Omarm circuit van niet-bancaire mkb-financiers

De non-bancaire financieringsmarkt is sterk gegroeid, maar heeft nu politieke steun nodig om meer kapitaal en garanties beschikbaar te stellen om financiering voor het kleinbedrijf op peil te houden.

Omarm circuit van niet-bancaire mkb-financiers

Afgelopen week werd er veel gereageerd op ons onderzoek "Non-bancaire financiering 2022", waarin duidelijk wordt hoe belangrijk deze sector nu al is voor het kleinbedrijf. Voor financieringen tot €1 miljoen wordt 27% al non-bancair gefinancierd en voor kredieten tot €250.000 is dit al bijna de helft.

Zorg voor voldoende steun

Op BNR heb ik de cijfers mogen toelichten en daarbij heb ik vooral aandacht gevraagd voor het actief steunen van non-bancaire financiers.

Er is nog steeds een heel groot financieringsgat van ondernemers die heel moeilijk aan financiering kunnen komen (bancair en non-bancair) en door het gericht steunen van non-bancaire financiers met kapitaal en garanties ontstaat er ook een gelijk speelveld met banken en kunnen zij onder betere voorwaarden financiering verstrekken aan ondernemers.

Daarbij geef ik ook nogmaals het voorbeeld van de British Business Bank, die er in het VK voor heeft gezorgd dat er een gezond ecosysteem is ontstaan en waarin zij samenwerken met 130 financiers:

"Daardoor is een heel breed financieringslandschap ontstaan, voor elk type ondernemer: klein, groot, risicovol, minder risicovol. Maar inderdaad ook om financiering te krijgen voor de energietransitie. De politiek leunt nog heel erg op afspraken uit het verleden, met regelingen die vooral voor banken zijn gemaakt. Maar we zien in de praktijk dat die niet meer bruikbaar zijn voor niet-bancaire financiers."

De politiek lijkt het idee ook steeds meer te omarmen. Tweede Kamerlid Mustafa Ahhaouch heeft namens het CDA al een oproep gedaan om op basis hiervan een "MKB Bank naar Brits model" op te gaan richten.