CDA: Richt de MKB Bank op in het publiek belang

Mustafa Amhaouch komt met een pamflet met 7 voorwaarden voor de oprichting van een "mkb bank in publiek belang". Deze organisatie (géén traditionele bank) zal vooral non-bancaire financiers ondersteunen met kapitaal en garanties, zodat zij het kleinbedrijf kunnen blijven financieren.

CDA: Richt de MKB Bank op in het publiek belang

Tijdens het debat over bedrijfsfinanciering overhandigde Mustafa Amhaouch aan Minister Adriaansens van het Ministerie van EZK een pamflet met de oproep voor de oprichting van een "MKB Bank naar Brits model". Hier was ook brede steun voor bij de andere aanwezige Tweede Kamerleden. Een vergelijkbare motie van Ahhaouch werd een jaar geleden al door een brede meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

Eerste stap via financieringshub

Het is heel goed om te zien dat er nu een brede steun in de politiek komt om daadwerkelijk door te pakken. De Minister heeft in ieder geval toegezegd om al direct te starten met een "financieringshub" via het Passend Financieren platform van SMF en zij zal in september met een uitgebreide reactie komen.

Zoals ik al eerder schreef is de "financieringshub" inderdaad een goede, eerste stap, maar moet er wel doorgepakt worden om te zorgen dat kapitaal en garanties ook beschikbaar komen. Er ontstaat namelijk een steeds groter financieringsgat van kleine ondernemers die heel veel moeite hebben met het aanvragen van financiering.

Persoonlijk ben ik al jaren een groot voorstander van zo een instituut waarmee non-bancaire financiers door middel van goedkoop kapitaal en passende garantieregelingen ondersteund worden om ook het kleinbedrijf te blijven financieren. In 2020 deden we al een eerste publieke oproep voor het instellen van een fonds van €3,4 miljard.

Nu uit onderzoek blijkt dat 45% van kredieten onder de €250k al verstrekt worden door non-bancaire financiers (bron: SMF jaaronderzoek 2022) is het nog duidelijker dat de oplossing bij de non-bancaire financiers gezocht moet worden.

7 randvoorwaarden

In het pamflet van Mustafa Amhaouch wordt opgeroepen om aan 7 randvoorwaarden te voldoen bij de oprichting van dit nieuwe instituut:

  • De MKB-bank moet focussen op starters, kleine en middelgrote bedrijven, niet het grootbedrijf.
  • De MKB-bank moet het verschil maken vanuit een publiek belang. Door de bancaire en nonbancaire sector in staat te stellen starters, kleine en middelgrote bedrijven tegen goede voorwaarden te financieren tot limieten van ca. 150.000 euro. Dat kan met gerichte staatsgaranties, kapitaalverstrekking en/of subsidies.
  • De MKB-bank moet dé platformorganisatie en dé aanjager zijn voor bestaande en nieuwe financiers. Dat zijn erkende en betrouwbare partners vanuit Nederland en de EU.
  • De MKB-bank moet hét centrale loket zijn voor MKB-ondernemers die op zoek zijn naar advies om hen naar financiering te begeleiden.
  • De MKB-bank moet actief en bereikbaar zijn voor heel Nederland en dus aanwezig en toegankelijk zijn in alle regio’s.
  • De MKB-bank moet dé organisatie zijn om de samenwerking tussen overheid en het MKB in crisistijd te stroomlijnen.
  • De MKB-bank moet specifieke doelen ondersteunen zoals vrouwelijk, inclusief en duurzaam ondernemerschap.

Download pamflet: Richt MKB Bank op in publiek belang