinds dit jaar). In 2016 begon Mogelijk met  het financieren van vastgoed door ondernemers en financiers 1-op-1 te koppelen.

Een jaar geleden had Mogelijk een half miljard euro opgehaald. Afgelopen jaar wist Mogelijk dit bedrag te verdubbelen, waardoor afgelopen week de mijlpaal van 1 miljard euro aan verstrekte zakelijke hypotheken werd bereikt. Een mooi succes!

Golfbanen, jachthavens of winkelpanden

Op de website is te zien dat er inmiddels ruim 4.000 objecten gefinancierd. Hoewel het merendeel kantoorpanden zijn, worden er ook golfbanen, jachthavens en  winkelpanden gefinancierd.

Herfinancieringen

Mogelijk ziet de laatste periode wel een verandering in de aanvragen. Ondernemers kiezen vaker voor het herfinancieren van hun pand om werkkapitaal vrij te spelen.

10 jaar "A Framework for European Crowdfunding" - start van het ecosysteem
10 jaar na rapport: "A Framework for European Crowdfunding"

10 jaar na rapport: "A Framework for European Crowdfunding"

Is het al weer zo lang geleden? 10 jaar geleden schreef ik met 3 andere auteurs en ondersteund door een groot deel van de toenmalige crowdfunding industrie een oproep aan de Europese Commissie om actief beleid te ontwikkelen om het ecosysteem voor crowdfunding te stimuleren: "A Framework for European Crowdfunding".

Onderzoek, educatie en regelgeving

We zagen in dat het ontwikkelen van een gezond ecosysteem niet alleen vanuit de markt zou kunnen komen, maar dat actieve betrokkenheid en steun vanuit de publieke sector ook cruciaal zou zijn. Alleen op deze manier zou een gezond ecosysteem kunnen ontstaan waarbinnen meerdere crowdfunding platformen de ruimte zouden krijgen om zich te ontwikkelen.

We kregen massale steun van onderzoekers en crowdfunding platformen en gezamenlijk riepen we de Europese Commissie op om te investeren in (markt)onderzoek, educatie en harmonisatie van (het liefst Europese) regelgeving.

De afgelopen 10 jaar is door heel Europa (in sommige landen sneller dan in andere landen) de crowdfunding sector steeds volwassener geworden.

European Crowdfunding Network

Omdat we door hadden dat dit niet snel zou gebeuren en we een lange adem nodig zouden hebben, besloten we snel hierna om het European Crowdfunding Network (ECN) op te richten, om hiermee een Brussel een actieve lobby uit te kunnen voeren.

Samen met Oliver Gajda (nog steeds werkzaam voor ECN) hadden we al snel de juist contacten bij de Europese Commissie en waren een groot aantal van de eerste generatie crowdfunding platformen bij ons aangesloten.

Via bijeenkomsten op verschillende plaatsen in Europa (o.a. CrowdTuesday, CrowdCon) en deelname op congressen en bijeenkomsten van de Europese Commissie werden ondernemers, investeerders en toezichthouders langzaam bekend gemaakt met crowdfunding.

ECSPR wetgeving

Na veel gesprekken voor en achter de schermen werden langzaam ook de contouren duidelijk van de Europese crowdfunding wetgeving (ECSPR). Met deze wetgeving zal de crowdfunding sector een nieuwe fase in gaan. Het is mooi om te zien dat na de oproep 10 jaar geleden, ook deze laatste bouwsteen gerealiseerd is en de sector zich verder kan professionaliseren.

Maturity Model

5 jaar geleden ga ik regelmatig lezingen over de groei van de sector in een land op basis een "Maturity Model".  Het model bestaat uit 5 fases: Introduction, Growth, Competition, Consolidation en Maturity.

Op dat moment was de sector in de meeste Europese landen nog steeds relatief onvolwassen en waren de meeste landen pas in fase 1 of 2 (met uitzondering van het VK, waar al een competitieve markt was rond die tijd).

In Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland is die competitie fase nu ook bereikt en zullen we de komende 5 jaar een consolidatie gaan zien en zal ook het belang van deze sector binnen de mkb financieringsmarkt steeds belangrijker gaan worden. Door de Europese regelgeving zullen we ook steeds meer samenwerking en overnames op Europees niveau gaan zien.

Ik kijk uit naar de komende 10 jaar. Misschien binnenkort maar eens voorspelling doen waar de sector dan is?

Events

De laatste tijd besteed ik weer steeds meer tijd in het organiseren en het delen van kennis via externe events. Ik merk dat ik daar veel energie van krijg en ook zelf ook weer veel van opsteek.

Dit doe ik via de Universiteit Utrecht (oa via het jaarlijks ECAF event met internationale onderzoekers), maar ook in Nederland via bijeenkomsten van Stichting MKB Financiering en bijeenkomsten waar ik op persoonlijke titel wordt gevraagd.

Hieronder een selectie uit enkele publiek toegankelijke bijeenkomsten die mogelijk voor lezers van deze nieuwsbrief interessant zijn en publiek toegankelijk zijn:

 • 27/10 - The Future of Alternative Lending
 • 16/11 - Investeren in het MKB via non-bancaire financiers
 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers
The Future of Alternative Lending

The Future of Alternative Lending

FiveDegrees heeft mij en juriste Anne Hakvoort uitgenodigd om onze visie te delen over de toekomst van "Alternative Lending".

Over the last several years, it's become more difficult for SME companies to obtain a bank loan. As a result, alternative lending has become a far more appealing and realistic option for middle-market businesses – posing a significant threat to incumbent banks.
What is the future of alternative lending, and which trends can we expect?

Aanmelden kan hier: "The Future of Alternative Lending"

𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 '𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐌𝐊𝐁 𝐯𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧-𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬'

Woensdag 16 november a.s. organiseert advocatenkantoor Van Doorne in samenwerking met Stichting MKB Financiering het seminar 'Investeren in het MKB via non-bancaire financiers'.

Doel van het seminar is de potentie van investeren in het mkb via non-bancaire financiers presenteren aan institutionele beleggers.

Doelgroep

Het seminar is dan ook exclusief toegankelijk voor investment managers van pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele financiers en daarnaast voor non-bancaire financiers die interesse hebben om kapitaal aan te trekken van institutionele beleggers.

Sprekers

Tijdens het seminar zullen Erik Bakker (CEO van OHV Vermogensbeheer) en Pieter de Frel (CFRO van De Goudse Verzekeringen) hun ervaringen delen over het aantrekken van institutionele financiering door OHV en de reden dat de Goudse investeren in het mkb een interessante asset-class vind.

Daarnaast zullen Jelmer Baukema en Friso Foppes van Van Doorne ervaringen delen bij het begeleiden van transacties tussen beide partijen.

Aanmelden kan hier: Seminar "investeren in het mkb via non-bancaire financiers".

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

SMF organiseert in het kader van kennisontwikkeling binnen de sector samen met ACG International en Hupkes c.s. advocaten het seminar ‘Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).’

Sprekers

De sprekers Edith Nordmann, Thomas Klaarenbeek en Marius Hupkes zullen samen met SMF specialisten bespreken wat de Wwft voor financiers en financieringsadviseurs betekent en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Meer informatie en aanmelden: "Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)"

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).