Het Future Fund: Reddingsboei of ondergang voor Britse Startups?

Het Future Fund heeft ruim 1.000 bedrijven in het VK geholpen tijdens de corona-crisis. Enkele 100-en dreigen nu alsnog om te vallen vanwege de strenge voorwaarden. Kan dit in Nederland ook gebeuren met de startups die COL-leningen hebben ontvangen?

Het Future Fund: Reddingsboei of ondergang voor Britse Startups?
Photo by Melinda Gimpel / Unsplash

Het Future Fund werd opgezet door de Britse overheid tijdens de coronapandemie om startups en scaleups te helpen. Hiermee werd £1.14 miljard geïnvesteerd. Deze regeling dreigt nu sommige van diezelfde startups te ruïneren.

Het fonds verstrekte meer dan duizend startups financiering via converteerbare leningen, die omgezet zouden worden in eigen vermogen bij de volgende financieringsronde. De deadline voor de conversie was drie jaar. Dit tijd is nu bijna verstreken en de lening zou nu terugbetaald moeten worden. Omdat veel startups problemen hebben om aanvullende financiering op te halen komt een deel van de startups nu in de problemen.

Corona Overbruggingsleningen (COL)

Het Future Fund heeft grote overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen met de Nederlandse Corona Overbruggingsleningen. In beide gevallen waren ze bedoeld om acute steun te geven aan startups gedurende de coronacrisis en gaat het om converteerbare leningen van 3 jaar.

De Nederlandse regeling is echter veel meer "founder-friendly". Het verschil zit onder andere in de minimale co-financiering van marktpartijen, het proces van risicobeoordeling en de voorwaarden voor (vervroegde) aflossing van de lening.

Risicobeoordeling door business angels (VK) vs ROMs (NL)

In het VK werd de risicobeoordeling gedaan door business angels die zelf investeerden ("skin-in-the-game"). Op basis van die investering konden de business angels een gelijk bedrag aanvragen vanuit het Future Fund. Het Future Fund investeerde dan zonder uitgebreide due dilligence. Hierdoor was de aanvraag snel verwerkt.

Bij de COL-regeling in Nederland werd de risicobeoordeling volledig gedaan door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en moest er slechts 25% aan externe financiering aanwezig zijn.

Bij leningen tussen de €50k-250k hoefde er helemaal geen extra financiering verstrekt te worden. 73% van alle COL-leningen in Nederland waren uiteindelijk onder de €250k.

Uiteindelijk zijn er in Nederland 974 bedrijven ondersteund. In het VK was dit globaal hetzelfde aantal (1.191). In Nederland was de regeling dan ook een stuk toegankelijker, vanwege het gebrek aan co-investeringen van marktpartijen.

Premie van 100% bovenop lening

In de Nederlandse situatie is het voor startups altijd mogelijk om de leningen vervroegd terug te betalen. Bij het Future Fund is dit niet mogelijk en wordt er altijd een conversie naar aandelen uitgevoerd, óf de leningen wordt kwijtgescholden bij een faillissement.

Dit laatste dreigt nu te gebeuren nu de 3-jaar termijn verstreken is. Voor het terugbetalen van de leningen wordt namelijk een premie (redemption premium) van 100% verwacht, wat veel bedrijven niet op kunnen brengen. Hierdoor worden bedrijven geconfronteerd met het terugbetalen van het dubbele bedrag dat ze hebben geleend.

De regeling wordt uitgevoerd door de British Business Bank (BBB). Onder voorwaarden is het mogelijk om de lening met 2 jaar te verlengen, maar dan wordt het conversie percentage wel verder verhoogd.

50% bedrijven hebben Future Fund leningen omgezet in aandelen

Het Future Fund kwam beschikbaar in april 2020 en matchte investeringen van private investeerders tussen £125k en £5m. In ruil hiervoor kreeg BBB het recht om tegen een korting van 20% aandelen te kopen wanneer de lening werd omgezet.

Van de 1.191 bedrijven die financiering hebben gekregen, hebben er 591 financiering opgehaald en de lening omgezet. 51 bedrijven zijn verkocht en 129 zijn failliet gegaan.

Oprichters die de lening op tijd hebben kunnen omzetten zijn over het algemeen tevreden over het Future Fund. Maar degenen die moeite hebben met aantrekken van financiering beschrijven een heel andere ervaring, waarbij sommigen hun bedrijf hebben moeten liquideren.